nghiên cứu và chế tạo màng mỏng nano tio2 trên nafion membrane để nâng cao hiệu suất của pin nhiên liệu dùng methanol trực tiếp (dmfc)

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng nanô TiO2 trên nafion membrane để nâng cao hiệu suất của pin nhiên liệu dùng methanol trực tiếp (DMFC)

Nghiên cứu và chế tạo màng mỏng nanô TiO2 trên nafion membrane để nâng cao hiệu suất của pin nhiên liệu dùng methanol trực tiếp (DMFC)
... đầu nghiên cứu quan trọng làm giảm độ thẩm thấu methanol qua màng trao đổi proton nhằm nâng cao hiệu suất pin nhiên liệu dùng methanol trực tiếp Đề tài Nghiên cứu chế tạo màng mỏng nano TiO2 Nafion ... Cấu tạo pin nhiên liệu oxít rắn (SOFC)[14] .7 Hình 1.7: Cấu tạo pin nhiên liệu dùng methanol trực tiếp (DMFC) [16] Hình 1.8: Đường công suất đặc trưng pin nhiên liệu dùng methanol trực tiếp ... Nafion membrane để nâng cao hiệu suất pin nhiên liệu dùng methanol trực tiếp (DMFC) thực nhằm mục tiêu làm giảm độ thẩm thấu methanol qua màng trao đổi proton cách phủ màng mỏng nano TiO2 đế màng...
 • 118
 • 606
 • 0

nghiên cứu nâng cao hiệu suất của pin mặt trời dùng một số sắc tố quang hợp

nghiên cứu nâng cao hiệu suất của pin mặt trời dùng một số sắc tố quang hợp
... toàn sắc tố quang hợp chưa thể đem lại hiệu suất cao độ bền cần thiết để sử dụng đời sống Sắc tố quang hợp sử dụng cần phải thay đổi để phù hợp với loại pin mặt trời cấu trúc hoạt động sắc tố quang ... hiệu suất FRET 1.2.2 Sắc tố quang hợp: Sắc tố quang hợp có cây, tảo vi khuẩn lam, có nhiệm vụ thu nhận lượng ánh sáng cần thiết cho trình quang hợp sắc tố quang hợp hấp thụ số bước sóng định ... phycobilisome gồm phycoerythrin, phycocyanin allophycocyanin 1.2.3 Pin mặt trời sử dụng sắc tố quang hợp Pin mặt trời dung sắc tố quang hợp gồm pheophorbide a (hoặc chlorophyllide) gắn TiO2 phycocyanin...
 • 26
 • 385
 • 0

nghiên cứu nâng cao hiệu suất của pin mặt trời dùng một số sắc tố quang hợp

nghiên cứu nâng cao hiệu suất của pin mặt trời dùng một số sắc tố quang hợp
... toàn sắc tố quang hợp chưa thể đem lại hiệu suất cao độ bền cần thiết để sử dụng đời sống Sắc tố quang hợp sử dụng cần phải thay đổi để phù hợp với loại pin mặt trời cấu trúc hoạt động sắc tố quang ... hiệu suất FRET 1.2.2 Sắc tố quang hợp: Sắc tố quang hợp có cây, tảo vi khuẩn lam, có nhiệm vụ thu nhận lượng ánh sáng cần thiết cho trình quang hợp sắc tố quang hợp hấp thụ số bước sóng định ... phycobilisome gồm phycoerythrin, phycocyanin allophycocyanin 1.2.3 Pin mặt trời sử dụng sắc tố quang hợp Pin mặt trời dung sắc tố quang hợp gồm pheophorbide a (hoặc chlorophyllide) gắn TiO2 phycocyanin...
 • 26
 • 68
 • 0

TỔNG hợp vật LIỆU NANO cấu TRÚC lõi vỏ PLATINUM RUTHENIUM CHO xúc tác điện cực PIN NHIÊN LIỆU DÙNG METHANOL TRỰC TIẾP

TỔNG hợp vật LIỆU NANO cấu TRÚC lõi vỏ PLATINUM RUTHENIUM CHO xúc tác điện cực PIN NHIÊN LIỆU DÙNG METHANOL TRỰC TIẾP
... KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - NGUYỄN VĂN PHI THÒN NGUYỄN NGỌC BÌNH TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO CẤU TRÚC LÕI-VỎ PLATINUM- RUTHENIUM CHO XÚC TÁC ĐIỆN CỰC PIN NHIÊN LIỆU DÙNG METHANOL TRỰC TIẾP LUẬN VĂN ... lõi- vỏ platinum- ruthenium cho xúc tác điện cực pin nhiên liệu dùng methanol trực tiếp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài thực với mục tiêu nghiên cứu chế tạo chất xúc tác cấu trúc lõi vỏ cho pin ... …………………………………………………………… Tên đề tài: Tổng hợp vật liệu nano cấu trúc lõi- vỏ platinum- ruthenium cho xúc tác điện cực pin nhiên liệu dùng methanol trực tiếp Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Phi Thòn...
 • 74
 • 124
 • 2

luận văn nghiên cứu chế tạo cảm biến khí hyđrô trên cơ sở các nano – tinh thể zno pha tạp pd

luận văn nghiên cứu và chế tạo cảm biến khí hyđrô trên cơ sở các nano – tinh thể zno pha tạp pd
... tài nghiên cứu luận văn lựa chọn là: Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí hyđrô sở nano - tinh thể ZnO pha tạp Pd Mục tiêu đề tài chế tạo vật liệu ZnO pha tạp Pd với kích thước nano mét ứng dụng cảm ... 3.2 Giản đồ nhiễu xạ tia X vật liệu ZnO ZnO ZnO ZnO ZnO ZnO ZnO Cường độ (đ.v.t.y) ZnO ZnO ZnO Pd PdO Pd PdO PdO PdO PdO ZnO- 3 %Pd ZnO- 2 %Pd ZnO- 1 %Pd ZnO- 0.5 %Pd ZnO 30 35 40 45 50 55 60 65 70 o 2θ( ... 2 5–5 75 25 0–4 00 20 0–6 00 15 0–4 00 15 0–2 50 250 2 0–3 00 15 0–4 50 15 0–2 50 20 0–4 50 45 0–6 50 250 400 26 7–6 00 20 0–4 00 ZnO 112 400 Pt/ ZnO nanorods ZnO nanorods ZnO nanowires Pt /ZnO nanowires Sb /ZnO Pd/ ZnO...
 • 78
 • 621
 • 2

nghiên cứu chế tạo màng dẫn điện trong suốt zno pha tạp vanadium bằng phương pháp đồng phún xạ

nghiên cứu và chế tạo màng dẫn điện trong suốt zno pha tạp vanadium bằng phương pháp đồng phún xạ
... trúc ZnO 1.4.1 Tính chất điện quang màng ZnO pha tạp Tùy vào vật liệu pha tạp vào ZnO mà tính chất điện quang màng ZnO pha tạp khác ZnO pha tạp nhóm kim loại IA (Li, Na…) thành bán dẫn loại p pha ... chế tạo màng suốt dẫn điện ZnO pha tạp V phương pháp đồng phún xạ magnetron DC từ hai bia ZnO bia kim loại V Để đánh giá xác tính chất quang điện, cấu trúc, độ mấp mô bề mặt màng thành phần pha ... hay màng dẫn điện suốt Riêng đề tài khóa luận mà nghiên cứu đây, tạo màng dẫn điện suốt ZnO pha tạp V Hình 1.9 Các trạng thái oxi hóa V từ trái sáng phải +2, +3, +4 +5 1.4 Vật liệu ZnO pha tạp ZnO...
 • 96
 • 366
 • 1

Nghiên cứu chế tạo màng chống phản xạ bằng vật liệu Si3Nx SiOx dùng cho pin năng lượng mặt trời

Nghiên cứu và chế tạo màng chống phản xạ bằng vật liệu Si3Nx SiOx dùng cho pin năng lượng mặt trời
... phản xạ biên độ Fresnel, từ ta có hệ số phản xạ tương ứng ứng với lượng phản xạ lại 2 Chương Tổng quan pin mặt trời đơn tinh thể 1.1 Pin mặt trời tiếp xúc p-n Năng lượng xạ mặt trời nguồn lượng ... Sự phản xạ bước sóng tối ưu bề dày màng SiO2 cho việc chống phản xạ 58 Hình 4-15: Sự phản xạ bước sóng tối ưu ARC bề dày màng SiO2 58 Hình 5-1: Chiết suất vật liệu sử dụng tạo màng chống phản ... CHẾ TẠO MÀNG CHỐNG PHẢN XẠ BẰNG VẬT LIỆU SiNx SiOx DÙNG CHO PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI” sử dụng hai vật liệu silic nitrit (silicon nitride) oxit silic (silicon dioxide) chế tạo phương pháp phủ hóa...
 • 104
 • 323
 • 4

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 PHA TẠP V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ MAGNETRON DC

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 PHA TẠP V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ MAGNETRON DC
... đề sủ dụng phương pháp (1), cụ thể pha tạp ion V vào màng TiO để nhằm nâng cao tính hiệu xuất quang xúc tác màng, sử dụng phương pháp đồng phún xạ Magnetron DC không cân bằng, hệ v a gia tăng ... Tạp Vanadium Bằng Phương Pháp Đồng Phún Xạ Phản Ứng V nguyên tắc, để tạo màng phương pháp phún xạ mang v t liệu ta cần có bia đươc chế tạo từ v t liệu Tùy theo ý muốn mà bia chế tạo từ loại v t ... MSSV: 0613065 Khóa Luận Tốt nghiệp CBHD: Lê V Tuấn Hùng CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO V PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT QUANG XÚC TÁC CỦA MÀNG 2.1 Phương Pháp Chế Tạo V t Liệu Quang Xúc Tác...
 • 75
 • 241
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 PHA TẠP V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ MAGNETRON DC

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 PHA TẠP V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ MAGNETRON DC
... tính quang xúc tác màng Khảo sát tính quang xúc tác màng TiO2 TiO2 :V theo điều kiện chế tạo So sánh tính quang xúc tác màng TiO2 TiO2 :V tốt Kiểm nghiệm độ lặp lại quang xúc tác màng TiO2: V Thực ... luận Tạo Màng TiO2 Pha Tạp Vanadium Bằng Phương Pháp Đồng Phún Xạ Phản Ứng Dùng phương pháp phún xạ để thu màng có độ bền cao đảm bảo yêu cầu quang xúc tác Thực nghiệm, kết bàn luận Tạo Màng TiO2 ... suất phún xạ bia Ti: 100W  Thời gian phún xạ 60 phút Thực nghiệm, kết bàn luận Khảo Sát Tính Chất Quang Xúc Tác Của TiO2: V Tạo màng TiO2: V phương pháp đồng phún xạ magnetron DC tính quang xúc tác...
 • 32
 • 185
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG DẪN ĐIỆN TRONG SUỐT ZnO TẠP CHẤT (In, N) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON DC

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO MÀNG DẪN ĐIỆN TRONG SUỐT ZnO TẠP CHẤT (In, N) BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON DC
... VẬT LIỆU ZnO VẬT LIỆU ZnO PHA TẠP LOẠI P CHẾ TẠO MÀNG ZnO: (In, N) KẾT LUẬN Ứng dụng vật liệu bán dẫn ZnO p-n LED Trong suốt OLED Màng mỏng dẫn điện suốt Cảm biến khí Màng bán dẫn pha tạp loại ... NHIỆT ĐỘ ĐẾ Tính chất điện màng ZnO: (In, N): 1.8.102 Tạp In %wt Ảnh hưởng tỷ lệ tạp In lên tính chất điện màng ZnO: (In, N) ẢNH HƯỞNG NỒNG ĐỘ TẠP In Tính chất quang màng ZnO: (In, N) Sự dịch chuyển ... CHẾ TẠO MÀNG ZnO: (In ,N) 3.1 Quy trình chế tạo bia gốm ZnO: In Chu trình nhiệt độ trình dung kết CHƯƠNG 3: CHẾ TẠO MÀNG ZnO: (In ,N) 3.1 Quy trình chế tạo bia gốm ZnO: In Bia gốm trước phún xạ Bia...
 • 52
 • 184
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 TẠP CHẤT V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ MAGNETRON DC

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO MÀNG QUANG XÚC TÁC TiO2 TẠP CHẤT V BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG PHÚN XẠ MAGNETRON DC
... tính quang xúc tác màng Khảo sát tính quang xúc tác màng TiO2 TiO2 :V theo điều kiện chế tạo So sánh tính quang xúc tác màng TiO2 TiO2 :V tốt Kiểm nghiệm độ lặp lại quang xúc tác màng TiO2: V Thực ... suất phún xạ bia Ti: 100W  Thời gian phún xạ 60 phút Thực nghiệm, kết bàn luận Khảo Sát Tính Chất Quang Xúc Tác Của TiO2: V Tạo màng TiO2: V phương pháp đồng phún xạ magnetron DC tính quang xúc tác ... luận Tạo Màng TiO2 Pha Tạp Vanadium Bằng Phương Pháp Đồng Phún Xạ Phản Ứng Dùng phương pháp phún xạ để thu màng có độ bền cao đảm bảo yêu cầu quang xúc tác Thực nghiệm, kết bàn luận Tạo Màng TiO2...
 • 35
 • 170
 • 0

Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí hyđrô trên cơ sở các nana-tinh thể ZnO pha tạp Pd

Nghiên cứu và chế tạo cảm biến khí hyđrô trên cơ sở các nana-tinh thể ZnO pha tạp Pd
... 3.2 Giản đồ nhiễu xạ tia X vật liệu ZnO ZnO ZnO ZnO ZnO ZnO ZnO Cường độ (đ.v.t.y) ZnO ZnO ZnO Pd PdO Pd PdO PdO PdO PdO ZnO- 3 %Pd ZnO- 2 %Pd ZnO- 1 %Pd ZnO- 0.5 %Pd ZnO 30 35 40 45 50 55 60 65 70 o 2θ( ... tài nghiên cứu luận văn lựa chọn là: Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí hyđrô sở nano - tinh thể ZnO pha tạp Pd Mục tiêu đề tài chế tạo vật liệu ZnO pha tạp Pd với kích thước nano mét ứng dụng cảm ... hấp phụ khí vật liệu cải thiện đáng kể độ nhạy cảm biến 3.2 Kết nghiên cứu chế tạo cảm biến hyđrô Quy trình chế tạo nghiên cứu đặc trưng nhạy khí cảm biến hệ vật liệu ZnO ZnO pha tạp Pd trình...
 • 76
 • 289
 • 1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu bột màng ZnS :Cu,Al

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu bột và màng ZnS :Cu,Al
... môn Vật lí chất rắn-Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Nghiên cứu chế tạo vật liệu bột màng ZnS :Cu,Al ” Mục đích luận văn: *) Tìm hiểu chế tạo bột ZnS: Cu, ... Kết chế tạo mẫu Sử dụng phương pháp phản ứng đồng kết tủa, chế tạo mẫu bột ZnS: Cu,Al Các mẫu bột ZnS: Cu,Al có nồng độ tạp chất ủ nhiệt độ khác (từ 600 0C đến 7500C) môi trường khí Ar để nghiên cứu ... luận gồm chương Chương 1: Tổng quan vật liệu ZnS: Cu,Al Chương 2: Tổng quan phương pháp chế tạo nghiên cứu vật liệu Chương 3: Thực hành chế tạo mẫu bột ZnS: Cu, Al, kết thảo luận Trang Luận văn thạc...
 • 74
 • 564
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu bột màng ZnS Cu,Al

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu bột và màng ZnS Cu,Al
... môn Vật lí chất rắn-Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Nghiên cứu chế tạo vật liệu bột màng ZnS :Cu,Al ” Mục đích luận văn: *) Tìm hiểu chế tạo bột ZnS: Cu, ... Kết chế tạo mẫu Sử dụng phương pháp phản ứng đồng kết tủa, chế tạo mẫu bột ZnS: Cu,Al Các mẫu bột ZnS: Cu,Al có nồng độ tạp chất ủ nhiệt độ khác (từ 600 0C đến 7500C) môi trường khí Ar để nghiên cứu ... gồm chương Chương 1: Tổng quan vật liệu ZnS: Cu,Al Chương 2: Tổng quan phương pháp chế tạo nghiên cứu vật liệu Chương 3: Thực hành chế tạo mẫu bột ZnS: Cu, Al, kết thảo luận Trang Luận văn thạc...
 • 74
 • 270
 • 0

Nghiên cứu chế tạo bộ lọc quang (băng rộng băng hẹp) dựa trên màng đa lớp silic xốp

Nghiên cứu và chế tạo bộ lọc quang (băng rộng và băng hẹp) dựa trên màng đa lớp silic xốp
... dựa nguyên lý phản xạ Bragg chế tạo từ màng silic xốp đa lớp đạt đƣợc độ rộng phổ từ vài chục đến vài trăm nano mét Trên sở lọc quang băng rộng này, chế tạo đƣợc lọc băng hẹp có độ rộng phổ vài ... để tạo màng mỏng đa lớp có chiết suất thay đổi tuần hoàn Ngày nay, dựa công nghệ điện hóa phiến silic chế tạo đƣợc màng silic xốp đa lớp có tính nhƣ lọc quang học giao thoa Các lọc quang băng rộng ... nghiệm (2) mẫu lọc quang học băng rộng dựa PC 1D với bước sóng thiết kế λ=1460nm d Các kết ban đầu chế tạo lọc quang học băng rộng hoạt động vùng nhìn thấy dựa màng silic xốp đa lớp chế tạo phƣơng...
 • 26
 • 388
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu và chế tạo mô hình máy bay quadrocopternghiên cứu và chế tạo mô hình máy bay quadcoptercty cp nghiên cứu và chế tạo cnnghiên cứu và chế tạo máy dò kim loạinghiên cứu và chế tạo loại máy giúp con người tránh khỏi sự ô nhiễm rác thảiđược nghiên cứu và chế tạo bởi viện khoa học vật liệu viện khoa học và công nghệ việt nam nhằm thu hồi khí co2 và xử lí các khí thải đồng hànhứng dụng các chế phẩm enzyme pectinex để nâng cao hiệu suất trích lynghiên cứu chế tạo màng mỏng điện sắc vândium pentoxide v2o5giới thiệu mạng nghiên cứu và đào tạo việt nam viet nam research and education network vinarencác mạng nghiên cứu và đào tạo việt nammạng nghiên cứu và đào tạo việt nam vinaren quá trình hình thành và phát triểnkỷ yếu hội nghị mạng nghiên cứu và đào tạo việt nam vinaren thành phố hồ chí minh 27 28 3 2008tên đề tài nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điện trở gia nhiệt khuôn trong ngành cao suphần v nghiên cứu cơ chế tạo phức giữa ion fe iii và pan xác định kkbchế tạo màng mỏng cu2o nano bằng phương pháp cvdGiáo trình luyện nghe tiếng hoa chứng chỉ aGiáo trình tự học tiếng hàn quốc cho mọi người phần nâng caoGiáo trình tiếng hoa sơ cấp tập 2Giáo trình tiếng hoa sơ cấp tập 1Giáo trình tự học tiếng hàn dành cho mọi người phần trung cấpGiáo trình 301 câu đàm thoại tiếng hoaTriết học descarterTâm lí học phạm minh hạcĐề Án Nâng Cao Chất Lượng Vận Tải Hành Khách Công Cộng Bằng Xe BuýtNgân hàng thương maiCho tam giác ABC cân tại aĐề án bảo vệ môi trường của dự án Lắp đặt Trạm trộn bê tông nhựa nóng,tại xã Ia Der, huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiCác biện pháp bảo quản tươi nguyên liệu thủy sảnChủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nướcTHỰC TRẠNG MARKETING VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ THANH MAIGiáo trình thủy nông cải tạo đấtGiáo trình phương pháp thí nghiệmTHIẾT kế hệ THỐNG dẫn ĐỘNG BĂNG tảiThực tế tốt nghiệp tại trạm y tế xã tân phongĐề thi tiếng nhật JTEST AD 106
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập