TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG ACID ACETIC SINH RA VÀ ETHANOL, ĐƯỜNG, MẬT SỐ VI KHUẨN A. ACETI TRONG SẢN XUẤT GIẤM VANG CHUỐI

Nghiên cứu tương quan giữa hàm lượng chì (pb), camdi (cd) ở vẹm xanh (perma viridis), lông (anadra subcrenata) trong trầm tích tại vịnh đà nẵng

Nghiên cứu tương quan giữa hàm lượng chì (pb), camdi (cd) ở vẹm xanh (perma viridis), sò lông (anadra subcrenata) và trong trầm tích tại vịnh đà nẵng
... tích lũy KLN Pb, Cd m t s loài ñ ng v t thân m m hai m nh v , ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u tương quan gi a hàm lư ng Chì (Pb), Cadmi (Cd) V m xanh (Perma viridis), lông (Anadra subcrenata) ... 3.15 Tương quan gi a hàm lư ng Pb tr m tích th loài lông 3.4.2 Tương quan gi a hàm lư ng Cd Pb tr m tích loài V m xanh (Perma viridis) Đ i v i loài Perma viridis, qua k t qu phân tích tương quan ... tr m tích (µg/g) Hình 3.17 Tương quan gi a hàm lư ng Pb tr m tích th loài V m xanh K t qu phân tích tương quan cho th y, s tích lũy Pb mô th loài lông (Anadara subcrennata ) V m xanh (Perma...
 • 13
 • 247
 • 0

Xác định quan hệ tương quan giữa hàm lượng tinh bột khối lượng riêng của củ khoai môn - sọ (Colocasia esculenta (L.) Schott) bằng phương trình hồi qui docx

Xác định quan hệ tương quan giữa hàm lượng tinh bột và khối lượng riêng của củ khoai môn - sọ (Colocasia esculenta (L.) Schott) bằng phương trình hồi qui docx
... hàm lượng tinh bột củ khoai môn lớn khoai sọ đặc tính giống khác tỉ lệ vỏ củ khoai sọ nhiều khoai môn Quan hệ tương quan hàm lượng tinh bột khối lượng riêng củ khoai môn - sọ 2.1 Tương quan hàm ... Phương pháp xác định hàm lượng tinh bột củ khoai môn - sọ theo phương pháp Bectrand [4] Củ khoai môn - sọ sau xác định khối lượng riêng loại bỏ vỏ, cân khối lượng củ xác định hàm lượng tinh bột ... sai: Si = ∆i -. ∆tb; n = 30) III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Xác định khối lượng riêng hàm lượng tinh bột củ khoai môn - sọ Kết xác định khối lượng riêng hàm lượng tinh bột củ khoai môn - sọ biểu diễn...
 • 7
 • 476
 • 2

Báo cáo "Bước đầu khảo sát mối tương quan giữa hàm lượng ergosterol của thóc chất lượng thóc " docx

Báo cáo
... Nếu hm lợng ergosterol thóc < g/g thóc có 72 chất lợng tốt, hm lợng ergosterol thóc ữ g/g thóc chất lợng trung bình, hm lợng ergosterol thóc > g/g thóc chất lợng TI LIệU THAM KHảO Abramson ... trung bình v nhóm thóc có hm lợng ergosterol cao chất lợng thóc Nh vậy, hm lợng ergosterol v chất lợng thóc bảo quản có mối tơng quan nghịch Hm lợng ergosterol cao chất lợng thóc v ngợc lại Lờ ... tng quan gia hm lng ergosterol 3.4 Khảo sát mối tơng quan hm lợng ergosterol thóc cuối vụ v biến động chất lợng thóc trình bảo quản H11 có độ ẩm cuối vụ l 13,18% Hm lợng ergosterol mẫu thóc...
 • 8
 • 233
 • 0

đánh giá mối tương quan giữa hàm lượng kim loại nặng (cd, pb) tích lũy trong đất một số loài giun đất tại bãi rác khánh sơn, tp đà nẵng

đánh giá mối tương quan giữa hàm lượng kim loại nặng (cd, pb) tích lũy trong đất và một số loài giun đất tại bãi rác khánh sơn, tp đà nẵng
... Đánh giá mối tương quan hàm lượng kim loại nặng (Cd, Pb) tích lũy đất số loài giun đất bãi rác Khánh Sơn, TP Đà Nẵng nhằm đánh giá khả tích lũy kim loại nặng Cd Pb giun đất mối tương quan hàm ... HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA SINH MÔI TRƯỜNG LÊ THỊ BÍCH THẢO ĐÁNH GIÁ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG (Cd, Pb) TÍCH LŨY TRONG ĐẤT VÀ MỘT SỐ LOÀI GIUN ĐẤT TẠI BÃI RÁC KHÁNH ... 3.2 Hàm lượng Cd đất 26 3.3 Hàm lượng Pb đất 26 3.4 Hàm lượng Cd mẫu giun đất 30 3.5 Hàm lượng Pb mẫu giun đất 31 3.6 3.7 Tương quan hàm lượng Cd đất giun đất Tương quan hàm lượng Pb đất giun đất...
 • 56
 • 168
 • 0

Sự tương quan giữa hàm lượng prolin glycin betain ở lá đậu tương vào giai đoạn ra hoa trong điều kiện nhiệt độ thấp, mặn hạn

Sự tương quan giữa hàm lượng prolin và glycin betain ở lá đậu tương vào giai đoạn ra hoa trong điều kiện nhiệt độ thấp, mặn và hạn
... prolin glycin betain đậu tương vào giai đoạn hoa điều kiện nhiệt độ thấp, mặn hạn Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tương quan prolin glycin betain giống đậu tương điều kiện nhiệt độ thấp, mặn hạn vào ... betain điều kiện nhiệt độ thấp, mặn hạn 29 3.2 Sự tương quan hàm lượng prolin glycin betain đậu tương điều kiện nhiệt độ thấp, mặn hạn 32 3.2.1 Sự tương quan hàm lượng prolin glycin ... PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ************* NGÔ THỊ ANH SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG PROLIN GLYCIN BETAIN LÁ ĐẬU TƯƠNG VÀO GIAI ĐOẠN RA HOA TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ THẤP, MẶN VÀ HẠN KHÓA LUẬN...
 • 51
 • 88
 • 0

Nghiên cứu sự biến động hàm lượng hormon steroid sinh dục sinh sản trong huyết tương cá chẽm mõm nhọn (psammoperca waigiensis cuvier, 1828) ở điều kiện nuôi vỗ

Nghiên cứu sự biến động hàm lượng hormon steroid sinh dục và sinh sản trong huyết tương cá chẽm mõm nhọn (psammoperca waigiensis cuvier, 1828) ở điều kiện nuôi vỗ
... đề tài: Nghiên cứu biến động hàm lượng hormon steroid sinh dục sinh sản huyết tương Chẽm Mõm Nhọn (Psammoperca waigiensis Cuvier, 1828) điều kiện nuôi vỗ tiến hành Mục tiêu nghiên cứu Mục ... tổng quát: Làm rõ biến động hàm lượng hormon steroid huyết tương Chẽm Mõm Nhọn (Psammoperca waigiensis) chu kỳ sinh sản từ biện pháp nuôi vỗ khác làm sở cho nghiên cứu sinh sản nhân tạo Mục ... khảo Các báo liên quan đến luận án Phụ lục 111 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu “NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG HÀM LƯỢNG HORMON STEROID SINH DỤC VÀ SINH SẢN TRONG HUYẾT TƯƠNG CÁ CHẼM...
 • 168
 • 439
 • 1

Tương quan giữa đa hình di truyền gen Myogenin gen mã hóa yếu tố ức chế ung thư máu (Leukemia inhibitory factor) với các đặc tính sinh lý-hóa máu lợn

Tương quan giữa đa hình di truyền gen Myogenin và gen mã hóa yếu tố ức chế ung thư máu (Leukemia inhibitory factor) với các đặc tính sinh lý-hóa máu lợn
... gen MyoG LIF đến số tính trạng sinh máu Các tính trạng sinh máu sinh hóa máu phản ánh tình trạng sức khỏe đàn lợn thí nghiệm Kết phân tích ảnh hưởng gen tiêu sinh máu ghi nhận sau: Số ... tích mối quan hệ đa hình di truyền gen MyoG với thông số urea/BUN Khi quan sát hai thời điểm lợn đạt khối lượng 60 kg 100 kg nhận thấy đa hình gen LIF có ảnh hưởng đến hàm lượng urea/BUN máu Sự ... RBC, HCT, PLT urea/BUN Vì thế, đa hình gen MyoG LIF liên kết với tính trạng sinh -hóa máu gợi ý tiềm sử dụng gen hướng chọn lọc giống lợn có sức khỏe tăng trọng tốt Lời cám ơn Nghiên cứu nhận...
 • 10
 • 82
 • 0

Nghiên cứu mối tương quan giữa chất lượng môi trường nước sức khoẻ cộng đồng dân cư trong lưu vực sông Đáy - Nhuệ.

Nghiên cứu mối tương quan giữa chất lượng môi trường nước và sức khoẻ cộng đồng dân cư trong lưu vực sông Đáy - Nhuệ.
... nghiệp: Nghiên cứu mối tương quan chất lượng môi trường nước sức khoẻ cộng đồng dân lưu vực sông Đáy - Nhuệ ” Qua nhằm đưa giải pháp hạn chế tình trạng ô nhiễm nâng cao sức khoẻ cộng đồng dân ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Hiện trạng chất lượng môi trường nước lưu vực sông Đáy- Nhuệ 4.1.1 Các vấn đề môi trường khu vực Môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy chịu tác động mạnh nước ... nghiên cứu nộ dung sau: - Phân tích đánh giá trạng chất lượng môi trường nước lưu vực sông Đáy - Nhuệ - Tình hình bệnh dịch sảy lưu vực sông thời gian gần - Đánh giá mối tương quan tình hình môi trường...
 • 69
 • 229
 • 1

Kiểm định sự tương quan giữa phần bù rủi ro kỳ vọng sự biến động của thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2000 2012

Kiểm định sự tương quan giữa phần bù rủi ro kỳ vọng và sự biến động của thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2000 2012
... rủi ro kỳ vọng rủi ro thị trường  Nguyên nhân dẫn đến tương quan phần rủi ro kỳ vọng biến động thị trường 1.4.3 Câu hỏi tổng quát Các biến động thị trường chứng khoán Việt Nam ảnh hưởng phần ... hiểu thị trường chứng khoán Việt Nam 1.2 Chủ đề nghiên cứu lý lựa chọn 1.2.1 Chủ đề nghiên cứu: Kiểm định tương quan phần rủi ro kỳ vọng biến động thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000- 2012 ... tìm thấy có tương quan dương phần rủi ro biến động kỳ vọng thị trường, tương quan dương phần rủi ro - biến động không kỳ vọng Chúng thấy sử dụng độ lệch chuẩn để đo lường rủi ro tốt sử dụng...
 • 60
 • 288
 • 0

nghiên cứu mối tương quan giữa vận động vòng van hai lá phân suất tống máu phân độ suy tim nyha

nghiên cứu mối tương quan giữa vận động vòng van hai lá và phân suất tống máu phân độ suy tim nyha
... 840 Bảng 3.3 P â độ suy tim theo NYHA nhóm b nh P â độ N HA Số lượ g Độ Độ 13 Độ 27 Độ eo p â độ NYHA nghiên cứu chủ yếu suy % 26 54 16 độ độ Bảng 3.4 So sánh vậ động vòng van hai látrên siêu âm ... ú g Tương quan phân độ NYHA vận động tâm thu vòng van hai lá: C ú g ô qu kế g ê ứu ì ố ươ g qu ặ ẽ g ữ p â độ suy N HA vậ độ g vòng van siêu âm M- ode vớ kế ươ g qu o ấ vớ số đo ru g bì vậ độ ... ô g số vậ độ g vò g v vớ ứ ă g â u oà ủ ấ rá gườ bì ườ g ũ g gườ ó b 4.3 Các mối tương quan Tương quan vận động vòng van vách hai phân suất tống máu nhóm bệnh: Có ươ g qu uậ g ữ vậ độ g vò g...
 • 8
 • 50
 • 2

Luận văn thực trạng vệ sinh thú y ô nhiễm một số vi khuẩn trong thịt (bò,lợn, gà) bán trên thị trường ở một số quận huyện thành phố hải phòng

Luận văn thực trạng vệ sinh thú y và ô nhiễm một số vi khuẩn trong thịt (bò,lợn, gà) bán trên thị trường ở một số quận huyện thành phố hải phòng
... t N u không khí ô nhi m th c ph m d nhi m vi khu n Trong không khí b i r t nhi u vi sinh v t vi khu n, n m, m c Th c nghi m cho th y b i nhi u s lư ng vi sinh v t cao Trong thành ph không khí ... ñ y ng nghi m (không nhìn th y màu vàng) (Quinn cs, 2004) Trong môi trư ng LIM (Lysine Indole Motility), vi khu n không làm chuy n màu môi trư ng, môi trư ng có màu tím nh t Trư ng ð i h c Nông ... p môi trư ng ch n l c: dùng que c y vô trùng, l y m t vòng ñ y canh trùng t môi trư ng tăng sinh c y chuy n sang ñĩa môi trư ng th ch XLD (Xylose Lysine Deoxycholate agar) ð c k t qu : n u môi...
 • 101
 • 449
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: mối tương gquan giữa acid uric và tăng huyết ápmối tương quan giữa nồng độ acid uric và tăng huyết ápmối tương quan giữa phát triển kinh tế xã hội và biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đa dạng sinh học thành phố hồ chí minhtương quan giữa chất lượng hạt và khảmối tương quan giữa khối lượng và kích thước của ngao với sự tích lũy metyl thủy ngântương quan giữa cấp độ bền của bê tông và mác bê tông theo cường độ3 tương quan giữa tăng trưởng tiêu dùng cá nhân và thay đổi giá nhàmối liên quan giữa đột biến gen tp53 với đột biến gen hbx tại hai vị trí a 1762 t và g1764 aề tài khcn sinh học nghiên cứu thay thế chủng nakayama bằng chủng beijing1 trong sản xuất văcxin viêm não nhật bảnvi sinh vật trong sản xuất rượu vangứng dụng vi sinh vật trong sản xuất rượu vanghệ vi sinh vật trong sản xuất rượu vangđầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật trong sản xuất quản lý nông nghiệp nông thônảnh hưởng các nhân tố sinh thái đến sự sinh trưởng và phát triển của các vi khuẩn azotobacterlựa chọn hình thức quản lý thực hiện dự án phù hợp với dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cùng công nghiệp sản xuấtnghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy lên khả năng sinh trưởng và tồng họp protease của vỉ khuẩnThiết kế quy trình công nghệ sản xuất một mã hàng mới và thiết kế dây chuyên may với công suất tự chọnMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaKiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Xây dựng chương trình RSA mã hóa trên thẻ ATM (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa hệ phương trình vi phân phi tuyến có trễ (LV thạc sĩ)Một số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng Particle Filter (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới bất động sản tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả dạy học ở trường THCS huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Các nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên” (LV thạc sĩ)Xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn Pasteurella multocida và Streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và đề xuất biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực cho Hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)bộ đề trắc nghiệm plc có đáp ánBộ giáo dục không bắt buộc sáng kiến kinh nghiệm trong năm học tới7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúcKĩ thuật đặt tiêu đề sách đỉnh caoBi mat clickbank Bi mat clickbankNHẬT KÝ CỦA DZUbài tập hóa hữu cơ dành cho các sinh viên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập