Để hóa ôn tập phần oxi hóa khử

De cuong on tap phan lich su Viet Nam

De cuong on tap phan lich su Viet Nam
... mi ca phong tro cụng nhõn v phong tro yờu nc Vit Nam nhng nm u th k XX - Khng nh giai cp cụng nhõn Vit Nam ó trng thnh v lónh o cỏh mng Vit Nam - Chm dt thi kỡ khng hong ca cỏch mng Vit Nam - ... ch trngng (1) -K hoch gii phúng hon ton Nam Vit Nam, c trờn c s nhn nh ỳng tỡnh hỡnh so sỏnh lc lng Nam ang cú li cho ta (0,5) - d kin k hoch gii phúng hon ton MN nm 1975 v 1976 ,nhng nu thi c ... kờu gi ton dõn xoỏ mự ch (0,75) Gii quyt khú khn ti chớnh : Xõy dng qu c lp, phỏt ng tun l vng, cho lu hnh tin Vit Nam (0,75) Câu10: (25) Nh cú s lónh o sỏng sut, ti tỡnh ca ng To c on kt ton b...
 • 5
 • 722
 • 3

de cuong on tap phan dt

de cuong on tap phan dt
... phần Operon gồm: Câu 36 Trên operon vị trí để gắn prôtêin ức chế là: Câu 37 Gen điều hòa có chức năng: ( gen điều hoà thành phần operon) Câu 38 Trong điều hòa hoạt động operon-lac Lactôzơ đong vai ... dừng lại Câu 18 Đặc điểm sau cấu trúc gen sinh vật nhân sơ: A Vùng mã hóa gen có đoạn Intron xen kẽ đoạn Exon Câu Bộ ba kết thúc mARN gồm: Câu 19 Trên mARN ba mở đầu có trình tự xắp xếp nu là: Câu ... hợp mARN hoàn thành, hai mạch phân tử AND bắt đầu đóng xoắn trở lại Câu 25 Câu SGK 12 Câu 26 Trong trình dịch mã, ribôxôm trượt : A Trên mARN theo chiều từ 5’  3’, từ ba đến ba Câu 27 Pôlixôm...
 • 2
 • 187
 • 0

DE CUONG ON TAP PHAN I CHUONG I - TOAN 6

DE CUONG ON TAP PHAN I CHUONG I - TOAN 6
... [(3x + 1)3 ]5 = 150 c 24 36 (5x + 103) = 12 d 294 - (7x - 217) = 38 311 : 3 16 + 62 B i 5: Tính hiệu số tự nhiên nhỏ có chữ số khác số tự nhiên lớn có chữ số khác nhau? B i 6: Cần dùng chữ số để ... d 9 36 - (4x + 24) = 72 B i 6: Tính giá trị biểu thức: P = 20 + 22 + 24 +………. 96 + 98 H = 30 + 31 + 32 + 33 + 30 31 32.33 ĐỀ B i 1: Cho tập hợp A = {1; 2; 3} B ={x ∈ N / x < 4} a Viết tập ... + 2 26 + + 444 d 33 35 : 34 + 22 20 e B i 5: Tìm x: a 5.(3 x + 34) = 515 b (158 - x) : = 20 c (7x - 28) 13 = d 218 + (97 - x) = 313 B i 6: Cho A = 5002.5002 B = 5000.5004 Không tính giá...
 • 2
 • 2,327
 • 55

ĐỀ THI - ÔN TẬP PHẦN III CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

ĐỀ THI - ÔN TẬP PHẦN III CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
... Câu 41 Vì chủ nghĩa hội khoa học theo nghĩa rộng chủ nghĩa Mác - Lênin? a Vì chủ nghĩa hội khoa học phác thảo mô hình chủ nghĩa hội chủ nghĩa cộng sản b Vì chủ nghĩa hội khoa học luận ... chủ nghĩa, thi t lập sở hội hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa c Thi t lập sở hội hội hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa d Xác lập địa vị thống trị giai cấp công nhân nhân dân lao động ... – hội trình phát sinh, hình thành phát triển hình thái kinh tế - hội chủ nghĩa hội d Cả a, b c Câu Chức nhiệm vụ chủ nghĩa hội khoa học gì? a Là trang bị tri thức khoa học chủ nghĩa...
 • 39
 • 397
 • 0

ĐỀ THI - ÔN TẬP PHẦN II CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

ĐỀ THI - ÔN TẬP PHẦN II CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
... Chọn nội dung hội hoá sản xuất hội hoá sản xuất bao gồm: a hội hoá sản xuất kinh t - kỹ thuật b hội hoá sản xuất kinh tế - tổ chức c hội hoá sản xuất kinh tế - hội d Cả a, b, ... hữu nô l - tư – chủ nghĩa cộng sản b Cộng sản nguyên thu - chiếm hữu nô l - phong kiến- tư bản- chủ nghĩa cộng sản c Chiếm hữu nô lệ - cộng sản nguyên thuỷ - phong kiến - - chủ nghĩa cộng sản ... xuất a Sản xuất - trao đổi - phân phối - tiêu dùng b Sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng c Phân phối - trao đổi - sản xuất - tiêu dùng d Trao đổi - tiêu dùng - phân phối - sản xuất Câu...
 • 42
 • 228
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập PHẦN WRITING TIẾNG ANH 12

ĐỀ CƯƠNG ôn tập PHẦN WRITING TIẾNG ANH 12
... secondary school / three years school curriculum / made up / than 12 different subjects school year/ Vietnam/ months/ September/ May/ divide/ terms ... you should 10 I wouldn’t accept if you asked me to marry you! If you were Writing a letter of request Dear Sir / madam, I / write /in reference / information / one / universities...
 • 6
 • 2,312
 • 11

Đề cương ôn tập phần II Lý luận về pháp luật

Đề cương ôn tập phần II Lý luận về pháp luật
... pháp luật bao gồm: tập quán pháp, tiền lệ pháp, Văn pháp luật, quy định luật tôn giáo (ví dụ: luật hồi giáo) số nước người ta coi học thuyết khoa học pháp nguồn pháp luật + Tập quán pháp tập ... dựa sở pháp luật, thực thông qua pháp luật bị hạn chế pháp luật (quan niệm nhà nước pháp quyền) Trong mối liên hệ nhà nước pháp luật, coi nhà nước cao pháp luật, nhà nước ban hành pháp luật nhà ... động Hành vi hợp pháp: xử phù hợp với yêu cầu pháp luật; hành vi bất hợp pháp xử trái với yêu cầu pháp luật Câu 17: Thực pháp luật áp dụng pháp luật I Thực pháp luật - Thực pháp luật tượng, trình...
 • 35
 • 377
 • 0

Đề,ĐA Ôn tập phần Điện xoay chiều-12

Đề,ĐA Ôn tập phần Điện xoay chiều-12
... Chọn câu đúng: A Dòng điện xoay chiều pha máy phát điện xoay chiều pha tạo B Suất điện động máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với số vòng dây phần ứng C Dòng điện máy phát điện xoay chiều tạo có tần ... A Tụ điện cho dòng điện xoay chiều dòng điện chiều qua B hiệu điện hai tụ biến thiên sớm pha /2 dòng điện C Cờng độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều qua tụ điện tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện ... cảm? A Dòng điện sớm pha hiệu điện góc /2 B Dòng điện sớm pha hiệu điện góc /4 C Dòng điện trễ pha hiệu điện góc /2 D Dòng điện trễ pha hiệu điện góc /4 17 Phát biểu sau với mạch điện xoay chiều...
 • 18
 • 97
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM
... định tích hợp vào thủ tục chuyên dụng liệu Hãy nêu phân loại phần mềm theo ứng dụng - Phân loại phần mềm theo ứng dụng: Phần mềm hệ thống Phần mềm thời gian thực Phần mềm quản lý Phần mềm công ... thiết kế chi tiết phần mềm 65 Câu 18 Các chức EA giúp thiết kế liệu mức vật lí 65 65 SE-K48 Chương Cơ sở phân tích thiết kế phần mềm Nêu khái niệm phân tích thiết kế phần mềm (Software analysis ... hình hóa yêu cầu phần mềm 33 39 Các kỹ thuật EA giúp phân tích yêu cầu phần mềm .33 Chương Thiết kế phần mềm (Software Design) 35 1.Nêu quy trình thiết kế phần mềm mức Logic ...
 • 65
 • 164
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập PHẦN cảm BIẾN có bài tập

ĐỀ CƯƠNG ôn tập PHẦN cảm BIẾN có bài tập
... IV Đo mức: Cảm biến sử dụng: biến trở, siêu áp, loại cảm biến đo áp suất, điện dụng Ứng dụng cảm biến cho thiết bị đo mức: nguyên tắc đo, mạch đo sử dụng V Đo thông số chuyển động kích ... (10- 40) C Một cảm biến tương tự (4-20mA) đo trọng lượng độ nhạy cầu 1,5mV/V Trọng lượng vật 0-50kg Tính địên áp cầu khối lượng 25kg biết độ phân giải 500 Tính dòng điện cảm biến Tính tóan ... thước hình học (tương tự III,IV) Chú trọng đến Encoder đo vận tốc di chuyển, đo gia tốc BÀI TẬP KỸ THUẬT CẢM BIẾN Tính tóan nguồn cung cấp cho mạch cầu đo nhiệt độ sử dụng nhiệt điện trở Pt100 với...
 • 3
 • 119
 • 0

đề cương ôn tập phần lượng giác

đề cương ôn tập phần lượng giác
... ∀∈  ;3π ÷     3  π  π  cos x + sin x + cos  x − ÷sin  x − ÷− = 4  4  Tài liệu môn toán 11 năm học 2015-2016 ...
 • 2
 • 50
 • 0

Đề cương ôn tập môn hóa học của trương THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng năm 2010

Đề cương ôn tập môn hóa học của trương THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng năm 2010
... O2 , N O, N 2O, N , N H NO3 , tu thuc nng ca axit, tớnh kh mnh hay yu ca kim loi va nhiờt ụ cua phan ng - HNO3 c oxi hoỏ c nhiu phi kim v cỏc hp cht cú tớnh kh d Mui nitrat + D tan nc, l cht in...
 • 6
 • 627
 • 5

Đề cương ôn tập hóa học 11 trương THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng 2010

Đề cương ôn tập hóa học 11 trương THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng 2010
... có 115 a Tính số hạt loại anion Y- Viết kí hiệu nguyên tử Y b Viết công thức hợp chất với hidro, hợp chất oxit bậc cao nhất, hợp chất hidroxit tương ứng nguyên tố Y Viết công thức electron công ... hình học chữ V góc liên kết HOH ≈ 1050 f NH3 giải thích H2O có dạng hình học tháp tam giác góc liên kết HSH ≈ 1070 g CO2 giải thích dạng hình học phân tử CO2 thẳng h BCl3 giải thích dạng hình học ... Cl2 t0nc, t0s lớn Tính oxi hóa giảm dần F2 > Cl2 > Br2 > I2 Tính khử tăng dần Cl2 < Br2 < I2 Halogen không phản ứng trực tiếp với O2, N2, C - Tính oxi hoá mạnh : - Không có tính khử Phản ứng mãnh...
 • 12
 • 523
 • 4

Bài tập phần oxi hóa khử pps

Bài tập phần oxi hóa khử pps
... đứng trớc H dãy điện hóa hóa trị không đổi hợp chất Chia m gam X thành phần nhau: -Phần 1: Hòa tan hoàn toàn dung dịch chứa axit HCl H 2SO4 loãng tạo 3.36 lít khí H2 -Phần 2: Tác dụng hoàn ... th l: A B C D Cõu 11: hũa tan gam oxit FexOy cn 52,14 ml dung dch HCl 10% (d = 1,05g/ml) Cụng thc phõn t ca oxit st l: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 Cõu 12: Phn ng t oxi hoỏ, t kh l: A NH4NO3 N2O + 2H2O ... 3NO2 + H2O 2HNO3 + NO Khớ NO2 úng vai trũ no sau õy? A Cht oxi hoỏ C L cht oxi hoỏ nhng ng thi cng l cht kh 2 B Cht kh D Khụng l cht oxi hoỏ cng khụng l cht kh Cõu 16: Khi cho Zn vo dung dch...
 • 6
 • 208
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de cuong on tap phan tich kinh doanhđề cương ôn tập phân tích báo cáo tài chínhde cuong on tap phan tich hoat dong kinh doanhđề cương ôn tập môn kết cấu khung gầm ô tôbài tập phần oxi hóa khửde cuong on tap hk1 hoa 9 phan mến 20132014các phản ứng thường dùng để giải bài tập chương oxi lưu huỳnh hóa 10câu hỏi ôn tập phản ứng hóa học 8đề cương ôn tập hóa 12 cơ bảnđề cương ôn tập hóa đại cươngđề tự ôn tập hóađề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn hóađề cương ôn tập hóa 8 học kì iiđề cương ôn tập hóa 8 hkiiđề cương ôn tập hóa 8 hkiThương mại điện tử Kinh doanh cây cảnh cửa hàng nicetree onlineLuận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty nuplex resins việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu các dạng đột biến gen gây bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thiếu 21-hydroxylase (TT)Nghiên cứu kiểu hình, kiểu gen và kết quả điều trị bệnh thiếu enzym Beta-ketothiolase ở Việt Nam (TT)tim hieu quy trinh san xuat va thiet bi chinh tai nha may bia ha noi quang triChuyên đề câu điều kiệnhoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh tại miền đông nam bộ việt nam hiện nay astractThực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự từ thực tiễn tỉnh nghệ an astractBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 12 file word có đáp án chi tiếtPhân tích vào phủ chúa trịnh của hải thượng lãm ôngNghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây đơn kim (bidens pilosa l , họ asteraceae)”Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 15 file word có đáp án chi tiếtTRAC NGHIEM BAO CHE 2 NHIEUskkn Xây dựng môi trường học tập cho trẻ 4 – 5 tuổi hoạt động một cách tích cựccảm xúc và tình cảmCĐ1 bài tập este lipitcơ sở, bản chất và phân loại các hiện tượng tâm lý336 câu hỏi THƯỜNG gặp KHI bảo vệ đồ ánĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN HOÁ CÓ GIẢI CHI TIẾT02 tinh toan do gian dai DUL v2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập