Bài giảng môn Nguyên lý kế toán chương 1 pptx powerpoint slide

bài giảng môn nguyên kế toán CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN - phạm quỳnh như

bài giảng môn nguyên lý kế toán CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN - phạm quỳnh như
... tiếp môn học Kế toán tài Kế toán quản trị Bài giảng gồm chương cụ thể sau: Chương 1: Đối tượng, phương pháp nguyên tắc kế toán Chương 2: Bảng cân đối kế toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh Chương ... Xin chân thành cảm ơn! Page Nguyên kế toán Khoa Quản trị kinh doanh CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN 1.1 Lịch sử kế toán Sự hình thành kế toán xuất lúc với hình thành ... trường pháp Môi trường pháp sở pháp kế toán vào để hành nghề, đảm bảo cho hoạt động kế toán phù hợp với luật pháp quy định Hệ thống văn pháp quy kế toán Page Nguyên kế toán 1.4...
 • 35
 • 512
 • 0

bài giảng môn nguyên kế toán CHƯƠNG 4 : TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN - phạm quỳnh như

bài giảng môn nguyên lý kế toán CHƯƠNG 4 : TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN - phạm quỳnh như
... định kết kinh doanh Page 60 Nguyên kế toán Khoa Quản trị kinh doanh CHƯƠNG : SỔ KẾ TOÁN- KỸ THUẬT GHI SỔ, SỬA SỔ KẾ TOÁN VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN 7.1 Sổ kế toán Sổ kế toán tờ sổ có kết cấu ... XỬ LÝ CHỨNG TỪ Page 42 Nguyên kế toán Khoa Quản trị kinh doanh Page 43 Nguyên kế toán Khoa Quản trị kinh doanh Page 44 Nguyên kế toán Khoa Quản trị kinh doanh 5.2 KIỂM KÊ Page 45 Nguyên ... Page 45 Nguyên kế toán Khoa Quản trị kinh doanh Page 46 Nguyên kế toán Khoa Quản trị kinh doanh Page 47 Nguyên kế toán Khoa Quản trị kinh doanh Page 48 Nguyên kế toán Khoa Quản...
 • 36
 • 997
 • 0

Bài giảng Môn: Nguyên kế toán 1

Bài giảng Môn: Nguyên lý kế toán 1
... từ kế toán - Số bình quân Phương pháp hạch toán Báo cáo trực tiếp - Tài khoản ghi v.v kép - Tính giá - Tổng hợp - cân đối kế toán SVTH : Đặng Thị Thanh Nga Lớp : B15KDN Môn: Nguyên kế toán ... : Đặng Thị Thanh Nga Lớp : B15KDN Môn: Nguyên kế toán GV: Th/s Trần Thượng Bích La II.CÁC LOẠI HẠCH TOÁN : 1. Hạch toán nghiệp vụ - kỹ thuật : a.Khái niệm : Hạch toán nghiệp vụ - kỹ thuật quan ... Thanh Nga Lớp : B15KDN Môn: Nguyên kế toán GV: Th/s Trần Thượng Bích La d.Phương pháp sử dụng : Để thực đầy đủ chức thông tin kiểm tra hoạt động kinh tế tài đơn vị , hạch toán kế toán xây dựng...
 • 7
 • 489
 • 11

Bài giảng môn nguyên kế toán

Bài giảng môn nguyên lý kế toán
... hữu + nợ phải trả Bảng cân đối kế tốn báo cáo kế tốn chủ yếu lập sau chu kỳ kế tốn Nội dung kết cấu bảng cân đối kế tốn a Khái niệm bảng cân đối kế tốn Bảng cân đối kế tốn dùng để phản ảnh tổng ... cân đối kế tốn, tính tốn kết lỗ lãi báo cáo kết kinh doanh 18 Để thực qui trình cơng tác kế tốn trên, cách tốt theo dõi tăng giảm tiêu dành trang riêng sổ kế tốn cho đối tượng kế tốn Tức kế tốn ... CỦA HẠCH TỐN KẾ TỐN 2.1 Đối tượng kế tốn Xác định đối tượng kế tốn xác định nội dung mà kế tốn nghiên cứu, phản ảnh Có nhiều luận điểm khác xác định đối tượng kế tốn như: đối tượng kế tốn tồn hoạt...
 • 110
 • 390
 • 4

Bài giảng môn Nguyên kế toán Dương Nguyễn Thanh Tâm

Bài giảng môn Nguyên lý kế toán Dương Nguyễn Thanh Tâm
... TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT – ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN I Bản chất kế toán II Chức kế toán yêu cầu thông tin kế toán III Đối tượng kế toán IV Hệ thống phương pháp kế toán V Các quy định -nguyên ... hợp – Cân đối kế toán Chương 6: Kế toán trình sản xuất kinh doanh chủ yếu đơn vị sản xuất • Chương 7: Sổ kế toán hình thức kế toán • Chương 8: Tổ chức công tác kế toán kiểm tra kế toán Chương 1: ... Nguyên kế toán (Lý thuyết, tập, giải) – Trường đại học ngân hàng TP Hồ Chí Minh NXB thống kê 2007 • Nguyên kế toán – Trường đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh • Luật kế toán • Chuẩn mực kế toán...
 • 10
 • 168
 • 0

Bài giảng môn học nguyên kế toán chương 1 tổng quan về kế toán

Bài giảng môn học nguyên lý kế toán  chương 1 tổng quan về kế toán
... độ kế toán doanh nghiệp, thống quản kế toán giám sát quản chặt chẽ Từ 20 01- 2003 ban hành chuẩn mực kế toán 1. 2 Định nghĩa kế toán Theo điều lệ tổ chức kế toán nhà nước Việt nam Kế toán ... hệ thống kế toán Năm 19 70, ban hành sửa đổi tổ chức kế toán, vai trò kế toán trưởng hệ thống TKKT Năm 19 88, ban hành pháp lệnh kế toán thống kê tăng cường quản kinh tế tài Ngày 01/ 11/ 1995, ban ... toán: Chứng từ kế toán, tài khoản kế toán - sổ kế toán, báo cáo tài chính, kiểm kê tài sản, bảo quản - lưu trữ tài liệu kế toán, kiểm tra kế toán - Tổ chức máy kế toán: Người làm kế toán trang bị...
 • 21
 • 242
 • 0

bài giảng nguyên kế toán chương 1 - th.s đào thị thu giang

bài giảng nguyên lý kế toán chương 1 - th.s đào thị thu giang
... Kiểm toán: www.kiemtoan.com.vn Chương Bản chất đối tượng kế toán Nội dung chương       Khái niệm Kế toán Kế toán tài kế toán quản trị Đối tượng kế toán Yêu cầu thông tin kế toán Các nguyên ...     thuyết hạch toán kế tóan – trường ĐH KTQD, Học viện Tài chính, ĐH Thương mại thuyết kế toán Kế toán doanh nghiệp (trong có phần kế toán doanh nghiệp thương mại) hay kế toán doanh ... môn học thuyết kế toán: cung cấp kiến thức kế toán: khái niệm, thu t ngữ, cách thức ghi chép, xử thông tin kế toán lập báo cáo tài Kế toán doanh nghiệp: Nghiên cứu phương pháp kế toán nghiệp...
 • 59
 • 1,457
 • 0

Bài giảng nguyên kế toán chương 1 TS trần văn thảo

Bài giảng nguyên lý kế toán chương 1  TS trần văn thảo
... chất kế toán, chức kế toán từ sử dụng hũu hiệu công cụ kế toán quản sử dụng thông tin hữu ích kế toán cung cấp để kòp thời đề đònh kinh doanh 12 /25/2 012 NGUYEN LY KE TOAN 21 KẾ 12 /25/2 012 TOÁN ... TƯNG KẾ TOÁN NGUYEN LY KE TOAN NỘI DUNG MÔN HỌC     12 /25/2 012 CHƯƠNG5: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ CHƯƠNG 6: SỔ KẾ TOÁHÌNH THỨC KẾ TOÁN CHƯƠNG7: KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU CHƯƠNG ... TT (C1) 12 /25/2 012 NGUYEN LY KE TOAN NỘI DUNG MÔN HỌC     12 /25/2 012 CHƯƠNG1: ĐỐI TƯNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CHƯƠNG2: BÁO CÁO KẾ TOÁN CHƯƠNG3: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP CHƯƠNG4:...
 • 95
 • 589
 • 0

Bài giảng: Nguyên kế toán chương 1, 2,3 ppt

Bài giảng: Nguyên lý kế toán chương 1, 2,3 ppt
... tích, xử kế toán 1.3 Các loại hạch toán kế toán • Căn vào cách ghi chép, thu nhận thông tin: kế toán đơn kế toán kép • Căn vào mức độ, tính chất thông tin xử lý: kế toán tổng hợp kế toán chi ... hạch toán kế toán • Các nguyên tắc kế toán thừa nhận 1.1 Hạch toán hệ thống quản • Hạch toán kế toán hình thành phát triển gắn liền với phát sinh phát triển sản xuất xã hội • Hạch toán kế toán ... • Chương VI: Tài khoản kế toán Chương VII: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán Chương VIII: Kế toán trình kinh doanh chủ yếu • Chương IX: Sổ kế toán TÀI LIỆU HỌC TẬP • Giáo trình Nguyên lý...
 • 66
 • 1,737
 • 2

bài giảng nguyên kế toán Chương 1 ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN - ths. nguyễn thị trung

bài giảng nguyên lý kế toán Chương 1 ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN - ths. nguyễn thị trung
... 80.000 10 0.000 18 0.000 - 45 DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Số TT 01 SỐ HIỆU TK Cấp Cấp 2 11 1 11 11 111 2 11 13 02 11 2 11 21 112 2 11 23 03 11 3 11 31 113 2 04 12 1 12 11 1 212 05 12 8 12 81 1288 ... 16 11 1 612 25 211 211 1 211 2 211 3 211 4 211 5 211 8 26 27 212 213 213 1 213 2 213 3 213 4 213 5 213 6 213 8 28 214 214 1 214 2 214 3 214 7 29 30 31 32 33 217 2 21 222 223 228 22 81 2282 2288 34 35 229 2 41 2 411 ... nghiệp năm 466 68 Nguồn kinh phí nghiệp năm trước 511 511 1 511 2 511 3 511 4 511 7 69 512 512 1 512 2 512 3 70 71 72 73 515 5 21 5 31 532 74 611 611 1 611 2 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ LOẠI TK DOANH THU...
 • 51
 • 237
 • 0

Bài giảng nguyên kế toán chương 1 ths nguyễn văn thịnh

Bài giảng nguyên lý kế toán chương 1  ths nguyễn văn thịnh
... CHUNG VỀ KẾ TOÁN 13 /09/2 011 LOGO Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN  Những yêu cầu cần nắm nội dung chương 1:          Kế toán ? Chức kế toán Đối tượng sử dụng thông tin kế toán Phân ... toán Phân biệt kế toán tài kế toán quản trị Nguyên tắc kế toán Đối tượng kế toán Phương trình kế toán Khái quát hệ thống phương pháp phương tiện kế toán Chu trình kế toán LOGO Chương 1: MỘT SỐ VẤN ... 13 /09/2 011 Nội dung: Một số vấn đề chung kế toán Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Tài khoản kế toán Ghi sổ kép Tính giá đối tượng kế toán Chứng từ kế toán Kiểm kê LOGO Kế...
 • 7
 • 75
 • 0

Bài giảng Nguyên kế toán Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán

Bài giảng Nguyên lý kế toán Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán
... việc kế toán tảng để học tiếp tục học phần cao như: kế toán tài doanh nghiệp, kế toán quản trị, kế toán Nhà nước KẾT CẤU MÔN HỌC Chương 1: Những vấn đề chung kế toán Chương 2: Bảng cân đối kế toán ... KQHĐKD Chương 3: Tài khoản ghi sổ kép Chương 4: Tính giá đối tượng kế toán Chương 5: Chứng từ kế toán kiểm kê Chương 6: Kế toán trình chủ yếu HĐSXKD Chương 7: Sổ kế toán hình thức kế toán YÊU ... định nội dung công tác kế toán, tổ chức máy kế toán, người làm kế toán hoạt động nghề nghiệp kế toán Chuẩn mực kế toán gồm nguyên tắc phương pháp kế toán để ghi sổ kế toán lập báo cáo tài Trang...
 • 31
 • 270
 • 0

Bài giảng nguyên kế toán chương 1 tổng quan về kế toán (đh hoa sen)

Bài giảng nguyên lý kế toán  chương 1 tổng quan về kế toán (đh hoa sen)
... khác 10 /16 /2 011 Quy trình k toán Dữ liệu kinh t Thu thập, Ghi chép Phân tích, tổng h p Cung cấp thông tin Thông tin Tài 10 /16 /2 011 1. 3 Các lĩnh vực k toán • • • • K toán tài K toán qu n trị K toán ... dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị 39 10 /16 /2 011 Kỳ k toán (Đi u 13 – Luật k toán) Kỳ k toán gồm kỳ k toán năm, kỳ k toán quý, kỳ k toán tháng 40 10 /16 /2 011 Nghiệp v kinh t , tài chính: Là ho ... 24 10 /16 /2 011 Tình DN mua máy photocopy vào ngày 01. 01 30tr • Ngày 31. 12, giá bán máy photocopy 35tr DN ghi nhận giá trị tài s n: + Vào ngày 01. 01 bao nhiêu? + Vào ngày 31. 12 bao nhiêu? 25 10 /16 /2 011 ...
 • 49
 • 202
 • 0

Bài tập môn nguyên kế toán

Bài tập môn nguyên lý kế toán
... khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kết chuyển khoản có liên quan để xác định kết kinh doanh Phản ánh vào sơ đồ tài khoản giá thành sản phẩm xác định kết kinh doanh Bài 22: Tại doanh nghiệp sản xuất ... thuế GTGT đầu vào) 11 Kết chuyển doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh u cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phản ánh vào sơ đồ tài khoản xác định kết kinh doanh Bài 25: Tài sản danh ... đối kế tốn vào ngày 30/11/200X Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 12/200X Phản ánh vào tất tài khoản có liên quan Lập bảng cân đối kế tốn ngày 31/12/200X Lập bảng cân đối phát sinh (Bài...
 • 11
 • 2,580
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn nguyên lý kế toán chương 3video bài giảng môn nguyên lý kế toánslide bài giảng môn nguyên lý kế toánbai tap mon nguyen ly ke toan chuong 6bai tap mon nguyen ly ke toan chuong 2bài tập có lời giải môn nguyên lý kế toán chương 4bài giải môn nguyên lý kế toánbài tập môn nguyên lý kế toán 1tài liệu bài tập môn nguyên lý kế toánbài tập trắc nghiệm nguyên lý kế toán chương 1bài giảng về nguyên lý kế toánbài tập nguyên lý kế toán chương 1bài tập môn nguyên lý kế toán có lời giảigiải bài tập nguyên lý kế toán chương 1bài tập môn nguyên lý kế toán kèm lời giảiVĂN CÔNG HÙNG – cái tôi TRỮ TÌNH đời tư THẾ sự CHẤT vấn CUỘC đờiĐỀ THI + ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA 10 TRUYỀN THỐNG 304 LẦN XXII – NĂM 2016Bất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở việt namExchange rate pass through to vietnams import and domestic prisesFactors affecting personal financial management behaviorsnhap mon co so du lieuTác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế của việt namSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML10Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML2BÀI tập đại số CHƯƠNG igiải đề part 5 và 6 đề IIG 2017sách ngữ pháp toeic ms helen diep bí kíp đạt 990 điểmebook đọc hiểu toeic ms huong bí kíp đạt 990 điểmcomplete toeic listening comprehension (link tải audio ở trang cuối)Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML4Tăng cường công tác quản lý nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 2020Bài giảng nhi khoa tập 254 de trac nghiem Tiếng anh vao 10 p2Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp tỉnh tại Thái Nguyên giai đoạn 2016202026 Đề tiếng anh chuyên THCS phần 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập