thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt năng suất 1000 kgh

Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt năng suất 1,000 kgh

Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt năng suất 1,000 kgh
... Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 kg/h Phần III: TÍNH TỐN THIẾT BỊ SẤY GVHD: Thầy Hồng Minh Nam SVTH: Lâm Đào Trung Hiếu Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt ... Hiếu Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 kg/h Phần IV: KẾT LUẬN GVHD: Thầy Hồng Minh Nam 42 SVTH: Lâm Đào Trung Hiếu Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 ... Trung Hiếu Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 kg/h GVHD: Thầy Hồng Minh Nam 40 SVTH: Lâm Đào Trung Hiếu Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 kg/h...
 • 42
 • 2,405
 • 23

thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt năng suất 1,000 kg-h

thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt năng suất 1,000 kg-h
... Hiếu Thiết kế thiết sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 kg/h Phần IV: KẾT LUẬN GVHD: Thầy Hoàng Minh Nam 43 SVTH: Lâm Đào Trung Hiếu Thiết kế thiết sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 ... Hiếu Thiết kế thiết sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 kg/h Phần III: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ SẤY GVHD: Thầy Hoàng Minh Nam SVTH: Lâm Đào Trung Hiếu Thiết kế thiết sấy thùng quay để sấy bắp ... thiết sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 kg/h Phần II: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GVHD: Thầy Hoàng Minh Nam SVTH: Lâm Đào Trung Hiếu Thiết kế thiết sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 kg/h...
 • 43
 • 370
 • 0

nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ và tính toán thiết kế hệ thống thiết bị sấy lõi cói năng suất 3,5 tấnmẻ

nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ và tính toán thiết kế hệ thống thiết bị sấy lõi cói năng suất 3,5 tấnmẻ
... 3.1.3 K t qu nghiên c u th c nghi m 53 3.2 56 HOÀN THI N QUY TRÌNH CÔNG NGH S Y LÕI CÓI 3.2.1 Sơ ñ qui trình công ngh s y lõi cói 56 3.2.2 Thuy t minh qui trình công ngh 56 Chương TÍNH TOÁN THI T ... ng quy trình công ngh s y lõi cói - Hoàn thi n quy trình công ngh s y lõi cói - Xác ñ nh thông s b n c a trình s y làm s cho vi c thi t k h th ng thi t b s y - L a ch n sơ ñ nguyên lý tính toán ... thích h p Qui trình s n xu t cói ñư c th hi n hình 1.4 Cói nguyên li u Xu t kh u Sơ ch th công S y cói tươi B o S y lõi Xe lõi qu n l nh Hình 1.4 Sơ ñ quy trình công ngh s n xu t cói Cói ph i ñư...
 • 105
 • 258
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hệ thống sấy ngô hạt năng suất 3 0 tấn sử dụng năng lượng khí hóa gas từ lò đốt nhiên liệu than đá chất lượng thấp

Nghiên cứu thiết kế hệ thống sấy ngô hạt năng suất 3 0 tấn sử dụng năng lượng khí hóa gas từ lò đốt nhiên liệu than đá chất lượng thấp
... nhiên 456kg/h 600 kg/h 570kg/h (than c c 3B) li u c p Giá 1 .35 0VNð/kg thành Chi phí 8. 200 VNð/kg 5. 700 .00 0 3. 600 .00 0 4.674 .00 0 Kh ti t ki m 3. 648 .00 0 1.548 .00 0 2.622 .00 0 (VNð/h) (64%) ( 43% ) (56,1%) ... khí than v i ñ t gas, d u FO d u DO Thông Khí than s Gas D u ñ t FO D u ñ t DO Năng lư ng 5. 700 .00 0Kcal/h 5. 700 .00 0Kcal/h 5. 700 .00 0Kcal/h 5. 700 .00 0Kcal/h c p Kh i 4.560m3 = lư ng 1,5 20 kg/h nhiên ... t gas, d u FO d u DO B ng 1 .3 Các thông s k thu t c a khí than, gas, d u ñ t Thông s \nhiên Khí than Gas D u ñ t FO D u ñ t DO 1 .35 0oC 1.820oC 1.850oC 1.850oC 12. 500 kcal/kg 9. 500 kcal/kg 10. 000 kcal/kg...
 • 88
 • 459
 • 1

Thiết bị sấy thùng quay cà phê nhân với năng suất 2000 kg ngô/h

Thiết bị sấy thùng quay cà phê nhân với năng suất 2000 kg ngô/h
... 78 45 " g 4=" S" Q p Cg …uQ A •B I (kJ/kgkkk) ϕ1 t1 t0 0 d0 = d1 n % S †A N ϕ B 7* n % S $A $N ϕ$ B 7* n%S A N ϕ B 7* M8 M ) t2 ϕ2 ϕ = 100% I2 = I3 d (g/kgkkk) d2 < < < ' + ' + "g ' #" !"< 78 ... 9< C C=I X # … N 4=I c# L Q L => CD ϕ #" !"< 78 R b # S ' < c , ' ! "#$% &' (" ) *+ *+ #, I(kJ/kgkkk) t1 I I2 1 (B) 2(C) t2 l 0(A) t 2`(C) d2 d 2` d=d1 %S ' < Q- 9" D (# A $B = = + = J # K=I ... )Q9AQ$B # A $B A $ − B $N J Am − lB = N $2lJ + −∆ J`UNm + J2NJm = N h # #" !"< 78 7=; !"< 78 d (g/kgkkk) CD A NU S ' = $N ln N X+ c J`UNm.z $ 2N`U ‡ ϕ (# + `J` N `J = = ` NmJ { B N ` 22 A NU + N...
 • 26
 • 1,748
 • 6

thiết kế hệ thống sấy thùng quay bắp hạt năng suất nhập liệu 2000kg/h

thiết kế hệ thống sấy thùng quay bắp hạt năng suất nhập liệu 2000kg/h
... hầm, hệ 17 SVTH: Điểu Thành Long & Huỳnh Thị Thu Nhiễu Đồ án: Tính toán thiết kế thiết bị thùng quay sấy bắp hạt 2000kg nguyên liệu/ h GVHD:Tiền Tiến Nam thống sấy thùng quay, hệ thống sấy tháp, hệ ... trình sấy, không làm cho nhiệt độ nguyên liệu vượt nhiệt độ hồ hóa Đối với thiết bị sấy thùng quay: Hệ thống sấy thùng quay hệ thống sấy chuyên dùng để sấy hạt, cục nhỏ Nó dùng rộng rãi công nghệ ... thống sấy tầng sôi… Mỗi chế độ công nghệ sấy khác có ảnh hưởng khác đến chất lượng sản phẩm Để sấy bắp hạt, người ta dùng thiết bị sấy tháp, sấy thùng quay Ở đây, ta dùng thiết bị sấy thùng quay, ...
 • 75
 • 160
 • 1

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ và chế tạo các thiết bị vật liệu hàn bán tự động có năng suất cao, que hàn trọng lực phục vụ đóng tàu chở dầu thô 100.000 t

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ và chế tạo các thiết bị vật liệu hàn bán tự động có năng suất cao, que hàn trọng lực phục vụ đóng tàu chở dầu thô 100.000 t
... xu t que hàn trọng lực Thi t kế kỹ thu t thi t bị hàn trọng lực 82 82 Thi t kế thi t bị đựng que hàn trọng lực Thi t kế xây dựng hệ thông quy trình sản xu t 83 Lắp ráp chạy thử thi t bị hàn trọng ... thi t bị đợc nhập t nớc T ng Công ty nghiên cứu Hoàn thiện thi t kế, công nghệ chế t o thi t bị, v t liệu hàn bán t động su t cao dùng cho đóng t u chở dầu thô 100.00 0T từ nguồn nguyên v t ... kế kỹ thu t chế t o thi t bị hàn trọng lực - Thi t kế thi t bị đựng que hàn trọng lực - Lập quy trình công nghệ chế t o sản xu t thử nghiệm - Lắp ráp kiểm tra chạy thử thi t bị hàn trọng lực -...
 • 105
 • 232
 • 0

Thiết kế hệ thống cô đặc lạnh dịch ép tảo với năng suât 150 kgh

Thiết kế hệ thống cô đặc lạnh dịch ép tảo với năng suât 150 kgh
... TỐN THIẾT KẾ THIẾT BỊ KẾT TINH VÀ CHỌN THIẾT BỊ LỌC, RỬA 17 1.7 Thiết bị kết tinh 17 1.8 Chọn thiết bị lọc, rửa: .27 PHẦN 5: TÍNH TỐN THIẾT BỊ LẠNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ LẠNH ... Bị GVHD : Phạm Văn Bơn PHẦN 4: TÍNH TỐN THIẾT KẾ THIẾT BỊ KẾT TINH VÀ CHỌN THIẾT BỊ LỌC, RỬA 1.7 Thiết bị kết tinh 1.7.1 Giới thiệu Thiết bị đặc kết tinh thiết bị thân hình trụ đứng, dạng vỏ áo, ... 3oC; Q1 : nhiệt lượng cần thiết để làm lạnh (trong TBKT) dịch ép từ 3oC → -0.4oC; Qkt : nhiệt lượng cần thiết để kết tinh nước; Qdd : nhiệt lượng cần thiết để làm lạnh dịch ép từ -0.4oC → -3.5oC;...
 • 43
 • 204
 • 1

quy trình công nghệ và thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy quặng mangandioxit nhân tạo với năng suất 13 tấngiờ có độ ẩm đầu vào là 8,5% và độ ẩm đầu ra là 0,5%

quy trình công nghệ và thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy quặng mangandioxit nhân tạo với năng suất 13 tấngiờ có độ ẩm đầu vào là 8,5% và độ ẩm đầu ra là 0,5%
... xuất quặng, nông sản… đồ án môn học này, em trình bày quy trình công nghệ thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy quặng mangandioxit nhân tạo với suất 13 tấn/giờ độ ẩm đầu vào 8,5% độ ẩm đầu 0,5% ... phân phối Tác nhân khói lò ( nhiệt độ đầu tác nhân sấy 240oC) chuyển động tác nhân sấy thiết bị sấy chọn xuôi chiều 4.Thuyết minh quy trình công nghệ Vật liệu sấy quặng MnO2 nhân tạo thùng hệ thống ... tải Quặng MnO2 nhân tạo vào thùng sấy độ ẩm 8,5% , chuyển động chiều với tác nhân sấy Tác nhân sấy sử dụng khói lò, tạo từ nhiên liệu đốt than, sau qua buồng hòa trộn với không khí bên để đạt...
 • 56
 • 966
 • 5

Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy cà phê nhân với năng suất 2000kgh

Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy cà phê nhân với năng suất 2000kgh
... vào hút Thùng sấy Quạt Thiết kế thiết bị sấy phê thùng quay suất 2000kg/h Thiết kế thiết bị sấy phê thùng quay suất 2000kg/h Thuyết minh quy trình cơng nghệ Vật liệu sấy phê nhân sau ... gian sấy Thể tích thùng sấy GIÁ TRỊ 75,6 14.4 15 ĐƠN VỊ phút m3 Thiết kế thiết bị sấy phê thùng quay suất 2000kg/h Đường kính thùng sấy Chiều dài thùng sấy Số vòng quay thùng Cơng suất thiết bị ... xuất phê nhân ( phương pháp ướt) Quả phê Thu nhận Sàn phân loại Bể xiphơng Máy tách vỏ Máy đánh nhớt Hệ thơng sấy tỉnh SẤY phê nhân Đóng bao - bảo quản Thiết kế thiết bị sấy phê thùng...
 • 39
 • 320
 • 0

Thiết kế hệ thống sấy thùng quay làm việc xuôi chiều dùng để sấy than với năng suất 3540 kg/giờ

Thiết kế hệ thống sấy thùng quay làm việc xuôi chiều dùng để sấy than với năng suất 3540 kg/giờ
... 2K3 Khi lng ca cỏc khớ t 1kg than ó tớnh cõn bng nhit lũ t l: GSO = 0,073 (kg/kgthan) GCO = 2,586 (kg/kgthan) GN = 97,2 (kg/kgthan) G H O = 3,78 (kg/kgthan) GO (kg/kgthan) = 27,11 Nhit dung riờng ... nhit lũ t than: Qvo = Qra 27460,849 + 644,822 = 2982,63 + 2475,822 24478,219 = 1831 = 13,369 Vy lng t 1kg than l: GSO = 0,073 (kg/kgthan) GCO = 2,586 (kg/kgthan) GN = 97,2 (kg/kgthan) G H ... than) 3.3 Lng khớ lý thuyt t chỏy 1kg than: L0= 0,115.C lv +0,346H lv +0,043(S lv O lv ) (kgkkk/kg than) ( s tayT2 VII-111) = 0,115.70,464+0,3463,918+0,043(3,625 2,956) =9,4877 (kgkkk/kg than) ...
 • 49
 • 5,235
 • 43

tính toán và thiết kế hệ thống sấy thùng quay để sấy caolanh với năng suất 6,6 tấn/h

tính toán và thiết kế hệ thống sấy thùng quay để sấy caolanh với năng suất 6,6 tấn/h
... Máy sấy tiếp xúc máy sấy đối lưu - Máy sấy xạ máy sấy dòng điện cao tầng Dựa vào cấu tạo thiết bị: Phòng sấy, hầm sấy, sấy băng tải, sấy trục, sấy thùng quay, sấy tầng sôi, sấy phun… Dựa chuyển ... lăn tựa thùng quay Khoảng cách lăn điều chỉnh được, để thay đổi góc nghiêng thùng Thùng quay nhờ lắp chặt thân thùng, bánh ăn khớp với bánh nối với môtơ thông qua hộp giảm tốc Thùng quay với vận ... lớn so với yêu cầu, thiết bị sấy thùng quay dùng khói lò làm TNS người ta phải tổ chức hoà trộn với không khí trời hỗn hợp có nhiệt độ thích hợp Vì vậy, hệ thống sấy thùng quay người ta xem hệ số...
 • 44
 • 2,073
 • 21

Qui trình công nghệ và thiết bị sấy thùng quay dùng để sấy đường với năng suất đầu ra là 1200kgh

Qui trình công nghệ và thiết bị sấy thùng quay dùng để sấy đường với năng suất đầu ra là 1200kgh
... vào cấu nhập liệu vào thùng sấy Tại thùng sấy, đường sâu vào thùng sấy, xáo trộn cánh nâng thùng quay Đồng thời diễn trình trao đổi ẩm với TNS Qúa trình diễn từ đường bắt đầu vào thùng khỏi thùng ... Trang : 60503026 trang 19 Đồ án môn học Quá trình Thiết bò CBHD: Mai Thanh PHong SẤY ĐƯỜNG THÙNG QUAY THIẾT KẾ BỘ PHẬN TRUYỀN ĐỘNG CHO THÙNG: Xác đònh công suất động dùng quay thùng: Công suất ... SẤY ĐƯỜNG THÙNG QUAY hệ thống băng tải Nhiệt độ đầu đường cao ( khoảng40 0C) nên phải làm nguội Có cách để thực trình làm nguội đường: Dùng luồng không khí lạnh, khô thổi cưỡng để làm nguội Làm...
 • 45
 • 2,592
 • 40

Thiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh nguyên hạt

Thiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh nguyên hạt
... BƠNThiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh ngun hạt II QUY TRÌNH SẤY ĐẬU XANH HẠT Đậu xanh Thu hoạch Phơi (sấy sơ bộ) Vỏ Đập, tách hạt Làm Tạp chất Phân loại Sấy Làm nguội Kiểm tra cỡ hạt ... GVHD: Thầy PHẠM VĂN BƠNThiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh ngun hạt Hình 1: Một số hệ thống sấy thùng quay PHẦN 2: TÍNH TỐN THIẾT BỊ SẤY Vật liệu sấy đậu xanh ngun hạt có thơng số sau: ... BƠNThiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh ngun hạt M 10 T S Đ D Đ D Đ D C h C h SVTH: Đặng Thị Hồng Lan 12,5 10 Trang 26 GVHD: Thầy PHẠM VĂN BƠNThiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh...
 • 52
 • 972
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế thiết bị sấy thùng quayđồ án thiết kế thiết bị sấy thùng quayđồ án thiết bị sấy thùng quay dùng để sấy quặng apatittính toán thiết bị sấy thùng quayban ve thiet bi say ca phe thung quay2 thiết bị sấy thùng quaygiới thiệu thiết bị sấy thùng quaysơ đồ thiết bị sấy thùng quay2 2 thiết bị sấy thùng quayxác định kích thước thiết bị sấy thùng quaythiết bị sấy kiểu thùng đứngbáo cáo thiết bị sấy kiểu thùng đứngthiết kế thiết bị sấythiết kế thiết bị sấy băng tảithiết kế hệ thống thiết bị sấyNghiên cứu phát triển thủy điện nhỏ và nâng cao ổn định cho thủy điện nhỏ có kênh dẫn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Kinh dược sư lưu ly quang bổn nguyện công đứcẢnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Ý TƯỞNG KỊCH BẢN QUẢNG CÁO QUẢNG CÁO OMO TẾT 2018Các nhân tố liên quan đến bên cung cấp dịch vụ kiểm toán ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán độc lập tại TP hồ chí minhgiáo trình nghiệp vụ bán hàngLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namẢnh hưởng của dòng tiền đến sự thay đổi lượng tiền mặt được nắm giữ của các công ty việt nam trong điều kiện hạn chế tài chính, thu nhập bất ổn và chi phí đại diệnCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực phi tài chính ở thành phố hồ chí minhGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaCâu hỏi ôn thi chuyên ngành nông nghiệp chi cục kiểm lâm 2015Nghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiĐánh giá tính dễ bị tổn thương lĩnh vực trồng trọt do biến đổi khí hậu huyện hòa vang, thành phố đà nẵngBiến đổi quan hệ dòng họ của người tày ở xã quang lang, huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn từ năm 1986 đến nayĐánh giá mức độ tổn thương ngành du lịch do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh nghệ anĐánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cơ sở hạ tầng đô thị du lịch cửa lò theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trung bình của bộ tài nguyên và môi trườngĐánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái nông nghiệp huyện đà bắc, tỉnh hòa bình và đề xuất các giải pháp ứng phó”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập