điều khiển và giám sát tay máy gắp sản phâm

Ứng dụng mạng truyền thông profibus – DP xây dựng hệ thống điều khiển giám sát dây chuyền xuất sản phẩm phân xưởng kho bến II – công ty tuyển than cửa ông

Ứng dụng mạng truyền thông profibus – DP xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát dây chuyền xuất sản phẩm phân xưởng kho bến II – công ty tuyển than cửa ông
... Vận tải 2.PX T .Than I 3.PX T .Than II 4.PX T .Than III 5.PX Kho bến I 6.PX Kho bến II 7.PX Kho bến III Đội sản xuất Tổ sản xuất Hỡnh 1.2 :S t chc qun lý ca Cụng ty - 10 - Pgđ tt vh Trng H M-a Cht ... H M-a Cht n Tt Nghip Giám đốc công ty Pgđ sản xuất Pgđ kỹ thuật Pgđ công nghệ Pgđ vận tải Pgđ kinh tế Kế toán trư ởng Phòng ban chức 1.P Điều khiển 2.P Cơ điện 3.P Tuyển kho ng 4.P TCLĐTL 5.P ... ngh tuyn than II- Kho Bn II) Hỡnh 1.1 đèo nai Khe chàm Thống Mông dương Các đơn vị khác Cọc sáu Cao sơn Ga cửa ông (Vận tải đường sắt) Cấp liệu tuyển than I Px t .than I Px đống bến I Kho tràn...
 • 159
 • 127
 • 0

thiết kế modul ghép nối với pc qua giao diện isa để điều khiển giám sát thang máy cho tòa nhà 5 tần

thiết kế modul ghép nối với pc qua giao diện isa để điều khiển và giám sát thang máy cho tòa nhà 5 tần
... chân cho thiết bị I/O lập trình hoạt động mode khác 8 255 A -5 nối ghép thiết bị vào kiểu TTL tương thích với 8088 8 255 A -5 thường sử dụng để ghép nối với bàn phím cổng máy in song song máy PC Ba ... sử thang máy tầng 1, người tầng tác động vào nút ấn cửa thang máy thang máy xuống đến chạm cảm biến tầng dừng lại mở cửa - Khi người vào thang máy ấn nút lên tầng tương ứng với việc thang máy ... Xuyên Lớp :ĐTĐ49ĐH2 Trang 14 Điều Khiển Sản Xuất Tích Hợp Máy Tính Chương GHÉP MODUL VÀ LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 2.1 Ghép nối môdul điều khiển giám sát trình hoạt động thang máy Vcc 1K R R le n 3 R Vcc...
 • 21
 • 484
 • 10

Xây dựng phần mềm điều khiển giám sát cho hệ thống sản xuất linh hoạt FMS50 tại phòng thí nghiệm cơ điện tử

Xây dựng phần mềm điều khiển và giám sát cho hệ thống sản xuất linh hoạt FMS50 tại phòng thí nghiệm cơ điện tử
... (reset) c¸c tr¹m hƯ thèng FMS50 H×nh 3: L−u ®å qu¸ tr×nh dõng c¸c tr¹m hƯ thèng FMS50 HỘI NGHỊ CƠ ĐIỆN TỬ TÒAN QUỐC LẦN THỨ HAI 3.1 X©y dùng phÇn mỊm ®iỊu khiĨn vµ gi¸m s¸t cho tr¹m ph©n phèi vµ ... thèng FMS50 nh− sau: • ViÕt l¹i toµn bé ch−¬ng tr×nh ®iỊu khiĨn cho hƯ thèng FMS50 b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh FBD (Function Block Diagram) • X©y dùng thªm chøc n¨ng gi¸m s¸t cho hƯ thèng FMS50 dùa ... tr×nh ®iỊu khiĨn vµ gi¸m s¸t cđa tr¹m kiĨm tra ph«i HỘI NGHỊ CƠ ĐIỆN TỬ TÒAN QUỐC LẦN THỨ HAI 3.2 X©y dùng phÇn mỊm ®iỊu khiĨn vµ gi¸m s¸t cho tr¹m chun tiÕp vµ ph©n lo¹i s¶n phÈm H×nh 8: L−u ®å qu¸...
 • 5
 • 291
 • 3

Tài liệu THIẾT KẾ PHÁT TRIỂN PHẦN CỨNG TÍCH HỢP ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT CHO HỆ THỐNG SẢN XUẤT ĐƠN VỊ pptx

Tài liệu THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN CỨNG TÍCH HỢP ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT CHO HỆ THỐNG SẢN XUẤT ĐƠN VỊ pptx
... tạp sản phẩm may Phần cứng hệ thống điều khiển giám sát thiết kế chế tạo với mục tiêu sản xuất hàng loạt phục vụ cho nhu cầu ngành may, có khả với phần mềm điều khiển giám sát tích hợp với hệ thống ... phối giám sát trình Hình 12: Công nhân thao tác trạm làm việc PHẦN CỨNG TÍCH HỢP ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT Hệ thống sản xuất đơn vị đựơc lắp đặt theo kiểu môđun gồm n trạm làm việc Các bán thành ... (Message Wait), thời gian cần thiết để trạm làm việc gửi tín hiệu trả lời KẾT LUẬN Hệ thống sản xuất đơn vị thực chất hệ thống sản xuất linh hoạt với cấu trúc mô đun, thuận lợi cho việc thay đổi số lượng...
 • 8
 • 260
 • 2

Nghiên cứu về nồi hơi trong nhà máy nhiệt điện,thiết lập mô hình mô phỏng thể hiện công nghệ điều khiển giám sát thông qua các biến lệnh các biến quá trình

Nghiên cứu về nồi hơi trong nhà máy nhiệt điện,thiết lập mô hình mô phỏng thể hiện công nghệ điều khiển và giám sát thông qua các biến lệnh và các biến quá trình
... chung KT LUN CHUNG Sau trình học tập nghiên cứu, với hớng dẫn thầy giáo giúp đỡ bạn lớp, em hoàn thành nhiệm vụ đợc giao đồ án trang b in in t mỏy cụng nghip dựng chung Qua bn ỏn ny em ó hc ... chỏy hoc khụng chỏy +,Nu chỏy thnh cụng : kt qu quỏ trỡnh t lũ l ngn la xut hin ,qua phn t cm biộn nhn la v qua r le quang in s phn hi v ngt in ỏp ỏnh la,ri ngt phun du mi v chuyn sang du t.Bỏo ... hỡnh vi bt c s no khong [0, 1] u c cho phộp Trong c hai trng hp mi hp riờng bit u cú hm c tớnh, hm ny ỏnh x mi phn t ca nn thnh giỏ tr quan h ca nú cho m Trong cụng nghip hin i ngy nay, logic m ngy...
 • 43
 • 832
 • 5

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển máy tính trong điều khiển giám sát nhiệt độ sấy

Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển và máy tính trong điều khiển và giám sát nhiệt độ sấy
... diện điều khiển giám sát nhiệt độ hệ thống sấy nông sản máy tính Nội dung đề tài - Tổng quan sấy nông sản - Tổng quan họ vi điều khiển lập trình ứng dụng điều khiển hệ thống sấy - Tổng quan máy tính ... - Nghiên cứu công nghệ thiết bị sấy nông sản - Nghiên cứu cấu trúc lập trình cho vi điều khiển, ứng dụng vi điều khiển hệ thống sấy nông sản - Nghiên cứu hoạt động truyền nhận ... diện điều khiển giam sát nhiệt độ máy tính Phơng pháp nghiên cứu Để thực đợc nội dung đề tài nghiên cứu, tiến hành phơng pháp nghiên cứu sau: * Các kết nghiên cứu kế thừa: - Kế thừa công trình nghiên...
 • 28
 • 402
 • 2

Báo cáo hệ thống điều khiển giám sát lò hơi trong nhà máy nhiệt điện

Báo cáo hệ thống điều khiển và giám sát lò hơi trong nhà máy nhiệt điện
... Hệ thống điều khiển giám sát nhà máy nhiệt điện Chƣơng THIẾT LẬP CÁC BIẾN CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT NỒI HƠI 2.1 Thuật toán điều khiển nồi o o o o Hệ thống điều khiển nồi thực chức điều ... K54 Page Hệ thống điều khiển giám sát nhà máy nhiệt điện Cấu tạo nồi Hệ thống nồi bao gồm:  Hệ thống nước cấp: cấp nước cho nồi tự động điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu nồi  Hệ thống hơi: thu ... – K54 Page Hệ thống điều khiển giám sát nhà máy nhiệt điện MỞ ĐẦU Ngày tự động hóa điều khiển trọng công nghiệp, cải thiện hiệu cho trình sản xuất Các hệ thống điều khiển giám sát giúp cho...
 • 18
 • 906
 • 2

Thiết kế module ghép nối với PC qua giao diện LPT để điều khiển giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên cao(sử dụng 3 bơm nước) xây dựng 1 chương trình trên máy tính để điều khiển

Thiết kế module ghép nối với PC qua giao diện LPT để điều khiển và giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên cao(sử dụng 3 bơm nước) xây dựng 1 chương trình trên máy tính để điều khiển
... vào hệ thống máy tính Khi bể không nguyên liệu cũ hệ thống hoạt động nguyên liệu cấp theo thứ tự sau + Bơm hoạt động cấp nguyên liệu đủ dừng bơm + Bật bơm lên tiến hành cấp nguyên liệu 2, cấp đủ ... thấp CHƯƠNG XÂY DỰNG MODUL GHÉP NỐI 2 .1 Nguyên lý hệ thống phần cứng 2 .1. 1 Sơ đồ cấp liệu bom bom bom Be chua nguyen lieu 2 .1. 2 Nguyên lý Mức nguyên liệu bể chứa sensor đo mức cập nhật đưa vào hệ ... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ 1. 1 Giới thiệu chuẩn giao tiếp LPT 1. 1 .1 Cấu trúc: Sau chức đương dẫn tín hiệu: Strobe (1) : Với mức logic thấp chân này, máy tính thông báo cho máy in biết...
 • 16
 • 469
 • 2

Thiết kế module ghép nối với PC qua khe cắm ISA để điều khiển giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên cao(sử dụng 3 bơm nước) xây dựng 1 chương trình trên máy tính để điều khiển

Thiết kế module ghép nối với PC qua khe cắm ISA để điều khiển và giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên cao(sử dụng 3 bơm nước) xây dựng 1 chương trình trên máy tính để điều khiển
... A 01 A02 A 03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A 11 A12 A 13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A 21 A22 A 23 A24 A25 A26 A27 /IOCHCK D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 /IOCHDY AEN A19 A18 A17 A16 A15 A14 A 13 A12 A 11 A10 ... hoạt động + Khi mức nước khoảng từ CB2 đến CB3 bơm bơm hoạt động + Khi mức nước khoảng từ CB3 đến CB4 bơm hoạt động + Khi mức nước chạm CB4 hệ thống ngừng hoạt động 2.2 Thiết kế mạch điều khiển ghép ... A28 B29 A29 B30 A30 B 31 A 31 H1.Sắp xếp chân rãnh cắm mở rộng bit A3 A2 A1 A0 Kích thước lớn vủa card ISA bit là: - Chiều cao 10 6,7 mm(hay 4,2 inhxơ) - Chiều dài 33 3,5mm(hay 13 , 13 inhxơ) - Chiều...
 • 17
 • 525
 • 0

Luận văn: " Nghiên cứu hệ thống điều khiển giám sát nhiệt độ bằng máy tính " potx

Luận văn:
... thước hình dáng nhiệt điện trở b - số phụ thuộc vào tính chất bán dẫn (b < 0) t - nhiệt độ nhiệt kế tính theo độ kenvin Ưu điểm nhiệt kế điện trở bán dẫn có độ nhạy cao, hệ số nhiệt điện trở âm ... xác định nhiệt độ môi trường hya vật việc đo nhiệt độ trở thành việc làm vô cần thiết đo nhiệt độ phương pháp đo lường không điện nhiệt độ cần đo thấp (một vài độ kelvin), cao (vài ngàn, vài chục ... ngàn, vài chục ngàn độ kelvin) độ xác nhiệt độ có cần tới vài phần ngàn độ, có vài chục độ chấp nhận việc đo nhiệt độ tiến hành nhờ dụng cụ hỗ trợ chuyên biệt cặp nhiệt điện, nhiệt điện trở, điode...
 • 82
 • 208
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt độ bằng máy tínhđiều khiển và giám sát thiết bị điện dùng máy tínhđiều khiển và giám sát lò nhiệt trong nhà máy bia sử dụng s7 300điều khiển và giám sát hệ thống 3 động cơ mở máy sao tam giácphần cứng tích hợp điều khiển và giám sátphần mềm điều khiển và giám sátđiều khiển và giám sát thiết bị điện trong nhàđiều khiển và giám sát thiết bị trong tòa nhàđiều khiển và giám sát lò nung tuynelhệ thống điều khiển và giám sát scadahệ thống điều khiển và giám sátđiều khiển và giám sát lò nhiệtđồ án môn học điều khiển và giám sát mức nước và áp suất của một nồi hơiđiều khiển và giám sát trạm trộn bê tông scada sử dụng phần mềm winccđồ án điều khiển và giám sát lò nhiệtnghiên cứu ứng dụng áp suất cao trong công nghệ thực phẩmTiểu luận Công nghệ thi công tầng hầm nhà cao tầng bằng phương pháp Top – DownĐồ án thiết kế nhà máy điệnLuận văn Công nghệ thi công tường Barrette trong điều kiện đất nền Hà Nộidự án trà sữa miteachăm sóc người cao tuổi tại nhàHƯỚNG dẫn CHẤM môn vật lý(a,b)TinySun công ty chuyên cung cấp dịch vụ giữ trẻ dưới 16 tuổi tại nhàlý thuyết danh mục đầu tư hiện đạikế hoạch kinh doanh siro sản xuất theo công nghệ isarelThẩm định khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tưGiải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Gia LaGiải pháp tăng cường cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Vietcombank chi nhánh Đà NẵnNâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty chứng khoán việt nam astractCác giải pháp tái cơ cấu hoạt động tài chính của tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt namTổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục địa chất và khoáng sản việt namastractChuyen de he thuc viet LBCẩm nang tạo nhận xét hiệu quả trong đánh giá học sinh tiểu họcHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á chi nhánh Hội ANghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam atract
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập