Bài tập truyen nhiet

Một số bài tập truyền nhiệt tham khảo

Một số bài tập truyền nhiệt tham khảo
... thất nhiệt m ống qL - Xác đònh nhiệt độ bề mặt lớp cách nhiệt Giải: kL = Hệ số truyền nhiệt, tính theo 1m chiều dài ống 1 kL = =1,412 W / mK 0,708 d i +1 1 +∑ + ln di α d3 α1d1 2λi Tổn thất nhiệt, ... bình G = 84 kg/s, tf’= 30 oC, tf’’= 50 oC Nhiệt độ trung bình BM ống tw = 70 oC - Tính hệ số tỏa nhiệt α ống - Tính L ống Giải: a) Hệ số toả nhiệt α Nhiệt độ trung bình nước: TSVL ρ = 992,2 kg/m3 ... 2,980,43 = 326,76 λ 65,9.10 −2 α = Nu f = 326,76 = 7690,5 W / m 2K d tr 0,028 Hệ số truyền nhiệt nhiệt lượng truyền kL = d ng 1 + + ln α1d ng 2λ v d tr α 2d tr kL = = 73,24 1 32 + ln + 4000 ×...
 • 33
 • 12,904
 • 171

Tài liệu Bài tập truyền nhiệt pptx

Tài liệu Bài tập truyền nhiệt pptx
... 14 Bài 9-19: Giải: th=1000C t0=500C h=140 mm δ= mm λ=58 W/mđộ α=29 W/m2độ tf= ? %saiso á= ? Sai số phép đo có tượng dẫn nhiệt dọc theo vỏ bọc nên nhiệt độ nhiệt kế nhiệt độ khí bình tf mà nhiệt ... 58 W/m.độ α = 11.65 W/m độ θ1 = 80 0C Xác đònh: Nhiệt độ đỉnh cánh Nhiệt lượng truyền qua cánh h l Giải a/ Không kể đến toả nhiệt đỉnh cánh + Nhiệt độ đỉnh cánh θh = θ1 ch(mh) Trong đó: m = [ ... ; , tra đồ thò (hình 9-2) sách tập θ1 r1 m= Ta đựơc ε '' = 0.86 Nhiệt lượng truyền qua cánh xác đònh công thức Q " = ε " F " q (*) Q Trong q = F Q: Nhiệt lượng truyền cho cánh phẳng có chiều...
 • 18
 • 1,157
 • 34

bài tập truyền nhiệt tổng hợp và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

bài tập truyền nhiệt tổng hợp và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt
... dụng PT TRUYỀN NHIỆT để tính F ỐNG MỎNG nên tính HSTN k theo CT vách phẳng (Nhiệt trở dẫn nhiệt cho vách phẳng) Cần tính α2 phía nước chảy ống để xác đònh HSTN k Tìm nhiệt độ vào để tính Δttb ... Diện tích truyền nhiệt F = 15 m2; k = 85 W/(m2K) a) Hãy tính Q; nhiệt độ khói nước b) Nếu động vận hành non tải với G1* = 0,5G1, điều kiện ban đầu khác không thay đổi nhiệt lượng trao đổi nhiệt độ ... khí bên có t2 = 25 oC; α2 = 11 W/(m2K) - Hãy tính tổn thất nhiệt m ống qL - Xác đònh nhiệt độ bề mặt lớp cách nhiệt Giải: kL = Hệ số truyền nhiệt, tính theo 1m chiều dài ống 1 kL = =1,412 W /...
 • 12
 • 3,325
 • 10

Bài tập truyền nhiệt số 4 pdf

Bài tập truyền nhiệt số 4 pdf
... = 6,25.1 04 α = … = 9,28 ; Nu = … = 171,86 W/m2độ Tổn thất nhiệt đối lưu: Qđl = … = 641 1 W Tổn thất nhiệt xạ: giống câu a) Qbx = 2 242 2 W Tổng tổn thất nhiệt: Q = Qđl + Qbx = 641 1 + 2 242 2 = 28833 ... ⎢⎝ ⎣ ⎦ với Tw = 743 oK ; Tf = 303 oK = π 0,5 0,85 5,67(7 ,43 4 – 3,0 34) = 2 242 2 W ** Tổn thất nhiệt đối lưu (như 10.7) ; Kích thước xác đònh l = d tm = 0,5(tw + tf) = 0,5 (47 0 + 30) = 250 oC ... ε c ⎞ ⎛1 q1c ⎜ + − 1⎟ 4 ⎟ ⎜ε ε ⎛ Tc ⎞ ⎛ T1 ⎞ c ⎠ ⎝ ⎜ ⎟ =⎜ ⎟ − Co ⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ Tc = 528 oK ⎛ ⎞ 145 ,6⎜ + − 1⎟ ⎝ 0,8 0,05 ⎠ = 776 = 64 − 5,67 => tc = 255 oC b) Xác đònh số MC để q* = qo 79 Ta...
 • 4
 • 411
 • 12

Bài tập truyền nhiệt số 3 docx

Bài tập truyền nhiệt số 3 docx
... , 25 εl = 0,021.282 730 0,8.0,650, 43. 1,05 = 420 Vì L d Do = 10 0, 533 nên hệ số εl = 1,05 = 18,7 α = Nu f λf d = 420 4,84 ⋅ 10 −2 0, 533 (Bảng 8.1) = 38 ,1 W m K Bài 4: (như 10 .37 ) Ống dẫn khí nóng ... kg/s, nhiệt độ trung bình tf = 30 0 oC Tính hệ số tỏa nhiệt α Xem Prf = Prw Giải: KTXĐ: Þ tương đương d tđ = ⋅ 0,4 ⋅ 0,8 4F = 0, 533 = 2(0,4 + 0,8) U m Khi tf = 30 0 oC, TSVL khói (PL B 23) TSVL: ... 0,617 kg/m3 ν = 45,81.10-6 m2/s; Pr = 0,65 Tốc độ khói ống w= 4,8 V G = = 24 ,3 = 0,617 ⋅ 0,4 ⋅ 0,8 F ρF Re f = ωd νf = 24 ,3 ⋅ 0, 533 = 282 730 > 104 45,81 ⋅ 10− m/s Chế độ chảy rối , 80 , 43 ⎛ Pr...
 • 11
 • 807
 • 22

Bài tập truyền nhiệt số 2 ppsx

Bài tập truyền nhiệt số 2 ppsx
... 27 × 10 2 ν m = 40,61 × 10 W m⋅K Prm = 0,68 Tm = 523 oK o = 25 0 C Grm = (Gr ⋅ Pr )m = 6, 25 5 × 10 gβ d Δt νm −6 m2 s = 9,81 × 0,5 × 440 523 (40,61) × 10 × 0, 68 = 4, 25 3 × 10 − 12 = 6, 25 5 × 10 ... = 120 C 3 Grf = g β l Δt νf = 9,81 × , 02 × 120 413 × 27 ,8 × 10 − 12 = 2, 95 × 10 (Gr ⋅ Pr )f = 2, 95 × 10 × 0,684 = 2, 0178 × 10 ( ε tđ = ,18 Gr ⋅ Pr ) , 25 = ,145 λ tđ = ε tđ × λ = ,145 × , 0349 ... w1 + t w = 20 0 + 80 o = 140 C 2 Theo phụ lục thông số vật lý không khí ta được: ν f = 27 ,8 × 10 λ f = 0,0349 W m.K −6 m2 s Prf = 0,684 Tiêu chuẩn Gr: o Δt = t w1 − t w = 20 0 − 80 = 120 C 3 Grf...
 • 6
 • 678
 • 18

Bài tập truyền nhiệt

Bài tập truyền nhiệt
... at, nhiệt độ lưu thể nguội bên ống truyền nhiệt 1080C, hệ số cấp nhiệt nước bão hoà 9800 w/m độ, hệ số cấp nhiệt lưu thể nguội 350w/m độ Tính: a) Hệ số truyền nhiệt thiết bị? b)Lương nhiệt truyền ... lớp bọc cách nhiệt 0,279 w/mđộ, inox 30 w/mđộ Giải a) Nhiệt tổn thất Do truyền nhiệt ổn định nên lượng nhiệt qua hai lớp tường q =q1= q2 lượnh nhiệt truyền qua chiều dày lớp cách nhiệt 80 mm kể ... F.α 19,97.11 Bài tập 1-11( trang 77 sgk): Một thiết bị trao đổi nhiệt ống xoắn ruật gà với ống truyền nhiệt có đường kính φ100×2 mm dài 20 m làm đồng đỏ Biết lưu thể nóng ống truyền nhiệt nước...
 • 34
 • 2,583
 • 9

Tổng hợp toàn bộ bài tâp truyền nhiệt

Tổng hợp toàn bộ bài tâp truyền nhiệt
... nhiệt độ benzen ngưng tụ nhiệt độ 80 0C ẩn nhiệt ngưng tụ r B=9,45 Kcal/Kg nước dùng làm lạnh có nhiệt độ vào 24 0C nhiệt độ 340C diện tích bề mặt truyền nhiệt 20 m2 Cho Qtt = Hệ số truyền nhiệt ... mặt truyền nhiệt phòng đốt có hệ số truyền nhiệt k = 370 w/m 2.độ Tổn thất nhiệt môi trường xung quanh không Diện tích truyền nhiệt thiết bị A 43 [m2] B 50 [m2] C 49,78m2 D 48,6 [m2] Đáp án C Bài ... Đáp án D BÀI TẬP VỀ TRUYỀN NHIỆT Bài tâp 6-1a: Tường phẳng lớp (hình 6-16) Lớp thép không gỉ dày mm Lớp cách nhiệt vải amiăng 300 mm Nhiệt độ hai bên tường 120 0C 450C.biết hệ số dẫn nhiệt thép...
 • 122
 • 862
 • 4

bài tập truyền nhiệt

bài tập truyền nhiệt
... at, nhiệt độ lưu thể nguội bên ống truyền nhiệt 1080C, hệ số cấp nhiệt nước bão hoà 9800 w/m2 độ, hệ số cấp nhiệt lưu thể nguội 350w/m2 độ.Tính: a) Hệ số truyền nhiệt thiết bị? b)Lương nhiệt truyền ... bọc cách nhiệt 0,279 w/mđộ, inox 30 w/mđộ Giải Hình 6-21 a) Nhiệt tổn thất Do truyền nhiệt ổn định nên lượng nhiệt qua hai lớp tường q =q1= q2 lượnh nhiệt truyền qua chiều dày lớp cách nhiệt 80 ... phương trình truyền nhiệt đẳng nhiệt qua tường phẳng lớp ta có công thức tính hệ số truyền nhiệt sau; 1 δ K = + + = + 0,01 + = 11,42 [w/m2.độ] α1 λ α 250 46,5 12 b) Lượng nhiệt truyền từ lưu...
 • 20
 • 4,369
 • 11

Bài tập truyền nhiệt có lời giải

Bài tập truyền nhiệt có lời giải
... thất nhiệt m ống qL - Xác đònh nhiệt độ bề mặt lớp cách nhiệt Giải: kL = Hệ số truyền nhiệt, tính theo 1m chiều dài ống 1 kL = =1,412 W / mK 0,708 d i +1 1 +∑ + ln di α d3 α1d1 2λi Tổn thất nhiệt, ... BÀI 2: Ống dẫn thép dtr/dng = 200 / 216 mm λ1 = 47 W/(mK) bọc lớp cách nhiệt dày 120 mm, λ2 = 0,8 W/(mK) Nhiệt độ t1 = 360 oC ; hệ số TNĐL phía α1 = 120 W/(m2K) Không khí bên t2 ... a) Hãy tính Q; nhiệt độ khói nước b) Nếu động vận hành non tải với G1* = 0,5G1, điều kiện ban đầu khác không thay đổi nhiệt lượng trao đổi nhiệt độ nước bao nhiêu? GIẢI: a) Tính Q nhiệt độ cuối...
 • 33
 • 2,739
 • 1

BÀI tập TRUYỀN NHIỆT , đh nông lâm tphcm

BÀI tập TRUYỀN NHIỆT , đh nông lâm tphcm
... • Cân nhiệt ta có: Qnt= Qđl Suy ra: n = chùm ống • số chùm ống : chùm • Nhiệt ngưng tụ ống: J • gọi m lưu lượng khối ta có: q=m λ m==0.02748...
 • 2
 • 1,390
 • 0

Tài liệu Bài tập Truyền nhiệt

Tài liệu Bài tập Truyền nhiệt
... at, nhiệt độ lưu thể nguội bên ống truyền nhiệt 108 0C, hệ số cấp nhiệt nước bão hoà 9800 w/m2 độ, hệ số cấp nhiệt lưu thể nguội 350w/m2 độ Tính: a) Hệ số truyền nhiệt thiết bị? b)Lương nhiệt truyền ... inox 30 w/mđộ Giải a) Nhiệt tổn thất Do truyền nhiệt ổn định nên lượng nhiệt qua hai lớp tường q =q1= q2 lượnh nhiệt truyền qua chiều dày lớp cách nhiệt 80 mm kể từ vị trí đầu nhiệt kế bề mặt tường ... nhiệt qua tường phẳng ta có Gọi -nhiệt độ nhiệt kế đo tb nhiệt độ tiếp xúc hai vách tường ta chiều dày mà nhiệt kế cắm vào δ lớp cách nhiệt ( = 0,08 m) q ==104,6 [w/m2] b)Tính ta, Do truyền nhiệt...
 • 32
 • 403
 • 0

Bài tập Truyền động điện

Bài tập Truyền động điện
... 0.7810) = 164,25(v / p ) 0,25 0,25 0,25 sụ: Cõu 1: (3 iờm) Nêu điều kiện ổn định tĩnh truyền động điện Xét xem điểm A có phải điểm làm việc ổn định không? n(v/p) A nc = f(Mc) né = f(Mé) Cõu...
 • 40
 • 4,005
 • 45

Sử dụng hàm Green để giải một số bài toán truyền nhiệt

Sử dụng hàm Green để giải một số bài toán truyền nhiệt
... qua hàm Green - 26- CHƯƠNG III: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÀM GREEN ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT 3.1 Thiết lập phương trình truyền nhiệt: Nhiệt truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt ... Fourier cho toán truyền nhiệt .Trang 30 3.2.2 Phương pháp hàm Green cho toán truyền nhiệt .Trang 33 3.2.3 Bài toán truyền nhiệt miền tròn Trang 35 3.3 Bài toán biên truyền nhiệt dừng ... Các tập truyền nhiệt Nhiệm vụ nghiên cứu • Nghiên cứu sở toán học cho việc xây dựng hàm Green • Xây dựng phương pháp hàm Green để tìm nghiệm toán truyền nhiệt Giải số toán truyền nhiệt phương...
 • 55
 • 1,556
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: bài tập truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệthướng dẫn giải bài tập truyền nhiệtcác dạng bài tập truyền nhiệtgiải bài tập truyền nhiệtbài tập truyền nhiệt có lời giảibài tập truyền nhiệt đối lưubài tập truyền nhiệt ổn địnhtài liệu bài tập truyền nhiệtcách giải bài tập truyền nhiệtmột số bài tập truyền nhiệt tham khảobài tập truyền nhiệt cô đặcbài tập truyền nhiệt số 1bài tập truyền nhiệt qua vách phẳngcác bài tập truyền nhiệt trong excelcách giải bài tập truyền nhiệt trên excelbài tập lớn vi mạch tương tự và vi mạch số, sử dụng ic lm 35quản trị chiến lượckinh tế vận tải và logisticsÁp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh HoáBảo đảm quyền con người trong Hiến phápBÀNG GIẢNG CƠ HỌC THỦY KHÍCƠ học kết cấu tập 1 hệ TĨNH ĐỊNHBảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt NamTHI CÔNG cơ bản và AN TOÀN LAO ĐỘNGCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÙNGĐặc điểm hình sự của tội phạm trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng và giải pháp phòng ngừaĐánh giá văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt NamĐể hiểu đúng và đủ về quy chế và nội suy hai khái niệm trong dụng họcDevelopment of Laser Beam Diffraction Technique for Determination of Thermal Expansion Coefficient of Polymeric Thin FilmsĐịa vị pháp lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamDịch văn bản luật pháp tiếng Việt sang tiếng Anh từ góc độ ngữ dụng họcĐổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp thời kỳ hậu gia nhập WTOEconomic Modernization in Vietnam From Industrialization to Innovation StageEffect of Heat Treatment Conditions on the Properties of FePt Nanoparticles Produced by SonochemistryEffect of Surfactant on Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (pahs) in Thermophilic Anaerobic Co-Digestion of Sludge from Kim-Ngưu River and Organic Waste
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập