HOT giao an kể chuyện 3 nguyễn mạnh kỳ

Giáo án kể chuyện 4 tuần 32

Giáo án kể chuyện 4 tuần 32
... vỉåüt qua mi khọ khàn âãø tçm âỉåüc sỉû säúng b)Kãø nhọm: -u cáưu HS kãø nhọm v trao âäø våïi -4 HS tảo thnh nhọm.HS kãø vãư nghéa ca truûn.GV âi giụp âåỵ cạc tiãúp näúi nhọm.Mäùi HS kãø nhọm ... mún khun chụng ta âiãưu gç? -Nháûn xẹt tiãút hc -Dàûn HS vãư nh kãø lải cáu chuûn cho ngỉåìi thán nghe v chøn bë bi sau â vỉåüt qua mi khọ khàn,gian khäø +Cáu chuûn mún khun chụng ta hy cäú gàõng...
 • 3
 • 1,831
 • 6

Giáo án kể chuyện 4

Giáo án kể chuyện 4
... nghe -Dặn hs nhà đọc trước nội dung tiết kể chuyện tuần 27 -Từng cặp hs kể cho nghe trao đổi ý nghĩa câu chuyện kể -Một số hs thi kể nói ý nghĩa câu chuyện kể -Lớp nhận xét ... -Cho hs kể chuyện nhóm -Cho hs thi kể 2’ -Gv nhận xét, khen hs kể hay , nối ý nghĩa 3-Củng cố dặn dò: -Gv nhận xét tiết học -Dặn hs nhà kể lại câu chuyện vừa kể lớp cho người thân...
 • 2
 • 1,192
 • 7

Giáo án kể chuyện 4 tiết 51

Giáo án kể chuyện 4 tiết 51
... nhà đọc trước nội dung tiết kể chuyện tuần 27 -Từng cặp hs kể cho nghe trao đổi ý nghĩa câu chuyện kể -Một số hs thi kể nói ý nghĩa câu chuyện kể -Lớp nhận xét Thứ ngày tháng năm 2005 LUYỆN TỪ ... -Cho hs kể chuyện nhóm -Cho hs thi kể 2’ - -Gv nhận xét, khen hs kể hay , nối ý nghĩa 3-Củng cố dặn dò: -Gv nhận xét tiết học -Dặn hs nhà kể lại câu chuyện vừa kể lớp cho người thân ... TẬP VỀ CÂU KỂ Ai gì? (tiết 51 ) I- Mục tiêu: -Tiếp tục luyện tập câu kể Ai gì?, tìm câu kể Ai gì? Trong đoạn văn, nắm tác dụng câu , xác định phận CN VN câu -Viết đoạn văn có dùng câu kể Ai gì?...
 • 5
 • 945
 • 2

Giáo án kể chuyện 4 tuần 24

Giáo án kể chuyện 4 tuần 24
... b) 45 ; c) 12 ;d) 39 36 -Học sinh đọc -Học sinh tự giải Khoa Học: ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG I.Mục tiêu: -Kể vai trò ánh sáng đời sống thực vật -Nêu ví dụ chứng tỏ loài thực vật có nhu cầu ánh sáng ... cần ánh sáng? Câu hỏi Nêu số ứng dụng nhu cầu ánh sáng kỹ thuật trồng trọt Giáo viên chốt ý + Kết luận:Tìm hiểu nhu cầu ánh sáng loài cây, thực biện pháp kỹ thuật trồng trọt để đựoc chiếu sáng ... cầu ánh sáng khác ừng dụng kiến thức trồng trọt -Cách tiến hành: Bước 1: Giáo viên đặt vấn đề: Cây xanh sống thiếu ánh sáng mặt trời& có phải loài cần thời gian chiếu sáng nhu không? Bước 2: Giáo...
 • 30
 • 578
 • 1

Giáo án kể chuyện sáng tạo

Giáo án kể chuyện sáng tạo
... câu chuyện thú vị thú bé yêu Cô kể chuyện: -Trẻ lắng nghe cô kể -Cô giới thiệu , dẫn dắt vào câu chuyện kể cho chuyện trẻ nghe -Cô sử dụng sa bàn thú để kể diễn - Trẻ trả lời cảm câu chuyện ... thoại: + Câu chuyện cô vừa kể có ai? +Ai bị s tử định ăn thịt? +Vì vật thoát nạn? +Con đặt tên cho câu chuyện cô vừa kể gì? -Cô giáo đặt tên cho câu chuyện - Trẻ kẻ chuyện Trẻ kể chuyện -Cô cho ... nghĩ cho câu chuyện kể. (2 phút) - Cô mời 4-5 trẻ lên kể câu chuyện nghĩ vật mà trẻ lựa chọn + Cô khích lệ, động viên trẻ kể giáo dục trẻ phải biết yêu quý vật *HĐ3:Chúng làm thú đáng yêu nhé!...
 • 2
 • 6,697
 • 33

GIAO AN KE CHUYEN LOP 2.N

GIAO AN KE CHUYEN LOP 2.N
... rèn kỹ kể truyện trước lớp * Cách tiến hành: - GV chia nhóm, giao nhiệm vụ nhóm - Treo tranh lên bảng, hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung tranh - Tổ chức HS tập kể nhóm - GV gọi số HS đại diện kể - ... TUẦN 15 Ngày… tháng… năm ……… TIẾT 15 HAI ANH EM I Mục đích yêu cầu: Rèn kỹ nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa gợi ý tranh, kể lại đoạn toàn nội dung câu truyện - Biết kể chuyện ... năm ……… TIẾT CHUYỆN CỦA NAI NHỎ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Rèn kỹ nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa gợi ý tranh, kể lại đoạn toàn nội dung câu truyện “ Chuyện Nai nhỏ “ - Biết kể chuyện tự nhiên,...
 • 70
 • 688
 • 6

GIAO AN KE CHUYEN 1

GIAO AN KE CHUYEN 1
... đoạn theo tranh: * Ví dụ: Bức tranh - GV treo tranh cho HS quan sát hỏi: Tranh 1vẽ cảnh gì? - ?: Hãy đọc câu hỏi dới tranh - GV gọi HS kể lại nội dung tranh Tiến hành tơng tự với tranh khác 3: ... đoạn theo tranh: * Ví dụ: Bức tranh - GV treo tranh cho HS quan sát hỏi: Tranh 1vẽ cảnh gì? - ?: Hãy đọc câu hỏi dới tranh - GV gọi HS kể lại nội dung tranh Tiến hành tơng tự với tranh khác 3: ... đoạn theo tranh: * Ví dụ: Bức tranh - GV treo tranh cho HS quan sát hỏi: Tranh 1vẽ cảnh gì? - ?: Hãy đọc câu hỏi dới tranh - GV gọi HS kể lại nội dung tranh Tiến hành tơng tự với tranh khác 3:...
 • 13
 • 652
 • 8

Giáo án kể chuyện 4 cả năm

Giáo án kể chuyện 4 cả năm
... kể chuyện trước đến lớp 4/ Thực hành kể chuyện: + Kể chuyện theo cặp: - Kể chuyện theo cặp, trao đổi ý nghĩa câu chuyện + Thi kể chuyện trước lớp: - GV dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện ... dàn ý kể chuyện, tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện, nhắc HS: + Trước kể chuyện, em cần giới thiệu câu chuyện (tên câu chuyện, tên nhân vật) + Chú ý kể tự nhiên Nhớ kể chuyện với giọng kể (không kể giọng ... thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện: + Kể chuyện theo cặp: + Thi kể chuyện trước lớp: - GV mời HS xung phong, lên trước lớp kể chuyện - GV dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện; ...
 • 68
 • 499
 • 4

Giáo án Kể chuyện lớp 2 (cả năm)

Giáo án Kể chuyện lớp 2 (cả năm)
... nhận xét bạn kể - Làm việc theo nhóm 3: HS1: Ngời dẫn chuyện HS2: Cha; HS 3: 2, 3 nhóm kể trớc lớp Các nhóm khác nhận xét 2HS trả lời 2Hs đọc Môn : Kể chuyện Kế hoạch dạy học Lớp :2 Tiết : (tuần ... kể chuyện: a Kểlại đoạn lời em Hớng dẫn kể đoạn nhận xét dẫn thêm cách kể: b Kể phần - Hớng dẫn HS kể theo tóm tắt - Yêu cầu HS kể chuyện trớc lớp - GV treo phụ - Nhận xét, khen nhóm kể hay 2, 3 ... tập kể câu chuyện Môn : Kể chuyện Kế hoạch dạy học Lớp :2 Tiết : (tuần 32) Bài 32: chuyện bầu Ngày dạy: I Mục đích yêu cầu - Rèn kĩ nói: - Dựa vào tranh, gợi ý kể lại đoạn câu chuyện - Biết kể...
 • 33
 • 4,463
 • 35

Giao an Ke chuyen lop 2 (ca nam)

Giao an Ke chuyen lop 2 (ca nam)
... đoạn theo tranh - Treo tranh, hớng dẫn HS nói nhanh nội dung Quan sát nói ND tranh, lần lợt HS tranh - Dựa vào tranh kể đoạn + Tranh 1: Bác đến thăm trại Nhi đồng truyện nhóm + Tranh 2: Bác trò ... lại đoạn theo tranh - Hớng dẫn HS quan sát tranh nói nội dung vắn tắt tranh + Tranh 1: Tôm Càng Cá Con làm quen + Tranh 2: Cá Con trổ tài bơi lội +Tranh 3: Tôm Càng cứu bạn +Tranh 4: Cá Con nể ... vào tranh kể lại đoạn câu chuyện - Yêu cầu HS quan sát tranh tóm tắt việc vẽ tranh - 1HS đọc yêu cầu, lớp - Các tranh vẽ cảnh gì? quan sát tranh - HS lần lợt nêu nội dung tranh - nhìn tranh tập...
 • 33
 • 905
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Sách học Toeic ThanapolĐề tài quản lý hợp đồng và hỗ trợ đấu thầu xây dựng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuong 2 dac diem sinh hoc cua caChuong 4 dinh duong va thuc an cho DVTS (1)Chuong 5 sinh san nhan tao va uong nuoiCN3710 c3 quan ly chat luong nuocĐồ án tổ chức thi công nhà với số liệu cho trướcAquaculture engineering 2007Đồ án tổ chức thi công nhà (có bản cad)A STUDY ON LEARNING EXPERIENCES OF VIETNAMESE MASTER STUDENTS IN THE FIELD OF ENGINEERING AT a TAIWAN UNIVERSITYRE EXAMINING PUSH PULL FACTORS IN INTERNATIONAL STUDENT FLOWS BETWEEN VIETNAM AND TAIWANTHÀNH QUẢ đào tạo SAU đại học GIAI đoạn 1996 – 2005 TRÊN các PHƯƠNG DIỆN QUI mô – CHẤT LƯỢNG – QUẢN líẢnh hưởng của các yếu tố giá tham khảo đến ý định mua của khách hàng đối với sản phẩm sữa bột dành cho em bé ở thị trường TP HCMẢnh hưởng của giá trị cảm nhận đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh nghiên cứu trường hợp các phòng khám tư nhân tại thành phố quảng ngãiBÀI TẬP LÍ 12 CHƯƠNG I DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀGiải pháp hoàn thiện về công tác tuyển dụng tại công ty hotdeal chi nhánh thành phố hồ chí minh đến năm 2020CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ tạo vật LIỆU NANO tio2NGHIÊN cứu tác ĐỘNG của CHIÊU THỊ đến GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU HÀNG TIÊU DÙNG NHANH tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHKế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận 6, TP HCM – thực trạng và giải pháp hoàn thiệnNghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố giá trị thương hiệu của các siêu thị điện máy lên ý định mua hàng của khách hàng trên địa bàn thành phố hồ chí minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập