Các dạng toán ôn thi lớp 10

Các dạng toán ôn thi lớp 10 (hay)

Các dạng toán ôn thi lớp 10 (hay)
... ®ỵc:  x x = c = m +  a  2 2 1) Ta cã: x1 + x2 = 10 ⇔ ( x1 + x1 x + x ) − x1 x = 10 ⇔ ( x1 + x ) − x1 x2 = 10 ⇔ − 2(m + 1) = 10 ⇔ 16 − 2m − = 10 ⇔ 2m = ⇔ m = (tho¶ m·n ®iỊu kiƯn) VËy víi m = ... trÞ cđa a ®Ĩ N = - 2 010 Bµi a) §KX§: x > vµ x ≠ KÕt qu¶ rót gän: A = b) A > ⇔ x x −1 >0⇔ x −1 > ⇔ x x −1 x >1⇔ x >1 THCS HÙNG VƯƠNG 19 Tỉng hỵp c¸c d¹ng to¸n «n thi vµo líp 10 PTTH x ( x − 1) ... to¸n «n thi vµo líp 10 PTTH 1 = S∆ACM + S ∆BCM = 3.4 + 3.4 = 12 2 ¸p dơng ®Þnh lÝ Pi – ta – go ta cã: AB2 = 32 +32 = 18 ⇒ AB = BC2 = 32 + 52 = 34 ⇒ BC = 34 AC2 = 62 + 22 = 40 ⇒ AC = 10 ⇒ C∆ABC...
 • 75
 • 165
 • 0

cac dang toan on thi lop 10

cac dang toan on thi lop 10
... - Gọi thời gian tổ 1sửa xong đờng x( ) ( x > ) Thời gian tổ sửa xong đờng x + ( ) ( đờng ) x Trong tổ sửa đợc (con đờng ) x+6 Trong hai tổ sửa đợc (con đờng ) 1 Vậy ta có pt: + = 4( ... làm xong công việc hết 30giờ ngời thứ hai hết 20 Bài tập 9: Hai ngời A B làm xong công việc trông 72 , ngời A C làm xong công việc trong 63 ngơoì B C làm xong công việc 56 Hỏi ngời làm trong ... làm xong công việc thời gian để đội II làm xong công việc Tổng thời gian gấp 4,5 lần thời gian hai đội làm chung để xong công việc Hỏi đội làm phải xong Giải : Gọi thời gian đội I làm xong...
 • 27
 • 103
 • 0

các dạng Toán ôn thi lớp 10

các dạng Toán ôn thi lớp 10
... B cã 250 HS líp dù thi vµo líp 10, kÕt qu¶ cã 210 HS ®· tróng tun TÝnh riªng tØ lƯ ®ç th× trêng A ®¹t 80%, trêng B ®¹t 90% Hái mçi trêng cã bao nhiªu HS líp dù thi vµo líp 10 4) To¸n lµm chung ... ta thêng sư dơng PP céng cho thn lỵi 5 x + y =  x + y = −2 10 x + 15 y = 10 11 y = −22  y = −2 x = ⇔ ⇔ ⇔ ⇔  5 x + y = 10 x + y = 12 5 x + y = 5 x + 2.(−2 = 6)  y = −2 x = Vậy ... Theo h ệ th ức VI- ÉT ta c ó:  từ giả thi t: x1 + x2 = x1 x2 Suy ra:  x x = 9(m − 3)  m Hồ Hồ Đại Đồn -2002- THCS Cẩm thạch 22 m«n to¸n «n thi vµo líp 10 ...
 • 38
 • 183
 • 0

Bài giảng cac dang toan ôn thi vào 10

Bài giảng cac dang toan ôn thi vào 10
... − x ) = 10 ⇔ 24 − 4x = 10 ⇔ −4x = −14 ⇔ x = + + (loại) -Xét ≤ x < : (*) ⇔ x − + ( − x ) = 10 ⇔ −2x + 18 = 10 ⇔ −2x = −8 ⇔ x = (t/mãn) -Xét x ≥ : 17 (*) ⇔ x − + ( x − ) = 10 ⇔ 4x − 24 = 10 ⇔ 4x ... Ơtơ 10 h 2h30ph = h 3h20ph = Vận tốc (km/h) 10 3x = 10 2x x: = x: 2x 3x − = 20 , giải x = 200 km 10 Vận tốc (km/h) Xe máy Thời gian (h) x Thời gian (h) 10 3h20ph = h 2h30ph = h Qng đường (km) 10 ... 10 ( x − 20 ) x 10 x = ( x − 20 ) , giải x = 80 km/h Vận tốc (km/h) Thời gian (h) Qng đường (km) Từ có phương trình Xe máy Ơtơ x x + 20 10 h 2h30ph = h 3h20ph = 10 x ( x + 20 ) 10 x = ( x + 20...
 • 55
 • 226
 • 1

các dạng toán ôn thi vào 10

các dạng toán ôn thi vào 10
... tiếp ALPHA ∫ (:) 2 010 ÷ ALPHA (-) (A) n = (ta lấy kết số nguyên) 2 010 = 30 ngưng Cứ tiếp tục bấm = 67 KL: Ư(2 010) = { ±1; ±2 010; ±2; 100 5; ±3; ±670; ±5; ±402; ±6; ±335; 10; ±201; ±15; ±134; ... − + x + x + + − x ÷: ÷   a) Rút gọn biểu thức A b) Chứng minh < A < 2  x −2 x + 1− x  Bài 10: Cho biểu thức P =   x − − x + x + ÷ ÷ ÷    a) Rút gọn P b) Chứng minh < x < P > c) Tìm...
 • 3
 • 161
 • 0

Các dạng Toán ôn thi vào 10

Các dạng Toán ôn thi vào 10
... qgy13826 4103 9.doc x +1 + y = =4 x +1 y 6, Ví dụ 6: Giải hệ phơng trình : x + + x = 11 y +1 =5 y +1 Dạng 4: Toán cực trị ( Đề thi vào 10 năm 1998 1999) ( Đề thi vào 10 năm 2002 ... trang 124) Hớng dẫn giải đề thi vào 10 phần hình học Đề ( Đề thi vào lớp 10 năm 2000 2001) GV: Hunh Mnh Dng qgy13826 4103 9.doc ABC ; GT OB = OC xoy = 60 KL a, OBM đồng dạng với NCO BC2 = 4BM b, ... Dạng : Hệ phơng trình Cách giảI số hệ phơng trình phức tạp 1, Ví dụ 1: Giải hệ phơng trình 13 + = 36 x y 10 + =1 x y Giải : Đặt ẩn phụ : X = Ta có hệ : x ; Y= y 13 X +3Y = 36 X +10Y...
 • 11
 • 117
 • 0

Các dạng toán ôn thi vào 10 - 2010 theo định hướng của sở GD Thanh Hóa

Các dạng toán ôn thi vào 10 - 2010 theo định hướng của sở GD Thanh Hóa
... (- 21) 2- 441 = Phương trình (*) có nghiệm x1 = x2 = 21 Vậy u = v = 21 *Bài tương tự: Tìm hai số u v biết: a) u+v = -4 2 u.v = - 400 b) u - v = u.v = 24 c) u+v = u.v = - d) u - v = -5 u.v = -1 0 ... < -3 d) Theo ý a) ta có phương trình ln có hai nghiệm Theo định lí Viet ta có: S = x1 + x2 = 2(m-1) P = x1.x2 = - (m+3) Khi A = x12+x22 = (x1 + x2)2 - 2x1x2 = 4(m-1)2+2(m+3) = 4m2 – 6m + 10 Theo ... x3+3x2+3x+2 = (x2 + 2x - 5)2 = (x2 - x + 5)2 x4 – 5x2 + = 0,3 x4 + 1,8x2 + 1,5 = x3 + x2 – (x - 3)2 = (x-1)(x 2-2 x x +1 − 10 =3 x +1 x Bài 4: A= − 1− −1+ ; x2 = 2 (x2 – 4x + 2)2 + x2 - 4x - = 1 1  ...
 • 26
 • 128
 • 0

Cac dang toan on thi vao 10

Cac dang toan on thi vao 10
... thi vào 10 năm 2 010) Hai ngời làm chung công việc sau xong Nếu học làm sau ng ời thứ nghỉ ngời thứ hai làm tiếp xong Tính thời gian ngời làm xong toàn công việc Bài 21: (Đề 8II T71 Sách Ôn thi ... - x 2 010 đạt giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị nhỏ Bài 6: (Đề 1V 66 Sách Ôn thi vào 10 năm 2 010) Cho x > Tìm giá trị nhỏ biểu thức A = x2 + 3x + x Bi 7: (Đề T68 Sách Ôn thi vào 10 năm 2 010) Cho ... Sách Ôn thi vào 10 năm 2 010) P= x +2 x + x +1 a) Rút gọn biểu thức P b) Tính giá trị cuảe P x = c) Tìm x để P = x x : x +1 x 2+ x +4 Bài 13: (Đề 13 T74 Sách Ôn thi vào 10 năm 2 010) Tài...
 • 14
 • 134
 • 0

Các dang toán ôn thi vào 10 cưc hay

Các dang toán ôn thi vào 10 cưc hay
... = 2.99 + ( 33+333+3333+ +333 33) = 198 + ( 99+999+9999+ +999 99) ( 102 -1 +103 - 1 +104 - 1+ +101 00 1) = 198 33 + 101 01 10 +165 B= 27 198 + Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 7x-14 = (x-2)(x+2) ... b.Ta có : AB2 = (-2 0)2 + (0 4)2 =20 AC2 = (-2 1)2 + (0 1)2 =10 BC2 = (0 1)2 + (4 1)2 = 10 AB2 = AC2 + BC2 ABC vuông C 10 10 = ( đơn vị diện tích ) Câu 3: Đkxđ x 1, đặt x = u; x = v ... = 11 đáp án Câu 1a) f(x) = x x + = ( x 2) = x Suy f(-1) = 3; f(5) = b) x = 10 x = 12 f ( x) = 10 x = 10 x = c) A= x2 f ( x) = x ( x 2)( x + 2) Với x > suy x - > suy A = x+2 Với x...
 • 165
 • 188
 • 1

Các dạng toán ôn thi vào 10

Các dạng toán ôn thi vào 10
... http://www.ebook.edu.vn Các dạng toán ôn tập thi vào lớp 10 3.Bài toán 3: Lập phương trình đường thẳng có hệ số góc k tiếp xúc với đường cong y = a’x2 (P) Cách giải : + Nêu dạng phương trình đường ... hàm số y = 2x2 (P) a) Vẽ đồ thị hàm số b) Tìm đồ thị điểm cách hai trục toạ độ http://www.ebook.edu.vn Các dạng toán ôn tập thi vào lớp 10 c) Tuỳ theo m, xác định số giao điểm (P) với đường thẳn ... Giải phương trình tìm ẩn chưa khử - Thay giá trị vào phương trình hệ để tìm ẩn lại http://www.ebook.edu.vn 11 Các dạng toán ôn tập thi vào lớp 10 Lê Việt Tùng - THCS Yên Bình KL : nghiệm hệ cặp...
 • 14
 • 140
 • 0

LỜI GIẢI MẪU CHO CÁC DẠNG TOÁN ÔN VÀO LỚP 10

LỜI GIẢI MẪU CHO CÁC DẠNG TOÁN ÔN VÀO LỚP 10
... 209 10 10 10 Với x = x2 = + 209 ta có y = (1 + 209 ) : = 209 10 10 10 10 Kết luận : Hệ phơng trình cho có nghiệm ( x ; y ) : ( 1; 1) , ( 2;2 ) 209 + 209 + 209 209 , 10 ; 10 ữ , 10 ; 10 ... vế tơng ứng cho (3) ta đợc : 10m (4) 10m 10m 6m 10m + 4m Thay (4) vào (1) ta có : + x = 2m x = 2m = = 3 3 5x1 + 5x2 x1 5x2 = 10m + 3x1 = 10m x1 = (5) Thay (4) (5) vào (2) ta đợc ... 34 7) 8) x + y xy = x + y = 2) (2; 3),( 3;2),(1 + 10; 1 10) ,(1 10; 1 + 10) 3) (1;5),(5;1),(2;3),(3;2) 4) (3; 2),( 2;3),(2 + 10 10 10 10 ; ),( ; + ) 2 2 5) (2;3);(3;2) 6) (1;4),(4;1) Bài...
 • 23
 • 74
 • 0

Cac dang toan on thi vao 10 (co dap an)

Cac dang toan on thi vao 10 (co dap an)
... trình 10 120 60 = (2) x y 10 100 80 x y 160 80 x y 100 80 100 80 x = y x y =0 Từ (1) (2) ta có hệ phơng trình 120 60 = 40 20 = x x y 10 y 10 60 12 =0 = x = 50 x 10 ... m PN // OB hay PJ // AB, mà ON AB => ON PJ Ta có PM OJ ( PM tiếp tuyến ), mà ON PM cắt I nên I trực tâm tam giác POJ (6) ã ã Dễ thấy tứ giác AONP...
 • 51
 • 121
 • 1

Tổng hợp các dạng toán ôn thi vào 10

Tổng hợp các dạng toán ôn thi vào 10
... tập ôn tập Toán IV Hình học: Tìm độ Bài Đờng phân giác thuộc cạnh huyền chia cạnh huyền tam giác vuông thành hai đoạn theo tỉ số dài cạnh góc vuông biết cạnh huyền 10cm Bài Cho tam giác ABC vuông ... nghiệm dơng phân biệt b Giả sử phơng trình có hai nghiệm không âm, tìm nghiệm dơng lớn phơng trình Hệ thống tập ôn tập Toán III Giải toán cách lập phơng trình - Hệ phơng trình: Bài Trong tháng đầu ... biết ôtô đến A lúc 10h ngày Bài 12 Hai địa điểm A, B cách 56km Lúc 6h45phút, ngời xe đạp từ A đến B với vận tốc 10km/h Sau ngời xe đạp từ B đến A với vận tốc 14km/h Hỏi đến họ gặp cách A km? Bài...
 • 7
 • 83
 • 0

Các dạng toán ôn thi vào lớp 10THPT

Các dạng toán ôn thi vào lớp 10THPT
... x+ 1+ x+1 =5 y =4 y ( Đề thi vào 10 năm 1998 1999) 6, Ví dụ 6: Giải hệ phơng trình : x1+ + x1 = 11 y+1 =5 y+1 ( Đề thi vào 10 năm 2002 2003 ) Dạng 4: Toán cực trị 1.Ví dụ 1: Cho biểu ... 121) Đề 18 ( trang 124) - 11 Hớng dẫn giải đề thi vào 10 phần hình học Đề ( Đề thi vào lớp 10 năm 2000 2001) ABC ; GT OB = OC xoy = 60 a, OBM đồng dạng với NCO BC2 = 4BM b, MO tia phân giác BMN ... trình chứa ẩn biểu thức dới bậc hai II Cách giải: Cách 1: Để khử ta bình phơng hai vế Cách 2: Đặt ẩn phụ III Ví dụ 1,Ví dụ 1: x5 = x (1) Giải phơng trình: Cách 1: Bình phơng hai vế x = x2 14x...
 • 16
 • 502
 • 8

cac dang toan on thi vao lop 10

cac dang toan on thi vao lop 10
... đối song song nhau) Tứ giác OBNP hình bình hành => PN // OB hay PJ // AB, mà ON AB => ON PJ Ta có PM OJ ( PM tiếp tuyến ), mà ON PM cắt I nên I trực tâm tam giác POJ (6) Dễ thấy tứ giác AONP ... kính OP => Tứ giác OMNP nội tiếp Tứ giác OMNP nội tiếp => OPM = ONM (nội tiếp chắn cung OM) Tam giác ONC cân O có ON = OC = R => ONC = OCN => OPM = OCM Xét hai tam giác OMC MOP ta có MOC = OMP ... ôn thi vào lớp 10 Theo ABD = DFB => ECD = DFB Mà EFD + DFB = 1800 ( Vì hai góc kề bù) nên suy ECD + EFD = 1800, mặt khác ECD EFD hai góc đối tứ giác CDFE tứ giác CEFD tứ giác nội tiếp Bài 10...
 • 17
 • 190
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp các dạng toán ôn thi vào 10các dạng toán ôn thi vào 10 chuyêncac dang toan on thi vao 10 mon toancác dạng toán ôn thi vào lớp 10các dạng toán ôn thi vào lớp 10 năm 2013tổng hợp các dạng toán ôn thi vào lớp 10các dạng toán ôn thi vào lớp 10 có đáp áncác dạng toán ôn thi học sinh giỏi lớp 4cac chuyen de on thi lop 10 mon toancác dạng toán ôn thi học sinh giỏi lớp 5các dạng toán ôn thi học sinh giỏi lớp 8các dạng toán ôn thi vào lớp 6các dạng toán ôn thi tốt nghiệpcác dạng toán ôn thi đại học khối acác dạng toán tập hợp lớp 103 de ktra 1 tiet tich phanOxyz vi tri tuong doi ly thuyet trac nghiem dap an va bai giai chi tietTHPT chuyen tran phu hai phong lan 1 nam 2017 file word co loi giaiword GIAI CHI TIET de so 9 megabookchuyen de nguyen ham tich phanGIÁO án THỰC tập GIẢNG dạy 2 1KT 1 chuong 1 GT12 trac nghiemhayCâu hỏi trắc nghiệm về KHUNG CHẬU nữCâu hỏi trắc nghiệm về NGÔI CHỎM và cơ CHẾ đẻ NGÔI CHỎMCâu hỏi trắc nghiệm về SINH lý CHUYỂN dạCâu hỏi trắc nghiệm về SONG THAICâu hỏi trắc nghiệm các BỆNH THƯỜNG gặp ở TRẺ sơ SINHCâu hỏi trắc nghiệm về CHĂM sóc TRẺ sơ SINHCâu hỏi trắc nghiệm về CHẨN đoán THAI NGHÉNBản vẽ hệ thống giá đỡ ME drawings for constructionLuận văn thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần ô tô trường hảiLuận văn thạc sĩ Tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần may hữu nghịThực trạng hệ thống cung ứng dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính và đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại hải phòngĐánh giá kết quả phẫu thuật điều trị gãy thân xương chày bằng đinh nội tủy có chốt không mở ổ gãyMột số dạng toán về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập