Ky thuat xuc tac xuc tac di the

Kỹ thuật canh tác lúa theo 3 giảm 3 tăng

Kỹ thuật canh tác lúa theo 3 giảm 3 tăng
... nước vụ, để lúa vàng 2 /3 miếng ruộng, cho nước vào bón phân đợt Tùy theo ngày chuyển vàng mà lượng phân bón thay đổi khác (chú ý lúa xanh không nên bón phân chờ lúa chuyển vàng ta bón lúa xanh ta ... vào tỷ lệ hạt lép gia tăng) Sau giữ nước đến lúa chín giai đoạn để ruộng khô thiếu nước lúa bị lép Bón phân đợt theo nguyên tắc không ngày không số Ngày lúa chuyển vàng 40 43 45 48 50 Urea Kali ... thuận lợi cho việc sử dụng thuốc trừ cỏ, khống chế cỏ nước áp dụng kỹ thuật rút nước giai đoạn lúa 30 ngày - Bắt ốc bươu vàng để làm giảm mật độ ốc ruộng, tránh bị thiệt hại ốc giai đoạn sau - Đất...
 • 9
 • 265
 • 4

Tài liệu Kỹ thuật canh tác lúa theo 3 Giảm 3 Tăn pptx

Tài liệu Kỹ thuật canh tác lúa theo 3 Giảm 3 Tăn pptx
... nước vụ, để lúa vàng 2 /3 miếng ruộng, cho nước vào bón phân đợt Tùy theo ngày chuyển vàng mà lượng phân bón thay đổi khác (chú ý lúa xanh không nên bón phân chờ lúa chuyển vàng ta bón lúa xanh ta ... giữ nồng độ thuốc Nếu phun liều, làm phản tác dụng) Rút nước vụ biện pháp kỹ thuật quan trọng, rút cạn nước đất khô nứt dấu chân chim tốt Tùy theo giống lúa dài ngày hay ngắn ngày, giống nẩy chồi ... Chăm sóc bón phân Tác dụng số loại phân: - Phân đạm: Giúp lúa phát triển thân, lá, to khỏe cho lớn Bón đạm theo bảng so màu lúa Tránh bón lai rai, bón dư đạm giai đoạn sau, làm cho lúa bị lép nhiều...
 • 4
 • 165
 • 2

Kỹ thuật canh tác lúa theo 3 ppsx

Kỹ thuật canh tác lúa theo 3 ppsx
... nước vụ, để lúa vàng 2 /3 miếng ruộng, cho nước vào bón phân đợt Tùy theo ngày chuyển vàng mà lượng phân bón thay đổi khác (chú ý lúa xanh không nên bón phân chờ lúa chuyển vàng ta bón lúa xanh ta ... Chăm sóc bón phân Tác dụng số loại phân: - Phân đạm: Giúp lúa phát triển thân, lá, to khỏe cho lớn Bón đạm theo bảng so màu lúa Tránh bón lai rai, bón dư đạm giai đoạn sau, làm cho lúa bị lép nhiều ... giữ nồng độ thuốc Nếu phun liều, làm phản tác dụng) Rút nước vụ biện pháp kỹ thuật quan trọng, rút cạn nước đất khô nứt dấu chân chim tốt Tùy theo giống lúa dài ngày hay ngắn ngày, giống nẩy chồi...
 • 16
 • 104
 • 0

 Kỹ thuật làm cây cảnh già đi theo ý muốn ppt

 Kỹ thuật làm cây cảnh già đi theo ý muốn ppt
... thứ khác, cảnh già giá trị 2  cao Các đặc đi m để cảnh trở nên già nua màu không 3  xanh tươi mơn mởn non, thân xù xì, u nằng, móc meo tùm 4  lum, đặc biệt bô rễ mọc tua tua râu cụ già, rễ phải ... xì, u nằng giống với thân cảnh già 6  nua 7  8  1  2  Để làm cho cảnh đặc biệt số loài vạn niên tùng, bách, mai, 3  đa, lộc vừng … loài trông già giá cao Ngoài 4  kĩ thuật thủ công dùng dụng cụ ... đục, moi móc thân để 5  làm cho trông xù xì dân chơi cảnh chuyên nghiệp sử dụng 6  loại hóa chất có tên CUTF loại hóa chất làm 1-2 tuổi thành 7  chục tuổi, nâng giá trị cảnh lên nhiều mà không...
 • 3
 • 269
 • 0

xây dựng quy trình công nghệ sản xuất liên tục biodiesel, sử dụng xúc tác dị thể, trên cơ sở kỹ thuật tạo bong bóng hơi

xây dựng quy trình công nghệ sản xuất liên tục biodiesel, sử dụng xúc tác dị thể, trên cơ sở kỹ thuật tạo bong bóng hơi
... Tục? Tại Sao Chọn Thiết Bị Tạo Nhũ Theo Công Nghệ Tạo Bong Bóng Hơi? Mục Tiêu  Mục tiêu đề tài xây dựng quy trình công nghệ sản xuất liên tục biodiesel, sử dụng xúc tác dị thể, sở kỹ thuật tạo ... phần sau} Để khác phục vấn đề đó, đề tài xin xây dựng quy trình công nghệ sản xuất liên tục biodiesel, sử dụng xúc tác dị thể, sở kỹ thuật tạo bong bóng ( vấn đề nghiên cứu nhiều nước Mỹ, Pháp, ... Chọn Công Nghệ Sản Xuất Liên Tục?  Ưu điểm trình sản xuất liên tục so với trình sản xuất dạng mẻ:       Độ chuyển hóa cao sản phẩm tách liên tục( phản ứng ester hóa phản ứng thuận nghị ) Công...
 • 42
 • 269
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp altretamin sử dụng xúc tác dị thểkỹ thuật vi sóng

Nghiên cứu tổng hợp altretamin sử dụng xúc tác dị thể và kỹ thuật vi sóng
... AV500 ti phũng Phõn tớch cu trỳc - Vin Hoỏ hc (Vin Khoa hc v cụng ngh Vit Nam) 2.1.3 Ni dung nghiờn cu Tng hp altretamin bng k thut vi súng da trờn phng phỏp tng hp altretamin ci tin t quy trỡnh ... altretamin 1.1.3 C ch tỏc dng khỏng t bo ung th ca altretamin Tng quan v mt s phng phỏp tng hp altretamin 1.2.1 Phng phỏp tng hp altretamin ca Donald Kaiser 10 10 1.2.2 PhoTig phỏp tng hp altretamin ... xut thuc ny nc ta l mt vic lm cn thit v cp bỏch Vi mong mun gúp phn vo vic nghiờn cu quy trỡnh sn xut nguyờn liu lm thuc Vit Nam, chỳng tụi tin hnh ti **Nghiờn cu tng hp altretamin s dng xỳc...
 • 67
 • 83
 • 0

Kỹ thuật xúc tác xúc tác đồng thể

Kỹ thuật xúc tác xúc tác đồng thể
... Xúc tác đồng thể? Xúc tác đồng thể xúc tác axít – bazơ, xúc tác enzym, xúc tác phức Ưu điểm xúc tác đồng thể  Có độ chọn lọc hoạt tính cao so với xúc tác dị thể  Điều kiện tiến ... V2 Phản ứng xúc tác đồng thể, xúc tác Axít-Bazơ Phần lớn phản ứng xúc tác đồng thể xúc tác axit bazơ Trong đó, nhiều phản ứng xúc tác axit protonic ( HF, H2SO4, H3PO4,…) số xúc tác axit Lewis( ... Phân chia loại phản ứng đồng thể  Phản ứng đồng thể pha khí  Phản ứng đồng thể pha lỏng Phản ứng đồng thể pha lỏng  2005 Noble Prize in Chemistry Thuyết xúc tác đồng thể Spitanski-Kobozev Thuyết...
 • 36
 • 875
 • 0

Phản ứng xúc tác dị thể 1

Phản ứng xúc tác dị thể 1
... Ưu điem cua xúc tac dò the điểm xuc tác thể Dễ tách chất phản ứng sản phẩm khỏi chất xúc tác Tính chọn lọc cao Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Ví dụ: xúc tác Fe3O4 cho phản ứng CO + H2O CO2 + ... phảûn ứùng xúùc táùc dò thể h h xúùc t ùc khôâng gâây quáù trình hóùa học (ΔG) tá kh t ì hh h Xúc tác làm thay đổi tốc độ phản ứng: k = koe–E/RT Phản ứng xúc tác thể: có tượng khuech tan ... Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Edò thể, biểu kiến: E Arrhenius Edò thể, bkiến = ồng thể, oxt – Δ #hphụ ΔH Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Năng lượng phản ứng đồng thể xúc tác thể E hấp phụ Trần Mai Phương...
 • 15
 • 1,671
 • 14

Phản ứng xúc tác dị thể 2

Phản ứng xúc tác dị thể 2
... Cơ chế phản ứng xúc tác thể mô hình Phảûn ứng oxy hóa – khửû Phản ứng axit - bazơ Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Cơ chế phản ứng xúc tác thể Mô hình 1: Phản ứng oxy hóa - khử: Đặc ... ĐHBK.HCM Cơ chế phản ứng xúc tác thể Mô hình Phản ứng xúc tác oxi hóa - khử Thuyet trường phoi tử Thuyết trương phối tư Cac Các ion co cấu hình d10 (như Hg +2 Cd +2, có cau Hg +2, Cd +2 Cu2+, Ag+, Pt) ... Phương – ĐHBK.HCM Cơ chế phản ứng xúc tác thể Mô hình Phản ứng xúc tác oxi hóa - khử Thuyet trường phoi tử Thuyết trương phối tư Cơ chế cụ thể phản ứng oxy hóa xúc tác khác khác nhau, song...
 • 16
 • 710
 • 8

Phản ứng xúc tác dị thể 3

Phản ứng xúc tác dị thể 3
... Cơ chế phản ứng xúc tác thể Mô hình 2: Phản ứng axit-bazơ: Xú tá bazơ khô X ùc t ùc b kh âng cóù vai t ø quan i trò trọng nghiên cứu Xúc tác axit loại xúc tác quan trọ côâng nghiệäp ... tac proton) ( ùc tác trung tâm axit Lewis (xúc tác aproton) Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Cơ chế phản ứng xúc tác thể Mô hình 2: Phản ứng axit-bazơ Các cation nằm phía mạng tinh thể trung tâm axit ... ng t hi Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Cơ chế phản ứng xúc tác thể Mô hình 2: Phản ứng axit-bazơ Theo quan điểåm thuyếát phức chấát hoạt động: bề mặt xúc tác rắn tồn tại: trung tam a it kiể tr ng...
 • 13
 • 679
 • 5

Phản ứng xúc tác dị thể 4

Phản ứng xúc tác dị thể 4
... Ví dụ, phản ứng cracking isooctan (2,2,4trimetyl pentan) có loại ion co the co loai cacbony tạo ra: isooctan Ưu th Ư thếá Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Phản ứng (3) chiếm ưu ưu tiên ... ưu tiên phân hủy theo hướng tạo ion cacbony có 4C phân tử butylen sảûn pham cracking i h å ki isooctan: C 4 t Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Phản ứng mô hình nghiên cứu cracking Cracking isopropyl ... Hydrocacbon thơm có mạch ankyl dài p phản ứng dễ (toluen có mach ankyl ( ï y ngắn nên không bò cracking) Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Ve Về độ axit cua chat xúc tac: chất xuc tác: ◦ Đ ä axit càøng lớùn h...
 • 7
 • 543
 • 8

Phản ứng xúc tác dị thể 5

Phản ứng xúc tác dị thể 5
... đai lương be phu la đại lượng quan trọng, tốc độ phản ứng xúc tác dò the phụ thể phu thuộc nhieu vao tốc độ hấp phụ nhiều vào toc hap phu va cụ thể phụ thuộc vào đại lượng bề mặt Co nhieu trường ... amoniac)ø Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Áp dụng thuyết Langmuir cho phản ứng khí Qua Quá trình hap phu: phản ưng giưa chất bò hấp hấp phụ: phan ứng chat hap phụ G phần hoạt động bề mặt σ: Hấ h h H áp phụ ... (1), ( ) r1 = k1 P C r' = k' (Ct–C) Ct tổng số phần hoạt động nằm bề mặt xúc tác (thường biểu diễn đơn vò khối lượng xúc tác) Phương pháùp nàøy dùøng cáùc thôâng sốá khóù Ph h í đ d ì h kh xác...
 • 12
 • 469
 • 4

Phản ứng xúc tác dị thể 6

Phản ứng xúc tác dị thể 6
... trình bò phan ứng bề mặt phan chia qua phản ưng tren be phân pha khống chế Phản ứng chiềàu, tốác độ phản ứng xảy bềà mặt tỉ lệ thuận với lượng chất phản ứng bò hấp phụ bề mặt (lượng đo tỉ số bề ... hợp: Phan ứng bề Phản ưng tren be mặt khống che: Cân bang hấp khong chế: Can hap phụ không bò phá vỡ trình tốc độ tổng cộng phụ thuộc tốc độ phản ứng bề mặt Hấp phụ khống chế: Tốc độ phản ứng cao ... số chất phản ứng chậm tốc độ trình phụ thuộc vào giai đoạn này, khống chế tốc độ toàn trình Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Phan ưng be Phản ứng tren bề mặt chậm Toc Tốc độ cua trình bò phan ứng bề...
 • 14
 • 436
 • 4

Phản ứng xúc tác dị thể 7

Phản ứng xúc tác dị thể 7
... hợp: Phan ứng bề Phản ưng tren be mặt khống che: Cân bang hấp khong chế: Can hap phụ không bò phá vỡ trình tốc độ tổng cộng phụ thuộc tốc độ phản ứng bề mặt Hấp phụ khống chế: Tốc độ phản ứng cao ... số bề mặt bò che phủ A P*a - áp suất riêng p n tương ứng cân hóa hoc phầ g ï bề mặt Khi cân hóa học, tốc độ phản ứng bề mặt: K' số cân phản ứng Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Tốc độ hấp phụ Tốác độ ... Thương tốc hap phụ cua số chất phản ứng chậm tốc độ trình phụ thuộc vào giai đoạn này, khống chế tốc độ toàn trình Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Phan ưng be Phản ứng tren bề mặt nhanh hấp phụ nhanh,...
 • 8
 • 429
 • 4

Phản ứng xúc tác dị thể 8

Phản ứng xúc tác dị thể 8
... các số k xác đònh thực nghiệm Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM ý đến giai đoạn khuếch tán phản ứng tren bề be mặt (giai đoan 5) đoạn 1, 3, Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM ... ĐỘÄNG HỌÏC RÚT GỌÏN CỦA SỰÏ HẤP PHỤÏ Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG TRÌNH TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG THEO SỐ LIỆÄU THỰC NGHIỆÄM Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM ...
 • 6
 • 714
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật canh tác lúa theo sriky thuat canh tac lua theo ipmmục tiêu phát triển sức nhanh nắm được kỹ thuật động tác bài thể dục nhòp điệu động tác 1 5 tiếp tục luyện tập chạy bềnkỹ thuật xúc tác đồng thểxúc tác dị thểtiểu luận kỹ thuật xúc tácchất xúc tác dị thểưu nhược điểm của xúc tác dị thểtác dụng của xúc tác dị thểcơ chế xúc tác dị thểxúc tác dị thể là gìxúc tác dị thể hồ sĩ thoảngxúc tác dị thể trong công nghiệptác dụng của xúc tác đồng thể và xúc tác dị thểcơ chế của phản ứng xúc tác dị thểTiểu luận hiệp định thương mại tự do việt nam EU ( EVFTA)tìm hiểu về hàm băm SHA và ứng dụng của nóPhát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện khoái châu, tỉnh hưng yênQuản trị nhân lực tại trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ươngPhát triển du lịch di sản văn hóa dưới nước ở quảng namCột xơnur trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của dân tộc cơtu ở tỉnh quảng namGiáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5 6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm nonTăng cường quản lí nhà nước tại khu di tích đại thi hào nguyễn du xã tiên điền, huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnhnghiên cứu hành vi tiêu dùng thịt bò của hộ gia đình tại phường mường thanh,thành phố điện biên phủ,tỉnh điện biênPhân tích hiệu quả kinh tế nuôi trồng thủy sản của các hộ nông dân trên địa bàn xã gia vượng, huyện gia viễn, tỉnh ninh bìnhĐánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty TNHHThiết kế kỹ thuật Trường THCS Thị trấn Càng LongNghiên cứu chiết tách, khảo sát tính chất của lectin từ hạt đậu đỏ tây (phaseolus vulgais) và đề xuất hướng ứng dụngNghiên cứu chiết tách, xác định thành phần của Carrageenan từ rong sụn ở Ninh ThuậnNghiên cứu chiết tách, xác định thành phần một số Axit hữu cơ trong lá cây sống đờiNghiên cứu đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của loài chà vá chân xám (Pygathrix Cinerea) ở vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia LaiPhát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề phương trình lượng giác ở lớp 11 trung học phổ thôngNghiên cứu khả năng công nghệ của gia công cam thùng trên máy CNCNghiên cứu khả năng xây dựng nhà máy điện mặt trời ở điều kiện Việt NamNghiên cứu khai thác vận hành hiệu quả hệ thống miniscada thành phố Quy Nhơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập