Chuyên đề số hoàn chỉnh

Chuyên đề khảo sát hàm số hoàn chỉnh

Chuyên đề khảo sát hàm số hoàn chỉnh
... 4.Cho hàm số y = x4 – 2m2x2 + 1, a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số (1) b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị A, B, C diện tích tam giác ABC 32 CÂU Cho hàm số y = x4 – 2m2x2 + (1) Khảo sát hàm ... Cho hàm số : y = mx4 + (m2 - 9)x2 + 10 ; (1) (m tham số ) 1 .Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) m=1 2.Tìm m để hàm số (1) có ba điểm cực trị CÂU 22 Cho hàm số y  x  2mx  Tìm m để hàm số ... Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) m =  Định m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác vuông CÂU 12 Cho hàm số y  x  mx  (1) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số...
 • 137
 • 378
 • 0

Chuyên đề Số chính phương

Chuyên đề Số chính phương
... số x=1; y=2 22.Tìm số có chữ số biết: a) Tổng số số viết theo thứ tự ngược lại số phương b) Hiệu bình phương số số viết theo thứ tự ngược lại số phương 11 HD:a) ab + ba = 11( a + b ) M , số phương ... nhiên a để số n=26a+17 số phương ĐS: a=26m2+22m+4 a=26m2+30m+8 37 Chứng minh số phương số ước số lẻ ngược lại 38 Chứng minh gấp đôi số tự nhiên tổng số phương số tự nhiên tổng số phương ... suy 2n =2p+p+1 suy p=3 26 Chứng minh số nguyên p, q tổng hai số phương tích pq tổng số phương 27 Chứng minh số nguyên m, n tổng số phương tích m.n tổng số phương HD: (a2+b2+c2+d2)(m2+n2+p2+p2)=(am-bm-cp-dq)2+...
 • 4
 • 4,733
 • 83

Chuyên đề: Số chính phương

Chuyên đề: Số chính phương
... S số phơng Từ toán ta có nhận xét tổng quát: Tổng số lẻ bình phơng số số Bài Chứng minh số số phơng số ớc số lẻ Bài Biển số xe máy bạn Hùng số có chữ số, có đặc điểm nh sau: Số số phơng, lấy số ... số phơng Bài 12 Chứng minh tổng bình phơng số tự nhiên liên tiếp số phơng Gợi ý: Nghĩ đến phép chia cho Một số toán liên quan số phơng Bài Chứng minh tổng n số lẻ số phơng LG Ta tính tổng n số ... tổng số tự nhien liên tiếp từ đến 2005 số phơng Bài toán Chứng minh số: 20044 + 20043 + 20042 + 23 số phơng Phơng pháp Tình chứng minh n không số phơng nhng n chia cho d VD: Bài toán Chứng minh số: ...
 • 4
 • 867
 • 19

Chuyên đề: Số chính phương

Chuyên đề: Số chính phương
... 2n + số phương Bài 9: Cho số phương có chữ số hàng chục khác chữ số hàng đơn vị Chứng minh tổng chữ số hàng chục số phương số phương Cách 1: Ta biết số phương có chữ số hàng đơn vị chữ số hàng ... 65 Bài 7: Cho số phương có chữ số Nếu thêm vào chữ số ta số phương Tìm số phương ban đầu ( Kết quả: 1156 ) Bài 8: Tìm số có chữ số mà bình phương số lập phương tổng chữ số Gọi số phải tìm ab ... 112(9a+1) 9a+1 số phương Bằng phép thử với a = 1; 2; …; ta thấy có a = thỏa mãn ⇒ b = Số cần tìm 7744 Bài 4: Tìm số có chữ số vừa số phương vừa lập phương Gọi số phương abcd Vì abcd vừa số phương vừa...
 • 12
 • 6,210
 • 141

Chuyên đề: Số chính phương

Chuyên đề: Số chính phương
... d)2 phương Bài 6: Cho số phương Ta có: n2 + (n + 1)2 + n2(n + 1)2 = n4 + 2n3 + 3n2 + 2n + = liên tiếp Chứng minh tổng = (n2 + n + 1)2 số cộng với tích n2 + n số chẵn n2 + n + số lẻ chúng số phương ... + z2 số phương Bài 5: Cho a, b, c, d số Từ a – b = c + d => a – b – c – d = nguyên thoả mãn: a – b = c + d => 2a(a – b – c – d) = Chứng minh rằng: a2 + b2 + c2 + Nên ta suy ra: d2 tổng số a2 ... Trường THCS Nhơn Tân Gv: Huỳnh Văn Rỗ phương Bài 4: Cho số nguyên x, y, z Vì x = y + z => x – y – z = => (x – y – z)2 = cho: x = y + z Chứng minh...
 • 2
 • 993
 • 17

Chuyên đề chính phuơng

Chuyên đề sô chính phuơng
... (1) Do x chữ số nên x ≤ 9, kết hợp với điều kiện đề ta có x ∈ N < x ≤ (2) Từ (1) (2) ⇒ x nhận giá trị 5; 6; Bằng phép thử ta thấy có x = thỏa mãn đề bài, 762 = 5776 Bài 7: Tìm số tự nhiên n có ... 6!; …; n! tận 1! + 2! + 3! + … + n! có tận chữ số nên số phương Vậy có số tự nhiên n thỏa mãn đề n = 1; n = Bài 4: Tìm n ∈ N để số sau số phương: a n2 + 2004 ( Kết quả: 500; 164) b (23 – n)(n ... + 6a + = (3a+1)2 ⇒ ab +1 = (3a +1) = 3a + ∈ N B DẠNG 2: TÌM GIÁ TRỊ CỦA BIẾN ĐỂ BIỂU THỨC LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG Bài1: Tìm số tự nhiên n cho số sau số phương: a n2 + 2n + 12 c 13n + b n ( n+3 ) d...
 • 12
 • 757
 • 12

chuyên đề chinh phuong

chuyên đề sô chinh phuong
... (1) Do x chữ số nên x ≤ 9, kết hợp với điều kiện đề ta có x ∈ N < x ≤ (2) Từ (1) (2) ⇒ x nhận giá trị 5; 6; Bằng phép thử ta thấy có x = thỏa mãn đề bài, 762 = 5776 Bài 7: Tìm số tự nhiên n có ... 6!; …; n! tận 1! + 2! + 3! + … + n! có tận chữ số nên số phương Vậy có số tự nhiên n thỏa mãn đề n = 1; n = Bài 4: Tìm n ∈ N để số sau số phương: a n2 + 2004 ( Kết quả: 500; 164) b (23 – n)(n ... tiếp 2n-1, 2n+1, 2n+3 ( n ∈ N) Ta có A= ( 2n-1 )2 + ( 2n+1)2 + ( 2n+3 )2 = 12n2 + 12n + 11 Theo đề ta đặt 12n2 + 12n + 11 = aaaa = 1111.a với a lẻ ≤ a ≤ ⇒ 12n( n + ) = 11(101a – ) ⇒ 101a – 3...
 • 12
 • 188
 • 5

SỔ KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN(đã hoàn chỉnh)

SỔ KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN(đã hoàn chỉnh)
... kịp thời b Biện pháp: - Tổ trưởng xây dụng kế hoạch hoạt động tổ hàng tháng dán lên bảng tin để tổ viên theo dõi thực cách kịp thời xác - Phân cơng đồng chí tổ viên dự chéo tổ - Tăng cường cơng ... X X - Danh hiệu thi đua tổ: Tổ lao động tiên tiến Tổ trưởng Đạ M’rơng, ngày tháng năm Duyệt Ban Giám hiệu 10 C KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠNG TÁC CHUN MƠN HỌC KỲ I I KẾ HOẠCH CHUNG: Tư tưởng trị: ... Lí Tổng Cng Tổng Thống kê chất lượng trung bình mơn học kỳ I năm học 2010 - 2011 Giỏi Khá T.Bình Yếu Mơn Khối TSHS T.S % T.S % T.S % T.S % Hóa Tổng Sinh Tổng Địa Tổng Ghi Kém T.S % 17 Lí Tổng...
 • 38
 • 385
 • 3

chuyên đề: Số chính phương

chuyên đề: Số chính phương
... Sinh hoạt chuyên đề C/M MỘT SỐ KHÔNG PHẢI LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG Xét số số phương chia cho số Bài toán 6: Chứng minh số có tổng chữ số 2011 số phương Giải: Vì số phương chia cho có số dư (ta dễ ... định: "Một số phương có tận chữ số hàng chục 2" Trường THCS Huỳnh Thị Đào Sinh hoạt chuyên đề C/M MỘT SỐ KHÔNG PHẢI LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG Bài toán 4: Chứng minh số có tổng chữ số 2010 số số phương Giải: ... Chứng minh số số phương Xét chữ số tận Theo định nghĩa, số phương bình phương số tự nhiên nên số phương phải có chữ số tận chữ số 0; 1; 4; 5; 6; Ta xét toán sau: Bài toán 1: Chứng minh số: A = 1234567891011121314151617181920212223...
 • 33
 • 204
 • 0

CHUYEN DE SO CHINH PHUONG 1

CHUYEN DE SO CHINH PHUONG 1
... N, 32 ≤ k < 10 0 Suy 10 1cd = k2 – 10 0 = (k -10 )(k +10 ) ⇒ k +10 10 1 k -10 10 1 Mà (k -10 ; 10 1) = ⇒ k +10 10 1 Vì 32 ≤ k < 10 0 nên 42 ≤ k +10 < 11 0 ⇒ k +10 = 10 1 ⇒ k = 91 ⇒ abcd = 912 = 82 81 Bài 3: Tìm ... 90 .10 n + = ( 15 .10 n – ) ⇒ A số phương b B = 11 1 15 55…5 + = 11 1. 10n + 5 .11 1 + n chữ số n chữ số = 10 n 1 10 n + 10 n + 4 .10 n + = = n chữ số 10 n 1 10 n +        +1= n chữ số 10 n ... tiếp 2n -1, 2n +1, 2n+3 ( n ∈ N) Ta có A= ( 2n -1 )2 + ( 2n +1) 2 + ( 2n+3 )2 = 12 n2 + 12 n + 11 Theo đề ta đặt 12 n2 + 12 n + 11 = aaaa = 11 11. a với a lẻ ≤ a ≤ ⇒ 12 n( n + ) = 11 (10 1a – ) ⇒ 10 1a – 3...
 • 12
 • 273
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyen de so chinh phuongchuyên đề số chính phương dãy sốchuyên đề số phứcchuyên đề số âmchuyên đề kinh tế chính trịchuyên đề số họcchuyên đề số tự nhiênchuyên đề số học lớp 6chuyên đề ngân hàng chính sách xã hộichuyên đề số phức trần sĩ tùngchuyên đề số phức và ứng dụngchuyên đề số phức file wordchuyên đề số phức ltđhchuyên đề số phức của trần phươngchuyên đề số phức hayHoàn thiện chính sách marketing cho sản phẩm phân bón NPK tại Công ty Cổ phần Phân bón và Dịch vụ Tổng hợp Bình ĐịnHoàn thiện công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng NaHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnHoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng BìnHoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Nam VinhHoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí đáp ứng yêu cầu chuẩn mực kế toán số 15 Hợp đồng xây dựng ở Công ty Cổ phần Xây lắp An Thịnh PhátKế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamKế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà NẵnKhai thác hợp lý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền Trung Việt NamMở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, chi nhánh Thừa Thiên HuMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Á Châu Đăk LăkMột số phương pháp số giải bài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộcNghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện ex vitro đến sự biến đổi hình thái và sinh lý, sinh hoá của phong lan Phi điệp tím (Dendrobium anosmum) nuôi cấy mô giai đoạn ra ngôiNghiên cứu bài toán tối ưu véc tơ toàn phương Điều kiện tối ưu, điều kiện tồn tại nghiệm, vô hướng hoá bài toán tối ưu véc tơ toàn phương và bài toán tối ưu véc tơ toàn ătơng lồiNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua mạng của người tiêu dùng tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu mối quan hệ giữa Định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thủy sản trên địa bàn miền TrungNghiên cứu nhân tố ảnh hưởng của việc sử dụng internet đến học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà NẵngNghiên cứu sự chấp nhận và sử dụng dịch vụ internet banking của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố HuếNghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ du lịch của Công ty TNHH Biển Ngọc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập