Đại thừa cây lúa

THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP kỹ THUẬT để PHÁT TRIỂNCƠ GIỚI hóa KHÂU làm đất TRỒNG cây lúa NƯỚCCỦA HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP kỹ THUẬT để PHÁT TRIỂNCƠ GIỚI hóa KHÂU làm đất TRỒNG cây lúa NƯỚCCỦA HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... CỦA KHÂU LÀM ĐẤT: 3.2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÂY LÚA TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM: 3.3 KỸ THUẬT CƠ GIỚI HÓA LÀM ĐẤT LÚA: 3.4 CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA ĐẤT LÚA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN TÌNH TRẠNG ... máy làm đất huyện Phong Điền 43 4.7 NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠ GIỚI HÓA KHÂU LÀM ĐẤT CÂY LÚA NƯỚC TRONG ĐỊA BÀN HUYỆN 46 4.7.1 Giải pháp sách 46 4.7.1.1 Chính sách đất ... .48 4.7.2 Giải pháp kinh tế 50 4.7.3 .Giải pháp kỹ thuật 50 4.7.3.1 Kỹ thuật làm đất .50 4.7.3.2 Kỹ thuật chọn máy làm đất 52 4.7.4 Giải pháp chăm sóc,...
 • 62
 • 172
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA ROHEXADIONE CALCIUM LÊN HÀM LƯỢNG GIBBERELLIN NỘI SINH TRONG CÂY VÀ CHIÊU DÀI TÊ BÀO LÓNG THÂN CÂY LÚA docx

ẢNH HƯỞNG CỦA ROHEXADIONE CALCIUM LÊN HÀM LƯỢNG GIBBERELLIN NỘI SINH TRONG CÂY VÀ CHIÊU DÀI TÊ BÀO LÓNG THÂN CÂY LÚA docx
... thành gibberellin n i sinh cây, nh t giai ño n lúa tr nên có tác d ng c ch lên s giãn dài c a t bào lóng thân, làm gi m chi u dài lóng thân, chi u cao thân làm tăng kh kháng ñ ngã lúa X lý prohexadione ... hư ng c a gibberellin trích ñư c t m u lúa ST1 thu 75 NSKG lên chi u dài b th hai c a m lúa MTL233 B ng nh hư ng c a Pro-Ca lên hàm lư ng gibberellin n i sinh cây, m u thu Nghi m th c Dài b (mm) ... chia c a t bào Như v y x lý Pro-Ca th i ñi m 65 ngày x lý l n có tác d ng kìm hãm s gia tăng hàm lư ng gibberellin n i sinh cây, k t qu làm gi m s giãn dài t bào lóng thân, làm cho lóng thân ng...
 • 4
 • 520
 • 2

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đánh giá hiệu quảcủa vi khuẩn cố định đạm pseudomonassp. với cây lúa cao sản trồng trong chậu

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đánh giá hiệu quảcủa vi khuẩn cố định đạm pseudomonassp. với cây lúa cao sản trồng trong chậu
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BỘ MÔN SINH HỌC XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN SINH Xác nhận đề tài: “ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM Pseudomonas sp VỚI CÂY LÚA CAO SẢN TRỒNG TRONG CHẬU” ... HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM Pseudomonas sp VỚI CÂY LÚA CAO SẢN TRỒNG TRONG CHẬU” Do sinh vi n: Trần Thuý Huỳnh, Lớp Sinh Học, Bộ môn Sinh học – Khoa Khoa Học Tự Nhiên– Trường Đại học Cần Thơ ... hình sản xuất lúa gạo Vi t Nam 2.3 Tầm quan trọng đạm lúa cố định đạm sinh học 2.3.1 Tầm quan trọng đạm lúa 2.3.2 Sự cố định đạm sinh học 2.4 Tình hình nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn...
 • 93
 • 245
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học xác định mức độthay thếphân đạm hóa học của một sốdòng vi khuẩn khi chủng cho cây lúa cao sản trồng trong chậu

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học xác định mức độthay thếphân đạm hóa học của một sốdòng vi khuẩn khi chủng cho cây lúa cao sản trồng trong chậu
... ng vi khu n c nh m nư c - Vi khu n Pseudomonas spp m t nh ng dòng vi khu n s ng vùng r cây, chúng có kh c nh t m cung c p cho lúa kích thích s phát tri n c a lúa tương t vi khu n n i sinh (Cao ... m hóa h c cung c p cho lúa Hình 4.1 Cây lúa c ch ng dòng vk3 v i m c L p Sinh h c – K33 49 m khác Khoa Khoa h c t nhiên Lu n văn t t nghi p ngành Sinh h c Trư ng i h c C n Thơ B ng 4.1 Chi u cao ... ây cho hi u qu tích c c Nh m ki m tra, ánh giá m c sinh v t có l i, m tài Xác dòng vi khu n phân l p t thay th phân nh m c m hóa h c b i dòng vi thay th phân t vùng r lúa C n Thơ ch ng cho lúa...
 • 86
 • 152
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đề tài hiệu quả cố định đạm của vi khuẩn pseudomononas sp. bt1 trên cây lúa cao sản tròng trong chậu

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học đề tài hiệu quả cố định đạm của vi khuẩn pseudomononas sp. bt1 trên cây lúa cao sản tròng trong chậu
... nhiều phân hóa học vào sản xuất Bên cạnh đó, lưu trữ nguồn vi khuẩn giống nguồn cung cấp vi khuẩn cố định đạm sinh học sản xuất phân đạm sinh học Luận văn tốt nghiệp Chuyên ngành Sinh Học CHƯƠNG ... Không vi khuẩn + Bón 50% đạm hóa học 75% N Không vi khuẩn + Bón 75% đạm hóa học BT1_ 0% N Vi khuẩn BT1 + Không bón đạm hóa học BT1_ 25% N Vi khuẩn BT1 + Bón 25% đạm hóa học BT1_ 50% N Vi khuẩn BT1 + ... : Pseudomonas sp .BT1, cố định đạm, lúa cao sản OM2517 viii Luận văn tốt nghiệp Chuyên ngành Sinh Học CHƯƠNG I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Đặt vấn đề Trong thập niên gần đây, sản lượng nông sản không ngừng...
 • 87
 • 189
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học hiệu quả của vi khuẩn cố định đạm pseudomonas stutzeri trên cây lúa cao sản trồng ở nông trường sông hậu

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học hiệu quả của vi khuẩn cố định đạm pseudomonas stutzeri trên cây lúa cao sản trồng ở nông trường sông hậu
... học Từ khóa: vi khuẩn cố định đạm, Pseudomonas stutzeri, OM 4218, phân đạm hóa học, cố định đạm sinh học Lớp Sinh học – K34 Khoa Khoa Học Tự Nhiên Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Cần Thơ MỤC ... sông Cửu Long vi c xác định khả cố định đạm xác định mức độ phòng thí nghiệm Từ lý trên, đề tài Hiệu vi khuẩn cố định đạm Pseudomonas stutzeri lúa cao sản trồng nông trường sông Hậu thực Mục ... hiệu cố định đạm sinh học tốt Dòng vi khuẩn P1 thay 50% phân đạm hóa học dòng vi khuẩn P2 có hiệu tốt thay đến 100% đạm hóa học cung cấp cho lúa Lớp Sinh học – K34 43 Khoa Khoa Học Tự Nhiên Luận...
 • 68
 • 180
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học so sánh hiệu quả cố định đạm của vi khuẩn burkholderia sp. và pseudomonas sp.trên cây lúa cao sản

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học so sánh hiệu quả cố định đạm của vi khuẩn burkholderia sp. và pseudomonas sp.trên cây lúa cao sản
... Từ khoá: Pseudomonas, Burkholderia, lúa, vi khuẩn vùng rễ, cố định đạm sinh học, đất vùng rễ Lớp Sinh học – K34 Khoa Khoa Học Tự Nhiên Luận văn tốt nghiệp ngành Sinh học Trường Đại học Cần Thơ ... hưởng trình cố định đạm 21 Lớp Sinh học – K34 Khoa Khoa Học Tự Nhiên Luận văn tốt nghiệp ngành Sinh học Trường Đại học Cần Thơ 2.5 Ứng dụng vi khuẩn cố định đạm Pseudomonas sp Burkholderia ... 1996, nhà khoa học xác định Burkholderia vietnamiensis loài vi khuẩn có khả cố định đạm Lớp Sinh học – K34 26 Khoa Khoa Học Tự Nhiên Luận văn tốt nghiệp ngành Sinh học Trường Đại học Cần Thơ giúp...
 • 85
 • 192
 • 0

ĐỀ TÀI điều TRA các LOÀI cỏ dại và ẢNH HƯỞNG của CHÚNG đến cây lúa TRÊN RUỘNG lúa ở QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ cần THƠ

ĐỀ TÀI điều TRA các LOÀI cỏ dại và ẢNH HƯỞNG của CHÚNG đến cây lúa TRÊN RUỘNG lúa ở QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ cần THƠ
... có biết hết tên loài cỏ ruộng nắm tác hại cỏ dại sở tác hại hay chưa ? Vì lẽ đó, thực đề tài Điều tra loài cỏ dại ảnh hưởng chúng đến lúa ruộng lúa quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ với mục đích: ... loại loài cỏ dại ruộng lúa quận Ninh Kiều Tìm hiểu ảnh hưởng cỏ dại lên sinh trưởng, phát triển suất lúa, biện pháp phòng trừ loài cỏ dại Là nguồn tài liệu cho môn Phân loại học Thực vật, Cỏ dại ... có trừ cỏ) 36 84,7 1973 608 19,46 1974 1008 21,75 Có nhiều loài cỏ ruộng lúa, loài cỏ khác ảnh hưởng đến lúa khác Riêng Cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli L.) loài cỏ giống lúa, sinh trưởng Luận...
 • 110
 • 1,952
 • 11

GIÁO TRÌNH BỆNH HAI CỦA ĐẠI HỌC CẦN THƠ PHẦN 1 CÂY LÚA

GIÁO TRÌNH BỆNH HAI CỦA ĐẠI HỌC CẦN THƠ PHẦN 1 CÂY LÚA
... Java - 90 x 16 Nhật 68-688 x 7,6-20 15 -13 2 x 10 -26 Ấn độ 70 -17 5 x 5,6-7,0 45 -10 6 x 14 -17 Trung quốc 99-345 x 7 -11 24 -12 2 x 7-23 Mỹ 15 0-600 x 4,0-8,0 35 -17 0 x 11 -17 ... HẠI: Bệnh Cattaneo báo cáo vào năm 18 76 Ý Sau bệnh báo cáo nhiều nơi khác : Nhật (Miyake, 19 10), Ấn Độ (Shaw, 19 13), Sri Lanka (Bryce ,19 20), Việt nam (Vincens, 19 21) , Hoa kỳ (Tisdale, 19 21) Philippines ... (Mizura, 19 56, Hori, 19 69) Giáo Trình Bệnh chuyên Khoa 39 Người ta thấy tỉ lệ buội bệnh có tương quan đến thất thu suất : % Buội nhiễm 50 10 0 % Năng suất thất thu 1, 6 6,4 - 7 ,1 8,9 - 10 ,1 Thất...
 • 98
 • 176
 • 1

luận văn tốt nghiệp ảnh hưởng của điều kiện khí tượng thủy văn đến năng suất cây lúa trên địa bàn thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế

luận văn tốt nghiệp ảnh hưởng của điều kiện khí tượng thủy văn đến năng suất cây lúa trên địa bàn thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
... giống lúa 2.3 Ảnh hưởng Điều kiện khí tượng thủy văn đến suất lúa (1995-2013) 2.3.1 Phân tích ảnh hưởng điều kiện khí tượng thủy văn Huế 1995-2013 Các kết ng iên cứu gần ây ã c o t Thừa Thiên Huế ... T ị Hƣơng Thủy khoảng 32km, chảy qua ịa bàn xã: Dƣơng Hòa Thủy Bằng 2.2 Tình hình sản xuất lúa Thị Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế: 2.2.1 Cơ cấu mùa vụ nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế: ... iều kiện tối ƣu c o p át triển quần t ể rầy nâu (IRRI, 1976) Trang 17 CHƢƠNG 2: ẢNH HƢỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN ĐỐI VỚI NĂNG SUẤT CÂY LÚA Ở THỊ XÃ HƢƠNG THỦY – TỈNH THỪA THIÊN HUẾ...
 • 51
 • 74
 • 0

Hiệu quả của vi khuẩn cố định đạm Burkholderia sp. trên cây lúa cao sản trồng ở Hậu Giang

Hiệu quả của vi khuẩn cố định đạm Burkholderia sp. trên cây lúa cao sản trồng ở Hậu Giang
... Vì lý mà đề tài: Hiệu vi khuẩn cố định đạm Burkholderia sp lúa cao sản trồng Hậu Giang thực nhằm mục đích đánh giá hiệu vi khuẩn cố định đạm Burkholderia sp tác động đến xuất lúa, góp phần giảm ... Nghiên cứu tiến hành hai dòng vi khuẩn cố định đạm Burkholderia sp.KG1, Burkholderia sp.KG2 phối trộn Burkholderia sp.KG1,sp.KG2 Đánh giá hiệu cố định đạm dòng vi khuẩn điều kiện thí nghiệm đề ... sinh trưởng tốt cho ta thấy hiệu cố định đạm vi khuẩn Burkholderia sp.KG2 bổ sung đạm cho nghiệm thức bón 50% đạm 75% đạm lúa phát triển tốt bón 100% đạm hóa học Hình 8: Cây lúa 35 ngày + 56...
 • 79
 • 577
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: thừa kế đất đai theo pháp luậtdanh gia muc do thich nghi cua cay lua voi dat dai huyen hung nguyen tinh nghe antriệu chứng thừa dinh dưỡng ở cây lúatriệu chứng thiếu thừa dinh dưỡng trên cây lúacây lúanhận biết sâu bệnh hại cây lúacấu tạo cây lúacây lúa việt namnguồn gốc cây lúachữa bệnh cây lúaphòng bệnh cây lúathu hoạch cây lúacách trồng cây lúađại cương pháp luậtphụ phẩm cây lúa10 lời khuyên để giúp bạn lạc quan trong nghề nghiệp cẩm nang nghề nghiệp10 lý do khiến bạn không làm tốt công việc cẩm nang nghề nghiệp10 lý do ngăn cản bạn làm giàu cẩm nang nghề nghiệp10 mẹo để trở thành giám đốc giỏi cẩm nang nghề nghiệpĐể không hối hận khi quyết định nhảy việc cẩm nang nghề nghiệpĐể không phải làm việc không công cẩm nang nghề nghiệpĐể không trở thành nạn nhân tại cơ quan mới cẩm nang nghề nghiệpĐể kiếm việc trực tuyến hiệu quả hơn cẩm nang nghề nghiệpĐể lại ấn tượng tốt khi rời khỏi công ty cẩm nang nghề nghiệpĐể làm việc có hiệu quả cao cẩm nang nghề nghiệpĐể làm việc hăng say cẩm nang nghề nghiệpĐể nhận được lời khen ngợi tại nơi làm việc cẩm nang nghề nghiệpHọc cách đối mặt với rủi ro cẩm nang nghề nghiệpTìm kiếm việc làm mới với kế hoạch 10 bước cẩm nang nghề nghiệpTố chất cần thiết cho những người mới làm sếp cẩm nang nghề nghiệpĐể không “đi lạc” giữa công ty cẩm nang nghề nghiệpĐể không bị công việc quấy rầy trong kỳ nghỉ cẩm nang nghề nghiệpĐể không bị đồng nghiệp “ bỏ rơi” nơi công sở cẩm nang nghề nghiệpĐể không bị thất vọng cẩm nang nghề nghiệpĐể không lãng phí thời gian nơi công sở cẩm nang nghề nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập