hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu dự án hoàn thành đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình ppsx

Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình ppsx
... kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình - Kết thẩm tra thiết kế vẽ thi công kỹ thuật công trình - Báo cáo kinh tế kỹ thuật phê duyệt, Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, - Quyết ... hoàn thành - Bản vẽ hoàn công - Bảng Quyết toán công trình Thành phần hồ sơ - Quyết định định vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình - Hợp đồng khảo sát, lập báo cáo kinh ... thi công công trình - Hợp đồng thi công xây dựng công trình 10 - Thông báo khởi công 11 - Quyết định định vấn giám sát thi công công trình 12 - Hợp đồng vấn giám sát thi công công trình Thành...
 • 7
 • 642
 • 0

Tài liệu Thẩm định , phê duyệt dự án đầu xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu nhỏ hơn 15 tỷ đồngbáo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu nhỏ hơn 15 tỷ đồng) pdf

Tài liệu Thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) pdf
... dựng c ng trình nhóm A, B, C (trừ dự án c tổng m c đầu nhỏ 15 tỷ đồng) – Tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng c ng trình theo mẫu Phụ l c số II ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ... Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng c ng trình) : – Dự án đầu xây dựng c ng trình gồm phần thuyết minh thiết kế sở – C c văn pháp lý c liên quan kh c b Báo c o kinh tế - kỹ thuật xây dựng ... Tờ trình thẩm định báo c o kinh tế -kỹ thuật xây Thông số 03/2009/TT- dựng c ng trình BXD ng Tờ trình phê duyệt báo c o kinh tế -kỹ thuật xây Thông số 03/2009/TT- dựng c ng trình BXD...
 • 4
 • 663
 • 3

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình các dự án đầu bằng vốn ngân sách Nhà nước docx

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước docx
... trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đơn vị - Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình gồm phần thuyết minh Thành phần hồ sơ thiết kế vẽ thi công thẩm định - Biên nghiệm ... xét thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cần sửa đổi bổ sung để hoàn thiện, Phòng Tài - Kế hoạch thông báo văn 01 lần thời gian 05 ngày kể từ nhận hồ sơ Nhận định phê duyệt báo ... Kết thẩm định thiết kế vẽ thi công dự toán công trình (đối với công trình báo cáo kinh tế kỹ thuật) (Phụ lục 5) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không Văn qui định Thông số 02/2007/TT-BXD...
 • 5
 • 324
 • 0

báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng mạng truy nhập quang ODN của viễn thông trà vinh giai đoạn 2011 2012

báo cáo kinh tế  kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng mạng truy nhập quang ODN của viễn thông trà vinh giai đoạn 2011  2012
... đề bùng nổ thông tin 2, năm tới Do đó, việc đầu t BCKTKT Xây dựng mạng truy nhập quang ODN Viễn thông Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2012 cần thiết, phù hợp với chủ trơng Tập đoàn Bu Viễn thông Việt ... phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang TCN 68-178:1999 - Quy định kỹ thuật xây dựng mạng ngoại vi TCN 68 - 254 : 2006 Phạm vi thiết kế - Xây dựng mạng truy n dẫn quang ODN phục vụ nhu cầu thông ... vy vic u t BCKTKT Xây dựng mạng truy nhập quang ODN Viễn thông Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2011 l rt cn thit gúp phn hin i húa mng thụng tin ca tnh Các văn liên quan để lập báo cáo KTKT Lp : KTT-K19...
 • 41
 • 1,005
 • 0

Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình ppt

Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình ppt
... gồm: - Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Chủ đầu tư; (03 chính) - Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, bao gồm: Thuyết minh thiết kế vẽ thi công - dự ... liên quan * Kết thực thủ tục hành chính: Quyết định hành * Lệ phí : Theo quy định * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (Phụ lục II) ban ... Bộ Xây dựng - Kết thẩm định thiết kế vẽ thi công dự toán công trình (Phụ lục I) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 Bộ trưởng Bộ Xây dựng * Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục...
 • 5
 • 385
 • 0

Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình điện sử dụng vốn ngân sách nhà nước pptx

Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình điện sử dụng vốn ngân sách nhà nước pptx
... thi công: 01 Biên nghiệm thu kết khảo sát xây dựng: 01 Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây Thông tư số 03/2009/TTdựng công trình ... Văn phòng Sở Công Thương Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (theo mẫu quy định): 01 Bản y văn xác định chủ trương đầu tư cấp có thẩm quyền: ... sơ kinh doanh, giấy phép hoạt động điện lực, chứng hành nghề: 01 Bản phần thuyết minh thiết kế vẽ thi công công trình: 09 Bản y kết thẩm định thiết kế vẽ thi công: 09 Báo cáo kết khảo sát xây dựng: ...
 • 5
 • 268
 • 0

Thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình docx

Thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình docx
... Thuyết minh báo cáo kinh tế- kỹ thuật công trình; Các vẽ thiết kế; Báo cáo kết khảo sát địa hình địa chất công trình (kèm theo báo cáo khảo sát); Biên nghiệm thu kết công tác khảo sát xây dựng thiết ... nghề kỹ định giá xây dựng Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật Thông tư số 03/2009/TT- công trình ... thôn, thời gian từ 7g3011g30 từ 13g-17g vào ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật công trình (theo mẫu phụ lục số ban hành kèm...
 • 7
 • 314
 • 0

Báo cáo kinh tế Kỹ thuật xây dựng công trình đường đan bê tông ấp Trà Gất Nối Dài, xã Đại Phước

Báo cáo kinh tế Kỹ thuật xây dựng công trình đường đan bê tông ấp Trà Gất Nối Dài, xã Đại Phước
... TP Trà Vinh, ngày….tháng….năm……… BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Công trình: ĐƯỜNG ĐAN BÊTÔNG ẤP TRÀ GẬT NỐI DÀI, XÃ ĐẠI PHƯỚC, HUYỆN CÀNG LONG I GIỚI THIỆU CHUNG: Tên dự án: Đường ... HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THANH VŨ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: … /BC-KTKT.2012 BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG ĐAN BÊTÔNG ẤP TRÀ GẬT NỐI DÀI – XÃ ĐẠI PHƯỚC’ ... TRÌNH: ĐƯỜNG ĐAN BÊTÔNG ẤP TRÀ GẬT NỐI DÀI – XÃ ĐẠI PHƯỚC’ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: ẤP TRÀ GẬT, XÃ ĐẠI PHƯỚC, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH CHỦ ĐẦU TƯ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI PHƯỚC NGUỒN VỐN: IFAD LẬP BÁO...
 • 11
 • 1,129
 • 26

Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình di dời hệ thống cấp thoát nước để xây dựng hệ thống thoát nước đoạn Quốc lộ 53 thuộc địa phận phường 5, thành phố Trà Vinh

Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình di dời hệ thống cấp thoát nước để xây dựng hệ thống thoát nước đoạn Quốc lộ 53 thuộc địa phận phường 5, thành phố Trà Vinh
... NỘI DUNG BÁO CÁO KING TẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH &&& CÔNG TRÌNH: DI DỜI HỆ THỐNG CẤP NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐOẠN QUỐC LỘ 53 THUỘC ĐỊA PHẬN PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ TRÀ VINH I/ ... phúc - BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DI DỜI HỆ THỐNG CẤP NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐOẠN QUỐC LỘ 53 THUỘC ĐỊA PHẬN PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ TRÀ VINH ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU ... Tên báo cáo KTKT: Di dời hệ thống cấp nước để xây dựng hệ thống thoát nước đoạn Quốc lộ 53 thuộc địa phận phường 5, thành phố Trà Vinh; - Địa điểm xây dựng: Đoạn Quốc lộ 53 (đường Hùng Vương) phường...
 • 18
 • 796
 • 1

Mẫu Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình pot

Mẫu Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình pot
... thẩm định chủ đầu tư) Theo đề nghị đồng chí (Thủ trưởng đơn vị thẩm định chủ đầu tư) QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình với nội dung sau: Tên công trình: ... (tên công trình) … (hạng mục … (*) …) Chủ đầu tư: Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (tên tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) Chủ nhiệm lập báo cáo kinh ... Bộ Công an việc ủy quyền định đầu tư thực dự án đầu tư xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Xét báo cáo thẩm định, trình duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán (tổng dự toán) công trình: … (tên công trình) ...
 • 13
 • 533
 • 3

THUYẾT MINH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT: Xây dựng tuyến cáp quang cho các điểm cung cấp dịch vụ băng rộng cho các khu vực thuộc TTVT Biên Hòa Viễn thông Đồng Nai năm 2012

THUYẾT MINH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT: Xây dựng tuyến cáp quang cho các điểm cung cấp dịch vụ băng rộng cho các khu vực thuộc TTVT Biên Hòa Viễn thông Đồng Nai năm 2012
... thực hiện: Năm 2013 VI Kết luận kiến nghị Công trình: Xây dựng tuyến cáp quang cho điểm cung cấp dịch vụ băng rộng cho khu vực thuộc TTVT Biên Hòa - Viễn thông Đồng Nai năm 2012 đợc xây dựng để ... điểm cung cấp dịch vụ băng rộng cho khu vực thuộc TTVT Biên Hòa - Viễn thông Đồng Nai năm 2012 Chủ đầu t: - Tập đoàn Bu Viễn thông Việt nam - Đơn vị đợc ủy quyền: Viễn thông Đồng Nai - Địa chỉ: ... t xây dựng chi phí khác 21 Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật I Tên công trình, chủ đầu t đơn vị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tên công trình: Xây dựng tuyến cáp quang cho điểm cung cấp...
 • 21
 • 2,468
 • 4

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬTXÂY DỰNG HỆ THỐNG RÃNH THOÁT NƯỚC KẾT HỢP KÈ DỌC BỜ SUỐI MỸ LÂM

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT – XÂY DỰNG HỆ THỐNG RÃNH THOÁT NƯỚC KẾT HỢP KÈ DỌC BỜ SUỐI MỸ LÂM
... 1.1 Tên công trình: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nớc kết hợp dọc bờ suối Công ty TNHH-MTV Minh Yn Báo cáo KTKT : xây dng hệ thống rãnh thoát nớc kết hợp dọc bờ suối mỹ Lâm 1.2 Chủ đầu t: ... suối khoáng Mỹ Lâm Ban Công ty TNHH-MTV Minh Yn Báo cáo KTKT : xây dng hệ thống rãnh thoát nớc kết hợp dọc bờ suối mỹ Lâm - Nhiệm vụ khảo sát - thiết kế Công trình Xây dựng hệ thống rãnh thoát ... Yến việc : T vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Xây dụng hệ thống rãnh thoát nớc kết hợp dọc bờ suối hộ dân thuộc xóm nớc nóng xóm Lâm Nghiệp, xã Phú Lâm Huyện Yên Sơn với Ban quản...
 • 14
 • 295
 • 2

Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án công trình đường GiápHải, thành phố Bắc Giang

Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án công trình đường GiápHải, thành phố Bắc Giang
... ph Bc Giang III CH U T: Ban qun lý d ỏn xõy dng thnh ph Bc Giang IV A IM XY DNG: Xó Xng Giang, xó Dnh K, thnh ph Bc Giang, tnh Bc Giang V S CN THIT PHI U T: Thnh ph Bc Giang l trung tõm kinh t, ... trũ quan trng vo s phỏt trin kinh t- xó hi ca tnh Bc Giang Trong nhng nm qua kinh t - xó hi ca thnh ph Bc Giang ó phỏt trin u v mi mt: Lnh vc kinh t Tc tng trng kinh t theo giỏ tr sn xut c t ... 164 ng Xng Giang thnh ph Bc Giang Cụng trỡnh: Ci to, nõng cp ng Giỏp Hi thnh ph Bc Giang Ch u t: Ban qun lý D ỏn Xõy dng thnh ph Bc Giang - Quyt nh sụ 12/2009/Q-UB ca UBND tnh Bc Giang V vic...
 • 44
 • 105
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trìnhnội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trìnhbáo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường đan bê tông ấp trà gất nối dài xã đại phướcđiều 12 yêu cầu về chất lượng số lượng sản phẩm tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuậtlập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựngbáo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựngthuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựngbáo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng chợbáo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng là gìnghiên cứu điều kiện kỹ thuật môi trường biển và nền móng công trình nhằm xác định luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình biển vùng nước sâu việt namcông trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuậthướng dẫn lập báo cáo kinh tế kỹ thuậthồ sơ lập báo cáo kinh tế kỹ thuậtmẫu đề cương lập báo cáo kinh tế kỹ thuậtquy trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuậtđánh giá thực trạng và hiệu quả áp dụng phương thức chi trả bảo hiện y tếĐỀ TÀI KHỐI LỚP HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT QUẢNG NGÃIĐề tài Thiết kế và thi công xe lăn điệnĐề tài Xây dựng mô hình và giải pháp triển khai mạng cho công ty MTEKĐề tài Báo cáo tài chính công ty tư vấn xây dựng Long BiênHoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ lao động trực tiếp tại công ty TNHH Nippon Konpo Việt Nam (LV thạc sĩ))Đề tài cấp Bộ Nghiên cứu bổ sung cơ sở lý thuyết và xây dựng luận cứ cho một số nội dung của quy hoạch các khu công nghệ caoĐề tài cấp nhà nước Nghiên cứu cấu trúc hệ thống viễn thông mặt đất để sử dụng hiệu quả vệ tinh VinasatĐề tài Chụp cộng hưởng từ MRIĐề tài Công nghệ sản xuất PenicillinĐề tài Công nghệ sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lá lục bình, lá buông, bẹ chuối, lá dừaĐề tài Đánh giá kết quả điều trị dọa sẩy thai trong 3 tháng đầu thai nghén tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2009Đề tài Dây chuyền tiêu chuẩn thiết bị kiểm địnhĐề tài Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tỉnh Bạc LiêuĐề tài khoa học cấp Bộ tuyển thầu năm 2006 Những tác động đối với nền kinh tế Việt Nam khi Việt Nam gia nhập WTOĐề tài khoa học cấp bộ Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp công dânĐề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóaĐề kiểm tra 1 tiết môn toán 12 chương số phứcĐề tài Kinh nghiệm sử dụng một số hàm của phần mềm Microsoft Excel trong thống kê số liệu phổ cập giáo dụcĐề tài Mạch PLC và cảm biến trong băng chuyền - SVTH Phạm Vũ Tiến
Đăng ký
Đăng nhập