điều khiển hệ thống cân trộn nguyên liệu sử dụng plc s7 200

Điều khiển hệ thống cân trộn nguyên liệu dùng PLC s7 200

Điều khiển hệ thống cân trộn nguyên liệu dùng PLC s7 200
... đầu cân CKW55 Hình 11: đầu cân WE2004 Hình 12: đầu cân EX2002 Hình 13: sơ đồ nối dây EX2002 Hình 14: hệ thống dùng Loadcell Vi xử lý Hình 15: hệ thống dùng Loadcell PLC Hình 16: hệ thống dùng ... đầu cân PLC Hình 17: sơ đồ khối hệ thống cân trộn Hình 18: mô hình trạm cân trộn Hình 19: sơ đồ kết nối PLC thiết bị THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VIỆT NAM: Đề tài Điều khiển hệ thống cân trộn nguyên ... đầu cân - Giao tiếp PLC đầu cân - Mô hình trạm cân trộn VI NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: - Tìm hiểu hệ thống cân trộn nguyên liệu - Thực kết nối loadcell đầu cân - Thi công mô hình cân trộn nguyên liệu...
 • 14
 • 1,315
 • 9

Xây dựng thuật toán và ứng dụng phần mềm matlap simulink điều khiển hệ thống cân bằng phối liệu trong công nghệ sản xuất xi măng

Xây dựng thuật toán và ứng dụng phần mềm matlap simulink điều khiển hệ thống cân bằng phối liệu trong công nghệ sản xuất xi măng
... khai, nghiên cứu hoàn thành đề tài Xây dựng thuật toán ứng dụng phần mềm Matlab – Simulink điều khiển hệ thống cân băng phối liệu công nghệ sản xuất xi măng Xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô ... cứu Xây dựng thuật toán điều khiển điều khiển hệ truyền động biến tần - động đáp ứng yêu cầu công nghệ cân băng định lƣợng dây chuyền sản xuất xi măng Thực thuật toán điều khiển máy tính với phần ... tải Điều khiển Băng tải Điều khiển Băng tải Hình Cấu trúc điều khiển hệ thống cân băng định lượng - Điều khiển trung tâm: Khối theo yêu cầu công nghệ loại xi măng, sản lƣợng xi măng cần sản xuất...
 • 87
 • 170
 • 0

Thiết kế, lập trình hệ thống tự động bơm và trộn liệu sử dụng PLC s7 200

Thiết kế, lập trình hệ thống tự động bơm và trộn liệu sử dụng PLC s7 200
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ISO 9001 :2008 THIẾT KẾ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG BƠM VÀ TRỘN LIỆU SỬ DỤNG PLC S7- 200 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Sinh ... – mã SV: 11121 02009 Lớp : ĐC1501- Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài: Thiết kế, lập trình hệ thống tự động bơm trộn liệu sử dụng PLC S7- 200 NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm ... chƣơng trình ứng dụng nhiều chƣơng trình chƣơng trình ngắt thời gian quét lớn điều làm giảm thời gian thực hệ thống 37 2.5 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CỦA PLC S7- 200 PLC S7- 200 có ba ngôn ngữ lập trình...
 • 77
 • 418
 • 1

THIẾT kế lập TRÌNH hệ THỐNG tự ĐỘNG bơm và TRỘN LIỆU sử DỤNG PLC s7 200

THIẾT kế lập TRÌNH hệ THỐNG tự ĐỘNG bơm và TRỘN LIỆU sử DỤNG PLC s7 200
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ISO 9001 :2008 THIẾT KẾ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG BƠM VÀ TRỘN LIỆU SỬ DỤNG PLC S7- 200 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Sinh ... – mã SV: 11121 02009 Lớp : ĐC1501- Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài: Thiết kế, lập trình hệ thống tự động bơm trộn liệu sử dụng PLC S72 00 NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm ... chƣơng trình ứng dụng nhiều chƣơng trình chƣơng trình ngắt thời gian quét lớn điều làm giảm thời gian thực hệ thống 2.5 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CỦA PLC S7- 200 PLC S7- 200 có ba ngôn ngữ lập trình là:...
 • 77
 • 110
 • 2

Xây dựng giao diện điều khiển mô hình trạm trộn trên wincc kết hợp plc s7 200

Xây dựng giao diện điều khiển mô hình trạm trộn trên wincc kết hợp plc s7 200
... 12 Báo cáo 13 hình, 14 hình, 15 Báo cáo thiết bị vào, cấu chấp hành 10 Sơ đồ nguyên lý Xây dựng thuật toán điều khiển Viết chương trình Lắp đặt thử nghiệm Nhận xét kết Ghi chú: ... quay trộn bê tông 1.3.6 Hệ thống điều khiển: a Hệ thống điều khiển điện - Cấp nguồn cho trạm trộn - Điều khiển động cấp liệu, động trộn - Cảnh báo cố, báo lỗi - Dừng có lỗi…… b Hệ thống điều khiển ... loại trạm trộn bê tông xi măng sau: -Trạm trộn bê tông xi măng cấp liệu băng tải -Trạm trộn bê tông xi măng cấp liệu gầu 1.3 Cấu trúc chung trạm trộn bê tông xi măng: Mặc dù có loại trạm trộn...
 • 27
 • 96
 • 0

đồ án tốt nghiệp đề tài” thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe tự động dùng PLC s7 – 200”

đồ án tốt nghiệp đề tài” thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe tự động dùng PLC s7 – 200”
... truyền động hình CHƯƠNG II: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH BÃI GIỮ XE TỰ ĐỘNG II.2 THIẾT KẾ - THI CÔNG PHẦN ĐIỆN CHO MÔ HÌNH BÃI GIỮ XE TỰ ĐỘNG II.2.1 Nguồn cung cấp cho hình: Trong hình ... CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỂ TÀI V.1 TÓM TẮT ĐỀ TÀI: Sau tháng thực đề tài thiết kế điều khiển hình bãi giữ xe tự động dùng PLC S7 200” đề tài thực nội dung sau: • Thiết kế thi ... lực dùng cho thang tốc độ cao Gdt: Gbt: G: α: II.1.2 hình bãi giữ xe tự động: II.1.2.1 Các loại động dùng hình: Một robot dùng để thực việc lấy cất xe vào bãi giữ xe Động kéo robot vào...
 • 24
 • 103
 • 1

Tài liệu Xây dựng chương trình điều khiển hệ thống cân trong dây chuyền saphir bằng mạng petri ppt

Tài liệu Xây dựng chương trình điều khiển hệ thống cân trong dây chuyền saphir bằng mạng petri ppt
... mạng Petri Có thể nhận thấy rằng, việc xây dựng chương trình điều khiển VxWorks đơn giản Như hệ thống mâm cân dây chuyền Saphir, đối tượng điều khiển mâm quay, hai pittông cân, chương trình điều ... xuất, nhận liệu analog) Đồng thời, dựa có sẵn mạng Petri, tiến hành xây dựng cấu trúc mạng Petri để điều khiển cho toàn hệ thống mâm cân dây chuyền Saphir Với cách thức xây dựng mạng Petri vậy, ... thống, đề tài đặt nhiệm vụ cần giải quyết: Nghiên cứu hệ điều hành thời gian thực VxWorks ứng dụng hệ thống cân dây chuyền Saphir; xây dựng mạng Petri để giám sát điều khiển hệ thống cân VxWorks...
 • 6
 • 227
 • 3

Luận văn tự động hóa xí nghiệp Nghiên cứu hệ thống Trang bị điện – Tự động hóa trên dây chuyền sản xuất xi măng. Ứng dụng PLC S7300 vào điều khiển hệ thống cân băng định lượng trong công đoạn nghiền liệu sống tại nhà máy xi măng La Hiên

Luận văn tự động hóa xí nghiệp Nghiên cứu hệ thống Trang bị điện – Tự động hóa trên dây chuyền sản xuất xi măng. Ứng dụng PLC S7300 vào điều khiển hệ thống cân băng định lượng trong công đoạn nghiền liệu sống tại nhà máy xi măng La Hiên
... tốt nghiệp A- HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG NHÀ MÁY XI MĂNG LA HIÊN 3.1 Vai trò tầm quan trọng hệ thống cân băng định lượng: 3.1.1 Vai trò: Vai trò băng tải nhà máy công nghiệp vô quan trọng, điều ... án tốt nghiệp Khoa điện Bộ môn TĐH PHẦN III TRANG BỊ ĐIỆN-TỰ ĐỘNG HÓA CHO HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG CÔNG ĐOẠN NGHIỀN LIỆU SỐNG SVTH: Nguyễn Tiến Văn - 22 Lớp K43 TĐH03 Khoa điện Bộ môn ... pháp điều khiển định lượng: Thiết bị định lượng thủ công, thiết bị định lượng từ xa, thiết bị định lượng tự động (theo chương trình đặt sẵn) Trong số thiết bị định lượng dùng cân băng định lượng...
 • 131
 • 360
 • 0

luận văn tốt nghiệp dùng plc s7-200 điều khiển hệ thống cân tải bê tông

luận văn tốt nghiệp dùng plc s7-200 điều khiển hệ thống cân tải bê tông
... kết nối với hệ thống PLC riêng lẽ thành hệ thống PLC chung, kết nối với hệ thống máy tính, tăng khả SVTH : Trương Quang Phú 50 GVHD : Bùi Thanh Huyền LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP điều khiển hệ thống riêng ... GVHD : Bùi Thanh Huyền LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Chương Tổng quan hệ thống cân Sơ đồ khối hệ thống cân dùng loadcell luận văn sau : ù Hiển thò Loadcell đại Khuếch Modul A/D PLC RS 232-485 Nguồn cung ... vào năm 1969 Điều tạo phát triển thực cho kỹ thuật điều khiển lập trình Trong giai đoạn hệ thống điều khiển lập trình (PLC) đơn giản nhằm thay hệ thống Relay dây nối hệ thống điều khiển cổ điển...
 • 245
 • 189
 • 0

nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống cán thép tấm

nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống cán thép tấm
... b iu khin nõng cao cht lng ca h thng cỏn thộp tm S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn 40 http://www.lrc-tnu Ch-ơng Mô hình toán học cấu trúc điều khiển hệ thống cán thép Chng Mễ HèNH ... liu i hc Thỏi Nguyờn 41 http://www.lrc-tnu.edu.vn Ch-ơng Mô hình toán học cấu trúc điều khiển hệ thống cán thép s0+2sr sr he vl fw le vw la Hỡnh 2.1 Mụ hỡnh h thng cỏn tm - fW l lc cỏn, - he ... liu i hc Thỏi Nguyờn 42 http://www.lrc-tnu.edu.vn Ch-ơng Mô hình toán học cấu trúc điều khiển hệ thống cán thép fe : s hi phc n hi u vo (N) mụ phng h thng, cụng thc (2) c n gin húa nh sau: f...
 • 91
 • 107
 • 0

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống cán thép tấm bằng bộ điều khiển thích nghi bền vững

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống cán thép tấm bằng bộ điều khiển thích nghi bền vững
... điểm điều khiển Từ thiết kế điều khiển để nâng cao chất lƣợng hệ thống cán thép CHƢƠNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CÁN THÉP TẤM BẰNG CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN Trên giới, hệ thống cán thép đƣợc nhà điều khiển ... tài “ Nghi n cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống cán thép điều khiển thích nghi bền vững Luận văn gồm chƣơng sau: Chƣơng 1: Tổng quan công nghệ cán thép Chƣơng 2: Điều khiển hệ thống ... bô điều khiển thích nghi bền vững 68 3.5 Kết mô trạng thái x1 điều khiển thích nghi bền vững 3.6 Kết mô trạng thái x2 điều khiển thích nghi bền vững 3.7 Kết mô trạng thái x3 điều khiển thích nghi...
 • 94
 • 103
 • 0

THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG COSEVCO SÔNG GIANH TRÊN NỀN CÔNG NGHỆ PLC

THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG COSEVCO SÔNG GIANH TRÊN NỀN CÔNG NGHỆ PLC
... Sơn, nhà máy ximăng Tây Ninh, nhà máy ximăng Bút Sơn nhà máy ximăng Hoàng Mai Đặc biệt dự án xây dựng nhà máy ximăng Cosevco Sông Gianh đưa vào hoạt động Đây nhà máy sản xuất ximăng theo công nghệ ... ngành ximăng nói riêng tăng lên cách nhanh chóng  Để đáp ứng nhu cầu xây dựng sở hạ tầng, nhà nước ta có dự án đầu tư xây dựng nhà máy ximăng có công suất lớn công nghệ sản xuất đại nhà máy ximăng ... XUẤT XI MĂNG TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG COSEVCO SÔNG GIANH 2.1 Khái niệm: Xi măng chất kết dính vô bền nước, sản xuất cách nghiền clinker xi măng pooclăng với thạch cao phụ gia ( ≤ 40% ) Clinker xi măng...
 • 34
 • 114
 • 0

Ứng dụng PLC s7 300 vào điều khiển hệ thống cân bằng định lượng tại công ty cổ phần xi măng bỉm sơn

Ứng dụng PLC s7 300 vào điều khiển hệ thống cân bằng định lượng tại công ty cổ phần xi măng bỉm sơn
... ker silo xi măng nghiền xi măng silo xi măng silo xi măng silo xi măng đuờng nhiên liệu đuờng công nghệ xuất xi măng rời xuất xi măng bao đóng bao vỏ bao Hinh 1.1: S dõy chuyn sn xut xi mng theo ... clinker nghiền xi măng lọc bụi tĩnh điện silo xi măng ống khói silo xi măng silo xi măng silo xi măng đuờng nhiên liệu đuờng khí nóng đuờng công nghệ xuất xi măng rời xuất xi măng bao đóng bao ... định luợng định luợng địn h luợng định luợng nghiền định luợng định luợng silo than mịn máy nghiền silo silo silo silo silo silo silo silo định luợng định luợng bể bùn silo clin ker lò nung định...
 • 100
 • 209
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng plc s7 200 với cpu 224 để thực hiện tự động điều khiển độ ẩm cho máy ấp trứng gia cầmđồ án xây dựng hệ thống băng tải đếm sản phẩm sử dụng plc s7 200do an tot ngiep mach den giao thong su dung plc s7 200tài liệu lập trình điều khiển hệ thống123doc vn nghien cuu tong quan can cau kone xay dung chuong trinh dieu khien he thong cap nguon va co cau quaynguyên lý điều khiển hệ thốngnghiên cứu tổng quan cần cẩu kone xây dựng chương trình điều khiển hệ thống cấp nguồn và cơ cấu quayđiều khiển hệ thống chiếu sáng dùng can buscác nguyên lý điều khiển hệ thốngdieu khien he thong tronđiều khiển hệ thốngđiều khiển hệ thống truyền tảiđiều khiển hệ thống đèn giao thônglập trình điều khiển hệ thốnghướng dẫn lập trình điều khiển hệ thốngA Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn NghĩaChuyên Đề Hệ Thức Vi- Ét Và Ứng Dụng Của Hệ Thức Vi- ÉtChương Trình Giáo Dục Phát Triển Kinh Tế - Tăng Thu NhậpNghiên cứu khả năng phát hiện mục tiêu radarHỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHI PHÍ THẤPKinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng NghiêmGIÁ TRỊ CƠ BẢN CỦA KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONGHiệu năng của hệ thống tìm phương sử dụng anten không tâm pha bất đối xứngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngthpt chuyen phan boi chau nghe an mon hoa hoc lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiếtBộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia 2017 Khoa học xã hội (tập 1)CKBVMT Trung tâm ứng dụngQuyết định ban hành quy chế quản lý chương trình xây dựng mô hình chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi giai đoạn từ nay đến năm 201Hướng dẫn học sinh giải các bài tập địa lí tự nhiên đại cương trong ôn thi học sinh giỏi môn địa líHải thượng y tông tâm lĩnh tập 1 tập 2Niên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê giáo dụcNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê đầu tư và xây dựnggiao an am Nhac 6 2016Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 5Giúp học sinh lớp 4 học tốt phần so sánh phân số
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập