ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN PHÂN TÍCH BIỆT SỐ TUYỀN TÍNH BẰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN (GA) ĐỂ PHÂN BIỆT BỆNH THƯƠNG HÀN VỚI BỆNH SỐT MÒ

Ưng dụng thuật toán phân tích biệt số tuyến tính bằng giải thuật di truyền để tiến hành giải bài toán phân lớp trong y học. pot

Ưng dụng thuật toán phân tích biệt số tuyến tính bằng giải thuật di truyền để tiến hành giải bài toán phân lớp trong y học. pot
... Khởi tạo quần thể Số hệ = Các xử lý di truyền Trao đổi chéo Đột biến Đánh giá lựa chọn Số hệ = số hệ + S Kết thúc ? Đ ...
 • 6
 • 266
 • 0

luận văn thạc sĩ về nghiên cứu ứng dụng bài toán phân tích đa mục tiêu (mca) cho việc so sánh và luận chứng phương án bảo trì mặt đường ô tô tại việt nam

luận văn thạc sĩ về nghiên cứu ứng dụng bài toán phân tích đa mục tiêu (mca) cho việc so sánh và luận chứng phương án bảo trì mặt đường ô tô tại việt nam
... 1, n j =1 Ch tiêu Ch tiêu Ch tiêu m Chi tiêu a11 a12 a1m Chi tiêu a21 a22 a2m Ch tiêu m am1 am2 amm Phơng án Phơng án Phơng án n r1n1 Ch tiêu Phơng án r111 r121 Phơng án r211 r221 ... tr giỳp ca phng phỏp so sỏnh tng cp Ch tiêu q j Phơng án Phơng án Phơng án n Phơng án Phơng án n rj r11j r12j r1nj r1j r21j r22j r2nj r2j rn1j rn2j rnnj rnj Phơng án Xỏc nh trng s v ... r2n1 Phơng án n rn11 rn21 rnn1 w w1 w2 wm rij r11 r21 rn1 Ch tiêu Ch tiêu Ch tiêu m r1m w w1 Phơng án r11 r12 Phơng án r21 r22 r2m rn2 rnm Phơng án n rn1 Phơng án w1 r11+w 2.r12++wm.r1m...
 • 139
 • 81
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng bài toán phân tích đa mục tiêu (MCA) cho việc so sánh và luận chứng phương án bảo trì mặt đường ô tô tại Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng bài toán phân tích đa mục tiêu (MCA) cho việc so sánh và luận chứng phương án bảo trì mặt đường ô tô tại Việt Nam
... ỏn vi nh s tr giỳp ca phng phỏp so sỏnh tng cp Chỉ tiêu q j Phơng án Phơng án Phơng án n rj Phơng án r11j r12j r1nj r1j Phơng án r21j r22j r2nj r2j Phơng án n rn1j rn2j rnnj rnj Xỏc nh ... viờn, mt chớnh sỏch v nhiu th khỏc Bu c v Chỉ tiêu Phơng án Phơng án Phơng án r111 r121 Phơng án n r1n1 rij r11 Phơng án r211 r221 r2n1 r21 Phơng án n rn11 rn21 rnn1 rn1 Bu c l phng phỏp ... (2.7) - Phng phỏp bu c: Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu m w Chi tiêu a11 a12 a1m w1 Chi tiêu a21 a22 a2m w2 s th hin ý nguyn ca a s õy l quỏ trỡnh quyt nh a ch tiờu Chỉ tiêu m am1 am2 amm wm...
 • 70
 • 52
 • 0

luận văn toán ứng dụng bài toán phân loại và phân biệt

luận văn toán ứng dụng bài toán phân loại và phân biệt
... phát triển tính ứng dụng toán phân loại phân biệt Bài toán phân loại phân biệt lần đưa Fisher (1936) giải cho trường hợp hai tổng thể với hàm phân biệt tuyến tính Fisher Hàm phân biệt thiết lập ... họa Bài toán phân lo phân biệt ứng dụng nhiều thực tế Đã có ại nhiều công trình khoa học công bố sử dụng toán phân loại phân biệt lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin, … Những ứng dụng ... cho toán phân biệt giải toán phân loại trường hợp hai toán đặt giải trọn vẹn Trong luận văn này, tổng kết phương pháp để giải toán phân loại phân biệt Hiện có bốn phương pháp để giải hai toán...
 • 61
 • 167
 • 1

luận văn toán ứng dụng bài toán phân loại và ứng dụng trong ngân hàng

luận văn toán ứng dụng bài toán phân loại và ứng dụng trong ngân hàng
... cho toán phân loại BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Luận văn gồm có phần mở đầu, phần nội dụng phần kết luận, phần nội dung gồm chương: Chƣơng 1: CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN LOẠI Trình bày phương pháp phân loại ... thống kê thành loại: Nhận dạng giám sát nhận dạng không giám sát Trong nhận dạng giám sát ta có toán cụ thể: Bài toán phân loại toán phân biệt Phân loại việc gán phần tử thích hợp vào k tổng thể ... rủi ro phân loại Trong toán phân loại, người ta quan tâm đến độ rủi ro phân loại Gọi: cij độ rủi ro phân loại vào w j thật thuộc w i , i 1, 2, j 1, Rin miền phạm vi x mà ta định xếp x vào w i...
 • 108
 • 362
 • 0

luận văn toán ứng dụng bài toán phân loại và ứng dụng trong y học

luận văn toán ứng dụng bài toán phân loại và ứng dụng trong y học
... lý trên, em chọn đề tài toán phân loại ứng dụng y học với mong muốn tổng kết lý thuyết toán phân loại, xem xét khía cạnh tính toán để ứng dụng vào việc giải toán phân loại bệnh dựa số liệu sinh ... tính toán cho cho phương pháp - Ứng dụng toán phân loại y học dựa số liệu thực sinh hóa cụ thể thu Đối tượng nghiên cứu Bài toán phân loại ứng dụng lĩnh vực y học Phương pháp nghiên cứu - Phân ... để viết chương trình tính toán phức tạp mà việc tính tay thực Chương 3: Ứng dụng phân loại bệnh Sử dụng phương pháp phân loại biết để ứng dụng vào y học Cụ thể phân loại bệnh ba tổng thể dựa...
 • 65
 • 183
 • 0

ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN PHÂN TÁN VỚI THƯ VIỆN APACHE HADOOP

ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN PHÂN TÁN VỚI THƯ VIỆN APACHE HADOOP
... cung cấp tảng điện toán phân tán, mở rộng linh hoạt đáng tin cậy Apache Hadoop xem thư viện hay framework cho phép xử lý phân tán khối lượng lớn tập liệu nhiều cụm máy tính cách sử dụng mô hình ... lại với nhau, dự án tạo thành hệ sinh thái đa dạng mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều ứng dụng với nhiều khía cạnh khác liên quan đến liệu II Kiến Trúc Hệ Thống Của Apache Hadoop Về bản, Apache Hadoop thư viện ... trợ sử dụng Apache Hadoop, vào ngày 19, tháng 2, 2008, Yahoo! Inc khởi động hệ thống mà họ cho ứng dụng thư ng mại Hadoop lớn giới lúc giờ: hệ thống Yahoo! Search Webmap Đây ứng dụng Hadoop chạy...
 • 20
 • 282
 • 0

Chuẩn bị cho kỳ thi 733 về Phát triển ứng dụng DB2 9, Phần 9: Các thường trình do người dùng định nghĩa doc

Chuẩn bị cho kỳ thi 733 về Phát triển ứng dụng DB2 9, Phần 9: Các thường trình do người dùng định nghĩa doc
... sử dụng để trợ giúp chuẩn bị cho việc cấp chứng Phát triển ứng dụng DB2 (kỳ thi 733) Các tài liệu hướng dẫn chủ yếu trình bày mục tiêu Phần kỳ thi, mang tên "Các thường trình người dùng định nghĩa" ... niệm lập trình DB2 cao cấp chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng phát triển ứng dụng DB2 (kỳ thi 733) Các điều kiện cần trước Trước tham dự kỳ thi 733, bạn phải vượt qua kỳ thi khái niệm Họ DB2 (kỳ thi 730) ... đệ trình Lý tưởng, sở liệu lựa chọn kế hoạch truy cập tối ưu - là, kế hoạch trả liệu hiệu nhanh chóng Các hàm người dùng định nghĩa Các hàm người dùng định nghĩa gì? Các hàm người dùng định nghĩa...
 • 80
 • 83
 • 0

Toán cao cấp-Đại số tuyến tính ppt

Toán cao cấp-Đại số tuyến tính ppt
... TPHCM TOÁN CAO CẤP - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Ma trận Các khái niệm Các phép toán ma trận Các tính chất Các khái niệm    A= 0 0 −1     Nguyễn Ngọc Phụng - Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM TOÁN CAO ... TPHCM TOÁN CAO CẤP - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Ma trận Các khái niệm Các phép toán ma trận Các tính chất Các khái niệm    A= 0  2 −1   −1  Nguyễn Ngọc Phụng - Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM TOÁN CAO ... TPHCM TOÁN CAO CẤP - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Ma trận Các khái niệm Các phép toán ma trận Các tính chất Các khái niệm    A= 0 −1  −1    1 Nguyễn Ngọc Phụng - Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM TOÁN CAO...
 • 31
 • 709
 • 9

Vận dụng đại số tuyến tính vào giải phương trình hàm trên n

Vận dụng đại số tuyến tính vào giải phương trình hàm trên n
... phép nh n ma tr n, ứng dụng xây dựng giải phương trình hàm tập N Lu n v n có sử dụng số phương trình hàm thầy giáo hướng d n Lu n v n ho n thành với hướng d n bảo t n tình PGS.TS Đàm V n Nhỉ - Đại ... đặt v n đề xây dựng số phương trình hàm tập N qua số kết đạt Đại số tuy n tính Bài to n xác định hàm số f (x) thoả m n số tính chất T1 , , Tn gọi phương trình hàm Giải phương trình hàm tức ... không? Thường giải phương trình hàm đưa giải hệ phương trình hay dãy truy hồi Từ kết đạt đa thức hàm li n tục ta dễ dàng giải to n Trong lu n v n sử dụng số kết đại số tuy n tính vào xây dựng phương...
 • 55
 • 329
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học nghiên cứu nền tảng samsung bada và phát triển ứng dụng phát hiện đối tượng chuyển động từ xa bằng điện thoại di động (2)

luận văn tốt nghiệp đại học nghiên cứu nền tảng samsung bada và phát triển ứng dụng phát hiện đối tượng chuyển động từ xa bằng điện thoại di động (2)
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU NỀN TẢNG SAMSUNG BADA VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG TỪ XA BẰNG ĐIỆN THOẠI ... Xuất phát từ nhu cầu này, tính tiện lợi ĐTDĐ khai thác khả từ HĐH Bada Samsung định chọn đề tài Nghiên cứu tảng Samsung Bada phát triển ứng dụng phát đối tượng chuyển động từ xa điện thoại di động ... HÀNH BADA ĐỂ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG 2.4.1 Quy trình phát triển ứng dụng Bada Hình 2.6 Quy trình phát triển ứng dụng 2.4.2 Trang web phát triển Bada (developer .bada. com) Trang web phát triển Bada...
 • 134
 • 233
 • 0

5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh tốt dành cho máy tính bảng Android pps

5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh tốt dành cho máy tính bảng Android pps
... tính máy ảnh nâng cao ứng dụng tận dụng để chỉnh sửa ảnh Ngay sau chạy lên bạn đưa đến giao diện chụp ảnh Nếu muốn chỉnh ảnh có sẵn, bạn nhấn vào nút Menu, chọn Import chọn ảnh ứng dụng tuỳ thích ... Bạn điều chỉnh kích thước, hiệu ứng nói + Effects: phần hay ứng dụng nằm Ta trả phí cho ứng dụng phải tuỳ chỉnh màu sắc, hiệu ứng loại, không nào? Với PicSay Pro, bạn thể áp dụng 20 hiệu ứng Về ... cầm máy tư đó, khung nhìn hạn chế đôi chút BeFunky Pro có chức như: + Edit: tinh chỉnh chi tiết ảnh Ứng dụng cho phép bạn chỉnh độ sáng, tương phản, độ nét, xoay ảnh crop ảnh Với tính chất ảnh...
 • 30
 • 133
 • 0

GIẢI bài tập đại số TUYẾN TÍNH BẰNG MAPLE

GIẢI bài tập đại số TUYẾN TÍNH BẰNG MAPLE
... lại kết với hàm Maple: > LinearAlgebra[GramSchmidt]([,,]); Dùng Maplet giải tập đại số tuyến tính Chúng ta dùng Maplet để giải tập đại số tuyến tính chẳng qua Maplet hỗ trợ ... giúp ta dễ nhìn dụng để giải tập đại số tuyến tính cách dễ dàng 7.1 Giải hệ phương trình tuyến tính phương pháp Gauss Trong đại số tuyến tính việc giải hệ phương trình tuyến tính toán thường hay ... TRỢ CHO VIỆC GIẢI BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Maple có nhiều thư viện chuyên biệt cho lĩnh vực toán học (được gọi Package), phần tìm hiểu rõ thư viện Maple dùng để giải tập đại số tuyến tính (package...
 • 27
 • 1,432
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: phân tích đại số tuyến tínhsach toan ung dung bui minh triphan he phuong trinh tuyen tinhđề cương toán cao cấp đại số tuyến tínhgiáo trình toán cao cấp đại số tuyến tínhtrắc nghiệm toán cao cấp đại số tuyến tínhgiải toán cao cấp đại số tuyến tínhsách toán cao cấp đại số tuyến tínhtoán cao cấp đại số tuyến tính lê sĩ đồngtoán cao cấp đại số tuyến tính đỗ công khanhtoán cao cấp đại số tuyến tínhphân tích hồi quy tuyến tính bằng spssbài giảng toán cao cấp đại số tuyến tínhcác đề thi toán cao cấp đại số tuyến tínhđề thi toán cao cấp đại số tuyến tínhôn tập toán cao cấp đại số tuyến tínht24 tiet67 u11 writingTIEU LUAN XK HANG THU CONG MY NGHE TAI ARTEXPORT IUHt28b tiet78 u13 speakingTIEU LUAN XK HANG MY MAC TAI TONG CTY DET MAY VN IUHTIEU LUAN XK HANG THU CONG MY NGHE IUHTIEU LUAN XK HANG THU CONG MY NGHE o CTY ARTEX HN IUHĐổi mới của văn học Việt Nam từ sau 1975Giáo trình thanh tra giáo dụcTIEU LUAN BH y TE HS SV IUHGiáo trình vi xử lý tập lệnh 8051Tuan30 bai 9Kế hoạch Marketing Onlinevai trò và triển vọng phát triển của ngành điện tử trong đời sốngTIEU LUAN BH XE CO GIOI VA TRUC LOI BH XE CO GIOI IUHTIEU LUAN BH TNDS CUA PJICO IUHTIEU LUAN BH TNDS IUHMột số biện pháp sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử để tạo biểu tượng không gian cho học sinh khi dạy phần lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 (học sinh lớp 9)Đề tài Hướng dẫn học sinh giải phương trình vô tỉTIEU LUAN XK CUA CTY THUY TINH VA GOM XD IUHTIEU LUAN HOAT DONG NK o CTY MESCO IUH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập