Đề thi Tối ưu hóa và Qui Hoạch Tuyến Tính CNTT

Đề thi Tối Ưu Hóa (Quy hoạch tuyến tính) doc

Đề thi Tối Ưu Hóa (Quy hoạch tuyến tính) doc
... 40ha - Lúa R2 không trồng mảnh ruộng III Hãy lập mô hình toán tìm kế hoạch trồng lúa để thu tổng sản lượng lớn Đề thi Tối ưu hóa – K31 CQ * ThS Phạm Trí Cao Câu (4,5đ): Cho toán QHTT sau: f(x)= ... ngẫu Đề thi Tối ưu hóa – K31 CQ * ThS Phạm Trí Cao Câu (4đ): Cho toán vận tải sau: T 60 40 30 F 20 60 10 40 50 13 a) (3,5đ) Giải toán b) (0,5đ) Patư tìm câu a) có nhất? Nếu không tìm patư khác? ĐỀ ... chi phí vận chuyển nhỏ nhất, đồng thời trạm phát thứ phải phát hết hàng Đề thi Tối ưu hóa – K31 CQ * ThS Phạm Trí Cao ĐỀ Câu (2đ): Lập mô hình cho toán sau: Để chế tạo loại hợp chất, người ta...
 • 7
 • 1,849
 • 35

sử dụng phần mềm MODDE INForm trong tối ưu hóa quy hoạch thực nghiệm

sử dụng phần mềm MODDE và INForm trong tối ưu hóa và quy hoạch thực nghiệm
... Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Sinh – Y – Dược học – Học viện Quân Y tận tình hướng dẫn hỗ trợ tài liệu cho em tìm hiểu sử dụng phần mềm MODDE INForm tối ưu hóa quy hoạch thực nghiệm Cuối cùng, em ... khác thalidomide Phần 2: Thực nghiệm kết Tổng hợp N-phthaloyl-DL-glutamic anhydride làm nguyên liệu điều chế thalidomide Tổng hợp thalidomide Tối ưu hóa quy hoạch thực nghiệm quy trình tổng hợp ... Đại học Bách Khoa Hà Nội Đồ án tốt nghiệp 2009 PHẦN THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ .49 NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ 49 Nguyên vật liệu .49 Dụng cụ 49 Dung môi chạy sắc ký...
 • 118
 • 3,231
 • 5

Đề thi tối ưu hóa kinh tế vĩ mô 1 docx

Đề thi tối ưu hóa kinh tế vĩ mô 1 docx
... ĐỀ SỐ 1. 1 Câu 1: GDP danh nghĩa năm 19 97 6000 tỷ GDP danh nghĩa năm 19 98 6500 tỷ Chỉ số giá năm 19 97 12 0 Chỉ số giá năm 19 98 12 5 Tỷ lệ tăng trưởng năm 19 98 : b 4% c 4,5% d 10 % b giảm ... từ tài sản nước d câu 1. 18 Câu 18 : Nếu yếu tố khác không đổi, lãi suất tăng sản lượng cân : a tăng b giảm 29 c không thay đổi 90 94 29 d thay đổi 1. 19 Câu 19 : Nền kinh tế mức toàn dung Giả sử ... tăng 1. 16 Câu 16 : Nếu tỷ giá hối đoái danh nghĩa không thay đổi đáng kể, tốc độ tăng giá nước nhanh giá giơi, sức cạnh tranh hàng hoá nước : a tăng b giảm c không thay đổi d kết luận 1. 17 Câu 17 ...
 • 5
 • 207
 • 1

Đề thi tối ưu hóa kinh tế vĩ mô 2 pot

Đề thi tối ưu hóa kinh tế vĩ mô 2 pot
... mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế 29 d câu 1.34 Câu 34 : Trong kinh tế giả định đóng cửa phủ 90 94 29 Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu tư với thu nhập quốc gia sau : 120 .000 ... can thi p vào thị trường ngoại hối d câu sai 1 .24 Câu 24 : Tỷ giá hối đoái thay đổi ảnh hưởng đến : 29 a cán cân thương mại 90 94 29 b cán cân toán c sản lượng quốc gia d câu -0 1 .25 Câu 25 : ... ak 1 .27 Câu 27 : Nếu lạm phát thực tế cao lạm phát dự đoán a người vay tiền có lợi b người cho vay có lợi c người cho vay người vay bị thi t d người cho vay người vay có lơi, phủ bị thi t 1 .28 ...
 • 6
 • 215
 • 0

Đề thi tối ưu hóa kinh tế vĩ mô 3 ppsx

Đề thi tối ưu hóa kinh tế vĩ mô 3 ppsx
... (dự kiến) X = 400 1.46 Câu : Thu nhập cân kinh tế : 90 94 29 a 2000 b 30 00 c 4000 -0 d 5000 om 1.47 Câu : Số nhân chi tiêu dự định (số nhân tổng cầu) kinh tế : l.c a b gm c g@ d n 1.48 Câu : Nếu ... giá năm 1997 120 Chỉ số giá năm 1998 125 Tỷ lệ tăng trưởng năm 1998 : a 8 ,33 % b 4% c 4,5% d 10% 1.57 Câu 17 : Khi kinh tế có lạm phát cao nên : a giảm lượng cung tiền, tang lãi suất b a b c giảm ... ) : -0 1. 53 Câu 13 : GDP danh nghĩa 4000 tỷ vào năm 4400 tỷ vào năm Nếu l.c b giá gia tăng bình quân 10% năm gm c GDP thực không đổi g@ d câu sai n 1.54 Câu 14 : Nếu lạm phát thực tế cao lạm...
 • 6
 • 144
 • 0

Đề thi tối ưu hóa kinh tế vĩ mô 4 ppt

Đề thi tối ưu hóa kinh tế vĩ mô 4 ppt
... lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế 29 d câu 90 94 29 1.78 Câu 38 : Trong kinh tế giả định đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu ... Ta m ak b MPC = ; MPS = ; Y = 140 .000 c MPC = ; MPS = ; Y = 180.000 d MPC = 0,5 ; MPS = 0,5 ; Y = 150.000 1.79 Câu 39 : Chính sách tài công cụ điều hành kinh tế : a Sự thay đổi thuế chi tiêu ... nhau, trạng thái kinh tế thay đổi : c từ ổn định sang lạm phát n d từ ổn định sang suy thoái t 1.71 Câu 31 : Tác động ngắn hạn sách nới lỏng tiền te ( mở rong tiền tệ) a -N kinh tế mở với chế tỷ...
 • 5
 • 78
 • 0

Đề thi tối ưu hóa 2 pdf

Đề thi tối ưu hóa 2 pdf
... ĐỀ SỐ ...
 • 9
 • 122
 • 0

đề thi tối ưu hóa

đề thi tối ưu hóa
... ki~n (3, 1) Iii c&m Ch6 y: Sinh vien phiii nQP It,li d~, kem vao bai thi TrUong D~i h9C Kinh T{f TP HeM Khoa Toan - Thong ke BE THI MON TOl VU HOA (QUY HOACH TUYEN TINH) Thai gian him bai: 75 phut ... Sinh vien phdi n9P i{Ii ai, kern vao bai thi va ten: lC\\Y5(H'd HQ TrUong D~i h9C Kinh Te TP HeM Khoa Toan - Th6ng ke ~\SJM~~ _ _ saD: -~ - -'A:A BE THI MON TOI VU HOA (QUY HOACH TUYEN TINH) ... e HQ Truong D?i hQc Kinh T TP HeM KhDa loTDan - Thong ke va 8BO: _ _ BE THI MON TOI l1u HOA (QUY HO~CH TUYEN TfNH) Thai gian lam bai: 75 phut Kh6ng sa dl,mg tili Ii~u D~2...
 • 4
 • 155
 • 0

đề thi tối ưu hóa

đề thi tối ưu hóa
... ĐỀ SỐ ...
 • 9
 • 95
 • 0

Trò chơi ma trận qui hoạch tuyến tính

Trò chơi ma trận và qui hoạch tuyến tính
... trò chơi ma trận, mối quan hệ trò chơi ma trận với quy hoạch tuyến tính vấn đề tìm nghiệm trò chơi ma trận Cuối chương xét trò chơi Poker, trò chơi giải trí mạng, xem ví dụ thực tế trò chơi ma ... quy hoạch tuyến tính đối ngẫu lại tương đương với trò chơi ma trận Luận văn đề cập tới trò chơi ma trận, trình bày khái niệm trò chơi ma trận, phân tích mối quan hệ trò chơi ma trận với quy hoạch ... 2.2.3 2.3 TRÒ CHƠI ĐỐI XỨNG 31 QUAN HỆ GIỮA TRÒ CHƠI MA TRẬN VÀ QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH 32 2.3.1 ĐƯA TRÒ CHƠI MA TRẬN VỀ BÀI TOÁN QUI HOẠCH TUYẾN TÍNH ...
 • 48
 • 931
 • 1

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi chọn đội tuyển tỉnh Phú Thọ

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi và chọn đội tuyển tỉnh Phú Thọ
... yêu cầu bạn học sinh thầy cô giáo, sưu tầm, biên soạn đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh đề thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia tỉnh Phú Thọ môn tin học năm 2007-2013, tập tài liệu ... Đề Phần Phương pháp giải Phần Chương trình Trong phần 1, giới thi u đề thi từ năm học 2007-2008 đến năm học 2013-2014 năm học gồm đề: đề chọn học sinh giỏi cấp tỉnh đề thi chọn đội tuyển dự thi ... CAU3.INP 10 CAU3.OUT Năm học 2013-2014 (Kết hợp kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia) 7.1 Ngày (10/10/2013) Câu 1: Đếm ước 25 Khi học số tự nhiên, Minh...
 • 128
 • 1,139
 • 7

Thủ thuật để tối ưu hóa phát triển kênh tiếp thị thông tin sản phẩm

Thủ thuật để tối ưu hóa và phát triển kênh tiếp thị thông tin sản phẩm
... help: k eboo g s free d thi marketin nloa Dow urn your d n nd t a arou Ebook: Getting Started with A/B Testing Download this free Iebook for NOW ET T G marketing tips and tricks DOWNLOAD PPT ... “inbound marketing”), you should be focusing on longer phrases that would occur naturally in conversation (e.g “How does inbound marketing work?” and “How much does inbound marketing cost?”) ! ... Facebook and Twitter The data showed that for Facebook, posting once every two days was the optimal frequency for generating likes For Twitter, tweeting between and times per hour proved to be the most...
 • 34
 • 366
 • 0

TỐI ƯU HÓA ỨNG DỤNG QUI TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN Ở TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) pptx

TỐI ƯU HÓA VÀ ỨNG DỤNG QUI TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN Ở TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) pptx
... đổi phản ứng phức hợp màu tạo thành Các qui trình ứng dụng để nghiên cứu đáp ứng miễn dịch tự nhiên tôm xanh với WSSV cho thấy có thay đổi có ý nghĩa (P < 0.05) đa số chi tiêu miễn dịch Nồng ... sau điều chỉnh Hình 6: Đĩa 96 giếng chứa mẫu phân tích Phenoloxidase, Superoxide dismutase Respiratory burst 3.5 Ứng dụng xác định tiêu miễn dịch tự nhiên tôm xanh Mẫu sử dụng mẫu tôm xanh trước ... 1971) ứng dụng nghiên cứu đáp ứng miễn dịch tôm xanh với vi-rút gây bệnh đốm trắng Trong báo này, chi tiết khả ứng dụng qui trình trình bày nhằm cung cấp thông tin kỹ thuật làm sở cho nghiên cứu miễn...
 • 9
 • 221
 • 1

Luận án tiến sỹ " Một số vấn đề tối ưu hóa nâng cao hiệu quả trong xử lý thông tin hình ảnh " pdf

Luận án tiến sỹ
... diem mdi cua m6i du'iYnll thi'lnll 100 100 90 90 eo : ", 50 '" 90 '" ~ 80 70 80 " 50 J9 '" '-' 90 '" 10 "" ", , 10 50 - '" 90 ", -10 10 '" 90 '" 50 -1-0.8-08.0.4.0.20020.40.60.81 X p IDnh 3.1 Anh ... tuqrg p.~!)gdu.Qng~ 0,) H \,(H nr N Ii! EN! i ',,~~C) I I ,.': ~, ...
 • 28
 • 204
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập