Giao an nam 2015 các môn: đạo đức, tự nhiên xã hội, toán, thủ công

Giáo án lớp 3 các môn đạo đức soạn theo chương trình VNEN

Giáo án lớp 3 các môn đạo đức soạn theo chương trình VNEN
... Bác Hồ  Cách tiến hành: - Kể chuyện Các cháu vào với Bác”(Vở tập - HS lớp ý lắng nghe Một HS đọc đạo đức 3, NXB Giáo dục) lại truyện - Yêu cầu thảo luận lớp theo câu hỏi sau: - - HS trả lời Qua ... Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Đạo đức tuần 12 Tích cực tham gia việc lớp việc trường (tiết 1) (MT + NL) Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Lê Lớp 3/ 1 Thị Xuân I MỤC TIÊU: Kiến ... độ: Yêu thích môn học; rèn chuẩn mực, hành vi đạo đức học * Lưu y: Không yêu cầu học sinh thực đóng vai tình chưa phù hợp (theo chương trình giảm tải) * KNS: - Rèn kĩ năng: Kĩ trình bày suy nghĩ...
 • 70
 • 101
 • 0

SKKN một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn học về tự nhiên hội theo phương pháp dạy học tích cực

SKKN một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn học về tự nhiên  xã hội theo phương pháp dạy học tích cực
... Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học Tự nhiên hội theo phương pháp dạy học tích cực II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên ... dạy học môn Tự nhiên hội 18 II Thực trạng việc dạy học môn Tự nhiên hội trường Tiểu học Tân Việt 19 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC VỀ TỰ ... Tiểu học Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên - Tên Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC VỀ TỰ NHÊN - XÃ HỘI THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC DANH...
 • 66
 • 64
 • 0

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên hội - Lớp 1 (Tuần 19) pptx

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 19) pptx
... (2 phút) - HS thực hành vẽ - GV quan sát giúp đỡ HS - HS nêu yêu cầu, GV hướng dẫn HS tô - HS thực hành - GV củng cố số 11 số 12 - HS đọc số từ 11 đến 12 - GV nhận xét học Tiết 2: LUYỆN TOÁN MƯỜI ... vị, số 13 gồm có chữ số viết liền b) Giới tthiệu số 14 , 15 - Cách tiến hành tương tự Nghỉ (5 phút) c) Thực hành (SGK- 10 3, 10 4) (15 ’) - HS nêu yêu cầu, GV hướng dẫn làm *Bài 1: Viết số? - HS thực ... gấu? - HS nêu kết (4HS) Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS nêu yêu cầu, GV hướng dẫn làm - HS điền số, nêu kết (3HS) - HS, GV nhận xét - HS đọc số 16 , 17 , 17 , 18 , 19 - GV nhận xét học Tiết 2: LUYỆN TOÁN...
 • 26
 • 186
 • 0

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên hội - Lớp 1 (Tuần 22) pdf

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 22) pdf
... bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp Luyện tập: (VBT -1 6 ) - HS đọc toán a) Bài 1: Giải toán (10 phút) - GV hỏi: + Bài toán cho biết gì? + Bài toán hỏi gì? b) Bài 2: Giải toán (10 phút) - HS ... giải - Viết phép tính - Viết đáp số Nghỉ (5 phút) b) Thực hành (SGK -1 1 7) - HS đọc toán, đọc tóm tắt - GV hỏi: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? Bài toán có? Còn thiếu gì? * Bài 1: Giải toán ... phút ) - HS thực bảng con, bảng lớp 5cm, 10 cm, 3cm - HS, GV nhận xét B Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS đọc toán, tìm hiểu toán Luyện tập (SGK -1 2 1) + Bài toán cho...
 • 28
 • 202
 • 0

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên hội - Lớp 1 (Tuần 23) ppt

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 23) ppt
... xét 15 + 2- 4= 13 + 4-3 = 1 6-2 +0= - HS đọc tóm tắt, nêu toán 16 + 2- 3= 1 8-5 +6= 1 9-9 +6= - GV hướng dẫn HS trình bày giải - HS làm vào vở, bảng lớp (1HS) d) Bài 4: Giải toán (8 phút) Có - HS, GV nhận ... bảng lớp 17 - 16 - 18 - - HS, GV nhận xét b) Bài 2: Giải toán (8phút) Tóm tắt - HS đọc tóm tắt, phân tích toán - Nêu câu lời giải Đoạn thẳng AB : 7cm - Trình bày giải vào vở, bảng lớp (1HS) Đoạn ... cũ: (5 phút ) - HS thực bảng con, bảng lớp 15 cm- 4cm= 10 +8cm= - HS, GV nhận xét B Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu Luyện tập (SGK -1 2 5) - GV hướng dẫn...
 • 26
 • 262
 • 0

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên hội - Lớp 1 (Tuần 24) doc

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 24) doc
... (SGK- 13 1) (17 phút) - HS làm bài, nêu kết (3HS) * Bài 1: tính - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS cách làm * Bài 2: Tính nhẩm - HS làm bài, nêu kết (3HS) - HS, GV nhận xét - HS ... xét }- GV củng cố nội dung - Nhận xét học Tiết 1: TỰ NHIÊN XÃ HỘI CÂY GỖ (Tiết PPCT: 24) I MỤC TIÊU: - HS kể tên số gỗ có địa phương nơi sống chúng - Quan sát, phân biệt nói tên phận gỗ - Nói ... cũ: (5 phút ) - HS thực bảng con, bảng lớp 1 6-2 = 10 +5= - HS, GV nhận xét B Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS lấy thẻ thẻ 1chục que tính bớt Nội dung: (10 phút) thẻ,...
 • 28
 • 216
 • 0

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên hội - Lớp 1 (Tuần 26) doc

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 26) doc
... Nội dung1: (12 phút) - Lần 1, 2: GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp - Ôn thể dục - Lần 3, 4: GV hô nhịp, HS tập - GV cho lớp ôn theo tổ - GV hô lệnh - HS tập - GV nhận xét, chỉnh sửa Nghỉ (5 phút) - GV ... hành tương tự d) Thực hành (SGK- 14 0) (17 phút) - GV viết số từ 8 0- 99 * Bài 1: Viết số - HS đếm xuôi, đọc ngược * Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống - HS nêu yêu cầu đọc - GV đọc số - HS viết ... gồm - HS đọc tóm tắt, phân tích toán Nghỉ (5 phút) - GV hướng dẫn HS làm - HS thực hành vở, bảng lớp (1HS) - HS, GV nhận xét c) Bài 3: Giải toán (8phút) Tóm tắt Có : 30 xe đạp - HS nêu yêu cầu -...
 • 30
 • 216
 • 0

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên hội - Lớp 1 (Tuần 27) docx

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 27) docx
... bảng số từ 1- 1 00 - Bài 3: Trong bảng số (11 phút) - HS làm bài, nêu kết (5HS) - GV nhắc lại nội dung - Nhận xét học Củng cố dặn dò: (2 phút) Tiết 2: LUYỆN TOÁN BẢNG CÁC SỐ TỪ ĐẾN 10 0 I MỤC TIÊU: ... tròn chục giải toán II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: - HS tự đọc yêu cầu, làm tập - GV quan sát HS Tiết 1: TỰ NHIÊN XÃ HỘI CON MÈO (Tiết PPCT: 27) I MỤC TIÊU: - HS biết quan ... 10 0 B Bài mới: CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV đọc số - HS viết bảng con, bảng lớp - HS, GV nhận xét Giới thiệu bài: (1 phút) - GV giới thiệu trực tiếp luyện tập: (SGK -1 4 7) - HS nêu yêu cầu a) Bài 1: ...
 • 24
 • 166
 • 0

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên hội - Lớp 1 (Tuần 28) doc

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 28) doc
... bảng lớp (1HS) - HS, GV nhận xét Nghỉ (5 phút) b) Bài 2: Giải toán (14 phút) - HS đọc toán, điền số vào tóm tắt - HS tự giải toán - GV quan sát, giúp đỡ HS lúng túng }- GV củng cố nội dung - Nhận ... (7phút) - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn làm - HS làm VBT, bảng lớp (2HS) Nghỉ (5 phút) - HS, GV nhận xét - HS đọc toán, phân tích toán - Trình bày giải vào VBT, bảng lớp c) Bài 3: Giải toán (9 ... xét - HS nêu cách đặt tính, cách tính - GV hướng dẫn làm * Bài 3: Giải toán - HS thực bảng con, bảng lớp (2HS) - HS, GV nhận xét - HS đọc toán, tìm hiểu toán * Bài 4: Đo độ dài đoạn thẳng viết -...
 • 21
 • 229
 • 0

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên hội - Lớp 1 (Tuần 31) docx

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 31) docx
... so sánh - HS làm bài, nêu kết (3HS) - HS, GV nhận xét c) Bài 4: Điền dấu , = (8 phút) 2 8- 10 37 40+ 13 53 }- GV củng cố nội dung 5 0- 30 10 20+ 31 61 - Nhận xét học 5 4- 12 12 70+ 10 70 ... Giải toán (7phút) - HS đọc toán, phân tích toán - Thực vở, bảng lớp (1HS) - HS, GV nhận xét d) Bài 4: Giải toán (6phút) Củng cố dặn dò: (2 phút) - Cách tiến hành tương tự - GV nhắc lại nội dung - ... (Bài chọn ngoài) - HS nêu cách đặt tính, cách tính a) Bài 1: Đặt tính tính (8phút) - GV hướng dẫn làm 2+ 1 0- 13 +20 - HS thực bảng con, bảng lớp (2HS) 4+ 1 0- 72 +10 - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu...
 • 28
 • 163
 • 0

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên hội - Lớp 1 (Tuần 32) pptx

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 32) pptx
... chọn ngoài) - HS nêu cách đặt tính, cách tính a) Bài 1: Đặt tính tính (8phút) - GV hướng dẫn làm 3+7 10 - 13 + - HS thực bảng con, bảng lớp (2HS) 5+5 10 - 72 + 15 - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu ... mới: - HS, GV nhận xét - GV giới thiệu trực tiếp Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu Luyện tập (SGK -1 6 7) - GV hướng dẫn HS làm * Bài 1: Nối đồng hồ với số - HS làm nêu kết (3HS) (10 phút) - ... phút) - HS thực bảng con, bảng lớp Đặt tính tính: 23+ 31; 6 7 -1 3 - HS, GV nhận xét B Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu cách đặt tính, cách tính Luyện tập (SGK -1 6 8)...
 • 28
 • 172
 • 0

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên hội - Lớp 1 (Tuần 34) pptx

Tài liệu Toán - Thủ công - Đạo đức - Tự nhiên xã hội - Lớp 1 (Tuần 34) pptx
... 6 7-3 1 - HS thực bảng con, bảng lớp - HS, GV nhận xét B Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu làm Luyện tập (SGK -1 7 9) - HS đọc thứ tự số vừa điền * Bài 1: ... (5 phút) - HS thi nhẩm nêu nhanh kết 1 0-3 +2=; 2+ 2-3 =; 5+ 4- 4= - HS, GV nhận xét B Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu Luyện tập (SGK -1 7 4) - GV hướng ... phút) - HS thực bảng con, bảng lớp Tính nhẩm: 14 + =; 57 - = - HS, GV nhận xét 43+ = 87 - = B Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu và làm Luyện tập (SGK -1 8 1)...
 • 28
 • 326
 • 0

giáo án bàn tay nặn bột lớp 3 tự nhiên hội bài 47 hoa

giáo án bàn tay nặn bột lớp 3 tự nhiên xã hội bài 47 hoa
... quan sát hoa có đủ phận, TLCH: - Chiếu cho HS xem hoa có đủ phận HS nhận biết phận hoa - HS xem ảnh số loài hoa * Kết luận:- Mỗi hoa thờng có cuống hoa, đài hoa, cánh hoa, nhị hoa Hoạt động 3: Vai ... theo nhúm : Quan sát Bớc 2: Làm việc lớp: HS trình bày kết thảo luận + Nói cỏc b phn mt bụng hoa quan sát đợc + Hãy đâu cuống hoa, đài hoa, cánh hoa, nhị hoa Kt lun v hp thc húa kin thc: - Hng ... trò ích lợi hoa - Yêu cầu HS N2 quan sát hình 5, 6, 7, - SGK TLCH: + Hoa có chức ? + Hoa thờng đợc dùng để làm ? Nêu ví dụ - HS xem số sản phẩm từ hoa *Kết luận:- Hoa quan sinh sản - Hoa thờng...
 • 2
 • 434
 • 7

giáo án bàn tay nặn bột lớp 3 tự nhiên hội bài quả

giáo án bàn tay nặn bột lớp 3 tự nhiên xã hội bài quả
... ăn đợc, có hạt lại không ăn đợc * Hoạt động 3: Ich lợi quả, chức hạt (KNS) - Quả thờng đợc dùng để làm gì? Nêu ví dụ? - Hạt có chức gì? * Kết luận: Quả thờng dùng để ăn tơi, làm mứt, ép dầu ăn ... hanh vi cac muc: - Ln lt t chc cho hc sinh cho HS tin hnh quan sỏt vt tht, thc hnh Bớc 2: Làm việc lớp: HS trình bày kết thảo luận + Nói cỏc b phn mt qu quan sát đợc + Hãy đâu Vỏ, thịt, hạt Kt lun ... có lợi cho sức khoẻ Hạt để trồng mới, gặp điều kiện thích hợp hạt mọc thành IV- Củng cố, dặn dò: Giáo viên Nhận xét học HS đọc lại mục KL ...
 • 2
 • 451
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: giáo dục hướng nghiệp trong dạy học các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học phổ thông khu vực trung nam bộgiáo án môn đạo đức lớp 1 chào hoi và tsmj biệtgiao an tich hop lien mon thể dụcgiao an tich hop lien mon thể dục thcsgiao an bach kim thcs mon the ducgiao an mon tu nhien xa hoi lop 3 ca namtài liệu hướng dẫn soạn giáo án tích hợp lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong môn tự nhiên xã hội docbai tap on ve cung va cau giao an nam 2015tài liệu giáo án môn tự nhiên xã hội cả nămkns cac mon dao duc lop 4nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên giảng dạy bộ môn đạo đức trong nhà trường nói riênggiáo án môn tự nhiên xã hội lớp 4giáo án tự nhiên xã hội lớp 4 cả nămgiáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3soạn giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện vụ bản tỉnh nam định trong gai đoạn hiện nayNghiên cứu điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm dưới có sử dụng trâm protaper và máy x smartThực trạng và một số yếu tố liên quan đến tổn thương đốm trắng quanh mắc cài trong điều trị nắn chỉnh răngGiúp học sinh lớp 5 học tốt mon tap lam vanTăng cường thu hút FID của Malaysia vào Việt NamTăng cường thu hút và sử dụng vốn FDI tại tỉnh Hưng YênRÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU học các kĩ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH học tập môn TOÁN của học SINHNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN APPE JV VIỆT NAMSỬ DỤNG THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA PHÁT TRIỂN vốn từ PHỔ THÔNG CHO TRẺ 5 6 TUỔI ở hà TĨNHNhận xét biến đổi một số cytokine trong viêm phổi nặng ở trẻ dưới 5 tuổiNGHIÊN cứu KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, một số đặc điểm GIẢI PHẪU, SINH lí của LOÀI vẹt HAIESII (bruguiera hainesii rog ) và vẹt dù (bruguiera gymnorrhiza (lour ) poir ) TRỒNG THÍ NGHIỆM tại xã GIAO lạc, HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNHĐánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đứcKhảo sát đặc điểm z score của mật độ xương ở bệnh nhân nữ viêm khớp dạng thấpTƯ DUY NGHỆ THUẬT của MA văn KHÁNG TRONG TIỂU THUYẾT ĐỒNG bạc TRẮNG HOA xòe và mùa lá RỤNG TRONG vườnĐề thi tiếng nhật JTEST AD 107NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ bảo vệ cơ TIM của SEVOFLURAN TRONG PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦNGHIÊN cứu THƠ CHỮ hán của NGUYỄN THÔNGTANG CA của NGƯỜI MÔNG đỏ xã mùn CHUNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH điện BIÊNXÂY DỰNG và HƯỚNG dẫn HOẠT ĐỘNG GIẢI bài tập TRONG dạy học CHƯƠNG ĐỘNG lực học CHẤT điểm vật lí 10 NHẰM bối DƯỠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄNCambridge practice tests for IELTS 6
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập