HOT giao an luyen tap tin hoc lop 4 tin học 4 trần thị tuyết

giáo án luyện từ và câu lớp 4 học kì I

giáo án luyện từ và câu lớp 4 học kì I
... l i chí làm l i từ đầu Môn: Luyện từ câu TIẾT 26 : CÂU H I VÀ DẤU CHẤM H I I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - Hiểu tác dụng câu h i, nhận biết hai dấu hiệu câu h i từ nghi vấn & dấu chấm h i ... nghi vấn câu h i, không dùng dấu chấm h i - GV nhận xét & chấm i m  B i m i:  Gi i thiệu Trong tiết học trước, em biết: câu h i dùng để h i i u chưa biết B i học hôm giúp em biết thêm i u ... hiệu nhận biết câu h i B i học hôm giúp em tiếp tục luyện tập câu h i, phân biệt câu h i v i câu câu h i Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện tập B i tập 1: - GV m i HS đọc yêu cầu tập - GV phát phiếu...
 • 35
 • 78
 • 0

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2
... theo nhóm tra từ điển hướng dẫn GV - Báo cáo kết làm việc cách - GV lớp nhận xét dán lên bảng lớp 5/ Củng cố, dặn dò: - Bài sau: Luyện tập từ ghép từ láy LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY I Mục ... ĐƠN VÀ TỪ PHỨC I Mục đích, yêu cầu: - Hiểu khác tiếng từ: tiếng dùng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu; tiếng có nghĩa nghĩa, từ có nghĩa - Phân biệt từ đơn từ phức - Bước đầu làm quen với từ ... yêu cầu tập - GV HS đặt câu hỏi mẫu cho câu thứ hai: Câu 2/ Người lớn đánh trâu cày Câu hỏi cho từ hoạt động Người lớn làm gì? Câu hỏi cho từ ngữ người hoạt động Ai đánh trâu cày? - GV phát phiếu...
 • 81
 • 560
 • 2

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3
... thức học để phân biệt từ ghép từ láy, tìm loại từ đặt câu với loại từ II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Sách từ điển - Bảng phụ viết từ làm mẫu để so sánh kiểu từ III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động dạy ... danh từ, động từ, từ đơn, từ ghép, từ láy - Nhận xét C Bài : Giới thiệu : - Những tiết học LTVC học thời gian qua giúp em biết cấu tạo tiếng, hiểu từ đơn, từ láy, từ ghép, danh từ động từ Bài ... HS :Từ điển sách tập hợp từ TV Khi thấy đơn vò giải thích từ; từ đơn từ phức - HS dựa vào từ điển để tìm từ theo yêu cầu * Bài : Hoạt động cá nhân - HS đọc nội dung BT - Yêu cầu HS tự đặt câu...
 • 119
 • 340
 • 0

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4
... HS :Từ điển sách tập hợp từ TV Khi thấy đơn vò giải thích từ; từ đơn từ phức - HS dựa vào từ điển để tìm từ theo yêu cầu * Bài : Hoạt động cá nhân - HS đọc nội dung BT - Yêu cầu HS tự đặt câu ... biệt từ ghép với từ láy đơn giản (BT1); tìm từ ghép, từ láy chứa tiếng cho (BT2) II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Sách từ điển - Bảng phụ viết từ làm mẫu để so sánh kiểu từ III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC ... trên? Lấy ví dụ? - Chuẩn bò : Luyện tập từ ghép từ láy - GV nhận xét tiết học Tiết LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY I/ MỤC TIÊU - Qua luyện tập, bước đầu nắm hai loại từ ghép (có nghóa tổng hợp,...
 • 136
 • 677
 • 9

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 HK2_CKTKN_FULL

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 HK2_CKTKN_FULL
... tháng 01 năm 2011 Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: TÀI NĂNG I.MỤC TIÊU: Biết thêm số từ ngữ (kể tục ngữ, từ Hán Việt) nói tài người; biết xếp từ Hán Việt (có tiếng tài) theo hai nhóm nghóa đặt câu ... đặt câu khiến - HS đặt câu khiến, viết vào - Một số em làm vào phiếu - HS tiếp nối đọc câu khiến đặt Những em HS làm phiếu có lời giải dán làm bảng lớp, đọc kết Luyện từ câu BÀI: CÁCH ĐẶT CÂU ... - GV bảng câu văn viết được, phiếu, mời HS đặt câu hỏi (miệng) cho từ - HS đặt câu hỏi (miệng) Cả lớp nhận xét + Câu 1: Bên đường, cối nào? ngữ vừa tìm + Câu 2: Nhà cửa nào? + Câu 4: Chúng thật...
 • 63
 • 439
 • 4

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 trọn bộ_CKTKN

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 trọn bộ_CKTKN
... Chuẩn bò bài: Từ đơn, từ phức LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT : TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1.Hiểu khác tiếng từ: tiếng dùng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu ; tiếng có nghóa nghóa, từ có nghóa ... thật Giáo viên nhận xét làm học sinh Củng cố – Dặn Dò Nhận xét tiết học Yêu cầu học sinh nhà tìm từ láy từ ghép Chuẩn bò : Luyện tập từ ghép từ láy 18 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT : LUYỆN TẬP TỪ GHÉP VÀ ... cố - Dặn Dò Tìm thêm từ thuộc chủ điểm Nhận xét tiết 14 Chuẩn bò : Từ ghép & từ láy 15 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT : TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1.Nắm hai cách cấu tạo từ phức Tiếng Việt :...
 • 143
 • 591
 • 4

Giao an Luyen tu va cau lop 4

Giao an Luyen tu va cau lop 4
... thực DANH TỪ I/ MỤC TIÊU - Hiểu danh từ từ vật - Nhận biết danh từ câu, đặc biệt danh từ khái niệm; biết đặt câu với danh từ II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ ghi BT 1, phần nhận xét - Tranh ảnh ... * GV nhận xét , tuyên dương nhóm đặt câu đúng, hay D Củng cố dặn dò - Thế danh từ ? Lấy ví dụ ? - Về nhà tìm thêm danh từ, học thuộc phần ghi nhớ - Chuẩn bò : Danh từ chung danh từ riêng - GV ... chốt ý SGV/ 138 - GV nói thêm: Danh từ riêng người, đòa danh cụ thể luôn phải viết hoa Phần ghi nhớ GV hỏi: + Thế danh từ chung, danh từ riêng? Lấy ví dụ? + Khi viết danh từ riêng cần lưu ý điều...
 • 119
 • 184
 • 0

Giáo án rèn tập làm văn lớp 4

Giáo án rèn tập làm văn lớp 4
... Rèn Tập làm văn tuần 24 Luyện Tập Viết Đoạn Văn Miêu Tả Cây Cối I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh đoạn văn văn miêu tả cối Kĩ năng: Rèn kĩ luyện tập, thực hành viết đoạn văn ... ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Tập làm văn tuần 14 Luyện Tập Văn Miêu Tả I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh văn miêu tả Kĩ năng: Rèn kĩ luyện tập, thực hành văn miêu tả Thái độ: ... 201… Rèn Tập làm văn tuần 13 Luyện Tập Viết Đoạn Trong Văn Kể Chuyện I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh viết đoạn văn kể chuyện Kĩ năng: Rèn kĩ luyện tập, thực hành viết đoạn văn...
 • 73
 • 216
 • 0

giáo án luyện từ và câu lớp 4 bài vị ngữ trong câu kể ai thế nào

giáo án luyện từ và câu lớp 4 bài vị ngữ trong câu kể ai thế nào
... TT c im ca ngi (ụng) Cm TT VN cõu biu th ni dung Th nm ngy 24 thỏng nm 20 14 Luyn t v cõu V NG TRONG CU K AI TH NO ? Ghi nh V ng cõu k Ai th no? ch c im, tớnh cht hoc trng thỏi ca s vt c núi n ... TRONG CU K AI TH NO ? Tỡm cõu k Ai th no? on V ờm, cnh vt tht im lỡm Sụng thụi v súng dn dp vụ b nh hi chiu ễng Ba trm ngõm Trỏi li, ụng Sỏu rt sụi ni ễng ht nh Thn Th a vựng ny Th nm ngy 24 ... 2015 Luyn t v cõu V NG TRONG CU K AI TH NO ? I - Nhn xột: 1.c on sau: (1)V ờm, cnh vt tht im lỡm.(2)Sụng thụi v súng dn dp vụ b nh hi chiu.(3)Hai ụng bn gi trũ chuyn. (4) ễng Ba trm ngõm.(5)Thnh...
 • 18
 • 186
 • 0

giáo án luyện từ và câu lớp 4

giáo án luyện từ và câu lớp 4
... lớp làm vào nháp - HS làm vào - HS lên bảng chữa - Lớp nhận xét Bài 3: - HS làm vào - 2HS lên bảng chữa Bài 4: - HS đọc đề tóm tắt đề - Cả lớp làm vào -1 HS lên bảng chữa Bài 4: - HS tự làm vào ... GV cho HS làm vào - Chấm chữa Nhận xét: Hoạt động trò Bài 1: Đặt tính tính 2 344 +6563 90 245 +9 243 9876 6 945 9000 1009 - HS làm vào -Đổi kiểm tra Bài 2: Tính tổng của: 45 67 52 24 8009 1985 c)12009 ... xét học 2- Dặn dò : - Về nhà ôn lại Luyện từ câu Ôn : Mở rộng vốn từ :Dũng cảm A Mục tiêu: Giúp HS biết: - Tìm đợc từ nghĩa với từ :Dũng cảm - Biết đặt câu với từ tìm đợc B Đồ dùng dạy học: - Bài...
 • 124
 • 122
 • 0

giáo án luyện tập lập dàn ý cho bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống trong tác phẩm văn học

giáo án luyện tập lập dàn ý cho bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống trong tác phẩm văn học
... tượng đời sống tác phẩm văn học nào?  Từ đó, xây dựng dàn ý chung cho văn NL tượng đời sống tác phẩm Thân bài: a Giải thích - Tóm tắt ngắn gọn nội dung câu chuyện/ tác phẩm/ đoạn trích - Rút học ... Bài Hoạt động GV HS Hoạt động 1: ôn lại lý thuyết Yêu cầu cần đạt I Những vấn đề lý thuyết Câu hỏi 1: dựa vào kiến thức học Dàn ý chung: cho biết, NL vầ tượng đời Mở bài: sống giống khác NL tượng ... chuyện để thấy vấn đề đời sống cần đưa bàn luận văn học nào? b Chứng minh Đi theo luận điểm tương ứng với dẫn chứng cụ thể c Bình luận - Nhận xét sai - Phản đề - Bài học thân Kết luận Hoạt động 2:...
 • 7
 • 4,102
 • 15

Giáo án môn tập làm văn lớp 3:Tên bài dạy :Bài :QUAN SÁT TRANH, TRẢ LỜI CÂU HỎI. VIẾT NHẮN TIN docx

Giáo án môn tập làm văn lớp 3:Tên bài dạy :Bài :QUAN SÁT TRANH, TRẢ LỜI CÂU HỎI. VIẾT NHẮN TIN docx
... Hướng dẫn làm tập Mục tiêu : Qua tập HS nắm nội dung học Cách tiến hành : - Bài tập : ( Miệng ) - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu : Quan sát tranh, trả lời câu hỏi - HS trả lời câu hỏi - ... câu hỏi sách giáo khoa, nhìn tranh trả lời - GV theo dõi, nhận xét, chốt lại ý đúng, ghi bảng - HS đọc yêu cầu đề - HS viết nhắn tin vào giấy nháp - Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu HS lên bảng viết ... cầu đề - HS viết nhắn tin vào giấy nháp - Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu HS lên bảng viết – đọc bài viết - Hướng dẫn HS phân tích đề Trường tiểu học Vĩnh Ngọc GV: Trịnh Vũ Ngọc Loan - GV HS theo...
 • 7
 • 172
 • 0

Giáo án môn Tập làm văn lớp 2 - học kỳ I

Giáo án môn Tập làm văn lớp 2 - học kỳ I
... động giáo viên I Kiểm tra cũ - N i l i chúc mừng bạn sinh nhật Khi n i l i chúc mừng, cần ý i u gì? - Đọc văn kể anh chị em II B i m i: Gi i thiệu b i: Hớng dẫn học sinh làm tập B i 1: (miệng)Từ ... chép sẵn g i ý tập Học sinh: SGK Các hoạt động lên lớp: Th i Hoạt động giáo viên gian A Kiểm tra cũ: - Làm l i tập theo yêu cầu n i dung II B i m i: Gi i thiệu b i: Hôm tập kể gia đình h i: Trong ... tho i Lớp: 2A2 Môn: Tập làm văn Tuần: 12 B i số: 12 Mục đích yêu cầu: - HS đọc hiểu G i i n, biết số thao tác g i i n tho i; trả l i đợc câu h i thứ tự việc cần làm g i i n tho i, giao tiếp...
 • 30
 • 337
 • 0

Giáo án môn Tập làm văn lớp 2 - học kỳ II

Giáo án môn Tập làm văn lớp 2 - học kỳ II
... mùa Lớp: Môn: Tập làm văn Tuần: 20 Bài số: 20 Mục đích yêu cầu: - Đọc trả lời câu hỏi nội dung văn ngắn - BT - Dựa vào gợi ý, viết đợc đoạn văn ngắn từ đến câu nói mùa hè - BT 2 Đồ dùng dạy học: ... Hớng dẫn làm tập: a Bài tập 1: (miệng) - Giáo viên treo tranh minh hoạ Hoạt động học sinh - HS lên bảng làm - HS đọc - HS đọc yêu cầu Lớp QS tranh -3 , cặp HS thực hành đối thoại trớc lớp - HS đọc ... nội quy Lớp: Môn: Tập làm văn Tuần: 23 Bài số: 23 Mục đích yêu cầu: - HS: Biết đáp lại lời khẳng định phù hợp với tình giao tiếp cho trớc - BT 1, - Đọc chép lại đợc - điều nội quy trờng - BT Các...
 • 28
 • 342
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án luyện tập hình học 6 bài 3 chương 2giáo án môn tập làm văn lớp 4giao an luyen tu va cau lop 4 mo rong von tu dung camgiáo án luyện từ và câu lớp 4 tuần 6giáo án luyện từ và câu lớp 4 tuần 23giao an luyen tu va cau lop 4 tuan 21giao an luyen tu va cau lop 4 tuan 20giao an luyen tu va cau lop 4 tuan 25giao an luyen tu va cau lop 4 danh tugiáo án luyện từ và câu lớp 4 tuần 30giao an luyen tu va cau lop 4 tuan 33giao an luyen tu va cau lop 4giao an luyen tu va cau lop 4 cau khiengiao an luyen tu va cau lop 4 tuan 27giáo án luyện từ và câu lớp 4 tuần 16Bài giảng các vấn đề liên quan tới tình trạng thiếu máu của cơ thểCâu hỏi trắc nghiệm ôn tập hóa phân tích 2Các kiểm định thống kêĐề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 301Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 303Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 304Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 302Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 308Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 309Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 315Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 318Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 321Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 322Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 305Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 306Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 307Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 309Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 313Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 314Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 316
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập