11 sự hòa hợp giữa các thì (p2)

Sự hòa hợp giữa các thì (Sequence of tenses)

Sự hòa hợp giữa các thì (Sequence of tenses)
... after I (arrive) Alice and I (wait) at the Activity 2: Complete each of the following sentences with an adverbial clause of time (p 139) had recovered from his sickness/ was ready g came home/ ... make sentences with the given situations  Free Practice: Make three sentences of your own, using Adverbial Clauses of Time Consolidation: − Give some remarks on their activities & highlight the ... at this time that she (5 write) ……………………………… her famous song “The Price of Peace” leaving went was joined wrote A friend of mine, Judith Nelson, (1 presently, work) ……………………………… in the international...
 • 3
 • 4,795
 • 231

Sự hòa hợp giữa các thì 1 có lời giải chi tiết

Sự hòa hợp giữa các thì 1  có lời giải chi tiết
... Chi Minh City for 30 years A work B will work C have worked D will have worked Bài 50 I learned that the college in 19 00 A found B was founded C founded D had been founded LỜI GIẢI CHI TIẾT ... từ trở quê Câu 11 : Đáp án: A Câu điều kiện loại II : If + S1+ Vqkđ + … , S2 + would + Vinfi Đáp án A Dịch nghĩa: Anh ta tuyên bố không tin chuyện trường hợp nhìn thấy tận mắt Câu 12 : Đáp án: A ... ta chia khứ đơn “ in the last hundred and fifty years : 15 0 năm qua” – ta chia hoàn thành Đáp án A Dịch nghĩa: Trong khứ , chuyến thường khắc khổ thường gặp nguy hiểm, điều thay đổi nhiều 15 0...
 • 17
 • 391
 • 2

Sự hòa hợp giữa các thì 2 có lời giải chi tiết

Sự hòa hợp giữa các thì 2  có lời giải chi tiết
... now: bây giờ” – chia hoàn thành Đáp án A Dịch nghĩa: Cho đến bây giờ, vấn đề ô nhiễm môi trường chưa cách giải Câu 31: Đáp án: B Hai hành động xảy mang tính chất thói quen Ta chia đơn Đáp án ... Câu 20 : Đáp án: D Ta cấu trúc: By the time + QKĐ , TLHT Đáp án D Dịch nghĩa: Tôi đọc xong sách trước bạn đến tối Câu 21 : Đáp án: A Một hành động xảy hành động khác xen vào.Vế hành động xảy chia ... khác xen vào.Vế hành động xảy chia QKTD , vế hành động xen vào chia QKĐ Đáp án A Dịch nghĩa: Ai nói chuyện đến ? Câu 22 : Đáp án: C Ta cấu trúc: HTĐ/câu mệnh lệnh + as soon as + HTĐ/HTHT (ngay...
 • 17
 • 729
 • 2

Sự hòa hợp giữa các thì 4 có lời giải chi tiết

Sự hòa hợp giữa các thì 4  có lời giải chi tiết
... động xảy khứ.Ta chia khứ đơn Đáp án CDịch nghĩa: Đầu tiên , bữa tối sau xem phim TV Câu 34: Đáp án: C Hai hành động xảy tương lai, trước “when” chia tương lai đơn,sau “when” chia đơn Đáp án ... động xảy chia khứ tiếp diễn,vế hành động xen vào chia khứ đơn Đáp án CDịch nghĩa: Anh ta bị ngã chạy đến nhà thờ Câu 14: Đáp án: D Một hành động xảy hành động khác xen vào.Vế hành động xảy chia khứ ... sau chia khứ đơn Đáp án CDịch nghĩa: Cô gái nhỏ hỏi chuyện xảy với bạn cô Câu 18: Đáp án: C Một hành động xảy hành động khác xen vào.Vế hành động xảy chia khứ tiếp diễn,vế hành động xen vào chia...
 • 16
 • 556
 • 3

Sự hòa hợp giữa các thành phần trong câu Tiếng Anh

Sự hòa hợp giữa các thành phần trong câu Tiếng Anh
... trở thành, biến thành - work out = calculate tính toán >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! CẤU TRÚC & CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG CÂU I- CÁC ... artist (Anh ta coi thân nghệ sĩ.) S V O C - Bổ ngữ cấu trúc câu bổ ngữ tân ngữ Và thường đứng sau tân ngữ II- CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG CÂU Chủ ngữ: (Subject = S) - Là danh từ, cụm danh từ hay ... sống thành phố.) He studies very well (Anh học giỏi.) >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! Page SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ Chủ ngữ danh...
 • 17
 • 199
 • 0

Sự kết hợp giữa các yếu tố tài chính, vĩ mô và thị trường trong dự báo kiệt quệ tài chính của các công ty tại việt nam

Sự kết hợp giữa các yếu tố tài chính, vĩ mô và thị trường trong dự báo kiệt quệ tài chính của các công ty tại việt nam
... đến kiệt quệ tài ngày phức tạp Tình trạng kiệt quệ tài không đơn yếu tố bên công ty gây mà yếu tố bên tác động đến Các hình dự báo kiệt quệ tài dựa vào yếu tố bên nhƣ biến số tỷ số tài chính, ... nhiều vào khả dự báo tình trạng kiệt quệ tài công ty - Thứ tƣ, việc kết hợp biến số tỷ số tài chính, báo kinh tế thị trƣờng vào hình cho thấy khả dự báo tình trạng kiệt quệ tài với mức ... chính, dựa vào yếu tố bên nhƣ biến số thị trƣờng Do đó, hình dự báo phát huy đƣợc hết khả dự báo kiệt quệ tài Vì vậy, cần thiết phải có cách thức dự báo tình trạng kiệt quệ tài chính...
 • 85
 • 361
 • 3

Bài tập thì của động từ và sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Bài tập thì của động từ và sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
... (stop)………………… smoking 170 If I had seen the movie, I (tell)………………………you about it last night Sự hòa hợp chủ ngữ động từ Use the correct verb tense or form : Rickets …………… a children’s disease cause by...
 • 7
 • 1,252
 • 17

Kiểm định sự hòa hợp của các chuẩn mực kế toán về tài sản giữa Việt Nam và quốc tế

Kiểm định sự hòa hợp của các chuẩn mực kế toán về tài sản giữa Việt Nam và quốc tế
... c k toán Vi t Nam 2.1.1.3 Chu n m c k toán Qu c t 2.1.2 Chu n m c k toán v tài s n 2.1.2.1 Các chu n m c k toán Vi t Nam v tài s n 2.1.2.2 Các chu n m c k toán ... u c tài tài LÝ THUY T V HÒA H P K TOÁN C A CÁC CHU N M C K TOÁN V TÀI S N 2.1 Các khái ni n 2.1.1 Chu n m c k toán 2.1.1.1 Chu n m c k toán ... Vietnamese Accounting Standard toán Tài khoán Nam DANH M C CÁC B NG, BI U B ng 2.1 So sánh chu n m c k toán v tài s n gi a Vi t Nam qu c t .15 B ng 3.1 Các lo i yêu c u áp d ng c a nguyên t c k toán...
 • 112
 • 97
 • 0

Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận kinh doanh trực tiếp nhằm nâng cao chất lượng tại khách sạn quốc tế Asean

Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận kinh doanh trực tiếp nhằm nâng cao chất lượng tại khách sạn quốc tế Asean
... pháp nhằm tăng cờng phố hợp phận kinh doanh trực tiếp khách sạn Asean Chơng II 17 Thực trạng chất lợng dịch vụ phối hợp phận kinh doanh trực tiếp khách sạn quốc tế Asean I Khái quát chung khách sạn ... Đặc biệt phối hợp phận kinh doanh trực tiếp khách sạn quốc tế Asean II.1 Thực trạng dịch vụ khách sạn quốc tế Asean II.1.1 Các dịch vụ khách sạn quốc tế Asean Để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách du ... I: Lý luận chung chất lợng dịch vụ, phối hợp phận kinh doanh trực tiếp khách sạn Chơng II: Thực trạng chất lợng dịch vụ phối hợp phận kinh doanh trực tiếp khách sạn quốc tế Asean Chơng III:...
 • 50
 • 502
 • 0

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
... đồng chủ ngữ nối với or động từ phải chia theo danh từ đứng sau or Nếu danh từ số động từ phải chia số ngược lại Mary or her manager is going to answer the press interview 4.2 Các từ với danh từ ... động cụ thể xảy thời muốn diễn đạt chất vật, việc phải dùng danh từ Dieting is very popular today Diet is for those who suffer from a cerain disease Động từ nguyên thể dùng làm chủ ngữ động từ ... racing their horses through the meadow · Các cụm từ nhóm sau nhóm động vật gia súc Cho dù sau giới từ of danh từ số nhiều động từ chia theo chủ ngữ – thứ số ít: flock of birds/ sheep, school of...
 • 7
 • 2,398
 • 92

[TieuBaoan] Verb and Subject Agreement....Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

[TieuBaoan] Verb and Subject Agreement....Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
... _their origin a understands b.understand 3.None of the artifacts _to A.D 100 a date back b.dates back Some of the research by archeologists huynhvubaoan Verb And Subject Agreement Anh văn ... huynhvubaoan Verb And Subject Agreement Anh văn ôn 12 a large supply of pens Olympic series Most of them = almost all Both of the + N = both + N A few of us girls = a few girls → vài đưá số bọn ... described in the yearbook (HAS/HAVE) huynhvubaoan Verb And Subject Agreement Anh văn ôn 12 30 The International Club, as well as the Choral Society and the Rowing Club, to submit a new constitution...
 • 6
 • 2,635
 • 343

Xem thêm

Từ khóa: sự phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý đô thịtạo lập sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý trên địa bàn đô thịsự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từsự phối hợp giữa các hình thức vận tảisự phối hợp giữa các bộ phậnbài tập về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ có đáp ánbài tập vè sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ wordđây là vấn đề nhạy cảm cần có sự phối hợp giữa các cấp quản lýbai tap su hoa hop giuasự hòa hợp giữa kế toánsu hoa hop giua dong tu va chu tusự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ có đáp ánly thuyet ve su hoa hop giua chu ngu va dong tubài tập về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từbài tập về sự hòa hợp giữa chủ ưừ và động từ pptBài tập tiếng anh 7 thí điểm chọn lọccorporate finance analysislí luậnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (2)Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 ( Nam Định )Kiếm 1000USD trên instrasdame Make 1000usd instrasdameSKKN: “Nâng cao hiệu quả giảng dạy, rèn đạo đức cho học sinh qua công tác chủ nhiệm lớp”Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội tài liệu, ebook, giáo trìnhĐề thi học sinh giỏi môn hóa 9 tỉnh hải dương năm học 2016 2017 có đáp ánĐề thi học sinh giỏi môn vật lý 9 tỉnh hải dương(đề dự bị) năm học 2016 2017 có đáp ánĐề thi học sinh giỏi môn sinh học 9 tỉnh hải dương năm học 2016 2017 có đáp ánĐề thi học sinh giỏi môn tiếng anh 9 tỉnh hải dương năm học 2016 2017 có đáp ánBảo mật và ứng dụng bảo mật internet bankingCác dịch vụ trong mạng WCDMACác giải pháp đảm bảo chất lượng trải nghiệm (qoe) trong mạng p2p TVCông nghệ ason và đề xuất ứng dụng cho mạng truyền dẫn viettelCông nghệ DWDM và ứng dụng DWDM trong mạng đường trục băc nam của VNPTChế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các cấu trúc nano silic một chiềuChế tạo, tổng hợp và nghiên cứu tình hình thái cấu trúc bề mặt và đặc trưng của hệ vi điện cực cấu trúc bởi dây nanopolymer dẫn điện biến tính polypyrolChuyển từ GSM lên WCDMA và vấn đề chuyển giao giữa hai hệ thống
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập