thiết kế khóa học trực tuyến môn học điện tử cơ bản 2

Kiểm định phương tiện đo – Nhiệt kế y học điện tử cấu cực đại pps

Kiểm định phương tiện đo – Nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực đại pps
... ký kiểm định thể y quyền cho người khác (có gi y y quyền gi y giới thiệu) Phương tiện đo kiểm định lần đầu phải định phê duyệt mẫu Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Văn qui định ... Gi y nhận kiểm định phương tiện đo Thành phần hồ sơ Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo (nếu kiểm định ban đầu) Số hồ sơ: 01 (bộ) Y u cầu Y u cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Cá nhân/ ... từ chối kiểm định phương tiện đo Căn theo ng y hẹn Gi y nhận kiểm định phương tiện đo, Bước 3: sở/ Doanh nghiệp đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhận Gi y chứng nhận Kiểm định (trong...
 • 5
 • 424
 • 0

Chương trình môn học điện tử bản (trình độ trung cấp nghề)

Chương trình môn học điện tử cơ bản (trình độ trung cấp nghề)
... DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: Phạm vi áp dụng chương trình: - Chương trình môn học Điện tử sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề cao đẳng nghề Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy môn học: ... nghề điện tử - Học liệu: + Tài liệu hướng dẫn môn học môn học Điện tử + Giáo trình Vật liệu linh kiện điện tử + Phiếu kiểm tra - Nguồn lực khác: + Các tài liệu tham khảo khác + Phòng học môn Điện ... dạy học Những trọng tâm chương trình cần ý: - Nội dung trọng tâm: nguyên lí hoạt động mạch điện tử dùng ô tô nhận dạng linh kiện điện tử thông dụng Tài liệu cần tham khảo: - Giáo trình môn học Điện...
 • 7
 • 218
 • 2

Thiết kế khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần văn học dân gian chương trình Ngữ văn 10, tập 1

Thiết kế khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần văn học dân gian chương trình Ngữ văn 10, tập 1
... cụ hỗ trợ tự học phần VHDG thuộc chương trình Chương trình SGK lớp 10 – Ban cách đồng Vì đề tài Thiết kế khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần Văn học dân gian (Chương trình Ngữ văn 10 , tập 1) ... CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 , TẬP TRÊN HỆ QUẢN LÝ HỌC TẬP MOODLE 2 .1 Phân tích nội dung chương trình phần VHDG ( Chương trình Ngữ văn 10 , tập 1) 2 .1. 1 Vị trí Phần văn học Ngữ văn 10 bao gồm phận: VHDG văn ... dụng khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần VHDG (Chương trình Ngữ văn 10 , tập 1) LMS Moodle Khi tiến hành khảo sát phần VHDG (Chương trình Ngữ văn 10 , tập 1) , nhận thấy: 47 Thứ nhất, phần VHDG phần...
 • 127
 • 92
 • 0

Thiết kế khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần văn học dân gian (chương trình ngữvăn 10, tập 1)

Thiết kế khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần văn học dân gian (chương trình ngữvăn 10, tập 1)
... cụ hỗ trợ tự học phần VHDG thuộc chương trình Chương trình SGK lớp 10 – Ban cách đồng Vì đề tài Thiết kế khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần Văn học dân gian (Chương trình Ngữ văn 10, tập 1) ... cứu: Thiết kế khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần Văn học dân gian (Chương trình Ngữ văn 10, tập 1) sở sử dụng hệ thống Moodle Đây hướng với mong muốn đưa quy trình ứng dụng hệ thống quản lý học ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ PHƯƠNG NHUNG THIẾT KẾ KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ TỰ HỌCPHẦN VĂN HỌC DÂN GIAN CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10, TẬP LUẬN VĂN THẠC SỸ SƯ PHẠM NGỮ VĂN...
 • 15
 • 17
 • 0

Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử theo hướng dạy học tích cực trong môn lịch sử ở trường THPT (phần lịch sử thế giới cận đại lớp 11, chương trình chuẩn)

Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử theo hướng dạy học tích cực trong môn lịch sử ở trường THPT (phần lịch sử thế giới cận đại lớp 11, chương trình chuẩn)
... tiễn việc thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử môn Lịch sử theo hướng dạy học tích cực trường Trung học phổ thông Chương 2: Thiết kế, sử dụng giảng điện tử phần Lịch sử thế giới câ ... (Lớp 11, chương trình Chuẩn) theo hướng dạy học tích cực – Thực nghiệm sư phạm CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN LỊCH SỬ THEO HƢỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC TRƢỜNG ... giảng điện tử theo hướng dạy học tích cực môn Lịch sử trường THPT (Phầ n lich sử thế giới cận ̣ đa ̣i lớp 11, chương trình chuẩn) làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Lịch sử...
 • 18
 • 637
 • 1

Tiểu luận môn học THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN CÁC THUẬT TOÁN BẢN VỀ ĐỒ THỊ

Tiểu luận môn học THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN CÁC THUẬT TOÁN CƠ BẢN VỀ ĐỒ THỊ
... đưa thuật toán có độ phức tạp tuyến tính cho xếp tôpô Tiểu luận Thiết kế phân tích thuật toán - Nhóm Trang 45 CÁC THUẬT TOÁN CƠ BẢN VỀ ĐỒ THỊ MỤC LỤC Chương 22: CÁC THUẬT TOÁN CƠ BẢN VỀ ĐỒ THỊ ... d[u]+1 Tiểu luận Thiết kế phân tích thuật toán - Nhóm Trang CÁC THUẬT TOÁN CƠ BẢN VỀ ĐỒ THỊ 16 17 18 π [v] ← u ENQUEUE (Q,v) color[u] ← BLACK Tiểu luận Thiết kế phân tích thuật toán - Nhóm Trang CÁC ... rộng, đồ thị trước tạo thành cây, đồ thị trước đem lại tìm kiếm theo chiều sâu lập số cây, cách tìm Tiểu luận Thiết kế phân tích thuật toán - Nhóm Trang 17 CÁC THUẬT TOÁN CƠ BẢN VỀ ĐỒ THỊ kiếm...
 • 46
 • 113
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học NGHIÊN cứu THIẾT kế CHẾ tạo máy KHOAN BO MẠCH điện tử tự ĐỘNG KB 07

Báo cáo nghiên cứu khoa học  NGHIÊN cứu THIẾT kế CHẾ tạo máy KHOAN BO MẠCH điện tử tự ĐỘNG KB 07
... sản phẩm thương mại KẾT LUẬN Máy khoan bo mạch điện tử tự động KB- 07 giải vấn đề độ xác suất gia công so với việc sử dụng máy khoan thông thường để gia công khoan bo mạch in Máy sử dụng sản xuất ... trượt trục Y 7- Động dẫn động trục Y 8- Vit-đai ốc bi & bàn trượt trục X 9- Động dẫn động trục X 10- Con lăn đỡ 11- 6Đế máy 10 11 Hình Kết cấu máy khoan KB- 07 Máy khoan điều khiển tự động chương ... cổng LPT1 viết chương trình điều khiển máy khoan ngôn ngữ lập trình Delphi - Máy khoan KB- 07 gia công bo mạch in có kích thước lớn 200x300mm, với công suất khoan trung bình khoảng 20 điểm /phút,...
 • 4
 • 38
 • 0

thiết kế trường học 5 tầng, cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 1 pps

thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 1 pps
... 19 ,50 0 1 950 2200 + 17 ,50 0 1 950 900 800 + 15 , 600 1 950 2200 + 13 , 650 1 950 900 800 + 11 ,700 1 950 2200 + 9, 750 1 950 900 800 + 7,800 1 950 2200 + 5, 850 1 950 900 800 + 3,900 + 1, 950 1 950 3000 10 00 450 450 ... 18 00 S1 S1 PHÒNG HỌC 2400 S2 18 00 D2 12 00 4200 10 4200 11 4200 12 4200 13 4200 14 400 12 00 10 00 12 00 800 12 00 10 00 12 00 800 12 00 10 00 12 00 800 12 00 10 00 12 00 800 12 00 10 00 12 00 400 210 0 11 90 A ... 800 12 00 10 00 12 00 800 12 00 10 00 12 00 800 12 00 10 00 12 00 400 CHỈ CÓ Ở TẦNG 210 0 MẶT BẰNG TẦNG 2,3,4 ,5 TL :1/ 100 4200 12 00 10 00 12 00 800 12 00 10 00 12 00 800 12 00 10 00 12 00 800 12 00 10 00 12 00 800 12 00...
 • 19
 • 383
 • 5

thiết kế trường học 5 tầng, cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 2 pps

thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 2 pps
... Các lớp tiêu chuẩn v-ợt tải tính toán (KG/m2) n (KG/m2) 22 1,1 24 ,2 Gạch lát, = cm, = 22 00 KG/m3 0,01 22 00 = 22 27 1,3 35, 1 Lớp vữa lót = 1 ,5 cm, = 1800 KG/m3: 0,0 15 1800 = 27 25 0 1,1 2 75 ... gc1=0 ,22 x0,60x 25 0 0x1,1+(1 ,2+ 0,44)x0,015x1800x1,3= 420 ,56 kG/m bh = 2 25 0 = 1100 cm2 Cho tầng 3,4 ,5 Trọng l-ợng cho 1m dài cột kể lớp trát: gc2=0 ,22 x0 ,50 x 25 0 0x1,1+(1+0,44)x0,015x1800x1,3= 353 kG/m ... 35, 1 64 1,1 70,4 480 1,1 52 8 25 0 1,1 2 75 27 1,3 35, 1 1009,6 Bảng Hoạt tải phòng lấy theo tiêu chuẩn TCVN2737-19 95 Loại hoạt tải PTC (KG/m2) n PTT (KG/m2) Phòng học 20 0 1 .2 240 WC 150 1.3 195...
 • 12
 • 298
 • 7

thiết kế trường học 5 tầng, cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 3 pps

thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 3 pps
... 8 ,5 Dự kiến dùng thép fa = 0 ,50 3 cm2 Khoảng cách cốt thép là: a b1 f a 100 0 ,50 3 10,16cm Fa 4, 95 Chọn 8, a = 10 cm, Fa = 5, 03 cm2 Kiểm tra hàm l-ợng thép: Fa 5, 03 100% 100% 0 ,59 % ... 0,964 Fa M 456 30 2,785cm2 Ra h0 2000 0,964 8, Dự kiến dùng thép fa = 0,2 83 cm2 Khoảng cách cốt thép là: a b1 f a 100 0, 2 83 10,16cm Fa 2, 7 85 Chọn 6, a = 100 cm, Fa = 2, 83 cm2 Kiểm ... Chọn a = 1 ,5 cm cho tiết diện h0 = hb a = 10 1 ,5 = 8 ,5 cm * Tính theo ph-ơng cạnh ngắn: - gối: M1 = 456 ,3 KGm M 456 30 0,07 A0 0,428 Rn b h0 901008 ,52 A 0 ,5 A 0 ,5 2.0,07 0,964...
 • 7
 • 185
 • 1

thiết kế trường học 5 tầng, cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 4 docx

thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 4 docx
... 123, 6 45 KGm 24 24 MI q l12 672,9 2,12 247 , 29 KGm 12 12 * Tính cốt thép: - nhịp: M1 = 123,6 45 KGm M 123 64 ,5 0,019 A0 0, 42 8 Rn b h0 90 100 8, 52 A 0 ,5 A 0 ,5 2.0,019 ... 0,99 Fa M 123 64 ,5 0,735cm2 Ra h0 2000 0,99 8 ,5 Dự kiến dùng thép fa = 0,283 cm2 Khoảng cách cốt thép là: a b1 f a 100.0, 283 38,5cm Fa 0,7 35 Chọn 6, a = 20 cm, Fa = 1 ,42 cm2 Kiểm ... Fa 1, 42 100% 100% 0,17% 0,1% b h0 100 8 ,5 - gối: MI = 247 ,29 KGm M 247 29 0,038 A0 0, 42 8 Rn b h0 90 100 8, 52 A 0 ,5 A 0 ,5 2.0,038 0,98 Fa M 247 29 1, 48 cm Ra...
 • 6
 • 190
 • 3

thiết kế trường học 5 tầng, cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 5 docx

thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 5 docx
... max Khoảng cách 1 ,5. Rk b.h02 1 ,5. 7 ,5. 10.262 53 , 27cm Q 1427, U tt Rad n f a 1600.1.0, 283 90cm qd 5, 0 25 đai lớn nhất: + Khoảng cách đai cấu tạo: Với dầm hd < 450 lấy Uct = 150 Uchọn ... Chọn a = 1 ,5 cm cho tiết diện h0 = 1 ,5 = 6 ,5 cm A M 24600 0,0 65 Rn b.ho 90.100.6 ,52 0 ,5 A 0 ,5 2.0,0 65 0,966 Fa M 24600 1,96cm Ra h0 2000.0,966.6 ,5 Dự kiến dùng fa = 0,283 ... 0,6 7 ,5 10 26 = 1170 KG Cần phải tính cốt Q2 1427, 5, 0 25 KG / m đai: qd 8.Rk b.h0 8.7 ,5. 10.262 Chọn đai 6, nhánh fa = 0,283 cm2, n = 1, thép C-I Rađ = 1600 KG/ cm2 + Khoảng cách đai...
 • 6
 • 334
 • 3

thiết kế trường học 5 tầng, cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 6 doc

thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 6 doc
... 3, 96/ = 1 56 5 ,6 KG p p m= q q.l + p.a Hình Sơ đồ tính dầm Dcn b Xác định nội lực: M1 = q l2/8 + P a = 913, 25 3 ,62 / + 1 56 5 ,6 1 ,6 = 3984,4 KGm Q1 = q l/ + P = 913, 25 3 ,6/ + 1 56 5 ,6 = 3209, 45 KG ... Chọn a = 1 ,5 cm cho tiết diện h0 = 1 ,5 = 6 ,5 cm A M 17830 0,047 Rn b.ho 90.100 .6 ,52 0 ,5 A 0 ,5 2.0,047 0,9 76 Fa M 17830 1, 4cm2 Ra h0 2000.0,9 76. 6 ,5 Dự kiến dùng fa = 0,283 ... h0 3209, 45 KG > 0 ,6 7 ,5 22 26 = 257 4 KG Cần phải tính cốt đai: qd Q2 3209, 452 11 ,54 KG / m 8.Rk b.h0 8.7 ,5. 22. 26 Chọn đai 6, nhánh fa = 0,283 cm2, n = 2, thép C-I Rađ = 160 0 KG/ cm2...
 • 7
 • 161
 • 2

thiết kế trường học 5 tầng, cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 7 ppt

thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 7 ppt
... 90.22.262 0 ,5 A 0 ,5 2.0,2 75 5 0,8 35 Fa M 368 75 6 6 ,53 cm2 Chọn Ra h0 2600.0,8 35. 26 Kiểm tra hàm 222 Fa = 7, 6 cm2 l-ợng thép: Fa 7, 100% 100% 1,33% 0, 05% 22.26 b.h0 * Tính toán ... = 73 0 3,6/ + 156 5,6 = 2 879 ,6 KG c Tính toán cốt thép dầm Dcn: Chọn a = cm cho tiết diện h0 = 30 = 26 cm - Tiết diện nhịp, M1 = 36 87 ,56 KGm: A M 368 75 6 0, 2 75 5 Rn b.ho 90.22.262 0 ,5 ... max 1 ,5. Rk b.h0 Q cách đai lớn 1 ,5. 7 ,5. 22.262 58 ,1cm 2 879 ,6 + Khoảng cách đai cấu tạo:Với dầm hd < 450 lấy Uct = 150 Uchọn Utt; Umax; UctChọn U= 150 bố trí cho toàn dầm lực tập trung d...
 • 7
 • 185
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khóa học điện tử cơ bản tại hà nộikhóa học điện tử cơ bảnhọc điện tử cơ bản trực tuyếnkhóa học điện tử căn bảntài liệu học điện tử cơ bảnhướng dẫn học điện tử cơ bảntự học điện tử cơ bảnhọc thiết kế thời trang trực tuyếnthiết kế khoá họcthiết kế khóa họcthiết kế đào tạo trực tuyếnphân tích thiết kế mua hang truc tuyenthiết kế trường học 5 tầng có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng chương 1 docxdạy thiết kế thời trang trực tuyếnthiết kế hình ảnh trực tuyếnPhương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụngVăn hóa doanh nghiệp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngXÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẠI SỐ MÁY TÍNH XỬ LÝ BIỂU THỨC TOÁN HỌCMô tả kiến thức tự chăm sóc và bảo vệ bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai năm 2015Mô tả mối liên quan giữa chỉ số hình thái với bệnh tim mạch trên những bệnh nhân đang điều trịMô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đột quỵ trên bệnh nhân điều trị nội trú viện tim mạch bệnh viện Bạch MaiMột số biện pháp nâng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Sơn ALex Việt NamMột số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho công nhân tại Tổng công ty May 10-CTCPMột số giải pháp mở rộng thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Hùng PhátMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư X.StyleMột số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Thành phố Hồ Chí MinhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Chodai & Kiso - Jiban Việt NamCác nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đầu tư phát triển tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long (LV thạc sĩ)ĐỂ ÁN CHUYÊN NGÀNH : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM THÀNH PHỐ QUY NHƠN GIAI ĐOẠN 2014 2016Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thịt tươi của khách hàng tại siêu thị Co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))PHAN TICH TINH HINH TAI CHINH CUA CONG TY CONG NGHE TIN HOC VIEN THONG QUOC THANGOn tap cac so den 100Bài tập kỹ thuật chế tạo 3 chương39Xây dựng chiến lược sản phẩm du lịch sinh thái tỉnh Bến Tre đến năm 2020 (LV thạc sĩ)SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập