11 sự hòa hợp giữa các thì (p3) thi online sự hòa hợp giữa các thì

Bài 11 Sự biến đổi một số đại lượng vật lý của các nguyên tố hoá học

Bài 11 Sự biến đổi một số đại lượng vật lý của các nguyên tố hoá học
... Năng lượng ion hoá Năng lượng ion hoá (I) nguyên tử lượng tối thiểu cần để tách electron khỏi nguyên tử trạng thái (trạng thái không bò kích thích) Ngoài lượng ion hoá thứ (I1), lượng ion hoá ... nhân, khoảng cách electron lớp đến hạt nhân tăng, lực liên kết electron lớp hạt nhân giảm, lượng ion hoá nói chung giảm => Năng lượng ion hoá thứ nguyên tử nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn ... nguyên tử Năng lượng ion hoá thứ (kJ/mol) nguyên tử nguyên tố nhóm A Trong chu kì, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, lực liên kết hạt nhân electrong lớp tăng, làm cho lượng ion hoá nói chung...
 • 13
 • 1,036
 • 7

BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 11 PHẢN ỨNG TẠO THÀNH CÁC HỢP CHẤT ÍT TAN ppsx

BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 11 PHẢN ỨNG TẠO THÀNH CÁC HỢP CHẤT ÍT TAN ppsx
... Bài soạn tích số tan - T’ gọi tích số tan điều kiện, phản ánh ảnh hưởng phản ứng phụ lên độ tan kết tủa - Phản ứng phụ phản ứng M OH- hay A với H+ - Gọi [M’] tổng nồng độ gồm [M] tự [M] kết hợp ... số tan +) Năng lượng hydrat hóa E2 E1 >> E2 : phản ứng hòa tan thu nhiệt E2 > E1 : phản ứng hòa tan tỏa nhiệt Dung môi - Ngoài solvat hóa dung môi, phải kể đến số điện môi  Hằng số lớn hợp chất ... vào tích số tan xem coi chất tan hay tan nhiều TH có chung tỉ lệ hợp thức Ví dụ : Chemist2408 – DH KHTN TP.HCM – Hóa Phân Tích – Bài soạn tích số tan a/ Tìm độ tan CaSO4, biết tích số tan 200C 6,1.10-5...
 • 21
 • 559
 • 1

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 11 SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC doc

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 11 SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC doc
... biết tính chất nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần Z+: a Số lớp electron e Số electron lớp vỏ nguyên tử b Số electron lớp f Tính kim loại - phi kim c Khối lượng nguyên tử đám ... cấu tạo Các nguyên tử số lớp e nguyên tố  Z + tăng  lực hút chu kì nhóm, hạt nhân với e lớp GV hướng dẫn cho HS giải tăng  bán kính thích quy luật biến đổi bán nguyên tử giảm dần kính nguyên ... I BÁN KÍNH NGUYÊN Xem bảng 2.2 nêu quy luật TỬ biến đổi bán kính nguyên tử - Trong chu kì, theo nguyên tố theo chu chiều tăng dần điện tích kì theo nhóm? hạt nhân, bán kính nguyên tử nguyên tố...
 • 8
 • 1,171
 • 3

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ N I TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ THI SỐ ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 2- 2013 Môn: Hoá học lớp 11 Nâng cao Dành cho lớp A, Toán, Lý, H a, Sinh, Tin Bu i thi: Sáng ngày ... 0,5đ Học sinh có cách làm khác cho i m t i a ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN HOÁ LỚP 11 NÂNG CAO NĂM 2012 - 2013 ĐỀ THI SỐ Câu Câu Viết pthh Câu Câu Câu Câu Đáp án Tính nNaOH = 0,04 mol; nBa(OH)2 ... /12/2012 Th i gian làm b i: 90 phút, không kể th i gian giao đề Đề thi gồm 01 trang Câu (1,5đ) Viết phương trình hoá học (ghi rõ i u kiện – có) để hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: HNO3...
 • 4
 • 156
 • 0

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)
... án Đề thi học I( số I) - lớp 11CB- NĂM HỌC 201 2-2 013 Câu Đáp án Viết phương trình phân tử phương trình ion rút gọn i m 0,25 x Viết phương trình x 0,5 Tổng 2,00đ Nêu được: 3,00đ lúc đầu dd có ... d n dd trở thành không màu 0,5 1,00đ Gi i thích: lúc đầu thuốc thử làm dd có màu hồng, sau xảy pứ trung hòa NaOH + HCl  NaCl + H2O Khi lượng NaOH bị trung hòa hết màu hồng không nữa, 0,5đ dd ... chuyển thành không màu Nêu cách nhận biết: d ng HCl để nhận Na2CO3, sau 1,0đ d ng Na2CO3 để nhận chất l i Viết ptpứ 2,00đ x 0,5 - - a) Viết...
 • 2
 • 390
 • 1

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 02) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 02) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)
... Đáp án Đề thi học I( SỐ II )- lớp 11CB- NĂM HỌC 201 2-2 013 Câu Đáp án Viết phương trình phân tử pt ion rút gọn i m x 0,25 Viết ptpứ x 0,5 Tổng 2,00đ -Nêu được: 3,00đ lúc đầu quì tím chuyển ... trung hòa hết màu xanh biến quì trở l i màu tím Nêu cách nhận biết: d ng dd NaOH để nhận dd CuSO4, 0,5 sau d ng dd CuSO4 để nhận dd l i 1,00 Viết ptpứ 1,0 2,00đ - - ... xanh, sau màu xanh biến mất, quì trở l i màu tím 0,5đ -Gi i thích: quì tím dd kiềm có màu xanh Khi nhỏ từ từ dd 1,00đ HCl vào xảy pứ trung hòa, màu xanh nhạt d n NaOH bị trung hòa hết màu xanh...
 • 2
 • 389
 • 0

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 03) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 03) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)
... Đáp án Đề thi học I( SỐ 3 )- lớp 11CB- NĂM HỌC 201 2-2 013 Câu Đáp án Viết phương trình phân tử pt ion rút gọn i m x 0,25 Tổng 2,00đ Viết ptpứ cân x 0,5 3,00đ - Chọn thuốc thử Ba(OH)2 - Viết ptpứ ... đất HNO3 chuyển thành mu i nitrat kết hợp v i khoáng chất có đất tạo nên nguồn phân đạm 0,5 tự nhiên giup trồng trở nên tư i tốt - a) Viết ptpứ: ... ptpứ 1,0 0,5 x 2,00đ Viét ptpứ: N2 + O2 NO 2NO + O2 2NO2 NO2 + O2 + 2H2O HNO3 0,5 1,00đ Gi i thích: có phóng i n sấm sét, phần N2 tự khí kết hợp v i O2 tạo NO chuyển hóa thành HNO3 theo nước...
 • 2
 • 66
 • 0

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ N I TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ THI SỐ ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 2- 2013 Môn: Hoá học lớp 11 Nâng cao Dành cho lớp A, Toán, Lý, H a, Sinh, Tin Bu i thi: Sáng ngày ... 0,5đ Học sinh có cách làm khác cho i m t i a ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN HOÁ LỚP 11 NÂNG CAO NĂM 2012 - 2013 ĐỀ THI SỐ Câu Câu Viết pthh Câu Câu Câu Câu Đáp án Tính nNaOH = 0,04 mol; nBa(OH)2 ... /12/2012 Th i gian làm b i: 90 phút, không kể th i gian giao đề Đề thi gồm 01 trang Câu (1,5đ) Viết phương trình hoá học (ghi rõ i u kiện – có) để hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: HNO3...
 • 4
 • 101
 • 0

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 03) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 11 cơ bản dành cho các lớp D (Đề 03) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)
... Đáp án Đề thi học I( SỐ 3 )- lớp 11CB- NĂM HỌC 201 2-2 013 Câu Đáp án Viết phương trình phân tử pt ion rút gọn i m x 0,25 Tổng 2,00đ Viết ptpứ cân x 0,5 3,00đ - Chọn thuốc thử Ba(OH)2 - Viết ptpứ ... đất HNO3 chuyển thành mu i nitrat kết hợp v i khoáng chất có đất tạo nên nguồn phân đạm 0,5 tự nhiên giup trồng trở nên tư i tốt - a) Viết ptpứ: ... ptpứ 1,0 0,5 x 2,00đ Viét ptpứ: N2 + O2 NO 2NO + O2 2NO2 NO2 + O2 + 2H2O HNO3 0,5 1,00đ Gi i thích: có phóng i n sấm sét, phần N2 tự khí kết hợp v i O2 tạo NO chuyển hóa thành HNO3 theo nước...
 • 2
 • 131
 • 0

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 18 - Bài 11 SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 18 - Bài 11 SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
... THPT Thạnh Hóa đổi lượng ion hóa trog chu kì nhóm, giải thích? GV: Đặt câu hỏi : Cho biết lượng ion hóa I1(kJ/mol) nguyên tử số nguyên tố sau: IAl=578; ISi=786; Ip =101 2 Nguyên tử nguyên tố dễ tách ... Hãy so sánh đâđ Na,Mg,Al; N,O,F? Rút nhận xét tính kim loại , tính phi kim nguyên tố ? Gv: Nguyễn Hải Long 10NC lượng ion hoá ck nhóm Al dễ tách e Hs thảo luận tìm kn qui luật biến đổi độ âm ... I1) Trong ck: theo chiều tăng đthn lượng ion hoá tăng Trong nhóm A : theo chiều tăng đthn, lượng ion hoá giảm Vậy: lượng ion hoá thứ ngtử ngtố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng đthn III/...
 • 2
 • 116
 • 0

Tổng hợp đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 11 năm 2016 chi tiết các môn

Tổng hợp đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 11 năm 2016 chi tiết các môn
... C 0,02N D 1,2N … Xem đầy đủ 45 câu đây: (De cuong on tap mon Ly lop 11 giua hoc ki 2_ Dethikiemtra.com) Đề cương ôn tập thi học môn Hóa lớp 11 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA HKII Môn Hóa học 11 Năm ... 2) Đề cương ôn tập thi học Môn Văn 11 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Môn: Ngữ văn lớp 11 Năm học: 20 15 – 20 16 I.ĐỌC-HIỂU (3.0điểm) Ôn lại kiến thức sau: – Các biện pháp tu từ thường ... học, tập trung vào văn sau: + “ Lưu biệt xuất dương ”-Phan Bội Châu + “ Vội vàng ” – Xuân Diệu + “ Tràng giang ” – Huy Cận —HẾT— Đề cương ôn tập thi học lớp 11 môn Tiếng Anh ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA...
 • 7
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cac bai toan nang cao lop 5do an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Báo cáo tham quan Nhà máy Phân Đạm Hà BắcLÀM THẾ NÀO ĐỂ GIA TĂNG KHÁCH HÀNG TRÊN ITNERNET - NGHIÊM VĂN HÙNGCÁC BAI cơ bản bắt đầu KIẾM TIỀN YOUTUBENghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắc (tt)Tuyển tập 11 đề thi tiếng anh các trường cao đẳng đại học phần 2Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của hỗn hợp chủng vi khuẩn khử sulfate nhằm ứng dụng xử lý nước thải ô nhiễm chì ở việt namĐề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 2016Bài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 2: Từ bài Lao Xao của Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn trong một buổi sáng đẹp trờiBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 4: Hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát, đã đọc trong sách hoặc nghe kể lại185 TOEFL writing (TWE) topics and model essaysVăn mẫu lớp 6: Cảm nhận về thiên nhiên và con người lao động qua văn bản Vượt thác của nhà văn Võ Quảng54 thuc trang quan ly chat thai ran sinh hoat cua cac do thi o VNXỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆPNCKH tin học ÁP DỤNG PHƯƠNG PHNghiên cứu khoa học “TÌNH HUỐNG GỢI VẤN ĐỀ” TRONG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC TẠI TRƯỜNG THPTĐặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biểnPhát triển nhân lực nhà báo của các Đài Phát thanh – Truyền hình của các Thành phố lớn Việt Nam - Nghiên cứu điển hình tại Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội (TT)Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt NamDạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của Elearning
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập