thuc hanh KST 1

BÀI THỰC HÀNH MATLAB 1

BÀI THỰC HÀNH MATLAB 1
... dụ: a= 13 10 14 11 15 12 16 I = triu(a) I= 13 10 14 0 11 15 0 16 I = triu(a,0) I= 13 10 14 0 11 15 0 16 I = triu(a, -1) I= 13 10 14 11 15 0 12 16 I = triu(a ,1) I = 13 0 10 14 0 15 0 0 15 Lệnh ... xuống n đơn vị d) Ví dụ: a= 13 10 14 11 15 12 16 i = tril(a) i= 0 0 11 15 12 16 i = tril(a,0) i= 0 0 11 12 16 i = tril(a ,1) i= 0 10 11 15 12 16 i = tril(a, -1) i= 0 0 0 0 12 14 Lệnh triu a) Công dụng: ... trận có n hàng m, n: tạo ma trận có m hàng, n cột d) Ví dụ: y = ones(3) y= 1 1 1 1 y = ones(3,5) y= 1 1 1 1 1 1 1 11 Lệnh rand a) Công dụng: Tạo ma trận mà kết mà giá trị phần tử ngẫu nhiên b)...
 • 23
 • 496
 • 7

Thực hành SAP 1

Thực hành SAP 1
... 1. 2 3.7 3.7 3.7 3.7 Tỉnh tải : ( Giá trò lực Kg ) 18 02 18 02 18 02 10 99 944 944 1. 2 3.7 3.7 3.7 GVC : ThS Bùi Văn Chúng 3.7 3.7 3.7 18 02 3.7 3.7 3769 15 14 1. 3 2.4 1. 3 2.4 0.6 204 0.6m Page 48 Thực ... Bài 1. 4 Cũng 3, yêu cầu:  Tính tổ hợp tải trọng sau COMB1 = TH1 + TH2 COMB2 = TH1 + TH3 GVC : ThS Bùi Văn Chúng Page 47 Thực hành SAP 2000 COMB3 = TH1 + TH4 COMB4 = TH1 + TH2 + TH3 Bài 1. 5 Cũng ... Chúng Page 45 Thực hành SAP 2000 Ta đặt tên toán ví dụ: VIDU1  Save  Máy tự giải, kết thúc lên ANALYSIS COMPLETE  OK 10 Phần cửa sổ không gian (3D) lên biến dạng (chuyển vò) kết cấu 11 Xem kết...
 • 7
 • 406
 • 45

Bài 14: Bài thực hành số 1

Bài 14: Bài thực hành số 1
... dung tờng trình 1. Tên thực hành 2.Mô tả tợng xảy ra, giải thích, viết ptp xảy thực thí nghiệm Rút kết luận biến đổi tính chất nguyên tố chu kì nhóm Bài 27 (1 tiết) Bài thực hành số Phản ứng oxi ... trình: Tên thực hành Trình bày pp tiến hành thí nghiệm, tợng quan sát đợc, giải thích, viết pt p oxi hóa khử cho biết vai trò chất tham gia p thí nghiệm làm Bài 36 Bài thực hành số (1 tiết- tiết ... bột Nhỏ vào giọt nớc iot Quan sát tợng, nêu nguyên nhân Bài 37 Bài thực hành số (1 tiết - tiết 56) I.Mục tiêu thực hành - Củng cố kĩ tiến hành thí nghiệm lợng nhỏ, quan sát nhận xét viết phơng...
 • 10
 • 4,170
 • 22

Bài 20: Bài thực hành số 1

Bài 20: Bài thực hành số 1
... Bài thực hành số Phản ứng oxi hóa khử GV: Nguyễn Phú Hoạt Bài thực hành số Thí nghiệm 1: Phản ứng kim loại dung dịch axit Thí nghiệm 2: Phản ... Có số oxi hoá tăng: Zn0 Zn+2 Đóng vai trò chất khử H2SO4: Có số oxi hoá giảm: H +1 H0 Đóng vai trò chất oxi hoá Bài thực hành số Thí nghiệm 2: Phản ứng kim loại dung dịch muối Cách tiến hành: ... thay đổi số oxi hoá nêu vai trò chất tham gia phản ứng Bài thực hành số Thí nghiệm 1: Phản ứng kim loại dung dịch axit Kết thí nghiệm: Có bọt khí thoát Giải thích - Viết phương trình: +1 Phương...
 • 12
 • 5,307
 • 29

Bài 5.Bài thực hành số 1

Bài 5.Bài thực hành số 1
... động máy mà em biết GV chốt lại cho xác Hoạt động 3: Hoạt động 3: HS thực hành Hướng dẫn HS thao tác với chuột bàn phím Cho HS thực nhiều lần cho quen Hoạt động 4: Hoạt động 4: HS phát biểu Gọi ... mềm Đĩa flash (USB) Ổ đĩa mềm Ổ đĩa CD HS thảo luận Cho HS khoảng 5’ thảo luận để đưa phận cấu thành máy tính hoàn chỉnh, đồng thời giải thích phận HS thuyết trình Gọi khoảng HS thuyết trình trước ... đĩa cứng, đĩa mềm, CD/DVD, Thiết bị lưu trữ liệu gồm có gì? flash (USB)… Đĩa cứng - Các phận cấu thành máy tính hoàn chỉnh: Màn hình, CPU, bàn phím, chuột Ngoài ra, máy in ổn áp thiết bị cần thiết...
 • 3
 • 1,333
 • 1

Tiết bài tập & Thực hành Chương 1 (Cơ Bản)

Tiết bài tập & Thực hành Chương 1 (Cơ Bản)
... DẶN DÒ : TIẾT 10 -11 THỰC HÀNH x u r A Trường THCS & THPT Ngô Gia Tự TIẾT 10 -11 Gv: Phạm Lợi THỰC HÀNH : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN I- MỤC ĐÍCH Khảo sát thực nghiệm ... lệch pha đến biên độ dđth ? 2) Bài : Bài 5 -1 SBT hòa : Cho dao động điều Bài 5-2 SBT : Cho dao động điều hòa : x1 = 5cos(2π t + π 3π ) cm ; x2 = 5cos(2π t + ) 4 π x1 = 4cos(4π t + ) cm x2 = 3cos(4π ... hòa : x1 = 3cos(2,5π t + π π ) cm; x2 = 3cos(2,5π t + ) Tìm dao động tổng hợp : x = x1 +x2 ? HD : A= 2A1cos150 =5,8 cm ϕ= π π π + = 12 x = 5,8cos(2,5π t + ur u A2 π ) ( cm ) u r A u u r α A1 x DẶN...
 • 7
 • 666
 • 2

Bài thực hành số 1

Bài thực hành số 1
... Số điện thoại Thông tin sách Mã sách Tên sách Tác giả Số lượng Nhà xuất Khổ sách Số trang Thông tin sách Năm xuất Lần tái 10 Loại sách (Giáo khoa, Tham khảo, Từ điển, Sách báo…) 11 Ngôn ngữ 12 ... (Nam nữ) Thông tin sách – – – – Số lượng sách nhập/ xuất phải số nguyên Số trang phải số nguyên Ngày tháng năm phải phù hợp Số sách mượn phải số nguyên The end  Nhóm thực hiện: TỔ – – – – – Lê Duy ... tin người đọc:  Ảnh  Số thẻ  Họ tên  Lớp  Trường  Năm học  Địa  Điện thoại Phiếu mượn/ trả sách Bao gồm:  STT  Tên sách  Số đăng kí  Ngày mượn  Ngày trả  Số sách mượn Sổ quản lí...
 • 18
 • 1,856
 • 7

thực hành về 1 số phép tu từ cú pháp

thực hành về 1 số phép tu từ cú pháp
... I Phép lặp pháp : 1/ 150 a Đọc SGK: “Sự thật từ mùa thu năm 19 40, nước ta thành thuộc địa Nhật lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa” (Hồ Chí Minh,Tun ngơn Độc lập) trả lời ... 2 /15 1: So sánh tượng lặp pháp câu văn xuôi , câu thơ tập với kết cấu thể loại sau: a.Tục ngữ : - “Bán anh em xa , mua làng giềng gần ” - “Gần mực đen, gần đèn rạng”  Phép lặp pháp nhờ phép ... chẽ số lượng tiếng, kết cấu ngữ pháp vế : Mua/bán b Câu đối : “Cụ già ăn củ ấu non Chú bé trèo đại lớn” - Phép lặp pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: số tiếng nhau, phép lặp phối hợp với phép...
 • 20
 • 1,563
 • 3

Bài thực hành số 1 Ngôn ngữ C# - căn bản

Bài thực hành số 1 Ngôn ngữ C# - căn bản
... lệnh nhấn Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com - 10 - Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT - 2009 Vào thân lời gọi hàm Thoát khỏi hàm nhấn Để kết ... Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com - 11 - Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT - 2009 Hình 9: Cửa sổ Class View project 11 Sử dụng chức View Class Diagram để xem lớp có chương ... Email: nguyenha.giang@yahoo.com -5 - Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT - 2009 Tạo property cho liệu thành viên lớp Đây hình thức truy xuất liệu thành viên lớp C# (cách truyền thống dùng accesstor...
 • 13
 • 571
 • 3

Bài Thực Hành Số 1 Tìm mô hình gián đoạn của ĐCMC

Bài Thực Hành Số 1 Tìm mô hình gián đoạn của ĐCMC
... acker(Ad1,Bd1,P1) K= 1. 0e+003 * -0.0276 -3.7924 >> H1=ss(Ad1-Bd1*K,Bd1,Cd1,Dd1,0 .1) a= x1 x2 x1 -0.04 215 -2.698 x2 0.0006584 0.04 215 b= u1 x1 6 .10 3e-005 x2 2 .16 7e-005 c= x1 x2 y1 5068 d= 31 u1 y1 Sampling ... 0 .1 0 .12 0 .14 0 .16 0 .18 0.2 Time (sec) >> K = acker(Ad1,Bd1,P2) 33 K= 1. 0e+004 * -0 .13 15 -2.3244 >> H3=ss(Ad1-Bd1*K,Bd1,Cd1,Dd1,0. 01) a= x1 x2 x1 0.0364 -1. 511 x2 0.02854 0.4636 b= u1 x1 6 .10 3e-005 ... 0.08 0.09 0 .1 Time (sec) >> H8=ss(Ad1-Bd1*K,Bd1,Cd1,Dd1,0 .1) a= 41 x1 x2 x1 0.03643 -1. 51 x2 0.02855 0.4636 b= u1 x1 6.098e-005 x2 2 .16 6e-005 c= x1 x2 y1 5076 d= u1 y1 Sampling time: 0 .1 Discrete-time...
 • 44
 • 399
 • 0

Bài thực hành số 1: Nhập môn

Bài thực hành số 1: Nhập môn
... Guide Dan Rollins, TechHelp v.6.0 Bài tập Bài Viết CT nhập vào ký tự, xuất ký tự Ví dụ: Moi ban nhap ky tu: b Ky tu vừa nhập: b Bài Viết chương trình xuất hình số dòng Ví dụ: De chay duoc CT hop ... EXE.$” Bài 3, Kí tự hoa kí tự thường chữ tiếng Anh cách 20h Do đó, để chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường ngược lại, cần dùng lệnh ADD, SUB Bài Để chuyển đổi kí tự ‘0’ – ‘9’ thành số – cần thực ... Moi ban nhap ky tu: b Ky tu Hoa: B Bài Viết CT nhập vào ký tự hoa In ký tự thường Ví dụ: Moi ban nhap ky tu: B Ky tu thường: b Bài Viết chương trình nhập vào số nguyên dương x1, x2 (1 ≤ x2 < x1...
 • 5
 • 483
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thực hành lý 12bài tập thực hành bprolog 1bài thực hành số 1 hóa học 9sổ tay thầy thuốc thực hành tập 1bài tập thực hành access 12bài thực hành lý 12thực hành lí 12thực hành lý 12 con lắc đơnthực hành lý 12 bài 6thực hành lý 12 giao thoa ánh sángbài tập và thực hành số 1 tin học 11bài thực hành số 1 vật lý lớp 11bài thực hành số 1 môn hóa học lớp 11bài thực hành số 1 hóa học 11 cơ bảnbài thực hành số 1 hóa học 11Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh trung học phổ thông tỉnh Kon TuCác nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố Hội AnCác phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân, giải các bài tập vận dụng các phương pháp đóCấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành dệt may ở khu vực miền Trung trong tiến trình hội nhậĐánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Đà NẵngDấu ấn văn hóa Nam Bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu ChánhĐiều khiển thích nghi cho tay máy Robot công nghiệp có xét đến vùng chết của cơ cấu truyền độnGiải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk LăGóp phần nghiên cứu ứng dụng LPG trên động cơ nén cháyHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đăk NônHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đà NẵnHoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Mía Đường ĐăkNôngHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An NgãiHoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí đáp ứng yêu cầu chuẩn mực kế toán số 15 Hợp đồng xây dựng ở Công ty Cổ phần Xây lắp An Thịnh PhátHoàn thiện kiểm soát nội bộ thu, chi tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy NhơnKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Thủy sản Nhật HoànKế toán quản trị môi trường tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hải VâMarketing trực tiếp đối với dịch vụ tiện ích tại Công ty Thông tin Di động Khu vực IMở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Tài
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập