tính toán động học động lực học và mô phỏng chế độ làm việc của bộ phân phối

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHẾ độ làm VIỆC của lưới PHÂN PHỐI

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHẾ độ làm VIỆC của lưới PHÂN PHỐI
... thái lưới điện vận hành CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA LƯỚI PHÂN PHỐI 2.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Tính toán chế độ làm việc lưới phân phối tính dòng công suất dòng điện qua nhánh lưới phân ... lưới phân phối hở biết phụ tải thời điểm 1 -Phương pháp cộng phụ tải: Phương pháp cộng phụ tải phương pháp gần đúng, đơn giản để tính lưới phân phối với sai số chấp nhận *Nội dung phương pháp sau: ... 3.2 .Tính so sánh phương pháp cộng phụ tải phương pháp N-R 3.2.1 .Tính lưới điện 22 kV a Tính lưới điện 22 kV theo phương cộng phụ tải Tổn thất điện áp lớn là: 8.50% nút : 31 a theo phương pháp...
 • 18
 • 97
 • 0

Nghiên cứu tính toán, thiết kế phỏng nguyên lý làm việc của đông cơ v8 trên xe zil 130

Nghiên cứu tính toán, thiết kế và mô phỏng nguyên lý làm việc của đông cơ v8 trên xe zil 130
... 1.1.2 ng c xe ụtụ ng c xe ụtụ l ng c t vỡ nhiờn liu c t chỏy bờn ng c Cú hai loi gm loi chuyn ng tnh tin v chuyn ng quay Chuyn ng tnh tin ngha l chuyn ng lờn, xung hoc ti, lui Hu ht cỏc xe ụtụ, ... hoc xp chng lờn nhau) - B trớ nh nan hoa ca bỏnh xe (loi hng kớnh) Trong thc t ch cú loi u c s dng trờn ng c xe ụtụ 1.2.1.1 ng c xylanh Mt vi ng c xe ụtụ nh cú xylanh, b trờn dóy gim trng lng trc ... k mỏy 1.2.1.5 ng c V8 ng c V8, xylanh b trớ trờn hai dóy, mi dóy xylanh, hp thnh gúc 900 Trc khuu cú c lp truyn Cỏc truyn ca xylanh i din lp trờn cựng mt c Hỡnh 1.9: ng c V8 1.2.1.6 ng c 12,...
 • 91
 • 162
 • 0

ÁP DỤNG THUẬT TOÁN TẠI TRẠM SẢN XUẤT TRẠM TIÊU THỤ ĐỂ PHỎNG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỆ PHÂN TÁN

ÁP DỤNG THUẬT TOÁN TẠI TRẠM SẢN XUẤT VÀ TRẠM TIÊU THỤ ĐỂ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỆ PHÂN TÁN
... trạm S  receive(S): nhận thông điệp từ trạm S  Trạm sản xuất PS sản xuất sản phẩm nếu: NP – NC’ < N  Trạm tiêu thụ CS tiêu thụ sản phẩm nếu: NP’ – NC >  Thuật toán đồng trạm sản xuất ... sản xuất trạm tiêu thụ + Thuật toán trạm sản xuất PS: Vòng lặp Nếu receive(CS) tang(NC’) cho(NC’,NP – N + 1) san_xuat() send(CS) NP = NP + Kết thúc vòng lặp + Thuật toán trạm tiêu thụ CS: Vòng ... thông điệp  Xây dựng chương trình Java thể hiện chức trạm nêu  Viết chương trình màn hình quá trình hoạt động hệ  Để giải bài toán trạm sản xuất và trạm tiêu thụ ta sử dụng số hàm...
 • 22
 • 257
 • 0

ÁP DỤNG THUẬT TOÁN TẠI TRẠM SẢN XUẤT TRẠM TIÊU THỤ ĐỂ PHỎNG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỆ PHÂN TÁN

ÁP DỤNG THUẬT TOÁN TẠI TRẠM SẢN XUẤT VÀ TRẠM TIÊU THỤ ĐỂ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỆ PHÂN TÁN
... cập đến hai phần: Phần 1: Lý thuyết Lập trình mạng phân tán RMI Phần 2: Bài tập: áp dụng thuật toán trạm sản xuất trạm tiêu thụ để trình làm việc hệ phân tán Tiểu luận chắn có nhiều sai sót Kính ... 16 Tiểu luận môn học Lập trình mạng GVHD: PGS.TS Lê Văn Sơn PHẦN II: BÀI TẬP  Áp dụng thuật toán trạm sản xuất trạm tiêu thụ để trình làm việc hệ phân tán Bao gồm:  Xây dựng hệ Server hoạt ... toán ta xét hai trạm trạm sản xuất, ký hiệu PS trạm tiêu thụ, ký hiệu CS Ta gọi NP số lượng sản phẩm sản xuất trạm sản xuất PS NC số lượng sản phẩm trạm CS tiêu thụ Tại trạm sản xuất PS ta đặt...
 • 38
 • 190
 • 0

Tài liệu CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BỘ CHỈNH LƯU HỆ QUẢ docx

Tài liệu CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BỘ CHỈNH LƯU VÀ HỆ QUẢ docx
... cho hệ thức (Ud+E)/R Công suất nguồn ac công suất phát sức điện động E tiêu hao phần R, phần lại tích lũy cuộn kháng L Bộ chỉnh lưu làm việc chế độ chỉnh lưu 2.6.2 CHẾ ĐỘ DÒNG LIÊN TỤC VÀ CHẾ ĐỘ ... Ở chế độ dòng điện tải gián đoạn, trò trung bình áp tải dương, nguồn ac cung cấp công suất cho tải RLE Như vậy, chỉnh lưu làm việc chế độ nghòch lưu thời gian độ ngắn, chế độ nghòch lưu tồn chế ... tục chỉnh lưu làm việc chế độ nghòch lưu Dạng dòng điện điện áp cho hai trường hợp vẽ hình H2.30 2.7 - MẠCH LỌC ÁP TẢI VÀ DÒNG TẢI Để hạn chế thành phần xoay chiều áp chỉnh lưu làm giảm độ nhấp...
 • 14
 • 517
 • 14

Nghiên cứu một số thông số về cấu tạo chế độ làm việc của thiết bị sấy tinh bột sắn kiểu khí động

Nghiên cứu một số thông số về cấu tạo và chế độ làm việc của thiết bị sấy tinh bột sắn kiểu khí động
... thực đề tài : "Nghiên cứu số thông số cấu tạo chế độ làm việc thiết bị sấy tinh bột sắn kiểu khí động" -47- Ch ơng tổng quan nghiên cứu 1.1 Tình hình sản xuất chế biến tinh bột sắn 1.1.1 Tình ... chuyển động buồng sấy nên việc chế tạo trở nên dễ dàng thiết bị khác 1.4 mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 1.4.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu để xác định số thông số cấu tạo chế độ làm việc máy sấy bột ... pháp nghiên cứu 2.1 Đối t ợng nghiên cứu Qua nghiên cứu khảo sát u, nh ợc điểm mẫu máy sấy đ ợc sử dụng nay, dựa u điểm thiết bị sấy kiểu khí động định chọn thiết bị sấy kiểu khí động để sấy tinh...
 • 88
 • 576
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện đồng nai 3 đồng nai 4 đến chế độ làm việc của hệ thống lưới truyền tải điện việt nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện đồng nai 3 và đồng nai 4 đến chế độ làm việc của hệ thống lưới truyền tải điện việt nam
... a NMTĐ Đ ng Nai Đ ng Nai Chương - T NG QUAN H TH NG ĐI N VI T NAM 644 1 27206 2 945 1 031 0 Tua bin khí 35 63 132 50+6298 Diesel 45 4 52 Ngoài ngành 5975 281 04 T ng công su t Chương 3: Nghiên c u ... Đ ng Nai Khu v c Ch ñ c c ñ i [MW] Toàn HTĐ ti u [MW] Mi n trung 744 .6 177.0 43 0 .3 177.0 3. 3 .3 nh hư ng c a s thay ñ i công su t phát c a NMTĐ 3. 3 .3. 1 nh hư ng c a th y ñi n Đ ng Nai Đ ng Nai ... Vi t Nam 1.2.2 .3 Ch ñ không ñ i x ng 1 .3 CH Đ C p ñi n áp 500kV 220kV 110kV 3. 45 5 7.988 12.9 43 ĐD (km) Trung th 131 .9 24 H th 149 .711 HÒA Đ NG B T MÁY PHÁT 1 .3. 1 Các phương pháp hòa ñ ng b máy...
 • 13
 • 285
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 Đồng Nai 4 đến chế độ làm việc của hệ thống lưới truyền tải điện Việt Nam docx

Luận văn:Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đến chế độ làm việc của hệ thống lưới truyền tải điện Việt Nam docx
... a NMTĐ Đ ng Nai Đ ng Nai Chương - T NG QUAN H TH NG ĐI N VI T NAM 644 1 27206 2 945 1 031 0 Tua bin khí 35 63 132 50+6298 Diesel 45 4 52 Ngoài ngành 5975 281 04 T ng công su t Chương 3: Nghiên c u ... Đ ng Nai Khu v c Ch ñ c c ñ i [MW] Toàn HTĐ ti u [MW] Mi n trung 744 .6 177.0 43 0 .3 177.0 3. 3 .3 nh hư ng c a s thay ñ i công su t phát c a NMTĐ 3. 3 .3. 1 nh hư ng c a th y ñi n Đ ng Nai Đ ng Nai ... Vi t Nam 1.2.2 .3 Ch ñ không ñ i x ng 1 .3 CH Đ C p ñi n áp 500kV 220kV 110kV 3. 45 5 7.988 12.9 43 ĐD (km) Trung th 131 .9 24 H th 149 .711 HÒA Đ NG B T MÁY PHÁT 1 .3. 1 Các phương pháp hòa ñ ng b máy...
 • 13
 • 254
 • 0

Tìm hiểu xây dựng sơ đồ nguyên lý của bộ phận chấp hành bài tập tự động hóa khí nén

Tìm hiểu và xây dựng sơ đồ nguyên lý của bộ phận chấp hành bài tập tự động hóa khí nén
... phối khí nén cho - xy lanh Dãy đường tín hiệu khí nén (đối với hình vẽ cho độ nguyên khí điện cho hình vẽ đồ nguyên - dùng PLC relay) Bộ điều khiển khí Quickstepper cho hình vẽ đồ ... chặt tôn vào đế - Xy lanh C uốn tôn YÊU CẦU: Chu trình tự động lặp lại 10 Thời gian tiến lùi(S) 02 02 02 Vũ Văn Tâm CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA BỘ PHẬN CHẤP HÀNH I.Mô ... khí, PLC cho hình vẽ đồ điều khiển PLC mạch điều khiển với mạch động lực cho hình - - vẽ đồ điều khiển dùng mạch relay Dãy van biến khí nén cho hình vẽ đồ điều khiển khí nén Bộ cấp khí...
 • 69
 • 225
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quan hệ giữa phát thải chế độ làm việc của xe máy khi sử dụng nhiên liệu xăng sinh học

Nghiên cứu xây dựng quan hệ giữa phát thải và chế độ làm việc của xe máy khi sử dụng nhiên liệu xăng sinh học
... đồ trình xây dựng quan hệ phát thải - tốc độ xe máy từ số liệu đo phát thải liên tục băng thử .85 CHƯƠNG XÂY DỰNG QUAN HỆ GIỮA LƯỢNG PHÁT THẢI VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ XE MÁY ... đồ trình xây dựng quan hệ phát thải - tốc độ xe máy từ số liệu đo phát thải liên tục băng thử .85 CHƯƠNG XÂY DỰNG QUAN HỆ GIỮA LƯỢNG PHÁT THẢI VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ XE MÁY ... đồ trình xây dựng quan hệ phát thải - tốc độ xe máy từ số liệu đo phát thải liên tục băng thử .85 CHƯƠNG XÂY DỰNG QUAN HỆ GIỮA LƯỢNG PHÁT THẢI VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ XE MÁY ...
 • 105
 • 59
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính toán phân tích chế độ làm việc của lưới điện 220kv lào cai yên bái việt trì vĩnh yên giai đoạn cấp điện từ trung quốc xét đến chế độ sự cố đóng máy phát điện thác bà vào làm việcchế độ làm việc của giáo viên tiểu họccác chế độ làm việc của máy điện đồng bộphụ lục d các nhóm chế độ làm việc của cầu trục và cẩu treocác chế độ làm việc của máy điện không đồng bộthành phần hỗn hợp đất các chế độ làm việc của động cơcác chế độ làm việc của máy biến dòngcác chế độ làm việc của động cơ điện một chiều kích từ độc lậpchế độ làm việc của động cơ đốt tronghoạt động 3 các chế độ làm việc của biểu mẫunghiên cứu một số thông số về cấu tạo và chế độ làm việc của máy trộn bột kiểu băng xoắnchế độ làm việc của điểm trung tínhphân loại mạch điện và các chế độ làm việc của mạch điệncơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của văn phòng hđnd amp ubnd xã hương phongcân bằng nguồn và phụ tải xác định sơ bộ chế độ làm việc của nguồnĐề tài Đặc điểm kết trị của số từ trong tiếng Việt900 câu trắc nghiệm lớp 10 đại số và giải tíchDe HSG sinh 9 tuyển chọn hayĐồ án nghiên cứu thiết kế máy cán tôn định hìnhĐồ án thiết kế cống lộ thiên phục vụ tiêu cho diện tích 60000ha và có loại xe 8 10 tấn đi quaNghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng đại việtĐồ án thiết kế chung cư thuận việtNghiên cứu, đánh giá thiệt hại do ngập lụt vùng hạ du liên hồ chứa lưu vực sông tà rục theo các kịch bản lũ và vỡ đậpNghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án giao thông ninh thuậnMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công trong chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại điện biênghiên cứu áp dụng khối bảo vệ mái stone block nhật bản cho bờ biển việt nam trường hợp bờ biển xã hải dương, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếNghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của xi phông trong quá trình hạ chìm áp dụng cho dự án xi phông sông mang, quảng ninhWater balance for ma river basin in context of climate change thesis of master degree major integrated water resources managementNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế công trình hồ chứa nước tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằngPhân tích ổn định mái dốc trong không gian ba chiều dựa trên phần mềm ansys luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình thủyNghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý nền đất cho đập bãi thải xỉ công trình nhiệt điện mông dương 2 tỉnh quảng ninhNghiên cứu công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng theo dự toán ứng dụng tại tập đoàn hà đôĐồ án Lập dự án công trình cầuAmerican cuisine (liên hệ mình để nhận bản powerpoint)Luận văn thực trạng và biện pháp cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập