Quản lý giao dịch và điều khiển cạnh tranh trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị sở dữ liệu - chương 5 - Điều khiển cạnh tranh ( Concurrency Control )

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - chương 5 - Điều khiển cạnh tranh ( Concurrency Control )
... lại CHƯƠNG V ĐIỀU KHIỂN CẠNH TRANH Trang 103 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU T10 T11 T12 T13 Lock-X(B) Lock-X(D) Lock-X(H) Unlock(D) Lock-X(E) Lock-X(D) Unlock(B) Unlock(E) Lock-X(B) Lock-X(E) Unlock(H) ... Unlock(B) Lock-S(A) Grant-S(A,T 2) Read(A) Unlock(A) Lock-S(B) Grant-S(B,T 2) Read(B) Unlock(B) Display(A+B) Lock-X(A) Grant-X(A,T 1) Read(A) A:=A +50 Write(A) Unlock(A) Schedule-1 figure V- Bây ... cột quản trị điều khiển cạnh tranh bảng CHƯƠNG V ĐIỀU KHIỂN CẠNH TRANH Trang 97 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU T1 Lock-X(B) T2 Bộ quản trị điều khiển cạnh tranh Grant-X(B,T 1) Read(B) B:=B -5 0 Write(B)...
 • 23
 • 336
 • 3

Bài tập lớn: Thiết kế cài đặt sở dữ liệu phân tán bằng hệ quản trị sở dữ liệu SQL Server cho quảngiao dịch tại ngân hàng theo phân mảng ngang trên địa chỉ ở Đà Nẵng,Hà Nội,Sài Gòn

Bài tập lớn: Thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu phân tán bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server cho quản lí giao dịch tại ngân hàng theo phân mảng ngang trên địa chỉ ở Đà Nẵng,Hà Nội,Sài Gòn
... liệu SQL Server cho quản giao dịch ngân hàng theo phân mảng ngang địa Đà Nẵng, Hà Nội, Sài Gòn I NỘI DUNG CHÍNH Thiết kế cài đặt sở liệu phân tán hệ quản trị sở liệu SQL Server cho quản giao ... chương : - Chương : Thiết kế CSDL phân tán cho hệ thống - Chương : Xây dựng CSDL phân tán hệ quản trị CSDL - Chương : Cài đặt hệ thống CSDL phân tán Thiết kế CSDL phân tán cho hệ thống 1.1 Khảo ... tập trung bộc lộ nhiều nhược điểm Vì xây dựng hệ thống phân tán để thay hệ thống tập trung truyền thống điều tất yếu, nhóm chúng em đề xuất Thiết kế cài đặt sở liệu phân tán hệ quản trị sở liệu...
 • 16
 • 166
 • 0

Giao dịch trong quản trị sở dữ liệu

Giao dịch trong quản trị cơ sở dữ liệu
... chạy nhiều giao dịch song song Trong giao dịch tiến hành hoạt động đọc/viết đĩa, giao dịch khác chạy CPU, giao dịch thứ ba thực đọc/viết CHƯƠNG IV GIAO DỊCH Trang 77 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU đĩa ... HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁI NIỆM Một giao dịch đơn vị thực chương trình truy xuất cập nhật nhiều hạng mục liệu Một giao dịch thường kết thực chương trình người dùng viết ngôn ngữ thao tác liệu ... Write(A) CHƯƠNG IV GIAO DỊCH Trang 86 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Read(A) Schedule-11 figure IV- 17 Giao dịch T10 viết giá trị đọc T11 Giao dịch T12 đọc giá trị viết T11 Giả sử điểm T10 thất bại...
 • 24
 • 380
 • 5

CHƯƠNG IV GIAO DỊCH TRONG HỆ QUẢN TRỊ SỞ DỮ LIỆU

CHƯƠNG IV GIAO DỊCH TRONG HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
... đọc/viết đĩa, giao dịch khác chạy CPU, giao dịch thứ ba thực đọc/viết CHƯƠNG IV GIAO DỊCH Trang 77 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU đĩa khác tăng lượng đầu vào hệ thống có nghĩa tăng số lượng giao dịch thực ... vài giao dịch Tình xảy giao dịch đọc liệu viết Ti Ta xét lich trình schedule-11 sau T10 T11 T12 Read(A) Read(B) Write(A) Read(A) Write(A) CHƯƠNG IV GIAO DỊCH Trang 86 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ... figure IV- 22 Đồ thị thứ không chứa chu trình, lịch trình khả view CHƯƠNG IV GIAO DỊCH Trang 92 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU BÀI TẬP CHƯƠNG IV IV.1 Liệt kê tính chất ACID Giải thích hữu ích chúng IV. 2...
 • 24
 • 395
 • 4

Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản dựa trên ngôn ngữ lập trình VisualBase 6.0 hệ quản trị sở dữ liệu Access 2003

Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý dựa trên ngôn ngữ lập trình VisualBase 6.0 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access 2003
... t quc dõn ó tin hc hoỏ hu ht cỏc lnh vc qun Trng ó phõn chia nhim v qun tng cỏc nhim v nh nh qun tuyn sinh ti chc, qun th vin, qun sinh viờn, qun tuyn sinh, qun trang thit ... mt phn mm qun VisualBase 6.0 l ngụn ng lp trỡnh c a vo ging dy chớnh ti khoa Tin hc kinh t trng i hc Kinh t quc dõn Access 2003 l h qun tr c s d liu thụng dng nht hin Vi Access 2003 ngi dựng ... trũ ca thụng tin qun - Hot ng thụng tin gn cht vi hot ng qun - Nguyờn vt liu cng nh sn phm ca lao ng qun lý, nờn khụng cú thụng tin thỡ khụng cú qun - Thc t, lao ng qun ngy cng phc...
 • 52
 • 409
 • 2

Hệ quản trị sở dữ liệu - chương 4 - Giao dịch ( transaction )

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - chương 4 - Giao dịch ( transaction )
... Read(A); A:=A-50; Write(A); Read(B); B:=B-10; Write(A); Read(B); B:=B+50; Write(B); Read(A); A:=A+50; Write(A); Schedule-8 figure IV- 14 CHƯƠNG IV GIAO DỊCH Trang 84 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ... schedule-3 đây: T1 T2 Read(A); Write(A); Read(A); Write(A); Read(B); Write(B); Read(B); CHƯƠNG IV GIAO DỊCH Trang 81 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Write(B); Schedule-3 ( viết dạng thoả thuận) figure IV- ... Read(A); Temp:=A*0.1; A:=A-temp; Write(A); Read(B); B:=B+temp; Write(B); Read(A); A:=A-50; Write(A); Read(B); B:=B+50; Write(B); CHƯƠNG IV GIAO DỊCH Trang 79 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Schedule-2...
 • 24
 • 375
 • 1

BÀI TẬP LỚN: Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu : đề tài: Quản Cán Bộ Giáo Viên Trường THPT Hoài Đức A

BÀI TẬP LỚN: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu : đề tài: Quản Lý Cán Bộ Giáo Viên Trường THPT Hoài Đức A
... Datetime DiaChi nvarchar SoDT nvarchar NgayVL Datetime DangVien Bit MaCV varchar MaTo varchar MaLuong varchar MaTo varchar MaTDCM varchar MaTDNN varchar MaQTCT varchar MaKT varchar MaKL varchar b Bảng ... KHMT1_K2 Đề tài : Quản cán giáo viên trường THPT Hoài Đức A PHẦN I KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT Hoài Đức A Nhiệm vụ mục tiêu : a Nhiệm v : - Tìm hiểu cấu tổ chức trường THPT ... CSDL: a Bảng Giáo Viên Lớp KHMT1_K2 18 Đề tài : Quản cán giáo viên trường THPT Hoài Đức A Tên trường Kiểu liệu Kích thước MaGV varchar 10 Ho nvarchar Ten nvarchar GioiTinh Bit NgaySinh Datetime...
 • 21
 • 1,110
 • 0

Giáo trình tin học 12 Chương 1:Khái niệm về sở dữ liệu hệ quản trị sở dữ liệu Tiết 2 ppt

Giáo trình tin học 12 Chương 1:Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Tiết 2 ppt
... lưu trữ (hệ qtcsdl) nhớ máy tính Hoạt động Hoạt động học Ghi bảng giáo viên sinh để đáp ứng nhu cầu GV: Hiện có khai thác thông tin hệ nhiều người sử dụng với quản trị CSDL? Các hệ quản trị nhiều ... niệm: hiệu nhân ký (H2) cs dl Người ta dùng thuật ngữ hệ thống CSDL (hay hệ CSDL) để : nằm Hệ thống CSDL - Con người gì? - Hệ QTCSDL quản trị Hoạt động Hoạt động học Ghi bảng giáo viên sinh mũi ... Câu 2: Điền vào ô trống đây: Hệ QTCSDL Tiếng Anh gì? Là gì? Chọn câu trả lời để mô tả mối quan hệ thành phần Trả lời: a)1-3 -2, b)1 -2- 3, c )2- 1-3 d) 3-1 -2 Bỏ thành phần số 1, vẽ sơ đồ mô tả quan hệ...
 • 13
 • 451
 • 0

Giáo trình tin học 12 Chương 1:Khái niệm về sở dữ liệu hệ quản trị sở dữ liệu Tiết 3 ppt

Giáo trình tin học 12 Chương 1:Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Tiết 3 ppt
... cấu trúc:Thông tin CSDL? CSDL lưu trữ theo cấu trúc xác định Tính cấu trúc thể điểm sau: Hoạt động Hoạt giáo viên động học Ghi bảng sinh  Dữ liệu ghi vào CSDL lưu giữ dạng ghi  Hệ QTCSDL cần ... giá trị học phải đặt ràng lưu trữ CSDL phải buộc giá trị nhập thỏa mãn số ràng buộc, vào: >=0 ...
 • 11
 • 273
 • 1

Giáo trình tin học 12 Chương 1:Khái niệm về sở dữ liệu hệ quản trị sở dữ liệu Tiết 4 docx

Giáo trình tin học 12 Chương 1:Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Tiết 4 docx
... b 13 4 2 c 132 4 d 1 4 32 Câu 8: Sự khác biệt CSDL hệ QTCSDL a CSDL tập hợp chứa liệu liên quan với nhau, chứa thông tin vấn đề đó, lưu máy tính CSDL hệ quản trị CSDL tạo Hệ quản trị CSDL ... CSDL, dùng quản trị khai thác CSDL b CSDL tập hợp chứa liệu liên quan với chứa thông tin vấn đề CSDL hệ quản trị CSDL tạo Hệ quản trị CSDL phần mềm dùng tạo lập, bảo trì : CSDL, dùng quản trị khai ... sẻ liệu, tính an toàn bảo mật thông tin d Các câu Câu 7: Hãy chọn câu mô tả tương tác thành phần hệ CSDL: Cho biết: Con người1, sở liệu 2, Hệ QTCSDL 3, Phần mềm ứng dụng 4 a 213 4 b...
 • 7
 • 793
 • 3

đồ án công nghệ thông tin Xây dựng phần mềm quản vật tư tại Nhà máy thép Hoà Phát bằng hệ quản trị sở dữ liệu Access ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0

đồ án công nghệ thông tin Xây dựng phần mềm quản lý vật tư tại Nhà máy thép Hoà Phát bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access và ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0
... dng phn mm qun vt t ti Nh mỏy thộp Ho Phỏt bng h qun tr c s d liu Access v ngụn ng lp trỡnh Visual Basic 6.0 Mc tiờu ca ti: ti ny nhm mc ớch phõn tớch, thit k h thng qun vt t gim thiu ... x thụng tin nhanh phc v thng kờ theo cỏc yờu cu c th ca nh qun vo mt thi im bt k m bo x thụng tin nhanh gn, chớnh xỏc lm chc c s lng vt t, hng hoỏ nhp - xut - tn kho giỳp nh qun ... trng xõy dng phn mm ng dng Qun kho: 1.1 La chn ngụn ng xõy dng ng dng: Mụi trng xõy dng ng dng phn mm l Microsoft Visual Basic 6.0 b Microsoft Visual Studio 6.0 1.2 Tng quan ngụn ng xõy dng...
 • 54
 • 221
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hệ quản trị cơ sở dữ liệu chương 5 điều khiển cạnh tranhhệ quản trị cơ sở dữ liệu chương 4 giao dịch transactioncơ sở lý luận về cơ sở dữ liệu ngôn ngữ lập trình c và hệ quản trị cơ sở dữ liệu oraclegiáo án quản trị cơ sở dữ liệuhệ quản trị cơ sở dữ liệu chương 3 lưu trữ và cấu trúc tập tincơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gìgiáo án hệ quản trị cơ sở dữ liệugiáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu accesslý thuyết hệ quản trị cơ sở dữ liệugiáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu oraclegiáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysqlgiáo trình các hệ quản trị cơ sở dữ liệugiáo trình môn hệ quản trị cơ sở dữ liệugiáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu sqlgiáo trình quản trị cơ sở dữ liệu sql 2005giai toan bang may tinh casioSKKN: Rèn kỹ năng “Giải toán tìm quy luật của một dãy số” cho học sinh lớp 6tổng hợp các kỹ năng giải toán bằng máy tính casioBài tập thuế xuất nhập khẩu có lời giải chi tiếtCONG PHA BAI TOAN OXI HOA KHUTUYEN TAP 210 CAU HOI TRAC NGHIEM LY THUYET VAT LI HAY KHOleader market 2 inter downBAI TAP CAC DANG TOAN UNG DUNG THUC TE, DAP AN GIAI CHI TIET, DANG VIET DONGĐỀ THI THỬ TOÁN 2017 CHUYÊN KÈM GIẢI CHI TIẾTSKKN: Một số biện pháp nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của học sinh lớp 5TUYET CHIEU KINH NGHIEM NHAM NHANH TRONG GIAI BAI TAP VAT LI20 DE THI THU VAT LI 2017 CO LOI GIAI CHI TIETMỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHThuyết trình về cảm biến ÁP SuấtHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Hoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật chiếm một vị trí quan trọng. Hình thành nhân cách trẻ ngay từ những năm đầu của cuộc sống. Thông qua hoạt động tạo hình trẻ được khám phá ý thích vẻ đẹp kỳ diệu. Đây cũng là lứa tuổi ham hiểu biết có nhu cầuTài liệu về các loại PLC đầy đủ nhấtMỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 56 TUỔI LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNMột số kinh nghiệm giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 56 tuổi ở trường mầm non Nga TiếnPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sở
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập