Bài giảng quản trị kinh doanh full

Tài liệu Bài giảng quản trị kinh doanh.Chương IV docx

Tài liệu Bài giảng quản trị kinh doanh.Chương IV docx
... CHUY N GIAO TÀI TR PHI B O HI M Chuy n giao ki m soát r i ro Chuy n giao tài tr r i ro Chuy n giao tài tr phi b o hi m TRUNG HÒA R I RO ð nh nghĩa Công...
 • 2
 • 320
 • 0

Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế chương 5 Chiến lược kinh doanh quốc tế GV nguyễn hùng phong

Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế chương 5 Chiến lược kinh doanh quốc tế  GV nguyễn hùng phong
... Các loại chiến lược Chiến lược Toàn cầu Chiến lược Xuyên quốc gia Chiến lược Quốc tế hóa Cao Chiến lược Đa thị trường Áp lực hợp Toàn cầu (giảm chi phí) Thấp Thấp Áp lực đáp ứng yêu cầu quốc gia ... mẹ khai thác nguồn lực quốc tế Các liên  Giống hình thức liên minh chiến doanh quốc tế lược quốc tế  Không kiểm soát rò rỉ công nghệ bí  Trở ngại việc điều phối chiến lược toàn cầu  Khó khăn ... bảo điều phối chiến lược  Chi phí cao toàn cầu  Đòi hỏi kỹ quản trị  Bảo vệ công nghệ nước  Phát lợi phân bố  Thời gian triển khai lâu đạt hiệu ứng kinh nghiệm Liên doanh quốc tế  Tiếp cận...
 • 72
 • 599
 • 1

bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế - ts. cao minh trí

bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế - ts. cao minh trí
... đồng quản trị (management contracts)… 19-Nov-13 International Business Mô tả môn học (cont.) • Quản trị kinh doanh quốc tế? • Các môn học tiền đề bắt buộc: – – – – – Kinh tế học; Quản trị học; Kinh ... học; Kinh tế quốc tế; Quản trị chiến lược; Marketing quốc tế 19-Nov-13 International Business Mục tiêu môn học • Nghiên cứu môi trường kinh doanh quốc tế; • Hoạch định chiến lược kinh doanh phù ... quốc tế, kỹ mềm… 19-Nov-13 International Business Mô tả môn học • Kinh doanh quốc tế? - Ngoại thương (import-export); - Đầu tư quốc tế (FDI, FPI) - Chuyển nhượng quyền kinh doanh (licensing),...
 • 23
 • 734
 • 1

bài giảng quản trị kinh doanh toàn cầu chuyên đề 3nghiên cứu kỹ năng tổ chức kinh doanh toàn cầu

bài giảng quản trị kinh doanh toàn cầu chuyên đề 3nghiên cứu kỹ năng tổ chức kinh doanh toàn cầu
... lập tổ chức kinh doanh toàn cầu 10 Lựa chọn cấu trúc công ty toàn cầu Quản trị tài toàn cầu Quản trị hệ thống thông tin toàn cầu Quản trị nguồn nhân lực toàn cầu 10 Quản trị rủi ro kinh doanh toàn ... tổ chức quản trị kinh doanh toàn cầu bao gồm bước sau: Lập kế hoạch kinh doanh toàn cầu Thành lập tổ chức kinh doanh toàn cầu Thực kế hoạch marketing toàn cầu Kiểm soát hoạt động kinh doanh toàn ... xuất tổ chức hoạt động kinh doanh toàn cầu  Lưu ý, vận dụng lý thuyết nghiên cứu ở:  Chương 7, quản trị sản xuất toàn cầu  Chương 8, quản trị nguồn nhân lực toàn cầu 02/01/2012 Quản trị rủi...
 • 13
 • 139
 • 0

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6
... trang/yếu tố” gì? NỘI DUNG Khái lược nhà quản trị Kỹ quản trị Phong cách quản trị Nghệ thuật quản trị KHÁI LƯỢC VỀ NHÀ QUẢN TRỊ  Khái niệm  Phân loại nhà quản trị  Các tiêu chuẩn cần có NQT KHÁI ... QUẢN TRỊ CHỦ YẾU Nghệ thuật giao tiếp đối ngoại Nghệ thuật ứng xử với cấp Nghệ thuật tự quản trị NGHỆ THUẬT TỰ QUẢN TRỊ SỰ CẦN THIẾT  Nhà quản trị trước hết phải biết tự quản trị thân quản trị ... kỹ quản trị  Mối quan hệ kỹ KHÁI NIỆM KỸ NĂNG QUẢN TRỊ Kỹ quản trị khả ứng dụng từ lý thuyết sang thực nhằm đạt mục tiêu đặt Kỹ quản trị giúp cho người lao động làm việc có hiệu Tùy cấp quản trị...
 • 62
 • 487
 • 0

bài giảng quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ

bài giảng quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ
... tiếp cận quản trị nói chung * Quản trị bán hàng Hoạt động quản trị người thuộc lực lượng bán hàng/Hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng bán hàng DN Con người Mục tiêu Lợi nhuận Các thang bậc quản trị: Người ... V KINH DOANH Nghiờn cu th trng Mt hng, phng thc kinh doanh? To ngun mua hng Duy trỡ lng lng d tr ti u, phỏt trin hiu qu vn, kinh doanh Qun tr d tr hng húa Dch v Marketing KDTM v bỏn hng Tng doanh ... ng kinh doanh CC LOI HèNH KDTM Chuyờn mụn húa Kinh doanh mt mt hng hoc mt s mt hng cựng tớnh cht Tng hp Kinh doanh nhiu mt hng khỏc a dng húa Kt hp bin chng gia chuyờn mụn húa vi tng hp Kinh...
 • 124
 • 766
 • 2

Bài giảng quản trị kinh doanh chương 3 phân tích nội bộ doanh nghiệp

Bài giảng quản trị kinh doanh  chương 3 phân tích nội bộ doanh nghiệp
... khách hàng 3| 6 Phân tích nội DN: Xác định điểm mạnh điểm yếu Phân tích nội - với phân tích bên môi trường công ty – cung cấp cho nhà quản trị thông tin để lựa chọn chiến lược mô hình kinh doanh để ... mang lại kết tốt Điểm yếu mang lại kết Weaknesses lead to inferior performance thấp 3| 5 Phân tích nội DN Phân tích nội DN bao gồm đánh giá về:  Số lượng chất lượng nguồn lực lực DN  Các phương ... 16 Tạo giá trị theo đơn vị | 17 Chuỗi giá trị (Value Chain)  Khái niệm: Chuỗi giá trị tổng thể hoạt động có liên quan doanh nghiệp nhằm làm tăng giá trị cho khách hàng  Chuỗi giá trị thiết kế...
 • 30
 • 333
 • 0

Bài giảng quản trị kinh doanh chương 4 chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Bài giảng quản trị kinh doanh  chương 4 chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
... nhng chin lc no s c hỡnh thnh v thc hin a mt mụ hinh kinh doanh i vo hot ng 4- 4 Mụ hỡnh kinh doanh Chin lc kinh doanh To mt mụ hỡnh kinh doanh bao gm nhng quyt nh ch cht v Nhu cu khỏch hng ... ni nú ó 4- 2 Bc tranh Ln: Mụ hỡnh chin lc MễI TRNG DOANH NGHIP CHIN LC cp chin lc Chc nng n v kinh doanh (business) Cụng ty (Tp on) Quc t Chin lc cp n v kinh doanh Mt mụ hỡnh kinh doanh thnh ... quỏt ch yu cp n v kinh doanh Ngun ca li th cnh tranh Lm ging nh i th cnh tranh nhng 4- 11 Xỏc nh chin lc tng quỏt ch yu cp n v kinh doanh Cỏc chin lc tng quỏt cp n v kinh doanh Li th cnh tranh...
 • 29
 • 524
 • 1

Bài giảng quản trị kinh doanh chương 5 chiến lược cấp công ty

Bài giảng quản trị kinh doanh  chương 5 chiến lược cấp công ty
... chin lc cp cụng ty Khỏi nim Chin lc cp cụng ty cú phm vi trờn ton b cụng ty, nhm gii quyt cỏc : Xỏc nh cỏc ngnh kinh doanh m doanh nghip tham gia cnh tranh Qun lý cỏc ngnh kinh doanh tng cng ... Giá 0.1 0.4 Chất lượng sản phẩm 0. 15 0.6 Công nghệ 0.1 0.3 Chi phí 0. 15 0. 45 Năng lực sản xuất 0.1 0.2 Sự đa dạng hoá sản phẩm 0. 05 0. 05 Dịch vụ sau bán hàng 0. 05 0.1 Tổng cộng Các yếu tố 8 | 36 ... lc cp cụng ty ca Sony | 14 I Cỏc hỡnh thc phỏt trin chin lc cp cụng ty Cỏc hỡnh thc phỏt trin 2.3 Cỏch thc thit lp hot ng kinh doanh mi - Mua li - Liờn kt, liờn doanh - T u t mi | 15 I Cỏc hỡnh...
 • 41
 • 589
 • 3

Bài giảng quản trị kinh doanh chương 8 cơ cấu của tổ chức kinh doanh ths nguyễn thị phương linh

Bài giảng quản trị kinh doanh chương 8 cơ cấu của tổ chức kinh doanh ths nguyễn thị phương linh
... 8. 1 Khái lƣợc cấu tổ chức CƠ CẤU TỔ CHỨC CHÍNH THỨC  cấu tổ chức thức cấu tổ chức nhà quản trị doanh nghiệp tạo theo mục đích nhằm hoàn thành nhiệm vụ định  Thường gọi cấu tổ chức thức cấu ...  Thường gọi cấu tổ chức thức cấu tổ chức, thường gồm hai phận cấu thành:  cấu sản xuất  Bộ máy quản trị 8. 1 Khái lƣợc cấu tổ chức VAI TRÒ CỦA CƠ CẤU TỔ CHỨC CHÍNH THỨC  Thứ nhất, có mục ... đến hành vi cá nhân nhóm cấu thành nên tổ chức 8. 1 Khái lƣợc cấu tổ chức CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC CHÍNH THỨC       Hình thức pháp lý DN Nhiệm vụ kinh doanh Trình độ đội ngũ...
 • 20
 • 250
 • 0

Bài giảng Quản trị kinh doanh Chương 2: Quản trị quá trình sản xuất trong doanh nghiệp

Bài giảng Quản trị kinh doanh Chương 2: Quản trị quá trình sản xuất trong doanh nghiệp
... I- Quản trị trình sản xuất Khái niệm mục tiêu quản trị trình sản xuất a Khái niệm QTSX tổng hợp hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất QT trình sử dụng yếu tố đầu vào tạo thành sản phẩm/ ... hội với hiệu cao sở quán triệt vấn đề kinh tế thị trường:    Sản xuất ? Sản xuất cách ? Sản xuất cho ? Sơ đồ minh hoạ khái niệm TCSX DN  Sản xuất gì?   Sản xuất cho ? Sản xuất cách ? Khái ... cấu sản xuất doanh nghiệp   Cơ cấu sản xuất ? Cơ cấu khái niệm phản ánh bố cục chất mối quan hệ lượng bên trình SX DN CCSX tạo lập phận SX mối quan hệ phận để thực trình SX ý nghĩa cấu sản xuất...
 • 92
 • 189
 • 2

Bài giảng Quản trị kinh doanh Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh

Bài giảng Quản trị kinh doanh Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh
... KD Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH • Các kiến thức bản: Vấn đề doanh nghiệp: Khái niệm, phân loại DN; mục tiêu bản – Đặc điểm loại hình DN nước ta – Môi trường kinh doanh ... Độ: Quản trị kinh doanh, Trường đại học Kinh tế quốc dân, năm 2007 Luật Doanh nghiệp 2005 Bài tập QLDN –Bộ môn QTDN Ôn lại: Quản trị học YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC - Kiến thức: + Các vấn đề quản trị kinh ... DN – Nhưng vấn đề QTKD – Tổ chức quản trị kinh doanh – Khởi tạo lập DN I DOANH NGHIỆP Khái niệm doanh nghiệp Một số khái niệm có liên quan: » Đầu tư » Kinh doanh » Doanh nghiệp K/n doanh nghiệp…...
 • 71
 • 459
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản trị kinh doanh quốc tếbài giảng quản trị kinh doanh thương mạibài giảng quản trị kinh doanh quốc tế nguyễn hùng phong chương 1 quá trình toàn cầu hóabài giảng quản trị kinh doanh bảo hiểmbài giảng quản trị kinh doanh nông nghiệpbài giảng quản trị kinh doanh dịch vụbài giảng quản trị kinh doanh lữ hànhslide bài giảng quản trị kinh doanh quốc tếbài giảng quản trị kinh doanh ngân hàngbài giảng quản trị kinh doanh quốc tế ts cao minh tríbai giang quan tri kinh doanh du lichbài giảng quản trị kinh doanh chương 9bài tập quản trị kinh doanh bảo hiểmbài tập quản trị kinh doanh ngân hàngbài tập quản trị kinh doanh khách sạnMối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức lĩnh vực hôn nhân, gia đình – nghiên cứu so sánh việt nam và hàn quốcBuilding skills in object oriented designĐề cương kĩ thuật chiếu sáng đô thị fullLHS nguyễn thị quyết nhung chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại hải phòng một số vấn đề lý luận và thực tiễnShadowscape Tarot bản tiếng Việtvai trò thị trường trái phiếu việt namNghiên cứu tiềm năng và thực trạng phát triển ngành nông nghiệm tỉnh sơn laHãy soạn thảo văn bản của chủ thể có thẩm quyền để giải quyết các công việc sau anh THACH ANH THẠCH ANH THẠCH ANH THACHjBiện pháp ngăn chặn trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự việt namThủ tục tố tụng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự việt nam trước yêu cầu cải cách tư phápCác tội xâm phạm sức khỏe của con người theo luật hình sự việt nam và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh thanh hóaPsychology 5th global edtion cicarelli whiteInformation technology project management 7th schwalbeElectric circuits 10th nilssonĐề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 12 Vĩnh Long năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Thuỵ Hương, Hải Phòng năm học 2016 2017Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự việt nam hiện hànhSocial psychology 14th global edition branscombe baronBài giảng Thực vật Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm từ thảo dược PGS.TS. Trần Văn ƠnLượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên, môi trường các hệ sinh thái biển do sự cố dầu tràn, đề xuất biện pháp trước mắt và lâu dài để phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm dầu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập