Tìm hiểu về giải thuật di truyền

Đề tài: Tìm hiểu về giải thuật di truyền Bài tập lớn Trí tuệ nhân tạo

Đề tài: Tìm hiểu về giải thuật di truyền Bài tập lớn Trí tuệ nhân tạo
... đòi hỏi thuật giải chất lượng cao sử dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo đặc biệt cần thiết giải toán có không gian tìm kiếm lớn Thuật giải di truyền (genetic algorithm) kỹ thuật tìm kiếm lời giải tối ... tính, thuật giải di truyền thuật toán tối ưu giúp robo vạch lộ trình di chuyển Với lý trên, em chọn đề tài: Thuật giải di truyền ứng dụng” PHẦN I: THUẬT TOÁN DI TRUYỀN I.Giới thiệu: Thuật toán di ... bản, sở lý thuyết thuật giải di truyền Trên sở lý thuyết, đề tài cài đặt phép toán thuật giải di truyền nhằm phục vụ cho việc thực ứng dụng Sử dụng phép toán thuật giải di truyền để xây dựng...
 • 18
 • 1,522
 • 1

Luận văn nghiên cứu về giải thuật di truyền và ứng dụng để tìm cực trị của đa thức bậc n

Luận văn nghiên cứu về giải thuật di truyền và ứng dụng để tìm cực trị của đa thức bậc n
... 32 = Giải thuật di truy n Lu n v n cuối khoá Chơng IV ứng dụng Giải thuật di truy n I ứng dụng Giải thuật di truy n khoa học tự nhi n ứng dụng hoá học Trong lĩnh vực hoá học, ph n l n thí nghiệm, ... dung đề tài " Nghi n cứu Giải thuật di truy n ứng dụng để tìm cực trị đa thức bậc n" , trình bày v n đề sau: + Khoa học Trí tuệ nh n tạo với Giải thuật di truy n + Tổng quan Giải thuật di truy n: ... = Giải thuật di truy n Lu n v n cuối khoá ứng dụng Giải thuật di truy n tin học Giải thuật di truy n đợc dùng để tìm điều ki n tối u việc thiết kế mạng n ron nh n tạo Ngoài Giải thuật di truyền...
 • 67
 • 905
 • 2

MÔN các hệ cơ sở TRI THỨC đề tài tìm HIỂU về lập TRÌNH DI TRUYỀN

MÔN các hệ cơ sở TRI THỨC đề tài tìm HIỂU về lập TRÌNH DI TRUYỀN
... Trạng thái ổn định lập trình di truyền không trì hệ rời rạc mà tiếp tục tiến hóa từ hệ cách sử dụng toán tử di truyền I Cây cở sở lập trình di truyền: - sở lập trình di truyền tập nút hàm ... lần I Biểu di n lập trình di truyền: - Bài toán biểu di n việc tìm kiếm cách biểu di n tốt tính toán di truyền trí tuệ nhân tạo Lập trình di truyền có dạng biểu di n biến thể hệ Biểu di n biến ...  Yếu tố định tìm kiếm: - Lập trình di truyền tìm kiếm dựa tìm kiếm xác suất kỹ thuật tự động khác dựa xác định  sở tri thức rõ ràng: - Lập trình di truyền không dựa sổ tri thức rõ ràng để...
 • 60
 • 296
 • 2

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định Tìm hiểu về giải thuật quy nạp cây quyết định ID3

Tiểu luận môn hệ hỗ trợ quyết định Tìm hiểu về giải thuật quy nạp cây quyết định ID3
... nạp định ID3 giải thuật mô tả định dựa sở liệu toán Trong nội dung viết em xin vào tìm hiểu giải thuật quy nạp định ID3 viết chương trình mô giải thuật ID3 Tìm hiểu giải thuật quy nạp định ID3 ... Phúc NỘI DUNG I TÌM HIỂU GIẢI THUẬT QUY NẠP CÂY QUY T ĐỊNH ID3 Giới thiệu Giải thuật quy nạp định ID3 (gọi tắt ID3) giải thuật học đơn giản tỏ thành công nhiều lĩnh vực ID3 giải thuật hay cách ... http://voer.edu.vn/m/tiep-can-ky-hieu-giai-thuat -quy- nap-cay-quyet-dinhid3/cb4f35f8 Tìm hiểu giải thuật quy nạp định ID3 HVTH: Lê Phước Vinh_CH1301116 -20- GVHD: PGS TS Đỗ Phúc MỤC LỤC Tìm hiểu giải thuật quy nạp định ID3 HVTH: Lê...
 • 20
 • 302
 • 1

Tiểu luận môn Máy học và ứng dụng TÌM HIỂU VỀ GIẢI THUẬT QUY NẠP CÂY QUYẾT ĐỊNH ID3

Tiểu luận môn Máy học và ứng dụng TÌM HIỂU VỀ GIẢI THUẬT QUY NẠP CÂY QUYẾT ĐỊNH ID3
... giải thuật sử dụng rộng rãi số đó, giải thuật quy nạp định ID3 Trong nội dung viết em xin vào tìm hiểu giải thuật quy nạp định ID3 viết chương trình mô giải thuật ID3 Tìm hiểu giải thuật quy nạp ... giải thuật quy nạp định ID3_ Lê Phước Vinh_CH1301116 -4- NỘI DUNG I TÌM HIỂU GIẢI THUẬT QUY NẠP CÂY QUY T ĐỊNH ID3 Giới thiệu Giải thuật quy nạp định ID3 (gọi tắt ID3) giải thuật học đơn giản tỏ ... http://physics.yeditepe.edu.tr/merenturk/tainn04.ppt Tìm hiểu giải thuật quy nạp định ID3_ Lê Phước Vinh_CH1301116 -20- MỤC LỤC Tìm hiểu giải thuật quy nạp định ID3_ Lê Phước Vinh_CH1301116 ...
 • 20
 • 127
 • 0

TÌM HIỂU VỀ ỨNG DỤNG CỦA GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG BÀI TOÁN LẬP LỊCH THỜI KHÓA BIỂU

TÌM HIỂU VỀ ỨNG DỤNG CỦA GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG BÀI TOÁN LẬP LỊCH THỜI KHÓA BIỂU
... tài này, tìm hiểu ứng dụng Thuật Giải Di Truyền xếp Thời khoá biểu trường phổ thông CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ BÀI TOÁN LẬP LỊCH I BÀI TOÁN LẬP LỊCH 1) Tìm Hiểu Chung Lập lịch định nghĩa toán tìm kiếm ... Hình Thuật Giải Di Truyền II Đây mô hình giải thuật di truyền quan trọng mô hình thuật giải toán lập thời khóa biểu Mục tiêu thuật giải di truyền II đưa toán xếp thời khóa biểu N ngày toán lịch thời ... giải toán lập thời khóa biểu Vì đồ án để đơn giản em sử dụng giải thuật di truyền để giải toán lập thời khóa biểu cho đào tạo tín CHƯƠNG II: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN I TÌM HIỂU CHUNG VỀ GA 1) Giới Thiệu...
 • 22
 • 169
 • 0

TÌM HIỂU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN áp DỤNG GIẢI bài TOÁN lập LICH

TÌM HIỂU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN áp DỤNG GIẢI bài TOÁN lập LICH
... _Hoàng Chính Nghĩa _Ct901 TÌM HIỂU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ÁP DỤNG GIẢI BÀI TOÁN LẬP LICH MUC LUC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I- TÌM HIỂU VỀ BÀI TOÁN LẬP LỊCH 1.1 Tìm hiểu chung ... hƣớng tìm kiếm đối Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp _Hoàng Chính Nghĩa _Ct901 TÌM HIỂU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ÁP DỤNG GIẢI BÀI TOÁN LẬP LICH với khoảng mà xác suất cao để tìm kiếm thực tốt Thuật toán di truyền ... Nghĩa _Ct901 40 TÌM HIỂU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ÁP DỤNG GIẢI BÀI TOÁN LẬP LICH Tài Liệu Tham Khảo  Lập trình tiến hoá_Ts Nguyễn Đình Thúc  Giới thiệu giải thuật Di truyền Tính toán Tiến hóa _PGS.TS...
 • 41
 • 451
 • 0

Tìm hiểu giải thuật di truyền ứng dụng giải bài toán lập lịch

Tìm hiểu giải thuật di truyền ứng dụng giải bài toán lập lịch
... _Ct90125 32 TÌM HIỂU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ÁP DỤNG GIẢI BÀI TOÁN LẬP LICH Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp _Hoàng Chính Nghĩa _Ct90125 33 TÌM HIỂU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ÁP DỤNG GIẢI BÀI TOÁN LẬP LICH Báo ... _Ct90125 26 TÌM HIỂU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ÁP DỤNG GIẢI BÀI TOÁN LẬP LICH 3.2.5 Chọn điểm dừng thuật toán Đã nói giai đoạn phần áp dụng thuật giải di truyền vào toán, điểm dừng thuật toán dựa độ ... Chính Nghĩa _Ct90125 TÌM HIỂU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ÁP DỤNG GIẢI BÀI TOÁN LẬP LICH MUC LUC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I- TÌM HIỂU VỀ BÀI TOÁN LẬP LỊCH 1.1 Tìm hiểu chung ...
 • 43
 • 805
 • 3

Luận văn:Tìm Hiểu Giải Thuật Di Truyền Ứng Dụng Giải Bài Toán Lập Lịch doc

Luận văn:Tìm Hiểu Giải Thuật Di Truyền Ứng Dụng Giải Bài Toán Lập Lịch doc
... TÌM HIỂU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ÁP DỤNG GIẢI BÀI TOÁN LẬP LICH MUC LUC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I- TÌM HIỂU VỀ BÀI TOÁN LẬP LỊCH 1.1 Tìm hiểu chung 1.2 Các đặc tính toán ... II-GIẢI THUẬT DI TRUYỀN (GAs) 2.1 Tìm hiểu chung Gas 2.2 Các toán tử giải thuật di truyền 12 2.3 Các tham số giải thuật di truyền 13 2.4 Công thức Giải thuật ... tốt, làm chậm trình giải toán Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp _Hoàng Chính Nghĩa _Ct901 13 TÌM HIỂU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ÁP DỤNG GIẢI BÀI TOÁN LẬP LICH 2.4 Công thức Giải thuật Di Truyền Tính độ thích...
 • 41
 • 384
 • 0

Tỉm hiểu Giải thuật di truyền và xây dựng ứng dụng minh họa

Tỉm hiểu Giải thuật di truyền và xây dựng ứng dụng minh họa
... bản, sở lý thuyết giải thuật di truyền Trên sở lý thuyết, tác giả cài đặt phép toán giải thuật di truyền, sử dụng phép toán giải thuật di truyền để trình bày cài đặt cho toán ứng dụng đề thi tối ... tưởng đó, nhà khoa học nghiên cứu xây dựng nên giải thuật di truyền dựa sở chọn lọc tự nhiên quy luật tiến hoá Giải thuật di truyền sử dụng thuật ngữ lấy từ di truyền học như: lai ghép, đột biến, ... quát Hướng phát triển: Tiếp tục nghiên cứu sở lý thuyết giải thuật di truyền Tiếp tục nghiên cứu toán ứng dụng khác giải thuật di truyền để hiểu sâu sắc ý nghĩa 29 Tài liệu tham khảo: [1] Nguyễn...
 • 30
 • 561
 • 3

Bài tập lớn xử lý ngôn ngữ tự nhiên đề tài tìm hiểu phương pháp tách từ trong văn bản tiếng việt theo hướng tiếp cận của giải thuật di truyền

Bài tập lớn xử lý ngôn ngữ tự nhiên đề tài tìm hiểu phương pháp tách từ trong văn bản tiếng việt theo hướng tiếp cận của giải thuật di truyền
... nguyên thuật toán tiếng Anh cho tiếng Việt Các hướng tiếp cận thuật tách từ tiếng Việt Dựa vào kĩ thuật tách từ tiếng Hán, điểm tương đồng tiếng XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN Việt tiếng Hán Chúng ... Nguyễn đề xuất năm 2005 hướng tiếp cận tách từ với mục đích phân loại văn mà không cần dùng đến từ điển hay tập ngữ liệu học Vì nội dung tập lớn chúng em tìm hiểu phương pháp XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN ... giả công bố , hướng tiếp cận tách từ dựa nhiều ký tự , cụ thể cách tách từ hai ký tự cho lựa chọn thích hợp XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN Một số phương pháp tách từ tiếng Việt 3.1 So khớp từ dài (Longest...
 • 25
 • 750
 • 3

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG Tìm hiểu mạng neural nhân tạo và giải thuật di truyền

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG Tìm hiểu mạng neural nhân tạo và giải thuật di truyền
... bắt số kiến thức quan trọng nghiên cứu phân tích tri thức ứng dụng vào toán thực tế Trong báo cáo em xin vài điểm tìm hiểm mạng neural nhân tạo thuật giải di truyền Từ thuật giải di truyền em xây ... demo giải toán phát thư cho khu vực TPHCM Huỳnh Thanh Việt – CH1301114 Trang CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG CHƢƠNG 1: MẠNG NEURAL NHÂN TẠO I Tổng quan mạng Neural nhân tạo Giới thiệu Nghiên cứu mạng ... CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG LỜI NÓI ĐẦU Cuộc sống có nhiều vấn đề đặt đòi hỏi ta cần phải giải Máy tính giúp giải vấn đề cách xác thông minh Sau hoàn thành môn học Công nghệ tri thức ứng dụng...
 • 60
 • 103
 • 0

Tìm hiểu hệ hỗ trợ ra quyết định và giải thuật di truyền hỗ trợ chọn sản phẩm khi mua hàng qua mạng

Tìm hiểu hệ hỗ trợ ra quyết định và giải thuật di truyền hỗ trợ chọn sản phẩm khi mua hàng qua mạng
... CH1301043 Trang TÌM HIỂU DSS VÀ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN Hỗ trợ chọn sản phẩm mua hàng qua mạng GVHD: PGS.TS ĐỖ PHÚC CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 1.1 Thế định Việc đưa định vấn ... tabusearch, giải thuật di truyền HVTH: ĐÀO TẤN NGỌC – CH1301043 Trang 11 TÌM HIỂU DSS VÀ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN Hỗ trợ chọn sản phẩm mua hàng qua mạng GVHD: PGS.TS ĐỖ PHÚC CHƯƠNG MUA HÀNG QUA MẠNG VÀ SỰ CẦN ... thức mua bán qua mạng 3.4 Khảo sát trang web bán hàng hỗ trợ khách hàng chúng CHƯƠNG SỬ DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN HỖ TRỢ CHỌN SẢN PHẨM KHI MUA HÀNG QUA MẠNG...
 • 25
 • 146
 • 0

Tìm hiểu bài toán tìm đường đi ngắn nhất & ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán phát thư

Tìm hiểu bài toán tìm đường đi ngắn nhất & ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán phát thư
... THUẬT TOÁN VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƢƠNG : GIẢI THUẬT DI TRUYỀN I Tổng quan thuật giải di truyền Thuật giải di truyền kỹ thuật khoa học máy tính đƣợc dùng để tìm kiếm lời giải cho toán ... CHƢƠNG : BÀI TOÁN TÌM ĐƢỜNG ĐI NGẮN NHẤT I Giới thiệu toán Bài toán đƣờng ngắn mạng giao thông toán tìm đƣờng hai đi m cho tổng trọng số cạnh tạo nên đƣờng nhỏ Hay nói cách toán học là: Cho đơn ... toán tìm đƣờng ngắn thuật giải di truyền Từ thuật giải di truyền em xây dựng chƣơng trình demo giải toán phát thƣ khu vực TPHCM Huỳnh Thanh Việt – CH1301114 Trang THUẬT TOÁN VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI...
 • 47
 • 297
 • 1

Tìm hiểu giải thuật di truyền và áp dụng giải bài toán traveling salesman problem

Tìm hiểu giải thuật di truyền và áp dụng giải bài toán traveling salesman problem
... nhà khoa học máy tính, thuật giải di truyền thuật toán tối ưu giúp robo vạch lộ trình di chuyển Với lý trên,nhóm em chọn đề tài: Thuật giải di truyền ứng dụng vào giải toán TSP” 1.2 Đối tượng ... đòi hỏi thuật giải chất lượng cao sử dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo đặc biệt cần thiết giải toán có không gian tìm kiếm lớn Thuật giải di truyền (genetic algorithm) kỹ thuật tìm kiếm lời giải tối ... 11 12 13 10 14) 3.7 Giải toán - Thuật giải di truyền dùng để tìm giải pháp tốn thời gian nhiều so với cách mà đề cập trên.Mặc dù không tìm giải pháp tốt giải pháp mà tìm tương đối hoàn hảo.Ví...
 • 19
 • 171
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về giải thuật di truyền và các ứng dụngnâng cao hiệu quả giải thuật di truyềntong quan nc ve giai thuat di truyengiới thiệu chung về giải thuật di truyềntổng quan về giải thuật di truyềntim hieu giai thuat di truyentìm hiểu về kỹ thuật watermarking trong truyền thông đa phương tiệngiải thuật di truyềnứng dụng giải thuật di truyềntìm hiểu về mỹ thuật việt namgiải thuật di truyền song songphối hợp các kỹ thuật lai ghép và đột biến trong giải thuật di truyềntìm hiểu về kỹ thuật dò đườnggiải thuật di truyền cho bài toán pmediangiải thuật di truyền ứng dụngbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề một số PHẢN ỨNG CHUYỂN vịbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề sự CHUYỂN vị và KHAI THÁC KIẾN THỨC về sự CHUYỂN vị TRONG VIỆC bồi DƯỠNG học SINH GIỎIKế toán nghiệp vụ huy động vốn và tín dụng tại NHTMCP ngoại thương việt namNS 3 training huong dan su dung NS3HDgroup tổng hợp 15 đề pen i môn vật lý n2 2017 hocmaiHDgroup tổng hợp 15 đề pen i n3 cô hương hocmai 2017HDgroup tổng hợp 12 đề pen i hocmai 2017 cô nguyệt caHDgroup tổng hợp 10 đề pen i toán n2 thầy thưởngBIỆN PHÁP QUẢN lí đổi mới SINH HOẠT của tổ CHUYÊN môn ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở THÀNH PHỐ hải DƯƠNGBIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG CHUYÊN môn ở các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN KINH môn TỈNH hải DƯƠNGBIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG tự học của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THƯƠNG mại và CÔNG NGHIỆPMỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG NGHE dân CAPhát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện yên mô ninh bình theo tiếp cận năng lựcNGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHÂN bón hữu cơ lục THẦN NÔNG và CHẾ PHẨM d409 đến SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT lúa bắc THƠM số 7 tại HUYỆN THANH OAI – hà nộiQUẢN lý HOẠT ĐỘNG tự học ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở dân tộc nội TRÚ cấp HUYỆN, TỈNH đăk NÔNGXác định hàm lượng asen, nitơ tổng và clorua trong nước thải công nghiệpBÀI 25 HT LAMAC và học THUYẾT DACUYNLỄ PHẬT đản VÀ lễ GIÁNG SINH TRONG đời SỐNG văn HÓA XÃ hội VIỆT NAMNÂNG CAO HIỆU QUẢ bài học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 12 TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG các TỈNH MIỀN núi PHÍA bắcTư tưởng nho giáo của nguyễn công trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập