50 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vi mô

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ HỌC doc

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ HỌC doc
... (invisible hand) cách nói c a Adam Smith ông ng h : a N n kinh t th trư ng (t do) b N n kinh t m nh l nh c N n kinh t h n h p d N n kinh t th trư ng 14 Tan h c, Tom b 30 nghìn nh hư ng xã h i ... d c a: a Chính sách tài khoá b Chu kỳ kinh t c Chính sách ti n t d N n kinh t s p b suy thoái S n lư ng ti m kinh t vĩ mô là: a S n lư ng cao nh t c a n n kinh t có th làm c b Là s n lư ng d báo ... David Begg, Stanley Fischer Rudiger Dornbusch, 2007, Kinh t h c, NXB Th ng kê (sách d ch) i h c kinh t , b môn kinh t h c, Tài li u ôn t p môn Kinh t h c, 2009, Lưu hành n i b Econ100 website:...
 • 48
 • 415
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế học đại cương

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế học đại cương
... Không câu Câu 8: Trong kinh tế sau phủ giải vấn đề đợc sản xuất ra, sản xuất nh sản xuất cho ai? a Nền kinh tế thị trờng b Nền kinh tế hỗn hợp c Nền Kinh tế kế hoạch hoá tập trung d Nền kinh tế ... công ty lớn 58 Kinh tế vĩ mô môn học nghiên cứu: a Các thị trờng ngành hàng b Hành vi toàn kinh tế c Các tổng lợng phản ánh hoạt động toàn kinh tế e Tất điều e b c Câu 59 Kinh tế vĩ mô nghiên ... dần d Có động để trrì bảo tồn tài sản e Không câu 57 Các nhà kinh tế học vĩ mô đợc phân biệt với nhà kinh tế học vĩ mô nhà kinh tế học vĩ mô quan tâm nhiều đến: a Tổng doanh thu công ty lớn so...
 • 18
 • 680
 • 20

Trắc nghiệm kinh tế học docx

Trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô docx
... Câu  Kinh tế học không giải thích:  A: Tại có số quôc gia tăng trưởng cao?  B: Tỷ suất lợi nhuận giáo dục gì?  C: Tại có số quốc gia có lạm phát cao?  D: Lý dẫn đến suy thoái kinh tế? ... lượng vốn kinh tế Hoai Bao Câu  GDP giá trị thị trường tất hàng hoá dịch vụ ……trong kinh tế giai đoạn  A: sử dụng  B: trung gian  C: cuối  D: tiêu dùng Hoai Bao Câu  Nền kinh tế có táo ... dựng hình  B: Được xác định (determined) hình  C: sản lượng (Y) hình  D: biến nằm hình Hoai Bao Câu  Một biến gọi ngoại sinh (exogenous) khi:  A: Cho trước (fixed) xây dựng mô...
 • 32
 • 293
 • 1

trắc nghiệm kinh tế học vi có đáp án

trắc nghiệm kinh tế học vi mô có đáp án
... D.Tất đáp án lại Câu 18.Một kinh tế đóng kinh tế: A.Không mối quan hệ phủ hộ gia đình B.Nhập nhiều xuất C.Xuất nhiều nhập D.Không mối quan hệ với kinh tế khác Câu 19.Trong hình nên kinh tế ... tăng Câu 2.Khi so sánh lợi nhuận kinh tế với lợi nhuận tính toán ta thấy: A Lợi nhuận kinh tế thấp gồm nhiều chi phí B Lợi nhuận kinh tế thấp gồm chi phí khấu hao C Lợi nhuận kinh tế thấp gồm nhiều ... C.Q=20,P=10 D.Q=10,P=15 Câu 31: Kinh tế học môn khoa học xã hội nghiên cứu cách thức: A.Lẩn tránh vấn đề khan cho nhiều khả sử dụng khác cạnh tranh B.Quản lý doanh nghiệp cho lãi C.Tạo vận may cho...
 • 41
 • 1,051
 • 10

153 Cau hoi trac nghiem kinh te vi mo on thi van bang 2DH Kinh te.doc

153 Cau hoi trac nghiem kinh te vi mo on thi van bang 2DH Kinh te.doc
... YTSX lại giữ nguyên 47./ Trong dài hạn để tối thi u hóa chi phí sản xuất xí nghiệp SX thi t lập: a) Qui mô sản xuất tối ưu tiếp xúc với đường LAC điểm cực tiểu đường b) Thi t lập qui mô sản xuất ... a) Xuất lượng tương ứng với MC tối thi u b) Xuất lượng tương ứng với AVC tối thi u c) Xuất lượng tương ứng với AC tối thi u d) Xuất lượng tương ứng với AFC tối thi u 49) Chi phí biên MC là: a) ... giả thi t lựa chọn, thì: a) A thích C b) B thích C c) Cả (a) (b) d) Không câu 43./ Thu nhập tăng, giá không đổi, đó: a) Độ dốc đường ngân sách thay đổi b) Đường ngân sách dịch chuyển song song...
 • 20
 • 4,756
 • 36

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Vi

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Vi Mô
... thu ngân sách 101./ Câu sau thuộc Kinh tế mô: a) Tỷ lệ thất nghiệp nhiều nước cao b) Mức tăng trưởng GDP giai đoạn 1992 - 1995 Vi t nam bình quân đạt 8% c) Mức giá chung Vi t Nam tăng khoảng ... 900 136./ hình độc quyền nhóm thích hợp công ty lớn thường dẫn đầu vi c định giá hình: a) Cournot b) Stackelberg c) Lý thuyết trò chơi d) Thế khó xử người bị giam giữ 137./ Trong hình ... sản xuất có: a) Năng suất (lợi tức) tăng dần theo quy b) Năng suất (lợi tức) giảm dần theo quy c) Năng suất (lợi tức) không đổi theo quy d) Tất sai 59./ Đường cung xí nghiệp cạnh tranh...
 • 10
 • 1,700
 • 81

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Công cộng

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Công cộng
... thuộc vào thực tế chủ quan Việc cung cấp công cộng hàng hoá cá nhân ý muốn phủ + Sai chi phí cung cấp tự nhiên lớn chi phí cung cấp công cộng Chỉ cung cấp công cộng hàng hoá công cộng + Sai có ... tích cực tiêu cực có hại 10 Do hàng hoá công cộng ko có tính cạnh tranh nên việc cung cấp tư nhân hàng hoá công cộng dẫn đến thất bại + Sai hàng hoá công cộng ko có tính loại trừ 11 Việc phủ định ... công cộng hàng hoá công cộng + Sai có hình thức cung cấp tự nhiên cung cấp công cộng – Khoán, miễn phí (hàng hoá công cộng loại trừ) Vì ngoại ứng tiêu cực gây hại cho xã hội, phủ nên sử dụng biện...
 • 6
 • 861
 • 6

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi

Câu hỏi trắc nghiệm  kinh tế vi mô
... thu ngân sách 101./ Câu sau thuộc Kinh tế mô: a) Tỷ lệ thất nghiệp nhiều nước cao b) Mức tăng trưởng GDP giai đoạn 1992 - 1995 Vi t nam bình quân đạt 8% c) Mức giá chung Vi t Nam tăng khoảng ... 900 136./ hình độc quyền nhóm thích hợp công ty lớn thường dẫn đầu vi c định giá hình: a) Cournot b) Stackelberg c) Lý thuyết trò chơi d) Thế khó xử người bị giam giữ 137./ Trong hình ... Khi gia tăng yếu tố đầu vào tỷ lệ thì: a) Năng suất tăng theo quy b) Năng suất giảm theo quy c) Năng suất không đổi theo quy d) Cả sai 52./ Đường chi phí trung bình dài hạn LAC là: a) Tập...
 • 22
 • 906
 • 9

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
... TR 15- Sản lượng thực tế sản lượng cân khác phần tồn kho không dự kiến Trả lời: Đúng vì: - Sản lượng thực tế < Sản lượng cân kinh tế tổng cung < tổng cầu →P↑ → Y↑ → kinh tế vận động đạt trạng ... Khi thuế suất (t) tăng lên số nhân kinh tế giảm Trả lời: Đúng số nhân kinh tế Phuong Loan -Beely cute Phuong Loan – Beely cute Nếu t ↑ → số nhân kinh tế 1- MPC (1-t) ↓ 17- Đường IS thay ... AD3 có độ dốc lớn đường AD2 d- Những sách kinh tế sử dụng để tăng sản lượng từ Y2 đến Y3 Trả lời: Để tăng sản lượng từ Y2 đến Y3 dùng sách sau: + Giảm thuế suất + Giảm lãi suất +...
 • 29
 • 1,178
 • 8

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
... nghiệp lạm phát gọi là: a Kinh tế học b Kinh tế học vi c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học thị trờng 13.Một lý thuyết hay hình kinh tế là: a Phơng trình toán ... họ giao dịch với gọi là: a Kinh tế học b Kinh tế học vi c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học tổng thể 12.Nghiên cứu hành vi kinh tế , đặc biệt yếu tố nh thất ... hàng hoá e Không câu 18.Trong kinh tế học "phân phối" đề cập đến: a Bán lẻ, bán buôn vận chuyển b Câu hỏi c Câu hỏi nh d Câu hỏi cho e Không câu Sử dụng số liệu sau cho câu hỏi 10, 11 12 Các...
 • 104
 • 674
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ
... thương mại quốc tế phụ thuộc vào quan hệ đầu tư quốc tế tài quốc tế b) ≤ 3,9% quốc gia công nghiệp phát triển; ≤ 15,0% quốc gia phát triển Các quan hệ thương mại quốc tế đầu tư quốc tế phụ thuộc ... d) Hai câu a b sai c) Hai câu a b d) Cả ba câu Câu 041: Phân tích lợi ích kinh tế theo lý thuyết chuẩn mậu dịch quốc tế cho thấy nhờ chuyên môn hóa sản xuất trao đổi mậu dịch quốc tế: Câu 036: ... động thương mại quốc tế d) Cả ba câu b) Đẩy mạnh phát triển thương mại quốc tế, kéo theo di chuyển nguồn lực kinh tế hợp lý giới, tăng lợi ích kinh tế cho quốc gia toàn giới c) d) Câu 132: Nhiệm...
 • 22
 • 877
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vi môcâu hỏi trắc nghiệm kinh tế học có đáp án200 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế họccâu hỏi trắc nghiệm kinh tế họccâu hỏi trắc nghiệm kinh tế học đại cươngcâu hỏi ôn tập kinh tế học vi môđề trắc nghiệm kinh tế học vi môbài tập trắc nghiệm kinh tế học vi môtrắc nghiệm kinh tế học vi mô có đáp ántrắc nghiệm kinh tế học vi môđề thi trắc nghiệm kinh tế học vi môcâu hỏi lý thuyết kinh tế học vi mô16 bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế học vĩ môcâu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô đại học kinh tếcâu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ môĐề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên đại học vinh lần 3 có lời giải chi tiếtGiáo trình, bài giảng điện tử học dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳngTruyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Giáo án vật lí 12 chương trình chuẩnGiáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệmĐề thi giải toán trên máy tính cầm tay casio môn Vật líLuat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơiThS.Phan Anh Thế Phân biệt một số triệu chứng trên lá cây có múiHợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Tiểu luận Thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam - Thực trạng và giải phápTiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caoTiểu luận Trình bày chiến lược xây dựng thương hiệu của VinamilkTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010TÌM HIỂU HỆ THỐNG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTSTÌM HIỂU MÁY TEMSTÌM HIỂU PHÉP TOÁN HÌNH THÁI, PHƯƠNG PHÁP DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNGTÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNGTìm hiểu quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa – WIP 40000 mỏ Bạch HổTÌM HIỂU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAKLAKTÌM HIỂU VỀ MẠNG KHÔNG DÂY VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập