HOT giao an luyen tap tin hoc lop 4 tin học 4 trần thị tuyết

giáo án luyện từ và câu lớp 4 học kì I

giáo án luyện từ và câu lớp 4 học kì I
... l i chí làm l i từ đầu Môn: Luyện từ câu TIẾT 26 : CÂU H I VÀ DẤU CHẤM H I I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - Hiểu tác dụng câu h i, nhận biết hai dấu hiệu câu h i từ nghi vấn & dấu chấm h i ... nghi vấn câu h i, không dùng dấu chấm h i - GV nhận xét & chấm i m  B i m i:  Gi i thiệu Trong tiết học trước, em biết: câu h i dùng để h i i u chưa biết B i học hôm giúp em biết thêm i u ... hiệu nhận biết câu h i B i học hôm giúp em tiếp tục luyện tập câu h i, phân biệt câu h i v i câu câu h i Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện tập B i tập 1: - GV m i HS đọc yêu cầu tập - GV phát phiếu...
 • 35
 • 83
 • 0

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2
... theo nhóm tra từ điển hướng dẫn GV - Báo cáo kết làm việc cách - GV lớp nhận xét dán lên bảng lớp 5/ Củng cố, dặn dò: - Bài sau: Luyện tập từ ghép từ láy LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY I Mục ... ĐƠN VÀ TỪ PHỨC I Mục đích, yêu cầu: - Hiểu khác tiếng từ: tiếng dùng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu; tiếng có nghĩa nghĩa, từ có nghĩa - Phân biệt từ đơn từ phức - Bước đầu làm quen với từ ... yêu cầu tập - GV HS đặt câu hỏi mẫu cho câu thứ hai: Câu 2/ Người lớn đánh trâu cày Câu hỏi cho từ hoạt động Người lớn làm gì? Câu hỏi cho từ ngữ người hoạt động Ai đánh trâu cày? - GV phát phiếu...
 • 81
 • 602
 • 2

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3
... thức học để phân biệt từ ghép từ láy, tìm loại từ đặt câu với loại từ II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Sách từ điển - Bảng phụ viết từ làm mẫu để so sánh kiểu từ III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động dạy ... danh từ, động từ, từ đơn, từ ghép, từ láy - Nhận xét C Bài : Giới thiệu : - Những tiết học LTVC học thời gian qua giúp em biết cấu tạo tiếng, hiểu từ đơn, từ láy, từ ghép, danh từ động từ Bài ... HS :Từ điển sách tập hợp từ TV Khi thấy đơn vò giải thích từ; từ đơn từ phức - HS dựa vào từ điển để tìm từ theo yêu cầu * Bài : Hoạt động cá nhân - HS đọc nội dung BT - Yêu cầu HS tự đặt câu...
 • 119
 • 400
 • 0

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4
... HS :Từ điển sách tập hợp từ TV Khi thấy đơn vò giải thích từ; từ đơn từ phức - HS dựa vào từ điển để tìm từ theo yêu cầu * Bài : Hoạt động cá nhân - HS đọc nội dung BT - Yêu cầu HS tự đặt câu ... biệt từ ghép với từ láy đơn giản (BT1); tìm từ ghép, từ láy chứa tiếng cho (BT2) II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Sách từ điển - Bảng phụ viết từ làm mẫu để so sánh kiểu từ III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC ... trên? Lấy ví dụ? - Chuẩn bò : Luyện tập từ ghép từ láy - GV nhận xét tiết học Tiết LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY I/ MỤC TIÊU - Qua luyện tập, bước đầu nắm hai loại từ ghép (có nghóa tổng hợp,...
 • 136
 • 706
 • 9

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 HK2_CKTKN_FULL

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 HK2_CKTKN_FULL
... tháng 01 năm 2011 Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: TÀI NĂNG I.MỤC TIÊU: Biết thêm số từ ngữ (kể tục ngữ, từ Hán Việt) nói tài người; biết xếp từ Hán Việt (có tiếng tài) theo hai nhóm nghóa đặt câu ... đặt câu khiến - HS đặt câu khiến, viết vào - Một số em làm vào phiếu - HS tiếp nối đọc câu khiến đặt Những em HS làm phiếu có lời giải dán làm bảng lớp, đọc kết Luyện từ câu BÀI: CÁCH ĐẶT CÂU ... - GV bảng câu văn viết được, phiếu, mời HS đặt câu hỏi (miệng) cho từ - HS đặt câu hỏi (miệng) Cả lớp nhận xét + Câu 1: Bên đường, cối nào? ngữ vừa tìm + Câu 2: Nhà cửa nào? + Câu 4: Chúng thật...
 • 63
 • 464
 • 4

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 trọn bộ_CKTKN

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 trọn bộ_CKTKN
... Chuẩn bò bài: Từ đơn, từ phức LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT : TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1.Hiểu khác tiếng từ: tiếng dùng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu ; tiếng có nghóa nghóa, từ có nghóa ... thật Giáo viên nhận xét làm học sinh Củng cố – Dặn Dò Nhận xét tiết học Yêu cầu học sinh nhà tìm từ láy từ ghép Chuẩn bò : Luyện tập từ ghép từ láy 18 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT : LUYỆN TẬP TỪ GHÉP VÀ ... cố - Dặn Dò Tìm thêm từ thuộc chủ điểm Nhận xét tiết 14 Chuẩn bò : Từ ghép & từ láy 15 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT : TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1.Nắm hai cách cấu tạo từ phức Tiếng Việt :...
 • 143
 • 644
 • 5

Giao an Luyen tu va cau lop 4

Giao an Luyen tu va cau lop 4
... thực DANH TỪ I/ MỤC TIÊU - Hiểu danh từ từ vật - Nhận biết danh từ câu, đặc biệt danh từ khái niệm; biết đặt câu với danh từ II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ ghi BT 1, phần nhận xét - Tranh ảnh ... * GV nhận xét , tuyên dương nhóm đặt câu đúng, hay D Củng cố dặn dò - Thế danh từ ? Lấy ví dụ ? - Về nhà tìm thêm danh từ, học thuộc phần ghi nhớ - Chuẩn bò : Danh từ chung danh từ riêng - GV ... chốt ý SGV/ 138 - GV nói thêm: Danh từ riêng người, đòa danh cụ thể luôn phải viết hoa Phần ghi nhớ GV hỏi: + Thế danh từ chung, danh từ riêng? Lấy ví dụ? + Khi viết danh từ riêng cần lưu ý điều...
 • 119
 • 196
 • 0

Giáo án rèn tập làm văn lớp 4

Giáo án rèn tập làm văn lớp 4
... Rèn Tập làm văn tuần 24 Luyện Tập Viết Đoạn Văn Miêu Tả Cây Cối I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh đoạn văn văn miêu tả cối Kĩ năng: Rèn kĩ luyện tập, thực hành viết đoạn văn ... ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Tập làm văn tuần 14 Luyện Tập Văn Miêu Tả I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh văn miêu tả Kĩ năng: Rèn kĩ luyện tập, thực hành văn miêu tả Thái độ: ... 201… Rèn Tập làm văn tuần 13 Luyện Tập Viết Đoạn Trong Văn Kể Chuyện I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh viết đoạn văn kể chuyện Kĩ năng: Rèn kĩ luyện tập, thực hành viết đoạn văn...
 • 73
 • 238
 • 3

giáo án luyện từ và câu lớp 4 bài vị ngữ trong câu kể ai thế nào

giáo án luyện từ và câu lớp 4 bài vị ngữ trong câu kể ai thế nào
... TT c im ca ngi (ụng) Cm TT VN cõu biu th ni dung Th nm ngy 24 thỏng nm 20 14 Luyn t v cõu V NG TRONG CU K AI TH NO ? Ghi nh V ng cõu k Ai th no? ch c im, tớnh cht hoc trng thỏi ca s vt c núi n ... TRONG CU K AI TH NO ? Tỡm cõu k Ai th no? on V ờm, cnh vt tht im lỡm Sụng thụi v súng dn dp vụ b nh hi chiu ễng Ba trm ngõm Trỏi li, ụng Sỏu rt sụi ni ễng ht nh Thn Th a vựng ny Th nm ngy 24 ... 2015 Luyn t v cõu V NG TRONG CU K AI TH NO ? I - Nhn xột: 1.c on sau: (1)V ờm, cnh vt tht im lỡm.(2)Sụng thụi v súng dn dp vụ b nh hi chiu.(3)Hai ụng bn gi trũ chuyn. (4) ễng Ba trm ngõm.(5)Thnh...
 • 18
 • 210
 • 0

giáo án luyện từ và câu lớp 4

giáo án luyện từ và câu lớp 4
... lớp làm vào nháp - HS làm vào - HS lên bảng chữa - Lớp nhận xét Bài 3: - HS làm vào - 2HS lên bảng chữa Bài 4: - HS đọc đề tóm tắt đề - Cả lớp làm vào -1 HS lên bảng chữa Bài 4: - HS tự làm vào ... GV cho HS làm vào - Chấm chữa Nhận xét: Hoạt động trò Bài 1: Đặt tính tính 2 344 +6563 90 245 +9 243 9876 6 945 9000 1009 - HS làm vào -Đổi kiểm tra Bài 2: Tính tổng của: 45 67 52 24 8009 1985 c)12009 ... xét học 2- Dặn dò : - Về nhà ôn lại Luyện từ câu Ôn : Mở rộng vốn từ :Dũng cảm A Mục tiêu: Giúp HS biết: - Tìm đợc từ nghĩa với từ :Dũng cảm - Biết đặt câu với từ tìm đợc B Đồ dùng dạy học: - Bài...
 • 124
 • 129
 • 0

giáo án luyện tập lập dàn ý cho bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống trong tác phẩm văn học

giáo án luyện tập lập dàn ý cho bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống trong tác phẩm văn học
... tượng đời sống tác phẩm văn học nào?  Từ đó, xây dựng dàn ý chung cho văn NL tượng đời sống tác phẩm Thân bài: a Giải thích - Tóm tắt ngắn gọn nội dung câu chuyện/ tác phẩm/ đoạn trích - Rút học ... Bài Hoạt động GV HS Hoạt động 1: ôn lại lý thuyết Yêu cầu cần đạt I Những vấn đề lý thuyết Câu hỏi 1: dựa vào kiến thức học Dàn ý chung: cho biết, NL vầ tượng đời Mở bài: sống giống khác NL tượng ... chuyện để thấy vấn đề đời sống cần đưa bàn luận văn học nào? b Chứng minh Đi theo luận điểm tương ứng với dẫn chứng cụ thể c Bình luận - Nhận xét sai - Phản đề - Bài học thân Kết luận Hoạt động 2:...
 • 7
 • 4,223
 • 15

Giáo án môn tập làm văn lớp 3:Tên bài dạy :Bài :QUAN SÁT TRANH, TRẢ LỜI CÂU HỎI. VIẾT NHẮN TIN docx

Giáo án môn tập làm văn lớp 3:Tên bài dạy :Bài :QUAN SÁT TRANH, TRẢ LỜI CÂU HỎI. VIẾT NHẮN TIN docx
... Hướng dẫn làm tập Mục tiêu : Qua tập HS nắm nội dung học Cách tiến hành : - Bài tập : ( Miệng ) - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu : Quan sát tranh, trả lời câu hỏi - HS trả lời câu hỏi - ... câu hỏi sách giáo khoa, nhìn tranh trả lời - GV theo dõi, nhận xét, chốt lại ý đúng, ghi bảng - HS đọc yêu cầu đề - HS viết nhắn tin vào giấy nháp - Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu HS lên bảng viết ... cầu đề - HS viết nhắn tin vào giấy nháp - Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu HS lên bảng viết – đọc bài viết - Hướng dẫn HS phân tích đề Trường tiểu học Vĩnh Ngọc GV: Trịnh Vũ Ngọc Loan - GV HS theo...
 • 7
 • 186
 • 0

Giáo án môn Tập làm văn lớp 2 - học kỳ I

Giáo án môn Tập làm văn lớp 2 - học kỳ I
... động giáo viên I Kiểm tra cũ - N i l i chúc mừng bạn sinh nhật Khi n i l i chúc mừng, cần ý i u gì? - Đọc văn kể anh chị em II B i m i: Gi i thiệu b i: Hớng dẫn học sinh làm tập B i 1: (miệng)Từ ... chép sẵn g i ý tập Học sinh: SGK Các hoạt động lên lớp: Th i Hoạt động giáo viên gian A Kiểm tra cũ: - Làm l i tập theo yêu cầu n i dung II B i m i: Gi i thiệu b i: Hôm tập kể gia đình h i: Trong ... tho i Lớp: 2A2 Môn: Tập làm văn Tuần: 12 B i số: 12 Mục đích yêu cầu: - HS đọc hiểu G i i n, biết số thao tác g i i n tho i; trả l i đợc câu h i thứ tự việc cần làm g i i n tho i, giao tiếp...
 • 30
 • 354
 • 0

Giáo án môn Tập làm văn lớp 2 - học kỳ II

Giáo án môn Tập làm văn lớp 2 - học kỳ II
... mùa Lớp: Môn: Tập làm văn Tuần: 20 Bài số: 20 Mục đích yêu cầu: - Đọc trả lời câu hỏi nội dung văn ngắn - BT - Dựa vào gợi ý, viết đợc đoạn văn ngắn từ đến câu nói mùa hè - BT 2 Đồ dùng dạy học: ... Hớng dẫn làm tập: a Bài tập 1: (miệng) - Giáo viên treo tranh minh hoạ Hoạt động học sinh - HS lên bảng làm - HS đọc - HS đọc yêu cầu Lớp QS tranh -3 , cặp HS thực hành đối thoại trớc lớp - HS đọc ... nội quy Lớp: Môn: Tập làm văn Tuần: 23 Bài số: 23 Mục đích yêu cầu: - HS: Biết đáp lại lời khẳng định phù hợp với tình giao tiếp cho trớc - BT 1, - Đọc chép lại đợc - điều nội quy trờng - BT Các...
 • 28
 • 353
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án luyện tập hình học 6 bài 3 chương 2giáo án môn tập làm văn lớp 4giao an luyen tu va cau lop 4 mo rong von tu dung camgiáo án luyện từ và câu lớp 4 tuần 6giáo án luyện từ và câu lớp 4 tuần 23giao an luyen tu va cau lop 4 tuan 21giao an luyen tu va cau lop 4 tuan 20giao an luyen tu va cau lop 4 tuan 25giao an luyen tu va cau lop 4 danh tugiáo án luyện từ và câu lớp 4 tuần 30giao an luyen tu va cau lop 4 tuan 33giao an luyen tu va cau lop 4giao an luyen tu va cau lop 4 cau khiengiao an luyen tu va cau lop 4 tuan 27giáo án luyện từ và câu lớp 4 tuần 16Giáo án Tin học lớp 12 fullHóa _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH 2017Lý_ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU LẦN 1_2017Tài liệu MỲ TƯƠNG ĐEN HÀN QUỐCToán _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH 2017De thi thu mon hoa truong THPT bac yen thanh nghe an lan 1 nam 2017De thi thu mon hoa truong THPT da phuc ha noi lan 1 nam 2017giáo án ngữ văn lớp 6 bàigiáo án ngữ văn lớp 6 so sánhgiáo án ngữ văn lớp 6 (2)giáo án ngữ văn lớp 6 cả nămgiáo án ngữ văn lớp 6 cả năm (7)giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm (5)giáo án ngữ văn lớp 6giáo án ngữ văn lớp 6 bài 22 (2)De thi thu mon hoa lan 2 chuyen nghi loc 4 nghe an _ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HOÁ 2017giáo án ngữ văn lớp 6 tuần 1Văn 6 tiết 124Văn 6 tuần 17 t62~65Văn 6 tuần 23 tiết 79~81
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập