Tổng hợp đề thi học sinh giỏi, thi olympic vật lý lớp 10 toàn quốc

Tổng hợp đề thi HSG Vật lớp 9 (7)

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (7)
... A đến B? Giải thích B ảnh A B có nhiều tia sáng từ A đến cắt B (H3) Hết G2 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ Bài 1: (4 điểm) Mỗi ý điểm a)Khi K ngắt, mạch điện gồm R1 R2 mắc nối tiếp R1 + R2 = 34Ω 1đ ... R2)nt R1 Vì I3 =2I2 nên R3 = 0,5đ R2 16 = = 8Ω 2 0,5đ R123 = 23, 33Ω 0,5đ Dòng điện qua R1 I1 = 2,9A 0,5đ Bài 2: (4 điểm) Gọi thời gian cần tìm t, t1 thời gian người thứ ba Ta có quãng đường người ... trí người thứ hai xuống xe để bộ, D vị trí người thứ ba lên xe để tiếp đến B Xét người xe đạp: Tổng quãng đường người là: 1đ 20t = AC + CD + DB Mà DB = AC = AB – CB = s – v1t1 0,5đ A C D AD =...
 • 6
 • 347
 • 2

Tổng hợp đề thi HSG Vật lớp 9 (8)

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (8)
... HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC: 2013 – 2014 Câu 1: (4 điểm) a (2đ) 20 lít nước có khối lượng M = 20 kg Gọi m lượng nước nóng 99 0C, cần để pha với M – m nước ... nước 220C để M kg nước 35 0C 0,5đ Ta có phương trình trao đổi nhiệt : (M- m).c.(35 – 22) = m.c. (99 – 35) ( M – m).13 = 64.m 13.M = m.(64 + 13) = 77.m m= 13.M 13.20 ≈ 3, 38 (kg) = 77 77 1đ m = ... 4,5 (A) MN U R1 = 4,5 - 18 (1) 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ (2) 0,5 đ Từ (1) (2) tính R1 = Ω ; U = 90 V Câu 3: (4 điểm) Có thể dùng hai sơ đồ sau: 1đ (Vẽ mối sơ đồ 0,5 đ) 0,5 đ R1 Đ A M Rx Hình a...
 • 4
 • 309
 • 0

Tổng hợp đề thi HSG Vật lớp 9 (9)

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (9)
... Ampe kế Vôn kế (một chiều có điện trở vô lớn) Tìm số vôn kế cách mắc Vôn kế ? ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM VẬT LÝ Bài ( điểm) ( 3điểm) + Chiều dài dây điện trở làm biến trở: l= R.S 20.05.10 −6 = = 10 ( m) ... 0,75đ) b ( điểm) + Nhiệt lượng có ích cần thi t để bình nước tăng từ 100C tời 1000C ( 0,75đ) Qi = [C1m1 + C2(m2 + m3 )] (100 – 10) =[ 880 0,4 + 4200 2,57] 90 = 003 140 (J) + Nhiệt lượng toàn phần ... 3343800 ( J) Qtp H 0,30 + Khối lượng dầu cần thi t để đun md = Qtp qd = ( 0,75đ) 3343800 ≈ 0,0743 ( Kg) 45.10 ≈ 74,3 (g) + So dánh số lượng dầu 70 g đầu cho, thi u 74,3 – 70 = 4,3 ( g) Bài ( điểm)...
 • 5
 • 296
 • 0

Tổng hợp đề thi HSG Vật lớp 9 (10)

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (10)
... mạch hai trường hợp sau: a Các dây nối tiếp b Các dây chập sát (song song) Câu ( điểm) Hãy thi t lập phương án xác định trọng lượng riêng vật rắn không thấm nước Dụng cụ gồm: - Một vật rắn có khối ... rộng để bỏ vật vào - Nước đủ dùng - Dây - HẾTNgười đề: Nguyễn Thị Hạnh Người kiểm tra: Nguyễn Thị Phẩm PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG THCS KIM AN CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC ... + 0,8.45.380 + 1,5 .95 .4200 = 91 ,4 oC 0,35.460 + 0,8.380 + 1,5.4200 0.5 Công có ích dùng để nâng vật lên cao 10m A = P.h = 10.m.h = 10.200.10 = 20.000J Công toàn phần để kéo vật lên ròng hệ rọc:...
 • 5
 • 311
 • 1

Tổng hợp đề thi HSG Vật lớp 9 (11)

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (11)
... HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn: Vật lí (Học sinh làm theo cách khác thống cho điểm tương ứng với đáp án) Câu (4 điểm) Hai vật chuyển động đường thẳng Nếu ... chúng lại tăng thêm 25m Tính vận tốc vật Nội dung cần đạt Điểm Gọi vận tốc hai vật v1 v2 (giả sử v1 < v2) 0,5 Đổi phút = 60s Khi vật ngược chiều: Quãng đường vật vật phút là: 0,5 s1 = 60.v1 (m) (1) ... = 330 (m) Thay (1), (2) vào (3) Ta có: 60.v1 + 60.v2 = 330 ⇔ v1 + v2 = 5,5 m/s Khi vật chiều: Quãng đường vật vật 10 giây là: S1' = 10.v1 (m) ' S2 = 10.v2 (m) Mà khoảng cách chúng tăng 25m, tức...
 • 7
 • 513
 • 3

Tổng hợp đề thi HSG Vật lớp 9 (12)

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (12)
... Gọi m3 , m4 khối lợng nhôm thi c có hợp kim, ta có : m3 + m4 = 200g (1) - Nhiệt lợng hợp kim tỏa Q = (m3C1 + m4C4)(t2-t1) Q = ( 90 0m3 + 230m4)(120 - 14) Q = 10600(9m3 + 2,3m4) - Nhiệt lợng nhiệt ... im) = ( 0,1 .90 0 + 0,4.4200)( 14 - 10) = 7080 J Theo phơng trình cân nhiệt : Q = Q' 10600(9m3 + 2,3m4) = 7080 J 9m3 + 2,3m4 = 708 (2) 1060 Từ (1) m4 = 0,2 - m3 Thay vào (2) ta đợc 9m3 + 2,3(0,2 ... (2) 1060 Từ (1) m4 = 0,2 - m3 Thay vào (2) ta đợc 9m3 + 2,3(0,2 - m3) = 6,7m3 = = 0.20 79 m3 = 31g m4 = 169g Trả lời: (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ)...
 • 4
 • 274
 • 0

Tổng hợp đề thi HSG Vật lớp 9 (13)

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (13)
... 220V nên hoạt động bình thường => cường độ dòng điện chạy qua máy bơm là: I = /U 0 ,91 A - Vì hiệu suất máy bơm 90 % nên có 10% công suất hao phí tỏa nhiệt => Công suất tỏa nhiệt máy bơm: hp = 10% ... R3//R4 => U3 = U34 = 7,2V - Cường độ dòng điện chạy qua R3: I3 = 0,6A - Xét nút M, áp dụng định nút ta có: IA = I2 + I3 = 3,6A - Vậy số ampe kế 3,6A HS làm cách khác, cho điểm tối đa Câu 2: ... ĐÁP ÁN MÔN LÝ Câu 1: a – Vẽ mạch điện tương đương [R1 // (R2 nt R3)] - Tính R23 = 24Ω; R123 = Ω điểm 0,25 điểm...
 • 4
 • 278
 • 0

Tổng hợp đề thi HSG Vật lớp 9 (14)

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (14)
... Gọi S1, S2 quãng đờng đợc vật, v1,v2 vận tốc vủa hai vật Ta có: S1 =v1t2 , (0,5 điểm) S2= v2t2 - Khi chuyển động lại gần độ giảm khoảng cách hai vật tổng quãng đờng hai vật đi: S1 + S2 = m (0,5 ... trờng hợp đợc điểm a Tia phản xạ nằm ngang - góc hợp với tia tới tia phản xạ 60 1200 (1 điểm) - ứng với hai trờng hợp vết gơng vị trí M1 (hợp với mặt phẳng nằm ngang góc 600) vị trí M2 (hợp với ... Tia phản xạ thẳng đứng M1 - góc hợp với tia tới tia phản xạ 300 1500 (1 điểm) - ứng với trờng hợp vết gơng vị trí M1 ( hợp với mặt nằm ngang góc 150) vị trí M2 (hợp với mặt nằm ngang góc 750)...
 • 6
 • 288
 • 0

Tổng hợp đề thi HSG Vật lớp 9 (16)

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (16)
... 90 (Ω) + R3,4 = R3 + R4 = 90 + 120 = 210(Ω) R AB = R1,2 R 3,4 R1,2 + R 3,4 = 0.5đ 0,5đ 90 .210 = 63(Ω) 90 + 210 * Khi K đóng : Do RA ≈ => C ≡ D Đoạn mạch gồm : (R1/// R3) nt (R2 // R4) R R 30 .90 ... theo chiều từ A đến B Thời gian thuyền chuyển động từ A đến B là: t AB = HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN :VẬT LÝ S + SCB S AB (v1 − v2 ).1 + = AC Mà S AC = SCA = (v1 − v2 ).t1 ⇒ t AB = v + v v1 + ... xác định góc β Ι O α 1đ S i i’ N j j’ J β G2 - Góc hợp góc hợp tia tới ban đầu tia phản xạ khỏi gương góc β hình vẽ $ µ Tứ giác OINJ có I = J = 90 0 ( IN JN hai pháp tuyến hai gương) µ µ µ (1) ⇒...
 • 6
 • 667
 • 2

Tổng hợp đề thi HSG Vật lớp 9 (17)

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (17)
... DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013- 2014 Môn thi : VẬT LÝ - LỚP Nội dung Điểm Câu 1: (4 điểm) - Gọi s1, s2 quãng đường xe Ta có: s1 = v1.t s2 = v2.t - Theo đề: s1 + s2 = v1.t ... cao tối đa tường : h= 17, V = 2, = (m) S Câu 3: (4điểm) Nhiệt lượng bột nhôm thi c toả : Nhôm : Q = m C (t - t ) Thi c : Q = m C ( t - t ) Nhiệt lượng nhiệt lượng kế nước hấp thụ Nhiệt lượng ... 0.25 0.25 0.25 0.25 1.0  m + m = 0,18 (kg) 1.0 m 90 0 + m 230 = 135,5 Giải ta có m = 140 g ; m = 40 g Vậy kh ối l ượng nhôm l 140 gam kh ối l ượng thi c l 40 gam 1.0 Câu 4: (4điểm) a Điện trở tương...
 • 4
 • 263
 • 0

Tổng hợp đề thi HSG Vật lớp 9 (18)

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (18)
... báo danh : (Cán coi thi giải thích thêm) Người đề : Bùi Thị Nghĩa Người soát đề : Quách Thị Hồng Ánh PHÒNG GD & ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS XUÂN DƯƠNG HƯỚNG DẪN CHẤM THI HSG VẬT Lí Năm học : 2013 ... phương trình tìm t2 = 300 C; m = kg b) Nếu đổ lại nhiều lần nhiệt độ cuối bình gần nhiệt độ hỗn hợp đổ bình vào Gọi nhiệt độ cuối t ta có: Qtoả = 10 4200(60 – t) Qthu = 2.4200(t – 20); Qtoả =...
 • 6
 • 246
 • 0

Tổng hợp đề thi HSG Vật lớp 9 (1)

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (1)
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn thi: VẬT LÍ Ngày 27 tháng năm 2013 Hướng dẫn chấm gồm : 04 trang HƯỚNG ... mạch nối tiếp ta có: Câu ( 1,5 đ) ĐIỂM _ (1) + R0 Rv Rx Rvx Rv + Rx Rv Rx U2 = = = (2) Rv Rx U R0 + Rvx Rv R0 + Rv Rx + R0 Rx + R0 Rv + Rx U1 R0 Chia vế (1) (2) => U = R (3) x 0,25 _ Rx V H2 b) ... ≤ 1,5h (1) S M = 30 + (t − 1,5)60 t ≥ 1,5h (2) S N = 20t t ≤ 0,75h (3) S N = 15 + (t − 0, 75)60 t ≥ 0,75h (4) Hai xe gặp : SM + SN = S = 60 xảy 0,75 ≤ t ≤ 1,5h Từ điều kiện ta sử dụng (1) (4):...
 • 5
 • 240
 • 0

Tổng hợp đề thi HSG Vật lớp 9 (2)

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (2)
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH Câu KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TĨNH LỚP THCS NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: VẬT LÍ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Nội dung a Thời gian để ô tô thứ từ A đến ... thức mà: 3.1 Thay số tính toán sai thi cho nửa số điểm câu 3.3 Thay số từ kết sai ý trước dẫn đến sai thi cho nửa số điểm ý Nếu sai thi u đơn vị lần trở lên thi trừ 0,5 điểm cho toàn Điểm toàn ... OA' = Từ (1) (2) → OA OF' OF' OA − OF' OA.OF' Đặt AA’ = L, suy L = OA + OA' = OA + OA − OF' ⇔ OA2 − L.OA + L.OF' = ∆F’OI ~ ∆F’A’B’ ⇒ (2) (3) (4) (5) …………………………………… Để có vị trí đặt vật, tức phương...
 • 5
 • 137
 • 0

Tổng hợp đề thi HSG Vật lớp 9 (3)

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9 (3)
... HƯỚNG DẪN CHẤM THI HSG MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 2013- 2014 Bài 1: (4.0 điểm) (1,5 điểm) Viết phương trình đường người: ... qua gương G1 A2 ảnh A qua gương G2 Theo giả thi t: AA1=12cm AA2=16cm, A1A2= 20cm Ta thấy: 202=122+162 Vậy tam giỏc AA1A2 tam giỏc vuụng A suy gỳc A = 90 0 (0,5đ) A A α A Ghi chú: Học sinh giải ... Thay só vào ta có : 10.880.0,26 + 40 4200.m1 =15.4200-10.4200m1 Giải phương trình ta m1 = 0,289kg Khối lượng nước cần lấy 00C m2 =1,211kg (0,5 đ) (0,5 đ) (0,5 đ) - Bài 4: (6,0 điểm) - Khi khoá...
 • 4
 • 302
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi olympic vat ly lop 10 nam 2012de thi olympic vat ly lop 10đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý lớp 9đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý lớp 9 đăk lăkđề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý lớp 9 năm 20122013đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý lớp 9 cà mauđề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý lớp 9 cà mau và đáp án năm 2009đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý lớp 9 đăk lăk nam 20142015tổng hợp đề thi thử vật lý 2012tổng hợp đề thi thử vật lý 2014tổng hợp đề thi hsg vật lý 9tổng hợp đề thi chuyên li vao lop 10tổng hợp đề thi tiếng anh vào lớp 10 của thpt tỉnh thanh hóatong hop de thi tieng anh vao lop 10đề thi môn vật lý lớp 10 học kì 1SKKN PHƯƠNG PHÁP PHỤ đạo học SINH yếu kém môn hóa học 12skkn sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAP TRONG dạy học hóa học 10 NHẰM rèn LUYỆN tư DUY HS THPTQuickstart SEO search engine optimization raymond wayneSKKN KHAI THÁC điều KIỆN PHẢN ỨNG và HIỆN TƯỢNG pư HH để tạo HỨNG THÚ học CHƯƠNG OXI lưu HUỲNHSKKN một số BIỆN PHÁP áp DỤNG TRONG GIẢNG dạy CHƯƠNG pư OXI hóa KHỬ của bộ môn hóa học lớp 10SKKN một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh ôn thi tốt nghiệp và đại học phần nhôm và hợp chất của nhômSKKN một số vấn đề về KIẾN THỨC và PHƯƠNG PHÁP TRONG VIỆC bồi DƯỠNG CHUYÊN đề sự LAI hóa CHO học SINH GIỎI bậc THPTSKKN PP GIẢI SÁNG tạo bài TOÁN hóa hữu cơSKKN sử DỤNG TÌNH HUỐNG có vấn đề TRONG dạy học CHƯƠNG KIM LOẠI KIỀM KIM LOẠI KIỀN THỔ NHÔM lớp 12SKKN THIẾT kế vở THỰC HÀNH hóa học lớp 12 cơ bảnSKKN xây DỰNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN về THỰC HÀNH HH PHẦN PHI KIM CHO HS THPTSKKN xây DỰNG hệ THỐNG bài tập hóa học rèn LUYỆN tư DUY CHO HS lớp 11Các mẩu quảng cáo trên facebook thường dùngQuản lý thu ngân sách nhà nước tại thành phố đông hà, tỉnh quảng trịHoàn thiện công tác quản lý ngân sách các trường THPT tại tỉnh quảng trịNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP sài gòn thương tín chi nhánh quảng trịSKKN hóa 11 sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học hóa 11 nâng caoCông tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế thành phố đông hà, tỉnh quảng trịHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản các công trình dân dụng bằng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quảng trịHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chế biến gỗ rừng trồng, tại cục thuế tỉnh quảng trị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập