Phương pháp xác định trị số kiềm tổng

TCVN 7630 : 2007 NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ XÊ TAN

TCVN 7630 : 2007 NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ XÊ TAN
... dụng nhiên liệu chuẩn sơ cấp để xác định trị số tan chuẩn chấp nhận cho nhiên liệu riêng rẽ cho hỗn hợp khác hai nhiên liệu Tóm tắt phương pháp 4.1 Trị số tan nhiên liệu điêzen xác định ... Các nhiên liệu trị số tan thấp có đặc tính cháy trễ dài nhiên liệu trị số tan cao Quy trình xác định trị số tan đòi hỏi tất nhiên liệu vận hành với thời gian cháy trễ quy định ... lập trị số tan Trị số tan trung bình A Giới hạn độ tái lập, trị số tan 40 Giới hạn độ lặp lại, trị số tan 0,8 2,8 44 0,9 3,3 48 0,9 3,8 52 0,9 4,3 56 1,0 4,8 A Các trị số tan nằm...
 • 49
 • 414
 • 5

thử nghiệm phương pháp xác định trị số octan và hàm lượng kim loại trong xăng thương phẩm

thử nghiệm phương pháp xác định trị số octan và hàm lượng kim loại trong xăng thương phẩm
... thực đề tài Thử nghiệm phƣơng pháp xác định số octan hàm lƣợng kim loại xăng thƣơng phẩm 2.Mục tiêu đề tài - Thử nghiệm phƣơng pháp xác định trị số octan thiết bị đo trị số octan sử dụng động ... chuẩn CRF tiêu chuẩn - Thử nghiệm phƣơng pháp xác định hàm lƣợng kim loại xăng máy AAS - Tiến hành thí nghiệm xác định trị số octan hàm lƣợng kim loại 20 mẫu xăng thƣơng phẩm địa bàn TP.Cần Thơ ... nghiệm xác định hàm lƣợng Mn xăng - Tiến hành thí nghiệm xác định hàm lƣợng Fe xăng 1.12 Các tiêu theo dõi, đánh giá a) Trị số octan xăng thƣơng phẩm đƣợc xác định theo TCVN 2703: 2007 (Xác định...
 • 83
 • 62
 • 2

Nghiên cứu phương pháp xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan Việt Nam

Nghiên cứu phương pháp xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan Việt Nam
... khụng cú quan h c bit SV: Hoàng Thị Diệp Lớp: Hải quan 49 Chuyên đề thực tập cuối khóa GVHD: Th.S Đinh Lê Hải Hà c quan hi quan phi tin hnh kim tra cỏch thc m ngi mua v ngi bỏn t chc mi quan h ... hi quan, phc v qun lý nh nc v hi quan. Qua ú cú khỏi nim y v tr giỏ hi quan nh sau: tr giỏ hi quan bao gm tr giỏ hi quan ca hng húa xut khu v tr giỏ hi quan ca hng húa nhp khu Tr giỏ hi quan ... Diệp 46 Lớp: Hải quan 49 Chuyên đề thực tập cuối khóa GVHD: Th.S Đinh Lê Hải Hà nghip cú c hi chng minh tớnh khỏch quan ca tr giỏ khai bỏo bng cỏch tr li cỏc cõu hi ca hi quan liờn quan ti vic...
 • 82
 • 209
 • 0

Phương pháp xác định hệ số chiết khấu WACC trong các giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp - thẩm định giá trị CICP tập đoàn gỗ kỹ nghệ Trường Thành - TTF

Phương pháp xác định hệ số chiết khấu WACC trong các giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp - thẩm định giá trị CICP tập đoàn gỗ kỹ nghệ Trường Thành - TTF
... L doanh - S - S - S - Mua bán s - Mua bán th - Mua bán phân bón; ùng, ph ành ch ì; - àng hóa; - V - Kinh doanh b - Xây d - Xây d - Ho 3.1.2 lo ình k ên d ng c nh tranh c a công ty G ã hình thành ... (WACC) c tính b ng công th c sau: WACC = *Re + [5] *Rd *(1 – T) - E giá tr - D giá tr - V t - Re chi phí s - Rd chi phí s 2.2.2 WACC chi phí s ình quân gia quy T thu ng v nh thành ph n h s WACC ... có ch - Doanh nghi lo ình doanh nghi ch t ài s ình, doanh nghi ài s ngh tài c có ch doanh nghi - Doanh nghi doanh nghi p có ch trách nhi ph doanh nghi ên doanh doanh nghi không ti ýl Ngh -CP [4]...
 • 84
 • 147
 • 0

Phân tích các phương pháp xác định hệ số khuyếch tán ẩm và hệ số thoát ẩm bề mặt của gỗ

 Phân tích các phương pháp xác định hệ số khuyếch tán ẩm và hệ số thoát ẩm bề mặt của gỗ
... Mật độ ẩm Toa độ theo chiều khuyếch tán ẩm Hình Gradient ẩm theo chiều dày gỗ (theo chiều khuyếch tán ẩm) Đại lượng đo lượng ẩm gỗ phương trình Fick biểu diễn vài hệ đơn vò khác Phổ biến hệ đơn ... Độ ẩm gỗ W: lượng ẩm gỗ x 100 /lượng gỗ khô kiệt Mật độ ẩm gỗ C: lượng ẩm/ đơn vò thể tích gỗ Tùy thuộc vào hệ đơn vò chọn cho biểu diễn lượng ẩm gỗ mà D có đơn vò (g/cm.s) hay Dc(cm2/s) hệ đơn ... lượng riêng gỗ( g/cm3) Việc xác đònh hệ số khuyếch tán ẩm theo phương pháp ổn đònh cho thấy phép tính toán học đơn giản Qua trường ẩm theo hướng khuyếch tán ẩm tốc độ dòch chuyển ẩm F theo dõi...
 • 6
 • 457
 • 1

Phương pháp xác định đường khử-đường tổng

Phương pháp xác định đường khử-đường tổng
... Hóa học Thực phẩm Phương pháp xác định đường khử -đường tổng VIII .Phương Pháp Sắc Ký Giấy 1.Nguyên lý phương pháp : Có nhiều phương pháp sắc ký kỹ thuật chế biến thực phẩm, phương pháp sắc ký giấy ... phẩm Phương pháp xác định đường khử -đường tổng Các loại đường khử có khả khử Ferricyanur ( Fe3+) thành ferrocyanur ,ion có màu xanh đậm ( xanh prusse) Nhờ ta dùng phương pháp để đònh lượng đường ... Phương pháp xác định đường khử -đường tổng (VO – V1)0.1 G G: Lượng đường kính đem phân tích VO : thể tích glucose chuẩn 0,1 g mẫu chuẩn V1: thể tích glucose chuẩn 0,1 g mẫu đường Đường cát, đường...
 • 31
 • 2,166
 • 13

Báo cáo " PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG THEO ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH " potx

Báo cáo
... khoa học công nghệ xây dựng Số 14/12-2012 89 KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG - Pn: L h s iu chnh giỏ (tng hoc gim) c xỏc nh phự hp vi giỏ toỏn tng ng khong thi gian n v c xỏc nh theo cụng thc: ... thc hin giỏ hp ng X l biu th t l phn tm ng theo tha thun hp ng bi: L h s biu th t l (t trng) ca yu t chi phớ (i) c iu chnh theo tha thun hp ng v c xỏc nh theo cụng thc bi = Ti x(1 a) T (4) ú: Ti ... tớnh theo chi phớ ca tng yu t c iu chnh (Ti) trờn tng chi phớ ca cỏc yu t c iu chnh giỏ hp ng (T), ch khụng phi tớnh trờn giỏ d toỏn (GXD) hoc giỏ hp ng (GH) Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Số...
 • 7
 • 883
 • 6

Phương pháp xác định chỉ số khúc xạ-TCVN: 4335-86 ppt

Phương pháp xác định chỉ số khúc xạ-TCVN: 4335-86 ppt
... độ cần thiết qua vỏ lăng kính khúc xạ kế 3.3 Trong trường hợp nhiệt độ phòng cao nhiệt độ cần xác định số khúc xạ phảI làm theo phương pháp sau đây: - tiến hành xác định phòng có máy đIều hoà nhiệt ... kính xuống 200 C ( nhiệt độ cần thiết khác ) tiến hành xác định - chất lỏng xác định số khúc xạ tỷ lệ tuyến tính với nhiệt độ xác định soó khúc xạ hai nhiệt độ khác ngoại suy nhiệt độ cần thiết ... lỏng mẫu kèm theo khúcxạ kế Việc tiến hành kiểm tra dựa theo hướng dẫn kèm theo máy 2.4 Nếu khúc xạ kế không theo số khúc xạ nước mẫu nói trên, phải dùng núm hiệu chỉnh số để hiệu chỉnh độ chia cần...
 • 3
 • 241
 • 0

Phương pháp xác định nhanh số lượng đồng phân cấu tạo hợp chất hữu cơ ppsx

Phương pháp xác định nhanh số lượng đồng phân cấu tạo hợp chất hữu cơ ppsx
... C2COC3: Có đồng phân tạo bởi gốc C3H7 Vậy số đồng phân cấu tạo xeton = Đ/A: Tổng số đồng phân cấu tạo C5H10O = 10 Ví du 4: Xác định số lượng hợp chất hữu đơn chức đồng phân cấu tạo có cùng ... C2OC3: Có đồng phân tạo bởi gốc C3H7 Vậy số đồng phân cấu tạo ete = Đ/A: Tổng số đồng phân cấu tạo C5H12O = 14 Ví du 3: Xác định số lượng chất no, đơn chức, mạch hở đồng phân cấu tạo có ... đồng phân cấu tạo Phương pháp xác định nhanh số lượng đồng phân cấu tạo hợp chất hữu đề cập sau nhằm giải quyết vấn đề Trần Đăng Tuấn THPT C Duy Tiên Trang 10 Phương pháp xác định nhanh...
 • 18
 • 331
 • 6

skkn phương pháp xác định nhanh số loại kiêu gen và số kiểu giao phối của quần thể. thpt vĩnh lộc

skkn phương pháp xác định nhanh số loại kiêu gen và số kiểu giao phối của quần thể. thpt vĩnh lộc
... mt gen cú alen A, a nm trờn nhim Giáo viên: Hoàng Thị Nhung Phơng pháp xác định nhanh số loại kiểu gen số kiểu giao phối quần thể sc th thng Xỏc nh s kiu gen chung, s kiu gen ng hp, s kiu gen ... kiu gen chung, s kiu gen ng hp, s kiu gen d hp, s kiu giao phi cu qun th S kiu gen chung = S kiu gen ng hp = S kiu gen d hp = Giáo viên: Hoàng Thị Nhung Phơng pháp xác định nhanh số loại kiểu gen ... pháp xác định nhanh số loại kiểu gen số kiểu giao phối quần thể Vớ d 4: Mt qun th ngu phi, xột gen gm cú alen A1, A2, A3, A4, a nm trờn nhim sc th thng Cho bit s kiu gen cú th cú, s kiu gen ng...
 • 21
 • 332
 • 1

phát triển phương pháp xác định một số chất nhuộm màu gây ung thư trong các loại vải bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò khối phổ (hplcms)

phát triển phương pháp xác định một số chất nhuộm màu gây ung thư trong các loại vải bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò khối phổ (hplcms)
... nhu cầu kiểm định sản phẩm để xuất khách hàng Do đó, đề tài Phát triển phương pháp xác định số chất nhuộm màu gây ung thư loại vải phương pháp sắc lỏng hiệu cao ghép đầu khối phổ (HPLC/MS)“ ... HPLC/DAD/MS 1.5.3 Phương pháp LC/DAD [12]: - Nhóm tác giả C Wang đề cập đến cách xác định 16 chất màu gây ung thư gây dị ứng theo phương pháp sắc lỏng ghép đầu DAD Cột sắc ký: C18 (250 mm*4.6 ... thấp, điều gây khó khăn cho việc xác định đồng thời chất màu đầu DAD dễ bị nhiễu bước sóng 15 - Các chất màu tập trung xác định nhiều chất màu phân tán gây dị ứng Phương pháp xác định chủ yếu...
 • 101
 • 399
 • 1

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TẦN SỐ HOÁN VỊ GEN VÀ KIỂU LIÊN KẾT CHO CÁC BÀI TOÁN SINH HỌC VÈ PHÉP LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TẦN SỐ HOÁN VỊ GEN VÀ KIỂU LIÊN KẾT CHO CÁC BÀI TOÁN SINH HỌC VÈ PHÉP LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG
... hợp 1cặp gen cặp lại đồng hợp lặn dựa vào kiểu hình đồng hợp lặn để xác định kiểu liên kết tần số hoán vị gen cho thể dị hợp cặp gen Bước Xác định kiểu liên kết tần số hoán vị gen Một thể cho ... lặn cặp tính trạng xét từ xác định kiểu liên kết tần số hoán vị gen thể có hoán vị gen -Nếu kiểu hình lặn số phưởng đưa toán dạng Dạng1 : bố mẹ tần số hoán vị khác kiểu liên kết đưa dạng hệ phương ... toán phép lai 2cặp tính trạng ba căp gen không alen qui định, hai ba cặp gen liên kết không hoàn toàn có hoán vị gen, em thảo luận, tìm phương pháp giải, đưa kiểu gen tần số hoán vị gen cho toán...
 • 16
 • 557
 • 5

Đối chiếu các phương pháp xác định một số chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng của diesel N0.2D tiêu chuẩn ASTM D975 với biodiesel tiêu chuẩn ASTM D6751

Đối chiếu các phương pháp xác định một số chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng của diesel N0.2D tiêu chuẩn ASTM D975 với biodiesel tiêu chuẩn ASTM D6751
... thông số kỹ thuật biodiesel diesel có khác Và đặc biệt B100 diesel NO 2D phương pháp xác định số tiêu kỹ thuật quan trọng diesel N0.2D tiêu chuẩn ASTM D975 với biodiesel tiêu chuẩn ASTM D6751 ... tài “ Đối chiếu phương pháp xác định số tiêu thuật quan trọng diesel N0.2D tiêu chuẩn ASTM D975 với biodiesel tiêu chuẩn ASTM D6751 đạt kết sau: Tìm hiểu thông tin diesel N0.2D biodiesel ... Đối chiếu phương pháp xác định số tiêu kỹ thuật quan trọng diesel N0.2D tiêu chuẩn ASTM D975 với biodiesel tiêu chuẩn ASTM D6751 GVHD: TS LÊ THỊ THANH HƯƠNG SVTH: Thiều Quang Minh...
 • 25
 • 316
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổChủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc từ năm 1975 đến năm 2001Một số giải pháp góp phần xây dựng và phát triển du lịch bền vững ở Tây Bắc Việt NamVấn đề đạo đức trong triết học Hy Lạp cổ đại và ý nghĩa hiện thời của nóBiện pháp quản lý hoạt động dạy học nhóm ngành nghệ thuật của trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Nam Định trong giai đoạn hiện nayCác biện pháp quản lý giáo dục sức khỏe thể chất cho học sinh Trung học phổ thông ở trường Trung học phổ thông An Lão - Hải PhòngĐào tạo công nhân kỹ thuật theo yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoáChuyên đề Hàm Số Trắc nghiệm 2017Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa tp HCM 2Nghiên cứu độ bền vỏ cầu chủ động ô tô tải nhỏ sản xuất, lắp ráp tại Việt NamBản vẽ autocad máy trộn bê tông hình quả trámBản vẽ thiết kế thân điều ápBản vẽ thiết kế máy xúc gầu thuận E302Bản vẽ autocad máy nghiền xa luân nghiền ướt, máy nghiền con lănBản vẽ autocad máy đùn ép gạch không có buồng chân khôngBản vẽ máy đào gầu nghịchBản vẽ autocad máy nghiền xa luân nghiền thô, máy nghiền con lănHướng dẫn tự học môn thương mại điện tử đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn toán cao cấp cho các nhà kinh tế 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 đại học kinh tế quốc dân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập