khảo sát sơ bộ thành phần hóa học cây lược vàng callisia fragrans – họ thài lài – commelinaceae

luận văn sư phạm hóa khảo sát bộ thành phần trái gấc và ly trích carotenoid từ màng hạt gấc (momordica cochinchinensis (lour) spreng)

luận văn sư phạm hóa khảo sát sơ bộ thành phần trái gấc và ly trích carotenoid từ màng hạt gấc (momordica cochinchinensis (lour) spreng)
... t glycoside 19 iv 2.3 K t qu 19 2.4 Ly trớch v tinh ch carotenoid 20 2.4.1 Quy trỡnh ly trớch carotenoid 20 2.4.2 Cỏc b c ti n hnh ly trớch v tinh ch carotenoid ... t, lycopen cú r t nhi u mng h t g c L ng lycopen c tỡm th y kho ng trờn 380 àg/g mng h t g c ng lycopen mng h t g c g p kho ng 10 l n l ng lycopen cú cỏc lo i rau trỏi c xem l giu lycopen Lycopen ... vo vi c phõn l p carotenoid ti ly trớch carotenoid t mng h t g c v i mong mu n gúp ph n t o ngu n thu c cho y h c m khụng ph i th c hi n b ng ng húa h c Ph ng phỏp ly trớch carotenoid ti ny l...
 • 31
 • 104
 • 0

Nghiên cứu bộ thành phần hoá học và tác dụng kháng khuẩn invitro của vị thuốc bạch cập

Nghiên cứu sơ bộ thành phần hoá học và tác dụng kháng khuẩn invitro của vị thuốc bạch cập
... 3.1) Bột bạch cập Dịch chiết ether ethylic Dịch chiết ethanol 900 Chiết ether ethylic dụng cụ Soxhlet liên tục Bột dược liệu bay ether ethylic Chiết ethanol 900 dụng cụ Soxhlet liên tục Bột dược ... s b thnh phn hoỏ hc v tỏc dng khỏng khun invitro ca v thuc bch cp vi mc tiờu: Xỏc nh s b thnh phn hoỏ hc ca v thuc bch cp ỏnh giỏ tỏc dng khỏng khun invitro ca dch chit nc v bch cp Chng 1: ... Tờn nhúm cht Phn ng nh tớnh Kt qu DC ether DC cn DC nc Antraquinon Flavonoid Cht bộo Vi dd KOH 10% Cyanidin Vt du bộo trờn giy Kt lun s b Khụng cú + + Cú Khụng cú Alcaloid TT chung ca alcaloid...
 • 36
 • 396
 • 2

luận văn sư phạm hóa tìm hiểu bộ thành phần hoá học của lá cây trâm bầu - combretum quadrangulare kurz

luận văn sư phạm hóa tìm hiểu sơ bộ thành phần hoá học của lá cây trâm bầu - combretum quadrangulare kurz
... liệu nghiên cứu thành phần hoá học cuả Chính thế, đề tài Tìm hiểu thành phần hoá học Trâm bầu Combretum qualrangulare Kurz góp phần làm sáng tỏ thành phần hóa học trâm bầu Đồng sông Cửu ... Acid 4β,14α-dimetyl-5α-ergosta-9β,19-cyclo-24(24 1) - en-3β-hydroxy-4-oic 62,38 Acid metyl O1-acetyl-23-deoxojessic 57,65 Metyl O1-acetyl quadrangularat 77,77 Acid O1,3-diacetyl-23-deoxojessic ... màu [α]25D + 18,2o (C = 0,20; MeOH) Acid  ,4  -dimetyl-5  -esgosta-9  ,19-cycloartan-2 4-( 241)-en-3  -hydroxy -  -oic Acid metyl O1-acetyl-23-deoxojessic có công thức phân tử C33H52O5, chất...
 • 69
 • 151
 • 3

KHẢO SÁT ĐỊNH TÍNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CÁC CAO CHIẾT LÁ SAKÊ (artocarpus altilis)

KHẢO SÁT ĐỊNH TÍNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CÁC CAO CHIẾT LÁ SAKÊ (artocarpus altilis)
... tài “KHẢO SÁT ĐỊNH TÍNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CÁC CAO CHIẾT LÁ SAKÊ (Artocarpus altilis) thực với mong muốn tìm hiểu thành phần hóa học Sakê để tạo sở khoa học cho ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BỘ MÔN HÓA HỌC  TỪ GIA TÍN KHẢO SÁT ĐỊNH TÍNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CÁC CAO CHIẾT LÁ SAKÊ (Artocarpus altilis) ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN Năm học 2013-2014 Đề tài: “KHẢO SÁT ĐỊNH TÍNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CÁC CAO CHIẾT LÁ SAKÊ (Artocarpus...
 • 52
 • 504
 • 1

Nghiên cứu bộ thành phần hóa học và tác dụng chống viêm, giảm đau của huyết giác

Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học và tác dụng chống viêm, giảm đau của huyết giác
... vừa có tác dụng giảm đau lại vừa có tác dụng hạ sốt chống viêm (trừ paracetamol tác dụng chống viêm) Các thuốc có tác dụng vối chứng đau nhẹ, đau khu trú, tác dụng tốt với chứng đau viêm (đau khớp, ... thể tác dụng từ sớmvà trì suốt 21 ngày nghiên cứu thuốc có chất dược liệu nên tác dụng chống viêm xảy muộn chưa đủ mạnh so với prednisolon 2.3.4 Nghiên cứu tác dụng giảm đau: a Tác dụng giảm đau ... có tác dụng giảm đau gây đau acid acetic (từ phút thứ 15- 25), có tác dụng giảm đau theo phương pháp mâm nóng có dùng tác nhân làm tăng mức đau ĐỂ XUẤT Trên nghiên cứu thành phần hoá học, tác...
 • 52
 • 74
 • 0

Nghiên cứu bộ thành phần hóa học của lá cây chè vằng

Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học của lá cây chè vằng
... / 11 Saponin Chõt bộo Acid amin Kờt quõ Kột luõn so bụ Khụng cụ _ Khụng cụ + + + Cụ + + Cụ + + Khụng cụ + Khụng cụ + Cụ + + Cụ - Tao bot vụi Na2 C Khụng cụ - Vột dõu bộo trờn giõy Khụngcụ ... hột dung mụi Khụng thõy dở lai vột mụ trờn giõy bụng mụ So bụ kột luõn duoc lieu khụng cụ chõt bộo Dua vo kột quõ cỹa cõc phõn ỹng dinh tfnh trờn dõy, chỹng tụi so bụ kột luõn lõ chố vng cụ: ... coumarin, acid amin, saponin, duụng khỹ, khụng cụ glycosid tim, tanin, alcaloid, anthranoid, chõt bộo, acid hỹu co (Bõng 2) 18 Bng : Kột quõ dinh tmh cõc nhụm chõt lõ chố võng duoc trợnh by ụ bõng...
 • 36
 • 173
 • 2

Nghiên cứu bộ thành phần hóa học của thân cây chè vằng (jasminum subtriplinerve blume oleaceae)

Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học của thân cây chè vằng (jasminum subtriplinerve blume oleaceae)
... [3], chố cuục man, dõy cõm võn, chố [9] Chố võng cụ tờn khoa hoc l: Jcisminum subtriplinerve Blume, thuục ho Nhi (Oleaceae) Chố vng l mot cõy nhụ, moc thnh bui bụ ro hay bui tre hoõc bõm vo cõc ... kinh dau bung, chỹa tri cõc vột thuang nhiờm trựng gõy mỹ Trờn thộ giụi cụ nhiờu loi khõc cựng chi (Jasminum) cỹng dugc sir dung lm thuục, dõ cụ nhiờu ti lieu nghiờn cỹu vờ thnh phõn hoõ hoc v tac ... thu thõy xuõt hiờn mu dụ gach Sa bụ kột luõn ditcfc lieu cụ dting khỹ tic 2.2.1.5 Dinh tinh chõt bộo: Cho vo mot binh eau 2g duoc lieu, thờm 10ml ether dõu hoõ, dun hụi luu cõch thu 15 phỹt Loc...
 • 45
 • 390
 • 6

Nghiên cứu bộ thành phần hóa học và tác dụng sinh học của lá neem (azadirachta indica a juss meliaceae)

Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học và tác dụng sinh học của lá neem (azadirachta indica a juss meliaceae)
... nghla: Antelaea azadirachta (L.) Adeldert; Melia azadirachta L hoõc Melia indica Brandish Tờn thuụng goi:-Tiộng Anh: Neem, Indian lilac -Tiộng Phõp: Azadira d'inde, margosier -Tiộng Duc: Niembaum ... chat h a hoc Thỷ tõc dung khõng khuan v khõng nõm c a dich chiột lõ Neem PHAN 1: TONGQUAN l.l.D õ c diởm thuc võt: Cõy Neem (Azadirachta indica A. Juss) thuục ho Xoan (Meliaceae). Tờn dụng nghla: ... ngoai chõ't A6 Phu lue 2: Pho hụng ngoai chat A6 Phu lue 3: Pho hụng ngoai chat A6 Phu lue 4: Pho tu ngoai chõ't XI Phu lue 5: Pho hụng ngoai chat XI DAT VAN DE Cõy Neem (Azadirachta indica A. Juss. )...
 • 44
 • 79
 • 0

Nghiên cứu bộ thành phần hóa học và tác dụng sinh học của lá Neem (Azadirachta indica A.juss. Meliaceae)

Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học và tác dụng sinh học của lá Neem (Azadirachta indica A.juss. Meliaceae)
... Neem: [23] 1.7.2.1 Dang bõn thnh phdm: Hat Neem (Neem seed) Dich chiột dõu lõ Neem khụ (Oil Neem Leaf dry extract) Dich chiột hat (Neem seed extract) 1.7.2.2 Thnh phdm:[23] Kem dõnh rõng Neem ... dõnh rõng Neem (Neem toothpaste) X phụng Neem dựng cho nguụi v diờt cụn trựng (Neem body soapNeem soap for pests) Neem dang kem (Neem cream) 1.7.2.3 Sõn phdm dựng nụng nghiờp:[23] Neem EC (Emulsifiable ... khõng khuan v khõng nõm cỹa dich chiột lõ Neem PHAN 1: TONGQUAN l.l.D õ c diởm thuc võt: Cõy Neem (Azadirachta indica A.Juss) thuục ho Xoan (Meliaceae). Tờn dụng nghla: Antelaea azadirachta (L.) Adeldert;...
 • 55
 • 101
 • 0

khảo sát thành phần hóa học cây phèn phyllanthus reticulatus poir họ thầu dầu (euphorbiaceae)

khảo sát thành phần hóa học cây phèn phyllanthus reticulatus poir họ thầu dầu (euphorbiaceae)
... đóng góp thành tựu quý báo cho ngành hóa học ngành sinh học y dược học Sự kết hợp chứng khoa học từ lĩnh vực nghiên cứu hợp chất thiên nhiên hoạt tính sinh học góp phần cố phát triển y học cổ truyền ... thành phần hóa học nên định chọn Phyllanthus reticulatus Poir để khảo sát thành phần hóa học CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY PHÈN ĐEN [6] Tên thông thường: Phèn đen Tên gọi khác: Nỗ, ... thân rễ phèn đen (Phyllanthus reticulatus Poir. ) thu hái huyện Tân Uyên, Bình Dương, vào tháng 7/2012 Mẫu GS.TS Võ Văn Chi nhận danh tên khoa học Phyllanthus Reticulatus Poir. ”, họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)...
 • 73
 • 35
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát thành phần hóa học cây cỏ thethực nhiệm thành phần hóa học cây bọ mắm pouzolzia zeylanicathành phần hóa học của rượu vangthành phần hóa học cây sakethành phần hóa học của nghệ vàngthành phần hóa học cây trámnghiên cứu thành phần hoá học cây ngũ vị tử nam schisandra sphenanthera rehd et wils họ schisandraceae ở dak gleikontumxác định thành phần hóa học trên cao clorofom của cây lược vàng callisia fragrans lindl woodson được trồng tại xã lương phi huyện tri tôn tỉnh an giangnghiên cứu thành phần hóa học cây typhonium flagellifornenghiên cứu thành phần hóa học cây typhonium flagelliforne lodd blumethanh phan hoa hoc cay nanghiên cứu thành phần hóa học cây cà gai leonghiên cứu tác dụng sinh học và độc tính của cây lược vàng callisia fragrans lindl woodskhảo sát thành phần hóa học và khả năng kháng một số chủng vi sinh vật đường ruột của cây xuân hoakhảo sát thành phần hóa học của rễ cây sâm bố chínhThực trạng công tác kế toán công ty cổ phần cơ khí và thương mại vạn phúcTIỂU LUẬN sự PHÁT TRIỂN lí LUẬN tái sản XUẤT xã hội DO mác THỰC HIỆN TRONG LỊCH sử các học THUYẾT KINH tế với VIỆC NHẬN THỨC về vấn đề KHỦNG HOẢNG KINH tế HIỆN NAYUnit 11 traveling around vietnam (5)Đề tài Hình thành năng lực tự học cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong dạy học phần Động vật có xương sốngUnit 11 traveling around vietnam (8)Unit 11 traveling around vietnam (9)Unit 11 traveling around vietnam (10)Unit 11 traveling around vietnam lesson 1Đề tài Rèn luyện khả năng suy luận Giải toán tìm tỉ số, tìm phân số của một sốQuan điểm của Hồ Chí Minh về con đường và biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vận dụng trong công cuộc đổi mới và sinh viên vận dụng quan điểm đó như thế nàoALKALOID 2014giao trinh nhap mon tin hoc p2 4529Bai to chuong hop chat cao phan tuCac ky thuat day hoc mang tinh hop tacHanoi open mathematical olympiad 2009Đề tài Phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập hóa học hữu cơ thường gặp ở trường THPTHidrocacbon thomDe HD HOMC2016 juniorNhua xanhSan xuat gangthep
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập