Thuật ngữ OLAP và cơ sở dữ liệu đa chiều

Biểu diễn tri thức sở dữ liệu đa phương tiện

Biểu diễn tri thức và cơ sở dữ liệu đa phương tiện
... nghiên cu thông tin mi tr thành tri thc c#a riêng i∋u ó lý gi+i m!t lng thông tin nhng m0i cá nhân li có nhng tri thc khác D a vào tri thc, vn d1ng tri thc mà tính sáng to mi n+y ... Lê Minh Ng c Trang: Ti u lu n: Bi u di n tri th c ng d ng PH N 1: T NG QUAN BI U DI N TRI TH C VÀ C S D LI U A PH NG TI N Biu din tri thc Biu din tri thc óng vai trò ht sc quan tr5ng ... biu din tri thc: phát tri n chng trình biu din tri thc hiu qu+, phát tri n thut toán ph1c h.i hiu qu+ hình +nh mô hình hóa ng ngh)a mc ! cao hn c#a hình +nh Trích xu&t tri thc...
 • 44
 • 89
 • 0

Mô hình sở dữ liệu đa chiều OLAP

Mô hình cơ sở dữ liệu đa chiều OLAP
... theo mục đích khai thác 5.1 OLAP hình Multidimensional OLAP (MOLAP): -5- vnvantuyen@gmail.com hình OLAP đa chiều (MOLAP) lưu trữ liệu sở (là liệu từ bảng kho liệu data mart) thông tin tổng ... việc tạo khối liệu đa chiều từ kho sở liệu quan hệ lưu trữ chúng cấu trúc khối đa chiều (MOLAP), sở liệu quan hệ (ROLAP) kết hợp hai (HOLAP) Siêu liệu (metadata) cấu trúc khối đa chiều lưu trữ ... vnvantuyen@gmail.com - Dữ liệu dễ dàng chép đến client cho phân tích không trực tuyến (offline) 5.2 hình Relational OLAP (ROLAP): hình OLAP quan hệ (ROLAP) lưu trữ liệu sở thông tin tổng hợp...
 • 13
 • 269
 • 0

Phát triển chương trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật chỉ mục kỹ thuật tìm kiếm văn bản theo nội dung trong sở dữ liệu đa phương tiện

Phát triển chương trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật chỉ mục và kỹ thuật tìm kiếm văn bản theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện
... kỹ thuật mục nâng cao - Giới thiệu kỹ thuật mục nâng cao LSI + CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM: Chương phát triển chương trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật mục kỹ thuật tìm kiếm văn ... với mục đích yêu cầu chủ đề nghiên cứu trình bày vấn đề liên quan đến việc tìm kiếm liệu văn theo nội dung c sở liệu đa phương tiện nên chương luận văn trình bày số kỹ thuật mục tìm kiếm tài liệu ... 2.1.5 Các hệ tìm kiếm văn thường sử dụng 34 2.2 Một số kỹ thuật tìm kiếm văn theo nội dung 35 2.2.1 Chỉ mục tự động văn mô hình tìm kiếm Bool 35 2.2.1.1 Mô hình tìm kiếm Bool sở ...
 • 86
 • 467
 • 0

Xây dựng trang web bán điện thoại trực tuyến sử dụng ngôn ngữ lập trình ASP.NET sở dữ liệu SQL Server

Xây dựng trang web bán điện thoại trực tuyến sử dụng ngôn ngữ lập trình ASP.NET và cơ sở dữ liệu SQL Server
... 44 Xây dựng trang web bán điện thoại trực tuyến sử dụng ngôn ngữ lập trình mạng ASP.NET 44 Sinh viên thực tập: Nguyễn Thị Phượng GVHD: ThS Nguyễn Quỳnh Mai 45 45 Xây dựng trang web bán điện thoại ... Quỳnh Mai 34 34 Xây dựng trang web bán điện thoại trực tuyến sử dụng ngôn ngữ lập trình mạng ASP.NET Sau đăng ký thành viên, bạn đăng nhập vào trang web Dưới form đăng nhập vào trang web: 34 Sinh ... Nguyễn Quỳnh Mai 20 20 Xây dựng trang web bán điện thoại trực tuyến sử dụng ngôn ngữ lập trình mạng ASP.NET 8.0 (SQL Server 2000) cải tiến chủ yếu mở rộng tính web làm cho SQL Server 2000 đáng tin...
 • 47
 • 993
 • 8

Tìm hiều ngôn ngữ lập trình visual Basic 6.0 sở dữ liệu Microsoft access

Tìm hiều ngôn ngữ lập trình visual Basic 6.0 và cơ sở dữ liệu Microsoft access
... Thống kê Tìm kiếm Chương II Tìm hiều ngôn ngữ lập trình visual Basic 6.0 sở liệu Microsoft access I .Microsoft Access II Visual Basic 6.0 Chương ... Hiền Báo cáo lập trình quản lý: Quản lý Bán Điện Thoại Chương II TÌM HIỂU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC 6.0 VÀ CSDL MICROSOFT ACCESS I Microsoft Access Microsoft Access hệ quản trị sở liệu tương ... với dạng sở dự liệu khác Ngoài việc truy vấn lúc xem nhiều cách hiển thị khác II Visuabasic 6.0 Visuabasic 6.0 ngôn ngữ lập trình thông dụng Windows Visuabasic 6.0 hỗ trợ quản lý sở liệu Internet,...
 • 37
 • 487
 • 0

TIỂU LUẬN kỹ THUẬT TRẢI PHỔ ỨNG DỤNG đề tài GIẤU THÔNG TIN bền VỮNG sử DỤNG kỹ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG sở dữ LIỆU KHÔNG GIAN

TIỂU LUẬN kỹ THUẬT TRẢI PHỔ và ỨNG DỤNG đề tài GIẤU THÔNG TIN bền VỮNG sử DỤNG kỹ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG cơ sở dữ LIỆU KHÔNG GIAN
... sử dụng kỹ thuật trải phổ để giấu thông tin sở liệu không gian với mục đích tăng cường độ bền vững độ mật tin giấu Mục II giới thiệu khái niệm thông tin trải phổ, ứng dụng kỹ thuật trải phổ giấu ... Giấu thông tin bền vững sử dụng kỹ thuật trải phổ sở liệu không gian A Robust Watermarking Algorthm for Space Data Using Spread Spectrum Technic kế kỹ thuật, đồ số chiều, chiều ) Trong ... giấu thông tin Mục III trình bày khái niệm liệu không gian, thuộc tính chẵn lẻ khả mang tin giấu liệu không gian Mục IV trình bày phương pháp giấu thông tin trải phổ mô hình liệu không gian Mục...
 • 6
 • 356
 • 2

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ - NGÔN NGỮ lập TRÌNH PHP sở dữ LIỆU MYSQL

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ - NGÔN NGỮ lập TRÌNH PHP và cơ sở  dữ LIỆU MYSQL
... Nguyễn Thị Huyền Trâm 13 Xây dựng hệ thống quản đề tài khoa học cấp Bộ Y Tế CHƯƠNG 2: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL 2.1 Ngôn ngữ lập trình PHP 2.1.1 PHP ? PHP cụm từ viết tắt cụm ... đề tài khoa học cấp bộ y tế nhằm giải khó khăn Giải pháp Hệ thống Quản đề tài khoa học cấp Bộ Y tế dự kiến đạt + Tự động qui trình quản đề tài khoa học từ đề xuất đề tài, xét duyệt đề ... 11 Xây dựng hệ thống quản đề tài khoa học cấp Bộ Y Tế - Đây phần quan trọng cốt lõi hệ thống: ngiệp vụ qui trình quản đề tài khoa học tâp trung vào toàn chức Gồm phần sau: + Tạo đề tài, đề...
 • 20
 • 352
 • 0

báo cáo đối tượng tối đại ngữ nghĩa của sở dữ liệu quan hệ phổ quát

báo cáo đối tượng tối đại và ngữ nghĩa của cơ sở dữ liệu quan hệ phổ quát
... dụng đối tượng tối đại  Không cần xây dựng lược đồ phổ quát biến  Quan hệ xây dựng từ đối tượng tối đại có rỗng  Vấn đề: Làm để có tập đối tượng tối đại? Giải thuật tìm đối tượng tối đại Gọi ... chứa đối tượng tối đại MAXOBJ Mỗi đối tượng tối đại MO MAXOBJ = Ø; MO = Ø; For đối tượng P quan hệ Qi Begin MO = {P}; S = P; Repeat Lấy đối tượng T chưa có MO If LOSSLESS(T, S) then Thêm đối tượng ... quan hệ phổ quát Đầu vào: Tập đối tượng tối đại Mi (i = 1,…, n) biểu thức câu truy vấn, lược đồ sở liệu Qi Đầu ra: Biểu thức kết nối tối tiểu cho câu truy vấn Giải thuật Bước 1: Tìm tập đối tượng...
 • 46
 • 199
 • 1

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám Hải Phòng trên ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual Basic 6.0 sở dữ liệu Microsoft Access

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám Hải Phòng trên ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual Basic 6.0 và cơ sở dữ liệu Microsoft Access
... quản thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Văn Tám Hải Phòng Ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual Basic 6.0 sở liệu Microsoft Access CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Microsoft visual basic 6.0 ... thiệu trường thư viện trường tiểu học văn Tám 37 2.1.2 Thực trạng quản thư viện trường tiểu học Văn Tám .38 2.2 Phân tích toán quản thư viện trường tiểu học Văn Tám ... thiệu trường thư viện trường tiểu học văn Tám 37 2.1.2 Thực trạng quản thư viện trường tiểu học Văn Tám .38 2.2 Phân tích toán quản thư viện trường tiểu học Văn Tám ...
 • 75
 • 51
 • 0

DH37 001 phát triển chương trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật chỉ mục kỹ thuật tìm kiếm văn bản theo nội dung trong sở dữ liệu đa phương tiện

DH37 001 phát triển chương trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật chỉ mục và kỹ thuật tìm kiếm văn bản theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện
... kỹ thuật mục nâng cao - Giới thiệu kỹ thuật mục nâng cao LSI + CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM: Chương phát triển chương trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật mục kỹ thuật tìm kiếm văn ... MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỈ MỤC VÀ TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO NỘI DUNG 2.1 Giới thiệu hệ tìm kiếm thông tin 2.1.1 Kỹ thuật tìm kiếm thông tin Kỹ thuật truy vấn tài liệu văn gọi chung kỹ thuật tìm kiếm thông ... sử dung kỹ thuật tìm kiếm đơn giản nên hiệu chưa cao Vì mục tiêu luận văn nhằm tìm hiểu số kỹ thuật nâng cao tìm kiếm thông tin, cụ thể tìm kiếm văn theo nội dung sở liệu đa phương tiện nhằm đáp...
 • 86
 • 119
 • 0

Báo cáo thực tập: XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU VÀPHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ỨNG DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH SỞ DỮ LIỆU

Báo cáo thực tập: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀPHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ỨNG DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
... thiện phần mềm theo góp ý 28/3 – 30/3 Hoàn thiện báo cáo thực tập CHƯƠNG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀPHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 4.1 SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG VÀ LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT Sơ đồ chức năng: 4.1.1.1Sơ ... tài liệu thiết kế hệ thống Củng cố kiến thức ngôn ngữ lập trình C# hệ quản trị sở liệu 17/3 – 22/3 SQL Server Tìm hiểu công cụ Devexpress hỗ trợ xây dựng giao diện phần mềm 23/3 – 26/3 Xây dựng ... TẢNG ỨNG DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 2.1 Giới thiệu Microsoft NET Kiến trúc NET 2.1.1 Giới thiệu Microsoft NET Microsoft Net ngôn ngữ lập trình, không gian làm việc tổng hợp bốn ngôn...
 • 42
 • 133
 • 0

Đồ án tốt nghiệp xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho trường tiểu học lê văn tám, hải phòng trên ngôn ngữ lập trình microsoft visual basic 6 0 sở dữ liệu microsoft access

Đồ án tốt nghiệp xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện cho trường tiểu học lê văn tám, hải phòng trên ngôn ngữ lập trình microsoft visual basic 6 0 và cơ sở dữ liệu microsoft access
... dàng Đồ án tốt nghiệp mà em thực Xây dựng chương trình quản thông tin thư viện cho Trường Tiểu học Văn Tám – Hải Phòng Ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual Basic 6. 0 sở liệu Microsoft Access ... viện trường tiểu học Văn Tám 33 2.1.2 Thực trạng quản thư viện trường tiểu học Văn Tám 34 2.1.3 Công tác quản thư viện ……………………………………… 35 2.2 Phân tích toán quản thư viện trường ... vụ tốt cho nhu cầu độc giả ngày tăng Với Microsoft Visual Basic 6. 0, tự viết chương trình quản thông tin cho thư viện trường Tiểu học, THCS hay THPT để giúp cho công việc quản thư viện dễ...
 • 66
 • 173
 • 0

Tìm hiểu một số kỹ thuật nâng cao tìm kiếm văn bản theo nội dung trong sở dữ liệu đa phương tiện

Tìm hiểu một số kỹ thuật nâng cao tìm kiếm văn bản theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện
... 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỈ MỤC VÀ TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO NỘI DUNG 2.1 Giới thiệu hệ tìm kiếm thông tin 2.1.1 Kỹ thuật tìm kiếm thông tin Kỹ thuật truy vấn tài liệu văn gọi chung kỹ thuật tìm kiếm thông ... hệ tìm kiếm thông tin - Trình bày kỹ thuật sở mục văn sở mô hình Bool mô hình vector + CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU NĂNG TÌM KIẾM VĂN - Trình bày sở lý thuyết số kỹ thuật mục nâng cao ... tìm kiếm đơn giản nên hiệu chưa cao Vì mục tiêu luận văn nhằm tìm hiểu số kỹ thuật nâng cao tìm kiếm thông tin, cụ thể tìm kiếm văn theo nội dung sở liệu đa phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu cấp...
 • 86
 • 366
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mô hình cơ sở dữ liệu đa chiềutìm hiều ngôn ngữ lập trình visual basic 6 0 và cơ sở dữ liệu microsoft accessngôn ngữ lập trình php và cơ sở dữ liệu mysqliv phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ các thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệcác thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và các dạng chuẩn cao hơnphp và cơ sở dữ liệungôn ngữ quản lý cơ sở dữ liệunghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin và cơ sổ dữ liệu tổng hợp thanh tra kinh tế xã hộithuật toán phân rã cơ sở dữ liệuthuật toán tổng hợp cơ sở dữ liệungôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệucơ sở dữ liệu địa lý và cơ sở dữ liệu thuộc tínhthiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu của e learningcơ sở dữ liệu một chiều và cơ sở dữ liệu quan hệthiết kế giao thức mạng và cơ sở dữ liệu hệ thốngTính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 chương 5Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 chương 6Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 Chương 7.2Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 Chương 8Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 Chương 11Chiến lược định vị thương hiệu kĩ thuật số cho thương hiệu yomiPhát triển sản phẩm nước trái cây yomiHoàn thiện quy trình nhân giống lan kim tuyến (anoectochilus setaceus blume) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bàoẢnh hưởng của kích thước và phương thức cấy mẫu đến khả năng tái sinh chồi in vitro một số giống hoa cúcPhân loại các nghề trong xã hộiPhối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong thực hiện chương trình giáo dục nhà trường ở trường trung học cơ sở huyện sơn dương, tỉnh tuyên quangNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành của virus cúm gia cầm và hiệu quả sử dụng vaccine H5N1trong thực địa tại tỉnh Thái NguyênĐề cương môn QLHCNNTriển khai thư viện số tại đại học dân lập hải phòng vấn đề và giải phápLich su THCS nguyen thi huong THCS nguyet an ngoc lacLuận văn thạc sỹ: Tuyển chọn và phát triển một số dòng giống lúa nếp mới có năng suất, chất lượng tốt cho huyện Quế Võ – tỉnh Bắc NinhSử dụng phép rời hình để giải một số dạng toán hình họcCHƯƠNG TRÌNH CHI TIETphương pháp quản trị của viettelBài 11 chính sách dân số giải quyết việc làm (1)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập