mô phỏng hệ thống lạnh điều hòa không khí water chiller dùng phần mềm macromedia director

NGHIÊN CỨU DÙNG CÔNG NGHỆ TÍCH TRỮ LẠNH CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ WATER CHILLER

NGHIÊN CỨU DÙNG CÔNG NGHỆ TÍCH TRỮ LẠNH CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ WATER CHILLER
... Hệ thống tích trữ lạnh suốt thấp điểm, bổ sung tải phần cho tải lạnh cao điểm - Đối với tích trữ toàn phần : Hệ thống trữ lạnh suốt thấp điểm, cấp lạnh cho tải suốt cao điểm, máy lạnh water chiller ... đồ công suất chiller Hình - Biểu đồ công suất chiller nhà bình trữ lạnh máy có bình trữ lạnh Tổng công suất lạnh bình tích trữ cần chế tạo : Q0 = 1800 ton-giờ = 6330,6 kWh Tính thiết kế bình trữ ... tích trữ lạnh toàn phần: Hình 2.1 Ở chế độ tích trữ ( nạp tải ) Hình 2.2.Ở chế độ sử dụng ( xả tải ) 2.3 Tính toán thiết kế bình tích trữ lạnh: 2.3.1 Lựa chọn dạng bình tích trữ lạnh : Bình tích...
 • 5
 • 504
 • 7

Đồ án tính thiết kế hệ thống điều hòa không khí water chiller cho các văn phòng của vĩnh trung

Đồ án tính thiết kế hệ thống điều hòa không khí water chiller cho các văn phòng của vĩnh trung
... thực đề tài : Tính Thiết kế hệ thống điều hoà không khí Water Chiller cho khu văn phòng VĨNH- TRUNG ” đề tài cho đồ án tốt nghiệp em Không nằm mong muốn thử sức việc thực đề tài cách tốt , em ... điểm hệ thống điều hoà không khí nêu ỏ trên, kết hợp với điều kiện kết cấu công trình, khả kinh tế, ta chọn hệ thống điều hoà không khí trung tâm nước -Water Chiller để điều hoà không khí cho ... màu trung bình Trong phạm vi tính toán thiết kế điều hoà cho công trình không tính đến tầng hầm, tầng thượng 2.2 .Các phương án thiết kế điều hoà không khí 2.2.1.Máy điều hoà cửa sổ Là máy điều...
 • 98
 • 1,416
 • 7

Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí cho Trung tâm thương mại chợ sử dụng hệ thống điều hòa không khí WATER CHILLER

Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí cho Trung tâm thương mại chợ Mơ sử dụng hệ thống điều hòa không khí WATER CHILLER
... 1.1.3.3 Hệ thống điều hoà trung tâm nước Hệ thống điều hoà trung tâm nước hệ thống sử dụng nước lạnh từ máy lạnh trung tâm để làm lạnh không khí qua dàn trao đổi nhiệt FCU AHU Hệ thống trung tâm ... trường không khí tự nhiên đáp ứng đòi hỏi Vì vậy, phải sử dụng biện pháp tạo vi khí hậu nhân tạo thông gió điều tiết không khí 1.1.3 Phân loại hệ thống điều hoà không khí Hệ thống điều hòa không khí ... đồ tuần hoàn không khí sau: sơ đồ thẳng, sơ đồ tuần hoàn không khí cấp, sơ đồ tuần hoàn không khí hai cấp, sơ đồ có phun ẩm bổ sung Công trình trung tâm thương mại chợ ta sử dụng điều hoà tiện...
 • 101
 • 171
 • 1

Đồ Án Thiết Kế Hệ Thống Điều Hòa Không Khí Water Chiller Cho Khu Văn Phòng (Kèm Bản Vẽ)

Đồ Án Thiết Kế Hệ Thống Điều Hòa Không Khí Water Chiller Cho Khu Văn Phòng (Kèm Bản Vẽ)
... động không khí không cần điều hòa Thực tế cho thấy thiết kế không tốt có nhiệt độ không khí phòng cần điều hoà không đồng mức độ chuyển động cục không khí cao thấp Trang 36 Đồ Án: Thiết kế hệ thống ... Trang Đồ Án: Thiết kế hệ thống điều hòa không khí Chính GVHD: PGS.TS Võ Chí Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 1.1 Vai trò điều hòa không khí Điều hoà không khí kỹ thuật tạo trì điều kiện ... thiết bị hệ thống Trang 22 Đồ Án: Thiết kế hệ thống điều hòa không khí Chính GVHD: PGS.TS Võ Chí * Nguyên lý làm việc :hệ thống điều hoà không khí kiểu làm lạnh nước hệ thống cụm máy lạnh không...
 • 46
 • 118
 • 0

Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí water chiller

Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí  water chiller
... HVAC Water Chiller ðó lý ch n ñ tài : “ NGHIÊN C U GI I PHÁP TI T KI M NĂNG LƯ NG TRONG H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ – WATER CHILLER M C TIÊU NGHIÊN C U: T p trung nghiên c u v gi i pháp ti t ki ... ðI U HÒA KHÔNG KHÍ 1.2 PHÂN LO I CÁC H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ 1.2.1 Máy ñi u hoà c c b 1.2.2 H th ng ñi u hoà t h p g n 1.3 NĂNG LƯ NG S KHÔNG KHÍ HVTH: VŨ ð C DUY D NG C A H TH NG ðI U HÒA ... HVAC Water Chiller, ñ t ñó ñưa gi i pháp nh m ti t ki m lư ng ði u n ch s PMV c a h th ng HVAC Water Chiller b ng phương pháp ñi u n M b Ph m vi nghiên c u: H th ng ñi u hòa làm l nh b ng nư c water...
 • 26
 • 475
 • 2

Luận văn:Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí - Water Chiller doc

Luận văn:Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí - Water Chiller doc
... HVAC Water Chiller ðó lý ch n ñ tài : “ NGHIÊN C U GI I PHÁP TI T KI M NĂNG LƯ NG TRONG H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ – WATER CHILLER M C TIÊU NGHIÊN C U: T p trung nghiên c u v gi i pháp ti t ki ... CHƯƠNG - T NG QUAN 1.1 KHÁI NI M H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ 1.2 PHÂN LO I CÁC H TH NG ðI U HÒA KHÔNG KHÍ 1.2.1 Máy ñi u hoà c c b 1.2.2 H th ng ñi u hoà t h p g n 1.3 NĂNG LƯ NG S KHÔNG KHÍ HVTH: ... [0.35exp (-0 .042HM/AN) + 0.032] [ HM/AN( 1- ) – 0.35{43 - 0.061HM/AN( 1- η) – PW} –0.42{HM/AN( 1- ) – 58} – 1.4x1 0-3 HM/AN(34-Ta) – 0.0017HM/AN(44-PW) –0.71σFcl{T4cl - T4mrt} – Fclhc(Tcl-Ta)] Tcl...
 • 26
 • 547
 • 8

Thiết Kế Hệ Thống Thông Gió, Điều Hoà Không Khí , Xử Lý Khí Bụi Cho Phân Xưởng Sản Xuất May Bao Công Ty Xi Măng Bỉm Sơn

Thiết Kế Hệ Thống Thông Gió, Điều Hoà Không Khí , Xử Lý Khí Bụi Cho Phân Xưởng Sản Xuất May Bao Công Ty Xi Măng Bỉm Sơn
... đợc tốt, công trình đợc thiết kế hệ thống điều hoà không khí cho phân xởng máy bao thông gió xử khí bụi cho phân xởng may bao nhằm khử nhiệt thừa, ẩm thừa cho mùa h , sởi ấm làm ẩm không khí ... 0,6 67 2 0,7 2 0,7 2 0,7 Vậy ta có sơ đồ truyền Ei ei : 0,1 + 0,1 24 0,5 96 0,6 16 1 9,3 6 1 1,6 7 1 1,2 5 2 0,8 1 0,5 1 0,2 2 2 2,3 2 1 4,5 1 2 0,8 1 0,5 1 4,2 4 9,1 1 0,2 2 8,8 3 Nh dựa vào sơ đồ ta thấy kết cấu chọn hoàn ... 6,2 4 , = 0,6 5 , = 3.10-3 Nên ta có: R1 = 0,0 03 = = 0,0 046; D1 = R1 s1 = 0,0 046. 6,2 4 = 0,0 3 0,6 5 R2 = 0,0 3 = = 0,6 ; D2 = R2 s = 0,6 . 0,7 2 = 0,4 32 0,0 5 R3 = 0,0 03 = = 0,0 046; D3 = R3 s3 = 0,0 046. 6,2 4...
 • 47
 • 46
 • 0

Giáo trình bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô phần 1

Giáo trình bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô phần 1
... loại hệ thống điều hòa không khí ô tô? Trình bày cấu tạo nguyên lý làm việc chung hệ thống điều hòa không khí ô tô? Trình bày nguyên lý làm việc hệ thống sưởi ấm hệ thống điều hòa không khí ô tô? ... NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ NHIỆM VỤ, YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô 1. 1 Nhiệm vụ Điều hòa không khí hệ thống quan trọng xe Nó điều khiển nhiệt độ ... suốt hệ thống ống dẫn không bị giảm hiệu 17 Giáo trình: Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ô suất, điều làm cho R -12 trở thành môi chất lý tưởng sử dụng hệ thống điều hòa không khí...
 • 47
 • 105
 • 2

Giáo trình bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô phần 2

Giáo trình bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô phần 2
... Psi Psi 60 15,5 120 170 28 31 70 21 ,1 150 25 0 28 31 80 26 ,6 180 27 5 28 31 90 32, 2 20 0 - 310 28 31 100 37,7 23 0 330 28 35 110 43,3 27 0 360 28 38 F Kg/cm2 = PSI.0,07 3 .2. 1 p sut c hai ... van giãn nở - Có lẫn chất ẩm ớt hệ thống lạnh - Nếu đồng hồ phía thấp áp chân không chứng tỏ van giãn nở không mở p suất hút cao, áp - Hoạt động van giãn nở không - Bầu cảm biến nhiệt van giãn ... tụ Hỡnh 2. 1 K thut lp rỏp b ỏp k vo h thng in lnh ụtụ Đồng hồ thấp áp, Đồnghồ cao áp, 3,4 Cửa van máy nén để lắp ráp áp kế, ống nối màu vàng ráp vào máy hút chân không hay vào bình chứa môi chất...
 • 53
 • 107
 • 2

Phân tích hiệu quả giữa máy lạnh điều hòa không khí sử dụng giải nhiệt gió và giải nhiệt nước

Phân tích hiệu quả giữa máy lạnh  điều hòa không khí sử dụng giải nhiệt gió và giải nhiệt nước
... hi n ñ tài ”PHÂN TÍCH HI U QU GI A MÁY L NH ĐI U HÒA KHÔNG KHÍ S D NG GI I NHI T GIÓ VÀ GI I NHI T NƯ C ” gi a phương th c gi i nhi t gió gi i nhi t nư c cho máy l nh ñi u hòa không khí t i Vi ... GIÁ MÁY ĐI U HÒA KHÔNG KHÍ 2.4.1 K t lu n t phân tích lý thuy t 2.2.1 Phân tích chi phí ñ u tư gi a hai phương th c gi i nhi t s giá c p nh t ñư c t i m t th i ñi m (tháng năm 2010) Qua phân tích ... i nhi t gió, gi i nhi t nư c r t c n thi t Tuy nhiên, t trư c ñ n nay, vi c ch n máy l nh, m cñ ñi u hòa không khí v i phương th c gi i nhi t ña ph n theo c a máy l nh ñi u hòa không khí Nghiên...
 • 13
 • 320
 • 1

Đề cương ôn tập môn: Tự động hóa Kỹ thuật lạnh & Điều hòa không khí ppt

Đề cương ôn tập môn: Tự động hóa Kỹ thuật lạnh & Điều hòa không khí ppt
... toàn thể dụng cụ tự động cần thiết theo ký hiệu ISO Đặng Hồng Chuyên- Máy& Thiết bị Nhiệt lạnh 02- K50- ĐH BKHN Đề cương ôn tập môn: Tự động hóa Kỹ thuật lạnh & Điều hòa không khí Ngày thi: thứ ... vẽ nguyên lý cấu tạo mô tả hoạt động Đặng Hồng Chuyên- Máy& Thiết bị Nhiệt lạnh 02- K50- ĐH BKHN Đề cương ôn tập môn: Tự động hóa Kỹ thuật lạnh & Điều hòa không khí Ngày thi: thứ 5, ngày 26 tháng ... Đề cương ôn tập môn: Tự động hóa Kỹ thuật lạnh & Điều hòa không khí Ngày thi: thứ 5, ngày 26 tháng 11, Kíp 2, TC-407 Câu 5: Cho...
 • 6
 • 329
 • 0

Đồ án chuyên ngành kĩ thuật lạnhđiều hòa không khí

Đồ án chuyên ngành kĩ thuật lạnh – điều hòa không khí
... Đại Trần Nhất Huynh Đồ án chuyên ngành thuật lanh Điều hòa không khí 38 Tính toán sơ đồ điều hòa không khí Quá trình thay đổi trạng thái không khí hệ thống điều hòa có tuần hoàn cấp đồ ... Đại Trần Nhất Huynh Đồ án chuyên ngành thuật lanh Điều hòa không khí nhằm tạo độ ẩm giúp trình dệt diễn dễ dàng Cramer gọi trình "điều hòa không khí" (air conditioning) 1.4 Máy điều hòa ... Hoàng Đại Trần Nhất Huynh Đồ án chuyên ngành thuật lanh Điều hòa không khí Hệ thống điều hòa không khí cấp III: hệ thống có khả trì thông số tính toán nhà với sai số không 400 năm, tương đương...
 • 76
 • 214
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: sơ đồ hệ thống điều hòa không khí water chillerlắp đặt hệ thống điều hòa không khí water chillertinh toan thiet ke he thong may dieu hoa khong khithiết kế hệ thống thông gió điều hòa không khíhệ thống thông gió điều hòa không khí không được tuần hoàn trong trường hợp không khí có chứa các chất độc hại nguy hiểm các chất gây cháy nổ vi sinh vật gây bệnh chất gây mùi khó chịukỹ thuật máy lạnh điều hòa không khíkỹ thuật máy lạnh điều hòa không khí la gimua bán thiết bị lạnh điều hoà không khí máy thu thanh thu hình vật liệu xây dựng phương tiện vận tải dịch vụ lắp đặt sửa chữa máy móc thiết bịđồ án tốt nghiệp thiết bị lạnh và hệ thống điều hòa không khí ô tômô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiểnmô hình hoá và mô phỏng hệ thống điều khiểnmôi chất làm lạnh và dầu bôi trơn trong hệ thống điều hòa không khí trên otomô hình hệ thống điều hòa không khímô hình hệ thống điều hòa không khí tự độngmô hình cấu tao hệ thống điều hòa không khí trên oto kháchQuản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – CN sở giao dịch IIIĐánh giá rủi ro và xây dựng chương trình kiểm soát rủi ro cho công đoạn phun sơn của nhà máy chế biến gỗ Forimex IIcac bai toan nang cao lop 5do an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Tìm hiểu về quặng SecpentineSử dụng sinh vật để xử lý chất hữu cơ độc hạiGIÁO ÁN SOẠN BÀI VĂN BẢN CÔ TÔLÀM THẾ NÀO ĐỂ GIA TĂNG KHÁCH HÀNG TRÊN ITNERNET - NGHIÊM VĂN HÙNGBài thuyết trình file word về chủ đề Computer cell phonePhân tích HĐKD của vinamilk 2014 2015Nghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắcNghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắc (tt)Tuyển tập 11 đề thi tiếng anh các trường cao đẳng đại học phần 2Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Tân Hiệp, Kiên Giang năm học 2016 2017Tóm tắt truyện Buổi học cuối cùng của tác giả Anphôngxơ ĐôđêBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 3: Em đã từng gặp ông Tiên trong những truyện cổ dân gian, hãy miêu tả lại hình ảnh ông Tiên theo trí tưởng tượng của mìnhĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016 2017XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆPPHƯƠNG PHÁP LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CĂN BẢN VÀ NÂNG CAONCKH tin học ÁP DỤNG PHƯƠNG PHNghiên cứu khoa học “TÌNH HUỐNG GỢI VẤN ĐỀ” TRONG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC TẠI TRƯỜNG THPT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập