thiết kế mạch quang báo dùng công nghệ fpga

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 4 pptx

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 4 pptx
... tất 65536 ô nhớ ) Do , thiết kế dung lượng nhớ không 64 Kbyte Vì mạch kit điều khiển quang báo nên không cần dung lượng nhớ cao , nên mạch thiết kế với nhớ có dung lượng 24 Kbyte bao gồm : EPROM ... Bus chiều (Bi-directional Bus) Trong mạch quang báo này, hai EPROM dùng để chứa chương trình hệ thống chương trình nên Bus liệu ROM với Vi xử lí Bus chiều Bus liệu RAM với Vi xử lí Bus hai chiều ... lưu trữ liệu Vi xử lí đặt liệu cần lưu trữ lên bus liệu Vi xử lí tác động tín hiệu điều khiển lên bus điều khiển, cụ thể tín hiệu WR\  Hoạt động đọc liệu Vi xử lí tạo đòa ô nhớ cần đọc liệu, sau...
 • 6
 • 239
 • 0

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 7 ppt

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 7 ppt
... nguồn Kiểm tra mạch chương trình thử RAM: Kiểm tra mạch công việc cần thiết thiết kế mạch, nhằm tra kiểm tra xem mạch thiết kế chưa Trong mạch Vi xử lí (Mainboard) việc kiểm tra mạch thực thông ... các mạch in đường tín hiệu, lỗ via Do áp dụng cách để vẽ mạch KIT Vi xử lí Phương án : Vẽ mạch phương pháp in lụa Nghóa sau máy tính vẽ mạch xong, đem nhờ in lụa lên mạch in, sau dùng bút ... tốt chưa Nếu RAM tốt (mạch chạy) tất công việc mạch giải mã, mạch kết nối Vi xử lí nhớ hay thiết bò tốt Công việc thử RAM thực việc viết chương trình riêng để thử RAM Viết chương trình nạp vào...
 • 7
 • 270
 • 0

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 10 pdf

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 10 pdf
... PRO quang báo chế độ chờ nhập số hiệu chương trình, có ấn PRO quang báo cho phép bắt đầu nhập dòng thông báo Sau nhập dòng thông báo xong không nhấn PRO quang báo chế độ chờ nhập dòng thông báo ... Còn kết thúc phím ENTER lúc quang báo quay trở trạng thái ban đầu chọn chương trình, trình tự lại lặp lại II LƯU ĐỒ HỆ THỐNG CHO QUANG BÁO: Qua cách sử dụng cho người dùng quang báo người thiết ... thiết kế đặt lưu đồ hệ thống cho mạch sau:  Luận văn tốt nghiệp Trang LƯU ĐỒ HỆ THỐNG QUANG BÁO Begin Nhập số hiệu chương trình Khởi tạo 8255 Xác lập vùng SP Call hiển thò chữ PR S Nhập số hiệu chương...
 • 38
 • 241
 • 0

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 1 doc

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 1 doc
... đòa cho nhớ thiết bò ngoại vi từ Mbyte đến 16 Mbyte Các Vi xử lí hệ sản xuất công nghệ HMOS cho phép đạt tốc độ từ 0 ,1 s/lệnh - 1 s/lệnh với tần số đồng hồ – 10 MHz Thế hệ thứ (19 83 - 19 89): Các ... khiển vi thò theo chương trình gọi chương trình vi mô Đặc điểm vi xử lí: Độ dài từ liệu (Data word): Đây đặc điểm quan trọng vi xử lí, nói lên khả trao đổi liệu vi xử lí với thiết bò khác Hiện ... xử lí bò giới hạn khả truy xuất nhớ Vi xử lí 4004 có 14 đường đòa nên truy xuất 214 = 16 384 ô nhớ Vi xử lí bit có 16 đường đòa nên truy xuất 216 = 65536 ô nhớ Vi xử lí 32 bit 80386 hay 68020 truy...
 • 7
 • 205
 • 0

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 2 doc

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 2 doc
... 8088 80186 80188 8 028 6 80386 80386SX 80486 1971 19 72 1974 1974 1978 1980 19 82 19 82 19 82 1985 1988 1989 Chiều dài ghi 8 16 16 16 16 16 32 32 32 Bus liệu 8 16 16 16 16 32 16 32 Bộ nhớ 1K 16K 64K ... (ROM/PROM), 8085 kết hợp tất tính vi mạch tạo xung đồng hồ 822 4 vi mạch điều khiển hệ thống 822 8 Vi xử lí 8085 có cấu tạo Bus liệu đa lộ, đòa tách từ bit chung đòa chỉ/dữ liệu, chốt đòa bên vi mạch nhớ ... nhớ có liệu truy xuất bò sai Ở chu kì đọc từ nhớ hay ghi liệu lên nhớ xảy chu kì T2 T3 Nếu nhớ có tốc độ làm việc chậm không kòp gởi liệu chu kì vi xử lí nhận liệu không xác đònh hay liệu gởi...
 • 10
 • 232
 • 1

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 3 doc

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 3 doc
... trữ liệu tạm thời kết nối với bus liệu Thanh ghi tạm thời chép liệu chứa ghi A ghi tạm thời kết nối với Bus thời điểm  Dữ liệu ghi D kết nối với Bus liệu ghi tạm thời lại phép kết nối với Bus liệu ... liệu tạm thời dùng để ALU thực phép toán xử lí liệu Do ALU chức xử lí liệu nên liệu đến ngõ vào ALU xuất ngõ Dữ liệu xuất ngõ ALU đònh lệnh chương trình yêu cầu ALU thực ALU lấy liệu từ Bus liệu ... Bus liệu bên kết nối Bus bên vi xử lí cần truy xuất liệu từ nhớ bên hay thiết bò vào/ra Bus liệu bên Bus liệu hai chiều vi xử lí nhận liệu từ bên hay gởi liệu Để biết trình tự làm việc Bus liệu...
 • 12
 • 207
 • 0

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 5 pdf

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 5 pdf
... vấn đề: Mạch quang báo giao tiếp bên gồm bàn phím hình quang báo (Matrận led), ta dùng hai vi mạch giao tiếp 8 255 A với hai chức khác nhau: IC 8 255 -I dùng để quét phím IC lại dùng để xuất liệu Ma ... nối song song với tất bus liệu nhớ Vì thiết kế kiểu I/O nên Bus liệu IC 8 255 A Bus hai chiều , đọc hay viết vào phụ thuộc vào hai chân RD\ , WR\ Vi xử lí vớ 8 255 A IC 8 255 A giao tiếp với Vi xử lí ... A8 - A 15 Như , hai chân A8 , A9 nối vào A0 , A1 chân lại từ A10 - A 15 đưa vào mạch giải mã đòa Vì có hai đường đòa nên IC 8 255 A sử dụng đường đòa chỉ, nhóm thiết kế sau :  IC 8 255 A thứ dùng...
 • 5
 • 245
 • 1

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 6 doc

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 6 doc
... cột hàng dùng để xuất liệu Vì tất cột điều khiển ngõ 74ls 164 , có dòng thấp Do đó, để đủ dòng cấp cho LED sáng bình thường ta phải thiết kế thêm mạch khuếch đại công suất cho LED Sơ đồ mạch cụ ... Ghi : Để tín hiệu led dòch cột ta dùng tín hiệu quét cột qua vào IC 74LS 164 IC có ngõ với điện áp 5V Vì mạch quang báo có led (35 cột), nên ta dùng IC 74LS 164 để quét Tín hiệu quét cột lấy từ ... đònh xác vò trí phím ấn Port C xuất liệu để quét cột Tùy vào giá trò cột xuống mức thấp mà ta đònh vò trí phím ấn III THIẾT KẾ MÀN HÌNH QUANG BÁO Yêu cầu: Mạch phải hiển thò rõ ràng, kí tự dòch...
 • 18
 • 236
 • 0

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 8 doc

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 8 doc
... A, 0FFH 10H A,07 12H DELAYS A,06H 12H DELAYS A1 Sơ đồ mạch in mạch hình quang báo ; a Sơ đồ mặt (Top) mạch in : b Sơ đồ mặt (Bottom) mạch in : ...
 • 7
 • 197
 • 0

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 9 docx

Tài liệu Thiết kế mạch quang báo dùng KIT VXL, chương 9 docx
... Chương trình thử phím: MVI A, 80H OUT 13H X1: CALL BANPHIM CALL DELAYS CPI 0FFH JZ X1 OUT 10H JMP X1 Sơ đồ mạch in bàn phím : a Sơ đồ mặt (Top) mạch in bàn phím: b Sơ đồ mặt (Bottom) mạch...
 • 5
 • 148
 • 0

thiết kế mạch quang báo dùng 8085a

thiết kế mạch quang báo dùng 8085a
... thuyết thiết kế Đây công việc cuối cùa việc thiết kế mạch Mạch thiết kế gồm board mạch rời nhau, gồm mạch KIT vi xử lí, bàn phím, hình quang báo I THI CÔNG MẠCH KIT VI XỬ LÍ (MAINBOARD): Đây mạch ... nguồn Kiểm tra mạch chương trình thử RAM: Kiểm tra mạch công việc cần thiết thiết kế mạch, nhằm tra kiểm tra xem mạch thiết kế chưa Trong mạch Vi xử lí (Mainboard) việc kiểm tra mạch thực thông ... ROM 3FFFH Ngoài có RAM dùng để chuyển liệu từ ROM mạch quang báo Do dung lượng RAM hạn chế nên câu thông báo cần xuất Quang báo tương đối không dài b Thiết kế chi tiết Kết nối tổng quát Vi xử...
 • 75
 • 158
 • 0

đồ án môn học 1 thiết kế mạch quang báo dùng vi điều khiển

đồ án môn học 1 thiết kế mạch quang báo dùng vi điều khiển
... cứu Vi Điều Khiển, mà cụ thể dòng Vi Điều Khiển, em định chọn Vi Điều Khiển 89C 51 để thực đề tài thiết kế mạch quang báo dùng Vi Điều Khiển ” II.CHỨC NĂNG TỪNG KHỐI TRONG MẠCH QUANG BÁO Sơ đồ ... 89C 51 ………………………….…… Chương 2-GIỚI THIỆU MẠCH QUANG BÁO……………… 15 I.Tổng quan II.Chức khối Chương MẠCH QUANG BÁO DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN 89C 51 …………………………… 18 I.Ngun lý làm vi c mạch quang báo I.1Giới ... CHƯƠNG GIỚI THIỆU MẠCH QUANG BÁO I Tổng quan Để thiết kế mạch quang báo có nhiều phương án để lựa chọn như: dùng EEPROM, dùng máy tính điều khiển trực tiếp, dùng vi xử lý, vi điều khiển Khi sử dụng...
 • 47
 • 241
 • 2

luận văn thiết kế mạch quang báo giao tiếp máy tính qua cổng máy in

luận văn thiết kế mạch quang báo giao tiếp máy tính qua cổng máy in
... Luận văn Tốt Nghiệp Trang 11 Chương IV: Thiết tính I Mạch pha Khối đồng Tạo xung kích II Thiết tính mạch ba pha Mạch dòch ... XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: NGUYỄN LÊ MINH THƯ NGUYỄN THỊ HỒNG HUỆ Lớp : 95KĐĐ Tên đề tài : Thiết kế -Thi công thí nghiệm Điện Tử Công Suất Nội dung luận văn ... Q2 - D2: tránh xung âm đặt lên cực cổng cathode SCR Biến áp xung thiết kế cho không làm sai dạng đầu mạch tạo xung Luận văn Tốt Nghiệp Trang 45 d Mạch đồng Vì mạch điều khiển SCR làm việc theo...
 • 82
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế mạng quang sử dụng công nghệ wdmthiết kế mạch quang báođồ án thiết kế mạch quang báothiết kế mạch quang báo có vi điều khiển at89c51chuyển mạch quang ứng dụng công nghệ memsthiết kế mạch quang báo kết hợp giữa kit vi xử lý và máy tínhthiết kế mạch quang báo giao tiếp bàn phím máy tínhthiet ke mach quang baothiết kế và thi công mạch quang báo dùng eprombáo cáo thiết kế mạch quảng cáo led dùng 89c52thi công mạch quang báo dùng eprombáo cáo thiết kế mạch quảng cáo lednoi dung va trinh tu thiet ke do an mon hoc cong nghe che tao maythiết kế bảng quang báothiết kế mạch khuếch đại dùng transistorBất đẳng thức trong đa thức đối xứng và áp dụngBiện pháp quản lý chất lượng giáo dục tại nhóm lớp mầm non độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Đà NẵngBiện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật tại các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà NẵngBiện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa sư phạm trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nayBiện pháp tăng cường xã hội hóa giáo dục tiểu học ở các huyện miền núi tỉnh Quảng NamBiện pháp xây dựng Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thành tổ chức biết học hỏiCác phương tiện biểu thị tình thái thuộc ngôn ngữ người tường thuật trong phóng sự của Vũ Trọng PhụnChính sách Marketing của Công ty Dược - Trang thiết bị Y tế Bình ĐịĐặc điểm ngôn ngữ của báo Hoa Học TrĐặc điểm truyện ngắn trung đại Việt NamĐánh giá độ tin cậy của tường vây tầng hầm nhà đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - Đại học Đà NẵnĐề tài chiến tranh trong truyện ngắn Nguyễn Quang LậpDự báo phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2020Giải pháp duy trì nhân viên tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gameloft Đà NẵnHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ông Ích KhiêHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng NaHoạch định ngân sách hàng năm tại Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương - Đà NẵngHoàn thiện chính sách Marketing cho sản phẩm Hệ dàn thép mạ trọng lượng nhẹ Smartruss của Công ty TNHH NS Bluescope Lysaght Việt NamHoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng NgãiHoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập