Sinh 6 bài 48 tiết 59 vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

bài 48 tiết 58 vai trò của thưc vật đối với động vật

bài 48 tiết 58 vai trò của thưc vật đối với động vật
... TRA BÀI CŨ: 1/.Tại vùng bờ biển người ta phải Trồng rừng phía đê? 2/.Thực vật vai trò nguồn nước? BÀI 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI I .VAI TRÒ CỦA ... tận động vật ( người) I .VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT: Thực vật cung cấp oxi thức ăn cho động vật: Thực vật thức ăn động vật Quan sát hình kể thêm số loài động vật khác ăn thực vật ? ... vật cung cấp…………… .cho nhiều động vật ( thân động vật động vật lại thức ăn cho ……………………… c cho người) I .VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT: 2: Thực vật cung cấp nơi nơi sinh sản cho động vật: ...
 • 9
 • 874
 • 1

bài 48 tiet 58 vai trò của thực vật đối với động vậtvà đối với đời sống con người

bài 48 tiet 58 vai trò của thực vật đối với động vậtvà đối với đời sống con người
... g©y h¹n h¸n… Tiết 58 BÀI 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI I .VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT: Thực vật cung cấp oxi thức ăn cho động vật: Câu hỏi thảo ...  I .VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT: Thực vật cung cấp oxi thức ăn cho động vật: I .VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT: Thực vật cung cấp oxi thức ăn cho động vật: Tiểu kết: Thực vật ... ……………………… c cho người) I .VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT: 2: Thực vật cung cấp nơi nơi sinh sản cho động vật: Thực vật nơi sinh sống động vật I .VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT: Qua học...
 • 13
 • 1,038
 • 4

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 59: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI pps

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 59: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI pps
... loài thực vật có ích trông đời sống người, kẽ sẵn phiếu học tập Trang 155/sgk III Tiến trình: 1/ Bài cũ(5’): - Thực vật vai trò với dộng vật? Lấy ví dụ minh họa 2/ Bài mới: Hoạt động giáo viên ... trường sinh hoạt người) Tích hợp giáo dục môi trường: Sự phong phú giới thực vật tạo nên vẽ đẹp thiên nhiên mà có vai trò quan người Nếu thiếu vắng thực vật trái đất thí không tồn sống loài sinh vật ... Kiểm tra – đánh giá(4’): Cho học sinh trả lời câu hỏi: 1/ Tại người ta nói thực vật loài người? 2/ Kể tên loài thực vật giá trị sử dụng chúng V Hoạt động nối tiếp(1’): Làm tập 3/1 56/ sgk Nghiên...
 • 7
 • 1,237
 • 0

Bài 48 (tiếp theo). Vai trò của thực vật

Bài 48 (tiếp theo). Vai trò của thực vật
... KIỂM TRA BÀI CŨ * HỌC SINH 1: Câu 1: Thực vật vai trò đời sống động vật? Câu 2: Theo em, xanh động vật (và người) ? TRẢ LỜI Câu 1: Thực vật vai trò quan trọng đời sống động vật Chúng cung ... có nhận xét công dụng thực vật ? Thực vật có công dụng nhiều mặt : cung cấp lương thực, thực phẩm, gỗ Có có nhiều công dụng khác Tuỳ thuộc vào phận sử dụng chúng Thực vật có công dụng nhiều ... sau: (1) Là thức ăn (2) Là thức ăn (3) Thực vật ĐV ăn cỏ ĐV ăn thòt (4) Là thức ăn (5) Là thức ăn Thực vật Động vật Con người NHỮNG CÂY CĨ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG Thực vật cung cấp cho đời sống ngày ? Cung...
 • 29
 • 490
 • 0

Đề tài triết học " QUAN NIỆM CỦA S.FREUD VỀ VAI TRÒ CỦA VĂN HÓATRONG ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI " ppt

Đề tài triết học
... QUAN NIỆM CỦA S.FREUD VỀ VAI TRÒ CỦA VĂN HÓATRONG ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI TẠ THỊ VÂN HÀ (*) Phân tích quan niệm S.Freud vai trò văn hoá đời sống người từ cách tiếp cận phân tâm học ông văn hoá ... đức, văn hoá) tự cá nhân, vai trò vô thức sống người, từ đưa đánh giá khái quát quan điểm triết học văn hoá ông Văn hóa đóng vai trò đặc biệt quan trọng đời sống xã hội người, điều kiện văn minh ... văn hóa đời sống người. r (*) Học viên Cao học khoá 14, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (1) Xem: Triết học phương Tây đại Từ điển (Viện Triết học) ...
 • 20
 • 446
 • 0

bài giảng sinh học 6 bài 48 vai trò của thực vật động vật đối với đời sống con người

bài giảng sinh học 6 bài 48 vai trò của thực vật và động vật đối với đời sống con người
... x x x VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI (Tiếp theo) Tiết 62 , Bài 48 : II.THỰC VẬT VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 1.Những có giá trị sử dụng: Thực vật, thực vật hạt ... TaiLieu.VN VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI (Tiếp theo) Tiết 62 , Bài 48 : II.THỰC VẬT VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 1.Những có giá trị sử dụng: Thực vật, thực vật hạt ... TaiLieu.VN VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI (Tiếp theo) Tiết 62 , Bài 48 : II.THỰC VẬT VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 1.Những có giá trị sử dụng Hãy cho biết thực vật cung...
 • 34
 • 2,732
 • 0

giáo án sinh học 6 bài 48 vai trò của thực vật động vật đối với đời sống con người

giáo án sinh học 6 bài 48 vai trò của thực vật và động vật đối với đời sống con người
... Trả lời câu hỏi số vào tập - Thu thập thông tin, mẫu tin tranh ảnh vai trò thực vật người VI RÚT KINH NGHIỆM: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI (Tiếp theo) I/ ... mà nơi sinh sản cho số loài động vật 2/ Thực Vật Cung Cấp Như TV cung cấp nơi mà nơi sinh sản cho số loài động vật Số Động Vật Giáo án Sinh học Cũng cố : - Thực vật vai trò động vật? - Kể ... loài động vật ăn thực vật? - Trong chuỗi liên tục sau đây: t/ă * Thực vật t/ă động vật ăn cỏ động vật ăn thịt Hoặc: t/ă t/ă * Thực vật động vật người Hãy thay từ động vật, thực vật tên vật cụ...
 • 7
 • 100
 • 0

Bài giảng Sinh học 6 bài 48: Vai trò của thực vật động vật đối với đời sống con người

Bài giảng Sinh học 6 bài 48: Vai trò của thực vật và động vật đối với đời sống con người
... x x Tiết 62 , Bài 48 : VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI (Tiếp theo) II.THỰC VẬT VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 1.Những có giá trị sử dụng: Thực vật, thực vật hạt kín ... đào Tiết 62 , Bài 48 : VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI (Tiếp theo) II.THỰC VẬT VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 1.Những có giá trị sử dụng: Thực vật, thực vật hạt kín ... VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI (Tiếp theo) II.THỰC VẬT VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 1.Những có giá trị sử dụng Hãy cho biết thực vật cung cấp cho đời sống hàng...
 • 34
 • 135
 • 0

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 58: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI pot

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 58: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI pot
... kết: Thực vật cung cấp nơi nơi sinh sản cho động vật IV.Kiểm tra – đánh giá: - Thực vật vai trò động vật? - Kể tên vài động vật ăn thực vật? - Làm tập sách tập V Hoạt động nối tiếp: - Chuẩn ... vật( 10’) vật nơi sinh sống thực - Giáo viên cho học sinh quan vật sát tranh thực vật nơi sinh sống động vật - Học sinh trả lời -> Nhận xét  Rút nhận xét - Trong tự nhiên có loài động vật lấy ... học sinh quan sát thực lệnh sách giáo khoa - Học sinh quan sát sơ đồ trao đổi khí -> rút vai trò thực vật - Học sinh tìm ví dụ - Giáo viên yêu cầu học sinh động vật ăn phận khác tìm ví dụ loài động...
 • 7
 • 792
 • 1

Tiết 58-59.Vai trò của thực vật ...

Tiết 58-59.Vai trò của thực vật ...
... Tiết 58 Bài 48 Vai trò thực vật động vật đời sống người Thực vật ăn động vật Cây cà độc dược Động vật ăn thực vật Nơi động vật (?) Qua hình ảnh trên, em có nhận xét gì? I Vai trò thực vật ... động vật Củng cố Cho sơ đồ sau: Thực vật Là thức ăn Động vật ăn thực vật Là thức ăn Động vật ăn thịt Con người Hãy thay từ thực vật, động vật, tên cây, vật cụ thể? Tiết 59 Bài 48 Vai trò thực vật ... động vật 1) Thực vật cung cấp oxi thức ăn cho động vật - Thực vật cung cấp oxi cho trình trao đổi khí động vật người - Thực vật nguồn thức ăn nhiều loài động vật Thực vật thức ăn động vật Phiếu...
 • 23
 • 207
 • 0

tiết 58 : vai trò của thực vật đối với động vật đời sống con người

tiết 58 : vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người
... vựng b bin ngi ta phi trng rng phớa ngoi ờ? Tit 58 : Vai trũ ca thc vt i vi ng vt v i sng ngi Tit 58 Vai trũ ca thc vt i vi ng vt v i sng ngi I VAI TRề CA THC VT VI NG VT Quan sỏt cỏc hỡnh nh ... vt thỡ hi vt ng vt: To , cõy thucvt khụng ? Cho vớ d cho ng cỏ Chỳng ta cú nờn tiờu dit ht nhng thc vt gõy hi khụng? Vỡ sao? Tit 58 Vai trũ ca thc vt i vi ng vt v i sng ngi I VAI TRề CA THC VT ... traocng khụng? khụng? thc n ca ng thc vt vt v ca nhiu ngi loi ng vt Tit 58 Vai trũ ca thc vt i vi ng vt v i sng ngi I VAI TRề CA THC VT VI NG VT Thc vt cung cp thc n v ụxi cho ng vt -Thc vt cung...
 • 26
 • 254
 • 0

Nước có vai trò quan trọng trong đời sống con người

Nước có vai trò quan trọng trong đời sống con người
... Recycle: tái chế - Watter: nước) hình 1, hình Thùng rác 3R- W vỏ hình hộp nhựa plastic kích thước 0,4 x 0,6 x 0,5m nắp đậy bên thùng ngăn đựng rác rời lấy cho vào ba màu khác Để chứa ... kích thước 0,6 x 0,4 x 0,1m Hình 3: Cấu tạo thùng chứa rác nhỏ Thùng rác nhỏ ba màu khác + Thùng nhỏ kích thước 0,4 x 0,4 x 0,2 m phía mọt lỗ nhỏ để thoát nước, không muốn thoát nước ... vững Nếp sống hành vi ứng xử người trở thành thói quen, xã hội thừa nhận làm theo Nếp sống văn hóa-văn minh đô thị nếp sống theo chuẩn mực giá trị văn hoá dân tộc đáp ứng yêu cầu tổ chức sống tốt...
 • 9
 • 350
 • 1

Phát huy vai trò của gia đình trong việc hình thành phát triển nhân cách con người Việt Nam hiện nay

Phát huy vai trò của gia đình trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam hiện nay
... yêu cầu phát huy vai trò gia đình hình thành, phát triển nhân cách người Việt Nam 71 2.2.2 Một số giải pháp phát huy vai trò gia đình hình thành, phát triển nhân cách người Việt Nam ... để hình thành phát triển nhân cách nhân 1.2.2 Vai trò gia đình hình thành phát triển nhân cách người Việt Nam Vai trò tác dụng, chức hoạt động, phát triển vật, tƣợng Vai trò gia đình hình thành ... VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƢỜI VIỆT NAM NHỮNG NĂM QUA VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT HUY HƠN NỮA VAI TRÒ ĐÓ CỦA GIA ĐÌNH52 2.1 Vai trò gia đình với hình thành phát triển nhân cách...
 • 106
 • 337
 • 1

TERPENOID vai trò ứng dụng trong đời sống con người

TERPENOID vai trò ứng dụng trong đời sống con người
... ngành Terpenoid- Vai trò ứng dụng đời sống ngƣời” đƣợc thực nhằm đƣa số kiến thứ terpenoid ứng dụng Đồ án môn học chuyên ngành gồm phần: Tổng quan terpenoid Sinh tổng hợp terpenoid Vai trò terpenoid ... số ứng dụng terpenoid đời sống người Terpenoid có nhiều ứng dụng đời sống ngƣời Trong công nghiệp dƣợc phẩm, terpenoid đƣợc dùng làm thuốc chữa bệnh, dầu xức,… Trong công nghiệp mỹ phẩm, terpenoid ... Hợp chất tự nhiên có vai trò quan trọng không với thân thực vật sinh vật tổng hợp mà hữu dụng đời sống ngƣời Terpenoid nhóm hợp chất tự nhiên đa dạng đƣợc ứng dụng nhiều đời sống Vì vậy, đồ án...
 • 69
 • 2,175
 • 10

Vai trò của nhà trường trong sự hình thành phát triển nhân cách con người việt nam bằng con đường giáo dục đào tạo

Vai trò của nhà trường trong sự hình thành và phát triển nhân cách con người việt nam bằng con đường giáo dục đào tạo
... IV VÀI NÉT CHI TIẾT VỀ CHIẾN LƢỢC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÀ TRƢỜNG TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƢỜI VIỆT NAM Giáo dục đào tạo đƣờng chủ đạo hình thành phát triển nhân cách ... đào tạo - Sở giáo dục đào tạo Hà Nội - Sở giáo dục đào tạo Hải Phòng - Sở giáo dục đào tạo Bắc Thái - Sở giáo dục đào tạo Hà Tày - Sở giáo dục đào tạo Thanh Hóa - Sở giáo dục đào tạo Thừa Thiên ... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƢỚC "CON NGƢỜI VIỆT NAM MỤC TIÊU VÀ ĐỘNG LỰC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI" MÃ SỐ KX 07 ĐỀ TÀI NHÀ NƢỚC KX.07.08 VAI TRÒ CỦA NHÀ TRƢỜNG TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT...
 • 78
 • 382
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của tảo trong đời sống con ngườivai trò của điện trong đời sống con ngườivai tro cua sach trong doi song con nguoigiáo án môn sinh lớp 6 tiết 58 vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người pottiết 58 vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con ngườitiết 58 vai trò của thực vật đối vớiphát huy vai trò của gia đình trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người việt nam hiện naygiáo án sinh học lớp 6 bài 48 vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người tiếp potxsinh học 6 bài 46 vai trò của thực vậtbài 48 vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người tiết 1bai 48 vai tro cua thuc vat doi voi dong vat va con nguoi tiet 2vai trò của thực vật sinh học 6vai trò của thực vật với đời sống sinh học 6chủ đề vai trò của thực vật sinh học lớp 6bài 48 vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người phan cau hoiKỲ THI TRUNG học PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 TOÁNGIẢI đề MINH HOẠN lần 3 môn hóa 2017 full 1GIẢI đề MINH HOẠN lần 3 môn SINH năm 2017Tình hình thực hiện Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014201616 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học phạm ngọc bằng999 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học vô cơBÀI GIẢNG cấu tạo NGUYÊN tửChiến thuật chọn ngẫu nhiên trong bài thi trắc nghiệm hóa học vũ khắc ngọcChinh phục câu hỏi phân hóa kỳ thi THPT QG 2017 vô cơ và peptit duy khánh, bảo trungChinh phục câu vận dụng cao trong đề thi THPT QG môn hóa học lê hữu đôngChuyên đề hidrocacbonchuyên đề amin aminoaxit proteinchuyên đề este lipitĐỀ THI TUYỂN SINH đại học năm hoa 2015 (1)Đề thi và đáp án môn địa lí thi đại họcĐỀ và đáp án hóa học THI đại học HOA khoi b 2002 2013ĐỀ và đáp án THI đại học b 2010ĐỀ và đáp án THI đại học CD TOAN 2008 2013ĐỀ và đáp án THI đại học CD2008ĐỀ và đáp án THI đại học CD2009
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập