bài tập tiếng việt NÂNG CAO lớp 5 (35 tuần)

Bai tap Tieng Viet nang cao lop 1

Bai tap Tieng Viet nang cao lop 1
... lợn Trời, Gió mát lng đồi Ve ngân Trên cao lng trời Diều vừa thả ( Nguyễn Thành Toàn ) *Dựa vào nội dung bài, em khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Bài thơ tả cảnh đẹp mùa hè vào lúc ... hỏi sau: 1) Bài thơ tả cảnh vật vào lúc nào? a Vào lúc trời gần sáng b Vào lúc chập tối c Vào lúc đêm khuya 2) Sự vật đợc nói nhiều bài? a Hàng chuối b Hàng cau c Ông trăng * Bài tập: Bài 1: Tìm ... cháu đọc truyện cho bà nghe nhé! * Dựa vào nội dung bài, em khoanh tròn chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Mẹ mua cho Diệu Thu? a Một sách b Một truyện c Một sách truyện 2) Khi Diệu Thu nhỏ, bà thờng...
 • 7
 • 6,650
 • 122

Đê ôn tập Tiếng Việt nâng cao lớp 5

Đê ôn tập Tiếng Việt nâng cao lớp 5
... hợp đây, trường hợp viết tả ? A Lép Tôn - xtôi B Lép tôn xtôi C Lép tôn - xtôi D Lép Tôn - Xtôi Câu 20: Câu “Giêng hai rét cứa dao: Nghe tiếng mào ống gậy ông.” Thứ tự cần điền vào chỗ chấm là: ... Câu 53 : Từ không đồng nghĩa với từ “hoà bình” là: a bình yên b bình c hiền hoà d Cả a,b,c Câu 54 : Câu : “Chú sóc có lông đẹp.” thuộc loại câu gì? a Câu kể b Câu hỏi c Câu khiến d Câu cảm Câu 55 : ... Câu 65: Từ đồng nghĩa với từ gọn gàng ? a, ngăn nắp b, lộn xộn c, bừa bãi d, cẩu thả Câu 66: Trong từ sau đây, từ có tiếng công có nghĩa là: “ chung, nhà nước” ? a, công cụ b, công trái c, công...
 • 13
 • 559
 • 1

BÀI tập TIẾNG ANH NÂNG CAO LỚP 5

BÀI tập TIẾNG ANH NÂNG CAO LỚP 5
... rice? 54 We have English on Monday and Sunday We have it _ _ _ _ _ a week 55 There is a picture _ _ Uncle Ho on the wall BÀI TẬP VỀ NHÀ (BUỔI 1) Full name: …………………………… School:…………………………… BÀI TẬP ... ME OUT! BÀI TẬP 1 HELSP REAOD LISTTEN NIEGHT THROEW SCIENSCE FLOWEAR SKIRET WRITSE 10 WARAM BÀI TẬP OSTHER GROSUP TELEOVISION PRINST BRIANG SEVEAN SPRIENG LIGHET LIBARARY 10 HEASRT BÀI TẬP NATLION ... AL_AYS → 14.S_ISSORS → 23.CAPI_AL → 15. T_OTH → 24.FU_NY → 16.AI_PORT → 25. LE_TER → 17.CONN_CT → 26.MAT_H → 18.CIRC_E → 27 S_ADIUM → 19.AMUSE _ENT → 28 SI_N → BÀI TẬP VÒNG 21 (tiếp) Buổi 2: Full name:...
 • 17
 • 8,698
 • 26

Đề cương ôn tập tiếng việt nâng cao lớp 4 - 5

Đề cương ôn tập tiếng việt nâng cao lớp 4 - 5
... - giáo viên  - chăm  - ôn luyện  - phòng học  - làm  - cần cù  - thi  - sách  - thực hành  - giảng dạy ĐỘNG TỪ  -bàn ghế  - làm  - rực rỡ  - phát biểu  - sáng sủa  - ôi mắt  - ... trống : - hang sâu - cười -rộng - vực sâu - nói - dài - cánh đồng rộng - gáy - cao BIÊN SOẠN:TRẦN THẾ KHANH 23 ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP MƠN TV - đường rộng - thổi - thấp Bài 20:Tìm từ ghép có tiếng ... 11 :Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống để có : a) Các từ ghép : b) Các từ láy : - mềm - mềm - xinh - xinh - khoẻ - khoẻ - mong - mong - nhớ - nhớ - buồn - buồn Bài 12 :Điền tiếng thích...
 • 59
 • 9,170
 • 31

Bai tap T. Viet nang cao lop 1

Bai tap T. Viet nang cao lop 1
... tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Vì quạ uống nớc lọ? a Nớc lọ b Cổ lọ cao c Vì hai lí 2) Để uống nớc lọ, nghĩ kế gì? a Đổ nớc lọ b Gắp sỏi bỏ vào lọ c Đứng đá cao thò mỏ vào uống 3) Khi bỏ sỏi ... lọ nào? a Sẽ nhiều b Sẽ cao tới cổ lọ c Sẽ dâng cao dần 4) Câu văn sau khen ngợi quạ bài? a Con quạ thông minh b Con quạ đẹp quá! c Con quạ nhanh nhẹn * Bài tập: Bài 1: Tìm tiếng - có phụ âm ... vào nội dung bài, em khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Mặt trăng mọc đâu? a phía đông bầu trời b phía tây bầu trời c trời cao 2) Bầy thỏ sống đâu? a Trong khu rừng vắng b Trong rừng xanh...
 • 11
 • 2,963
 • 67

Bài tập T.Việt nâng cao lớp 1

Bài tập T.Việt nâng cao lớp 1
... Bài tập Tiếng Việt lớp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc Họ tên: Lớp Đọc hiểu Bài 29 : sau ma * Dựa vào nội dung bài, em khoanh tròn vào chữ trớc ý trả lời đúng: 1) Bài văn tả ... Trong có tiếng chứa vần ôi? a Có tiếng b Có tiếng c Có tiếng 5) Bài văn có câu? a Có câu b Có câu c Có câu * Bài tập: 1) Tìm tiếng bài: + có vần ôi: + có vần ong: 2) Điền ... trời thay đổi nh nào? Giáo viên giảng dạy : Nguyễn Thị Hợp Bài tập Tiếng Việt lớp - Trờng Tiểu học Xuân Bắc Giáo viên giảng dạy : Nguyễn Thị Hợp ...
 • 3
 • 2,099
 • 46

Bài tập Tiếng Anh nâng cao lớp 10

Bài tập Tiếng Anh nâng cao lớp 10
... Some people claim that the microprocessor is the greatest _ (INVENT) of the 20th century 10 10.The actors received a (STAND) ovation from the enthusiastic audience for their brilliant ... ADVANCED VOCABULARY – STRUCTURE - PTML 2015  10 All the students were awarded diplomas Every V Choose the correct answer If ... regulations really can't be ignored any longer A disregard B unfamiliarity C carelessness D inattention 10 Let's _ the place, it looks so gloomy and unpleasant A miss B abandon C depart D disappear...
 • 9
 • 715
 • 16

BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )
... Bài tập : Có ống nghiệm đánh số thứ tự ( 1) , ( 2) , ( 3) , ( 4) , ống có chứa dd sau : Na2CO3 , MgCl2 , HCl , KHCO3 Biết : Khi đổ ống (1)vào ống (3)thì thấy có kết tủa Khi đổ ống (3)vào ống (4)thì ... so sánh , giải thích tượng viết phương trình hóa học phản ứng  Bài tập 2: Một dung dòch chứa a mol NaHCO3 b mol Na2CO3 Nếu thêm (a+b)mol CaCl2 vào dung dòch  m1 gam kết tủa Nếu thêm (a+b)mol ... Cu(NO 3)2 + 2Ag Fe + 2AgNO3  Fe(NO 3)2 + 2Ag Nếu AgNO3 có dư : Fe(NO 3)2 + AgNO3  Fe(NO 3)3 + Ag Al2O3 + AgNO3 Còn CaO + H2O  Ca(OH)2 Sau đó:Ca(OH)2 +2AgNO3 2AgOH +Ca(NO 3)2 Và NaOH + AgNO3  AgOH +...
 • 20
 • 21,790
 • 160

Bài tập vật lý nâng cao lớp 10 Hoàng Hoa Thám

Bài tập vật lý nâng cao lớp 10 Hoàng Hoa Thám
... lực tác dụng lên vật thuận toán ngợc + Biết rõ chuyển động cần xác định lực tác dụng lên vật Hoạt động 2: HĐ học sinh + Suy nghĩ, phân tích nội dung, ghi tóm tắt giải tập tr 109 SGK Hoạt động ... tâm + Phân tích lực td lên vật + Viết phơng trình cđ cho vật + Suy đại lợng cần tìm Hoạt động 3: HĐ học sinh + Suy nghĩ, phân tích nội dung, ghi tóm tắt giải tập tr 109 SGK Hoạt động thầy Kiến ... pháp động lực dụng học Tiết 39 Bài tập I Mục tiêu: Qua tiết học rèn luyện cho học sinh: Kiến thức: - Điều kiện cân vật rắn dới tác dụng hai lực - Điều kiện cân vật rắn dới tác dụng ba lực không...
 • 6
 • 1,957
 • 17

Tài liệu Bài tập tiếng Anh nâng cao - 6 ppt

Tài liệu Bài tập tiếng Anh nâng cao - 6 ppt
... nurse will come at once A press B call C hold D take 15 What happened him? A on B for C in D to 16 The party will be ready A ten minutes B.in 10 minutes C 10 minutes ago D during 10 minutes ... mistake in each sentence 25 If your daughter don't study harder, she will fail the exam A B C D 26 If you goes to Dong Xuan market, you won't have to bargain a lot A B C D 27 She is going to gives ... B She is the writer's dearest friend C She is the writer's sister D She is the write's mother 36 Where is she now? A at home B in hospital C at school D in Sapa 37 What is the date today? A Today...
 • 8
 • 817
 • 31

Xem thêm

Từ khóa: nhung bai tap tieng viet nang cao lop 5các bài tập tiếng việt nâng cao lớp 5bài tập tiếng việt nâng cao lớp 9các dạng bài tập tiếng việt nâng cao lớp 1các bài tập tiếng việt nâng cao lớp 1các dạng bài tập tiếng việt nâng cao lớp 2các bài tập tiếng việt nâng cao lớp 2các bài tập tiếng việt nâng cao lớp 3một số bài tập tiếng việt nâng cao lớp 3những bài tập tiếng việt nâng cao lớp 2bai tap tieng viet nang cao lop 6các bài tập tiếng anh nâng cao lớp 5những bài tập tiếng anh nâng cao lớp 5bài tập tiếng anh nâng cao lớp 5các bài tập tiếng việt nâng cao lớp 4ĂN HÓA DÂN GIAN VỚI THẾ GIỚI NHÂN VẬT VÀ NGÔN NGỮ ĐÀN HƯƠNG HÌNHskkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi” tại nhóm lớp tôi chủ nhiệmTìm hiểu chất lượng có phải như bạn nghĩ khôngCác giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định.Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ AnPhân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà - UdomxayQuản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty T.N.H.H các hệ thống viễn thông VNPT - FUJITSUđề cương môn sinh học tế bàoHội họp và thuyết trình làm thế nào để đạt kết quả mong muốnSản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chỦ nghĩa tư bảnBài giảng EM TẬP VẼXây dựng một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh.Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Và Cách Mạng XHCNGiáo dục pháp luật cho công chức hành chính ở nước Cộng ḥa Dân chủ nhân dân Lào hiện nayĐề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Vật Lý 11Ôn tập hóa hữu cơ 11Ebook Phòng, chống HIVAIDS (Tài liệu dùng cho đào tạo sinh viên hệ bác sỹ y học dự phòng) Phần 2Ebook Thuốc chữa bệnh lao Phần 1Ebook Thuốc chữa bệnh lao Phần 2Bài giảng Bệnh mắt Basedow (Hyperthyroid Eye Disease Basedow’s ophthalmopathy)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập