HOT giao an kể chuyện 3 nguyễn mạnh kỳ

Giáo án kể chuyện 4 tuần 32

Giáo án kể chuyện 4 tuần 32
... vỉåüt qua mi khọ khàn âãø tçm âỉåüc sỉû säúng b)Kãø nhọm: -u cáưu HS kãø nhọm v trao âäø våïi -4 HS tảo thnh nhọm.HS kãø vãư nghéa ca truûn.GV âi giụp âåỵ cạc tiãúp näúi nhọm.Mäùi HS kãø nhọm ... mún khun chụng ta âiãưu gç? -Nháûn xẹt tiãút hc -Dàûn HS vãư nh kãø lải cáu chuûn cho ngỉåìi thán nghe v chøn bë bi sau â vỉåüt qua mi khọ khàn,gian khäø +Cáu chuûn mún khun chụng ta hy cäú gàõng...
 • 3
 • 1,750
 • 6

Giáo án kể chuyện 4

Giáo án kể chuyện 4
... nghe -Dặn hs nhà đọc trước nội dung tiết kể chuyện tuần 27 -Từng cặp hs kể cho nghe trao đổi ý nghĩa câu chuyện kể -Một số hs thi kể nói ý nghĩa câu chuyện kể -Lớp nhận xét ... -Cho hs kể chuyện nhóm -Cho hs thi kể 2’ -Gv nhận xét, khen hs kể hay , nối ý nghĩa 3-Củng cố dặn dò: -Gv nhận xét tiết học -Dặn hs nhà kể lại câu chuyện vừa kể lớp cho người thân...
 • 2
 • 1,078
 • 7

Giáo án kể chuyện 4 tiết 51

Giáo án kể chuyện 4 tiết 51
... nhà đọc trước nội dung tiết kể chuyện tuần 27 -Từng cặp hs kể cho nghe trao đổi ý nghĩa câu chuyện kể -Một số hs thi kể nói ý nghĩa câu chuyện kể -Lớp nhận xét Thứ ngày tháng năm 2005 LUYỆN TỪ ... -Cho hs kể chuyện nhóm -Cho hs thi kể 2’ - -Gv nhận xét, khen hs kể hay , nối ý nghĩa 3-Củng cố dặn dò: -Gv nhận xét tiết học -Dặn hs nhà kể lại câu chuyện vừa kể lớp cho người thân ... TẬP VỀ CÂU KỂ Ai gì? (tiết 51 ) I- Mục tiêu: -Tiếp tục luyện tập câu kể Ai gì?, tìm câu kể Ai gì? Trong đoạn văn, nắm tác dụng câu , xác định phận CN VN câu -Viết đoạn văn có dùng câu kể Ai gì?...
 • 5
 • 831
 • 2

Giáo án kể chuyện 4 tuần 24

Giáo án kể chuyện 4 tuần 24
... b) 45 ; c) 12 ;d) 39 36 -Học sinh đọc -Học sinh tự giải Khoa Học: ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG I.Mục tiêu: -Kể vai trò ánh sáng đời sống thực vật -Nêu ví dụ chứng tỏ loài thực vật có nhu cầu ánh sáng ... cần ánh sáng? Câu hỏi Nêu số ứng dụng nhu cầu ánh sáng kỹ thuật trồng trọt Giáo viên chốt ý + Kết luận:Tìm hiểu nhu cầu ánh sáng loài cây, thực biện pháp kỹ thuật trồng trọt để đựoc chiếu sáng ... cầu ánh sáng khác ừng dụng kiến thức trồng trọt -Cách tiến hành: Bước 1: Giáo viên đặt vấn đề: Cây xanh sống thiếu ánh sáng mặt trời& có phải loài cần thời gian chiếu sáng nhu không? Bước 2: Giáo...
 • 30
 • 502
 • 1

Giáo án kể chuyện sáng tạo

Giáo án kể chuyện sáng tạo
... câu chuyện thú vị thú bé yêu Cô kể chuyện: -Trẻ lắng nghe cô kể -Cô giới thiệu , dẫn dắt vào câu chuyện kể cho chuyện trẻ nghe -Cô sử dụng sa bàn thú để kể diễn - Trẻ trả lời cảm câu chuyện ... thoại: + Câu chuyện cô vừa kể có ai? +Ai bị s tử định ăn thịt? +Vì vật thoát nạn? +Con đặt tên cho câu chuyện cô vừa kể gì? -Cô giáo đặt tên cho câu chuyện - Trẻ kẻ chuyện Trẻ kể chuyện -Cô cho ... nghĩ cho câu chuyện kể. (2 phút) - Cô mời 4-5 trẻ lên kể câu chuyện nghĩ vật mà trẻ lựa chọn + Cô khích lệ, động viên trẻ kể giáo dục trẻ phải biết yêu quý vật *HĐ3:Chúng làm thú đáng yêu nhé!...
 • 2
 • 6,102
 • 32

GIAO AN KE CHUYEN LOP 2.N

GIAO AN KE CHUYEN LOP 2.N
... rèn kỹ kể truyện trước lớp * Cách tiến hành: - GV chia nhóm, giao nhiệm vụ nhóm - Treo tranh lên bảng, hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung tranh - Tổ chức HS tập kể nhóm - GV gọi số HS đại diện kể - ... TUẦN 15 Ngày… tháng… năm ……… TIẾT 15 HAI ANH EM I Mục đích yêu cầu: Rèn kỹ nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa gợi ý tranh, kể lại đoạn toàn nội dung câu truyện - Biết kể chuyện ... năm ……… TIẾT CHUYỆN CỦA NAI NHỎ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Rèn kỹ nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa gợi ý tranh, kể lại đoạn toàn nội dung câu truyện “ Chuyện Nai nhỏ “ - Biết kể chuyện tự nhiên,...
 • 70
 • 639
 • 4

GIAO AN KE CHUYEN 1

GIAO AN KE CHUYEN 1
... đoạn theo tranh: * Ví dụ: Bức tranh - GV treo tranh cho HS quan sát hỏi: Tranh 1vẽ cảnh gì? - ?: Hãy đọc câu hỏi dới tranh - GV gọi HS kể lại nội dung tranh Tiến hành tơng tự với tranh khác 3: ... đoạn theo tranh: * Ví dụ: Bức tranh - GV treo tranh cho HS quan sát hỏi: Tranh 1vẽ cảnh gì? - ?: Hãy đọc câu hỏi dới tranh - GV gọi HS kể lại nội dung tranh Tiến hành tơng tự với tranh khác 3: ... đoạn theo tranh: * Ví dụ: Bức tranh - GV treo tranh cho HS quan sát hỏi: Tranh 1vẽ cảnh gì? - ?: Hãy đọc câu hỏi dới tranh - GV gọi HS kể lại nội dung tranh Tiến hành tơng tự với tranh khác 3:...
 • 13
 • 562
 • 8

Giáo án kể chuyện 4 cả năm

Giáo án kể chuyện 4 cả năm
... kể chuyện trước đến lớp 4/ Thực hành kể chuyện: + Kể chuyện theo cặp: - Kể chuyện theo cặp, trao đổi ý nghĩa câu chuyện + Thi kể chuyện trước lớp: - GV dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện ... dàn ý kể chuyện, tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện, nhắc HS: + Trước kể chuyện, em cần giới thiệu câu chuyện (tên câu chuyện, tên nhân vật) + Chú ý kể tự nhiên Nhớ kể chuyện với giọng kể (không kể giọng ... thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện: + Kể chuyện theo cặp: + Thi kể chuyện trước lớp: - GV mời HS xung phong, lên trước lớp kể chuyện - GV dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện; ...
 • 68
 • 483
 • 4

Giáo án Kể chuyện lớp 2 (cả năm)

Giáo án Kể chuyện lớp 2 (cả năm)
... nhận xét bạn kể - Làm việc theo nhóm 3: HS1: Ngời dẫn chuyện HS2: Cha; HS 3: 2, 3 nhóm kể trớc lớp Các nhóm khác nhận xét 2HS trả lời 2Hs đọc Môn : Kể chuyện Kế hoạch dạy học Lớp :2 Tiết : (tuần ... kể chuyện: a Kểlại đoạn lời em Hớng dẫn kể đoạn nhận xét dẫn thêm cách kể: b Kể phần - Hớng dẫn HS kể theo tóm tắt - Yêu cầu HS kể chuyện trớc lớp - GV treo phụ - Nhận xét, khen nhóm kể hay 2, 3 ... tập kể câu chuyện Môn : Kể chuyện Kế hoạch dạy học Lớp :2 Tiết : (tuần 32) Bài 32: chuyện bầu Ngày dạy: I Mục đích yêu cầu - Rèn kĩ nói: - Dựa vào tranh, gợi ý kể lại đoạn câu chuyện - Biết kể...
 • 33
 • 3,452
 • 30

Giao an Ke chuyen lop 2 (ca nam)

Giao an Ke chuyen lop 2 (ca nam)
... đoạn theo tranh - Treo tranh, hớng dẫn HS nói nhanh nội dung Quan sát nói ND tranh, lần lợt HS tranh - Dựa vào tranh kể đoạn + Tranh 1: Bác đến thăm trại Nhi đồng truyện nhóm + Tranh 2: Bác trò ... lại đoạn theo tranh - Hớng dẫn HS quan sát tranh nói nội dung vắn tắt tranh + Tranh 1: Tôm Càng Cá Con làm quen + Tranh 2: Cá Con trổ tài bơi lội +Tranh 3: Tôm Càng cứu bạn +Tranh 4: Cá Con nể ... vào tranh kể lại đoạn câu chuyện - Yêu cầu HS quan sát tranh tóm tắt việc vẽ tranh - 1HS đọc yêu cầu, lớp - Các tranh vẽ cảnh gì? quan sát tranh - HS lần lợt nêu nội dung tranh - nhìn tranh tập...
 • 33
 • 859
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ))MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 18 – 24 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TRUNGMỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA YÊNBáo cáo lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính để bànThuyết trình về cảm biến ÁP SuấtHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT dân sự 2015 (p2)BỘ đề THI CHUẨN cấu TRÚC TOÁN 2017 CHÍ BẰNGMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga LĩnhEssentials of investments 9e by BODIE KANE and MARCUSquản lí bộ nhớ trong windowKẾ HOẠCH năm học 2016 2017Tổng hợp các tình huống sư phạm hay cho các bạn sắp hay đã là giáo viênMỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC CÓ HIỆU QUẢ TRÒ CHƠI DÂN GIAN CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THÀNHSinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản saoTổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế phần kiến thức chungSKKN mầm non: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA THÁIGiáo trình Xã hội họcGiáo dục tính dục Đào Xuân Dũng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập