điều khiển thông minh động cơ không đồng bộ

thiết kế bộ điều khiển thông minh cho truyền động trục chính của máy doa

thiết kế bộ điều khiển thông minh cho truyền động trục chính của máy doa
... tự động máy doa cỡ trung bình nặng, hệ thống truyền động ăn dao sử dụng hệ thống khuyếch đại máy điện - động điện chiều hệ thống T - Đ CHƯƠNG THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG ... pháp thiết kế chọn phương pháp tiếp cận Gradient 2.3 THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI CHO MÁY DOA Mô hình Mô hình ym Tham số điều khiển Cơ cấu hiệu chỉnh Cơ cấu hiệu chỉnh uc Bộ điều khiển Bộ điều ... mặt phẳng, phay mặt ,phay mặt 1.2 CÁC TRUYỀN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA MÁY DOA a, Truyền động Truyền động máy Doa truyền động quay mâm gá dao, truyền động thực nhờ động KĐB ro to lồng sóc, thay đổi tốc...
 • 25
 • 215
 • 0

Trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bằng PLC s7 300

Trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng PLC s7 300
... 3.3KV Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_10630/250 Máy biến áp công suất 1800KVA đi n áp 3.3/0.8KV Máy biến áp ba pha công suất 3200KVA đi n ... 500KW.750V_710A 1200_1750V/P Ukt=160V Cấp đi n 380V Cấp đi n 380V cho khu cán cho khu cán dây Cấp đi n 220V cho khu cán Cấp đi n 220V cho khu cán dây Hỡnh 1.4 H thng cung cp in khu vc cỏn dõy Cỏc phn t s : ... cán thép ống khói Nhà đi u hành công ty Quốc lộ bể nuớc Thùng chứa dầu Trạm Trạm khí cao Trạm hạ nén Phôi thép px co khớ Phế phẩm Trạm cân Bãi phôi Thép thành phẩm Phòng bảo vệ Nhà để xe Nhà...
 • 80
 • 468
 • 0

Trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhμ máy sản xuất thép việt úc đi sâu tìm hiểu hệ thống điều khiển quá trình đóng thép cuộn

Trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhμ máy sản xuất thép việt úc đi sâu tìm hiểu hệ thống điều khiển quá trình đóng bó thép cuộn
... đi n năng, cung cấp đi n tới phụi tải Hệ thống đi n nhà máy cung cấp đi n cho khu vực sau: - Cung cấp nguồn đi n động lực - Cung cấp đi n cho khu vực đo l-ờng đi u khiển lò nung phôi - Đi u khiển ... thị tr-ờng n-ớc 1.2 Hệ thống cung cấp đi n cho nhà máy 1.2.1 Khái quát chung hệ thống cung cấp đi n nhà máy Trong nhà máy công nghiệp đặc biệt nhà máy cán thép, hệ thống đi n đóng vai trò quan ... quan trang bị đi n nhà máy sản xuất thép việt úc( SSE) 1.1 Giới thiệu chung nhà máy Nhà máy thép việt úc SSE nhà máy vốn đầu t- 100% úc, nhà máy đ-ợc đầu t- khoa học kỹ thuật với trang thiết bị...
 • 67
 • 345
 • 1

Bài giảng hệ thống điều khiển thông minh chương 2 lý thuyết sở

Bài giảng hệ thống điều khiển thông minh  chương 2 lý thuyết cơ sở
... ÐHBK TPHCM 29 Suy luậ luận từ từ hệ qui tắ tắc mờ mờ Nếu ~ ~ A11 A1′ α11 ~ ~ A21 A2′ 21 Nếu α 12 ~ ~ A1′ A 12 x1 x1 1 ~ B1 ~ B1′ β1 x '2 ~ ~ A 22 A2′ x2 22 x '2 ~ B2 ~ B2′ 2 x2 y ~ B1 y ~ B2 ~ B′ y ... phương pháp điều khiển mờ Ž Điều khiển hệ thống thắng tăng tốc xe lửa, hệ thống lái xe Ž Điều khiển robot Ž Điều khiển máy giặt, máy ảnh tự động, April 20 10 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM sở tốn học phương ... luận hệ qui tắc mờ hợp kết suy luận qui tắc Thí dụ: xét hệ gồm qui tắc mờ: ~ r1: (x1 A11) ( x2 ~ r2: (x1 A 12) ( x2 ~ ~ ′ Giả sử ngõ vào x1 A1 x2 A2′ April 20 10 ~ ~ A21) (y B1 ) ~ ~ A 22) (y B2 )...
 • 122
 • 82
 • 0

TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ DÂY TRUYỀN CÁN THÉP NHÀ MÁY CÁN THÉP VIỆT NHẬT ĐI SÂU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIÈU KHIỂN CÔNG ĐOẠN ĐÓNG BẰNG PLC S7-300

TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ DÂY TRUYỀN CÁN THÉP NHÀ MÁY CÁN THÉP VIỆT NHẬT ĐI SÂU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIÈU KHIỂN CÔNG ĐOẠN ĐÓNG BÓ BẰNG PLC S7-300
... 3.3KV Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_10630/250 Máy biến áp công suất 1800KVA đi n áp 3.3/0.8KV Máy biến áp ba pha công suất 3200KVA đi n ... 500KW.750V_710A 1200_1750V/P Ukt=160V Cấp đi n 380V Cấp đi n 380V cho khu cán cho khu cán dây Cấp đi n 220V cho khu cán Cấp đi n 220V cho khu cán dây Hỡnh 1.4 H thng cung cp in khu vc cỏn dõy Cỏc phn t s : ... c trang b y cỏc h thng nh: + H thng hnh chớnh v qun lý nhõn s + H thng cung cp in +H thng trang b in +H thng dõy chuyn sn xut 1.2 S MT BNG CA NH MY Bể nuớc cán dây Thép thành phẩm Nhà máy cán...
 • 20
 • 36
 • 0

Thiết kế mô hình điều khiển thông minh

Thiết kế mô hình điều khiển thông minh
... (feedforward) M¸y thiÕt kÕ cã cÊu tróc cđa m¸y ®−ỵc thĨ hiƯn trªn h×nh H×nh HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN hình điều khiển máy tính giao tiếp qua cổng máy in mà sơ đồ chân cổng máy in sau: P1 CONNECTOR ... khiĨn th«ng minh nhiỊu thµnh phÇn cho robot th× c¸c t¸c gi¶ J.Albus Alacafe vµ Meystel ®· giíi thiƯu cÊu tróc cđa bé ®iỊu khiĨn th«ng minh Vµ ng−êi ta còng cho r»ng hƯ thèng th«ng minh cã thĨ ... MINH §Ĩ nghiªn cøu nh÷ng ®Ỉc tÝnh cđa m¸y tÝnh th«ng minh còng nh− ®Ĩ hoµn thiƯn nã ph¶I cã m« h×nh thÝ nghiƯm Nh−ng chän m« h×nh nh− thÕ nµo ®Ĩ ®¸p øng ®−ỵc c¸c yªu cÇu vỊ ®IỊu khiĨn th«ng minh...
 • 5
 • 358
 • 4

bo dieu khien thong minh

bo dieu khien thong minh
... thông minh, hệ thống thông minh điều khiển thông minh kiểm đònh hoạt động hệ thống gia công thông minh, điều khiển thông minh đònh tính thông minh hệ thống Chương 1: Bộ điều khiển máy CNC thông minh ... tác thông minh (Mạch xử lý tín hiệu số với giao tiếp qua cổng A/D D/A) Bàn máy Hình 1.3 : Cấu trúc hệ thống máy thông minh cuả Altintas Hệ thống gia công thông minh đáp ứng yêu cầu thông minh khác ... giả đưa số khái niệm máy thông minh Cho đến nay, có nhiều đònh nghóa máy công cụ thông minh Trong sách viết năm 1988, Wright Bourne đưa số ý tưởng mức độ thông minh cho máy công cụ Nacsa J [1,...
 • 84
 • 264
 • 2

Một số vấn đề tổng quan về điều khiển thông minh

Một số vấn đề tổng quan về điều khiển thông minh
... đa đến cách nhìn điều khiển thông minh, công nghệ thông minh vài khả thiết kế điều khiển thông minh đó, cuối đa vài suy nghĩ tình hình nghiên cứu, ứng dụng điều khiển thông minh nớc gioí Tài ... cáo cho phép điều khiển thông minh thực đợc đa vào ứng dụng thực tế, hệ thống điều khiển đảm bảo thời gian thực Bài toán điều khiển thông minh thu hút nghiên cứu nhiều hệ thống thông minh phân tán, ... công nghệ đợc sử dụng hệ thống điều khiển thông minh, mối liên quan phơng pháp điều khiển truyền thống với điều khiển thông minh Trên hình công nghệ thông minh khác nằm phù hợp vùng khác không...
 • 8
 • 239
 • 2

Điều khiển thông minh

Điều khiển thông minh
... đại lượng điều khiển Back C1 T1 10 Next Người lái, xe trình lái xe, thực tuyệt vời chức điều khiển, từ thu thập thông tin, thực thuật toán điều khiển (trong đầu) đưa tín hiệu điều khiển kịp thời ... niệm 1.1.1 Bộ điều khiển mờ lý tưởng Trên góc độ điều khiển người có khả tuyệt vời điều khiển mờ hoàn chỉnh Để hiểu rõ ta xét hoạt động lái xe người lái xe đường xem ông ta xử lý thông tin xử ... Back C1 T1 12 Next Các nguyên lý điều khiển mờ trên, có khác số lượng mệnh đề điều kiện, song có cấu trúc: điều kiện và điều kiện n định định m Dựa nguyên lý điều khiển mờ người lái xe thực việc...
 • 407
 • 292
 • 1

Điều khiển thông minh phụ tải nhằm tiết kiệm điện năng và giảm phụ tải đỉnh của hệ thống điện

Điều khiển thông minh phụ tải nhằm tiết kiệm điện năng và giảm phụ tải đỉnh của hệ thống điện
... án phát tri n Lư i i n Thông minh t i Vi t Nam vào ngày 08/11/2012 M c tiêu t ng quát phát tri n Lư i i n Thông minh v i công ngh hi n i, nh m nâng cao ch t lư ng i n năng, tin c y cung c p i ... lý ph t i d a lư i i n thông minh i u ki n c n nâng cao hi u qu s d ng ngu n lư ng s ch ti t ki m lư ng M t lư i i n thông minh t i Vi t Nam s cho phép chuy n d ch ph t i vào gi cao i m, gi m công ... t t nh thông tin trao i hai chi u c t o b i lư i i n thông minh, ngu n lư ng hóa th ch lư ng tái t o c s d ng hi u qu , b n v ng khí th i CO2 s c c t gi m Khi phát tri n lư i i n thông minh, m...
 • 27
 • 227
 • 0

Áp dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hệ thống điều khiển thông minh tại tòa nhà trung tâm hành chính thành phố đà nẵng

Áp dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hệ thống điều khiển thông minh tại tòa nhà trung tâm hành chính thành phố đà nẵng
... cụng ngh xanh v h thng iu khin thụng minh cho cỏc tũa nh cao tng Chng 3: ng dng cụng ngh xanh, tit kim nng lng v h thng iu khin thụng minh iBMS cho tũa nh Trung tõm hnh chớnh thnh ph Nng 3 CHNG ... khin thụng minh iu khin cỏc h thng k thut ca tũa nh Phng phỏp, i tng nghiờn cu S dng cỏc ti liu khoa hc ó c chng minh v kho sỏt thc t H s thit ca tũa nh nghiờn cu, ỏp dng cụng ngh xanh, tit ... nh Trung tõm hnh chớnh thnh ph Nng + Nghiờn cu gii phỏp iu khin t ng hnh, iu khin thụng minh hn nhm gim chi phớ hnh v tit kim nng lng ca tũa nh - Phm vi nghiờn cu: Da vo thit k ca tũa nh Trung...
 • 26
 • 285
 • 2

Tài liệu Luận văn:Điều khiển thông minh phụ tải nhằm tiết kiệm điện năng và giảm phụ tải đỉnh của hệ thống điện pot

Tài liệu Luận văn:Điều khiển thông minh phụ tải nhằm tiết kiệm điện năng và giảm phụ tải đỉnh của hệ thống điện pot
... án phát tri n Lư i i n Thông minh t i Vi t Nam vào ngày 08/11/2012 M c tiêu t ng quát phát tri n Lư i i n Thông minh v i công ngh hi n i, nh m nâng cao ch t lư ng i n năng, tin c y cung c p i ... lý ph t i d a lư i i n thông minh i u ki n c n nâng cao hi u qu s d ng ngu n lư ng s ch ti t ki m lư ng M t lư i i n thông minh t i Vi t Nam s cho phép chuy n d ch ph t i vào gi cao i m, gi m công ... t t nh thông tin trao i hai chi u c t o b i lư i i n thông minh, ngu n lư ng hóa th ch lư ng tái t o c s d ng hi u qu , b n v ng khí th i CO2 s c c t gi m Khi phát tri n lư i i n thông minh, m...
 • 27
 • 215
 • 0

điều khiển thông minh hệ thống đèn giao thông theo số làn xe dùng vdk 8051

điều khiển thông minh hệ thống đèn giao thông theo số làn xe dùng vdk 8051
... ti nhng im cú lng xe ln gi cao im - Gim thiu tai nn giao thụng vt c tham gia giao thụng mt phng tin quỏ ln 1.3 Gii thiu v vi iu khin 8051 - Bộ vi điều khiển 8051 thành viên họ 8051 c sn xut bi ... dng h thng ốn giao thụng thụng minh cho ngó t - Khi s dng h thng ốn giao thụng thụng minh s gim thiu c s cnh sỏt giao thụng lm nhim v ti cỏc ngó t, c bit l gi cao im - Gim ựn tc giao thụng ti ... chúng cho xe ri giao l Nu ốn vng bt sau ốn cú ngha l chun b i, ngi lỏi xe cú th i trc hoc chun b i vỡ tip ú ốn xanh s sỏng Khi ốn vng nhp nhỏy tt c cỏc hng ngha l c i nhng ngi lỏi xe phi chỳ...
 • 21
 • 203
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng plc s7 300điều khiển thông minhchip vi điều khiển thông minhmột số vấn đề tổng quan về điều khiển thông minhbảng điều khiển thông minhphần mềm bảng điều khiển thông minhbảng điều khiển thông minh v1 0bài tập điều khiển thông minhbán điều khiển thông minh lghộp điều khiển thông minh pc3ehệ thống điều khiển thông minhđiều khiển thông minh lgđiều khiển thông minh huỳnh thái hoàngdieu khien thong minhthực hành điều khiển thông mìnhluận văn thạc sỹ: Ảnh hưởng của lượng phân bón n, p, k khác nhau đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng giống lúa n46 vụ xuân 2008 tại gia lâm hà nộiẢnh hưởng của muối nacl tới sinh trưởng và hàm lượng proline của ngô ở giai đoạn cây conNghiên cứu quy trình vi nhân giống lan hồ điệp mãn thiên hồng (doritaenopsip)Nghiên cứu nhân giống in vitro lan phi điệp từ hạtNghiên cứu quy trình nhân giống cây thanh long bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtPhát triển đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai, thành phố hà nội theo định hướng đổi mới giáo dụcPhát triển đội ngũ giáo viên tại trường phổ thông liên cấp olympia trong giai đoạn hiện nayQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở liên việt, huyện xín mần, hà giang trong bối cảnh hiện nayQuản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh trường PTDT nội trú THCSTHPT tiên yên tỉnh quảng ninhTạo động lực lao động tại Khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân đội (LV thạc sĩ)Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Nam Định (LV thạc sĩ)Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán đại học tài chính ngân hàngQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học phổ thông nguyễn văn huyên, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quangQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở tứ hiệp, huyện thanh trì, thành phố hà nội trong giai đoạn hiện nayQuản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học ngoại thương trong bối cảnh phát triển kinh tế tri thứcTrả lương cho lao động gián tiếp tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút SơnTạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhi Trung ương (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI LIỆU CỦA CÁN BỘ VĂN THƯ TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞSử dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy phần văn bản nhật dụng trong Ngữ văn 8 ở Trường THCSnghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hydrotanxit trên cơ sở các thành phần oxyt kim loại và ứng dụng cho quá trình decacboxyl hóa dầu dừa tạo hydrocacbon xanh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập