ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA, SỬA CHỮA TUYẾN ỐNG

BÀI THUYẾT TRÌNH môn ĐƯỜNG ỐNG bể CHỨA sửa CHỮA TUYẾN ỐNG

BÀI THUYẾT TRÌNH môn ĐƯỜNG ỐNG bể CHỨA  sửa CHỮA TUYẾN ỐNG
... phép tối đa • Sửa chữa tạm thời: Việc sửa chữa nhằm đảm bảo đường ống hoạt động an toàn giai đoạn định Giấy phép làm việc • Sữa chữa đường ống công việc quan trọng, để tiến hành sữa chữa cần phải ... thúc trình sữa chữa đường ống, việc thư nghiệm kiểm tra đường ống việc thiếu Quá trình yêu cầu nhiều tiêu chí nghiêm ngặt để đảm bảo cho đường ống vận hành hoàn hảo, đảm bảo khuyết tật giải sau trình ... pháp sửa chữa Ống hãm lực đai quanh hoàn toàn Cơ giống ống lồng khớp chặt trự đầu cuối hàn góc với ống Chọn vật liệu hàn kiểm tra phải tuân theo B314 Para 451.6 Đường kính ống lồng với đường...
 • 38
 • 108
 • 0

Đồ án môn học đường ốngbể chứa – trạm bơm

Đồ án môn học đường ống – bể chứa – trạm bơm
... ống 75oC Hớng công trình hớng NE nhóm lớp 50cb1 đồ áN môn học: đờng ống bể chứa Chơng : tính toán kiểm tra Xác định chiều dày ống 1.1.Chiều dày ống theo toán đờng ống chịu áp lực Trong đồ án ... việc đồ áN môn học: đờng ống bể chứa - Hệ thống xử lý ống để cắt vát đầu ống xếp ống Các trạm hàn có khả hàn roof, filler cap - Hai phận kéo ống có công suất kéo ống lớn lực kéo tối đa Trạm kiểm ... dựng đợc đồ thị cho phép nhanh chóng xác định đợc đặc trng nhịp, ứng suất lớn ống biến dạng tơng ứng đồ áN môn học: đờng ống bể chứa Các đồ thị dùng để tính toán sơ toán tĩnh đờng ống vợt qua...
 • 113
 • 754
 • 8

Đồ Án Môn Học - Đường Ống - Bộ Môn Công Trình Biển, Đường ỐngBể Chứa - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Đồ Án Môn Học - Đường Ống - Bộ Môn Công Trình Biển, Đường Ống và Bể Chứa - Đại Học Xây Dựng Hà Nội
... t1 = t - tfab , vi tfab = 7%t1 -p lc ngoi nh nht : Pe =nb.( d0 - ì H10 nm ) = 1025.(4 4-0 ,7.7,85).1 0-5 = 0,395 Mpa -p lc trong ln nht : Pli = Pd.inc + cont.g.h = 6,08.1,1 + 1025.9,81.44.1 0-6 = 7,13 ... H100 nm = 9,45 m + x = t1 = t - tfab- tcorr vi tcorr = mm +cvc = 148 kg/cm3 -p lc ngoi nh nht : Pe =nb.( d0 - ì H100 nm ) = 1025.(4 4-0 ,7.9,45).1 0-5 = 0,383 Mpa -p lc trong ln nht : Pli = Pd.inc ... t1 = t - tfab , vi tfab = 7%t1 -p lc ngoi nh nht : Pe =nb.( d0 - ì H10 nm ) = 1025.(4 4-0 ,7.7,85).1 0-5 = 0,395 Mpa -p lc trong ln nht : Pli = Pd.inc + cont.g.h = 6,08.1,1 + 1025.9,81.44.1 0-6 = 7,13...
 • 38
 • 525
 • 1

Giáo trình van bể chứa đường ống

Giáo trình van bể chứa đường ống
... Khung van bao g m ty van, c a van, ñĩa van ñ van hình nh n Hai lo i van c a b n ki u van hình nêm ki u van hai ñĩa Ngoài có m t s ki u van c i ti n t hai lo i ñĩa Van c u (Globe valves): Van c ... ch y m i sau van Yêu c u b n thi t k m t van ch n ñưa tr l c dòng t i thi u v trí hoàn toàn m ñ t ñư c ñ c tính dòng kín v trí hoàn toàn ñóng Van c ng, van c u, van bi, van bư m, van màng có th ... M c dù van c u t o nên t n th t áp l c cao van th ng (Ví d : van c a, x , bi…) có th dùng trư ng h p t n th t áo l c không ph i y u t ñi u n Van c u bao g m: van c u ki u ch Y van góc Van c u...
 • 99
 • 92
 • 2

BÁO cáo THỰC tập ĐƯỜNG ỐNG bể CHỨA

BÁO cáo THỰC tập ĐƯỜNG ỐNG bể CHỨA
... Bể Chứa Cấu tạo sơ đồ bể chứa công nghệ Trang 14 Báo Cáo Thực Tập Đường Ống Bể Chứa Trang 15 Báo Cáo Thực Tập Đường Ống Bể Chứa + Kho N1 - Gồm 06 bể trụ đứng bằng thép mái cố định Tổng thể tích ... trình xuất, nhập xăng dầu Trang 20 Báo Cáo Thực Tập Đường Ống Bể Chứa Trang 21 Báo Cáo Thực Tập Đường Ống Bể Chứa Quy trình nhập Jet A-1 vận chuyển bằng đường nhập vào kho N1 đơn vị bằng phương ... vào chức danh Tổng Giám đốc điều hành Trang Báo Cáo Thực Tập Đường Ống Bể Chứa Phần II: sơ đồ tổ chức công ty Trang Báo Cáo Thực Tập Đường Ống Bể Chứa Phần III Giới thiệu chung Vinapco nhập nhiên...
 • 62
 • 283
 • 0

giáo trình đường ống bế chứa

giáo trình đường ống bế chứa
... Trong trình hàn ñáy bồn hàn không hàn kim loại vành khuyên ñáy bồn Mục ñích kim loại ñể chống thấm 4.2 Chất lượng qúa trình hàn Chủ ñầu tư trình lắp ghép phải có nhiệm vụ kiểm tra quy trình hàn ... Cần lưu ý tiến hành trình thử thuỷ lực sau bồn ñược cố ñịnh vị trí xác ñịnh 5.2 Quy trình thi công bồn Hệ giằng chống gió Trong trình xây dựng, bồn phải ñược bảo vệ ñể có khả chống lại biến dạng ... ñều ñặn ðầu ống hút có lưới lọc ñể ngăn không cho rác vật rắn theo chất lỏng vào bơm gây tắc bơm ñường ống Trên ống hút có van chiều giữ chất lỏng ống hút bơm ngừng làm việc Trên ống ñẩy có lắp...
 • 192
 • 210
 • 0

đồ án môn họcbộ môn kỹ thuật xdctb & đường ống bể chứa đường ốngbể chứa

đồ án môn họcbộ môn kỹ thuật xdctb & đường ống bể chứa đường ống – bể chứa
... THUT XDCTB & NG NG B CHA N MễN HC NG NG B CHA-TB Trong phạm vi đồ án ta xét nhịp treo đường ống với hai toán sau: Bài toán tĩnh(kiểm tra độ bền đường ống qua hố lõm) Bài toán động( toán cộng ... vật có dạng đỉnh lồi: mỏm san hô, đường ống có trước Khi đường ống có nhịp treo toán độ bền đường ống trở lên phức tạp Cần phải xét toán sau: Bài toán nhịp ống chịu tải trọng tĩnh, thường xét ... lực căng dư ống thi công Bài toán nhịp ống chịu tải trọng động lực thuỷ động sóng dòng chảy Bài toán cộng hưởng dòng xoáy nhịp ống Bài toán ổn định tổng thể Bài toán mỏi Các toán tương đối...
 • 54
 • 160
 • 0

BÀI 7 SỬA CHỮA VÀ VÀ BẢO DƯỠNG MÁY NÉN KHÍ BÌNH KHÍ NÉN VÀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ NÉN docx

BÀI 7 SỬA CHỮA VÀ VÀ BẢO DƯỠNG MÁY NÉN KHÍ BÌNH KHÍ NÉN VÀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ NÉN docx
... thổi khí nén làm cặn bẩn nước bám bên cụm dẫn động phanh Tháo máy nén khí - Tháo dây đai - Tháo máy nén khí Tháo bình chứa khí nén - Xả khí nén - Tháo ống dẫn khí nén - Tháo bình chứa nén khí ... suất mở van bi Bình chứa đường ống dẫn khí nén( hình 7- 4) - Bình chứa khí nén làm thép, lắp máy nén khí tổng van điều khiển, dùng chứa khí nén đủ an toàn cho hệ thống phanh Trong bình chứa có lắp ... HỎI VÀ BÀI TẬP Nhiệm vụ máy khí nén ô tô ? Hư hỏng cụm máy nén khí bình chứa khí nén làm cho áp suất khí nén không đủ quy định ? (Bài tập) trình bày cấu tạo nguyên tắc hoạt động máy nén khí THỰC...
 • 7
 • 223
 • 7

Giáo trình đường ốngbể chứa dầu khí - Chương 1 pps

Giáo trình đường ống và bể chứa dầu khí - Chương 1 pps
... Ph n K THU T B N B http://www.ebook.edu.vn Chương T NG QUAN V B N CH A D U KHÍ Gi i thi u Trong công nghi p hoá d u, t t c ho t ñ ng s n xu t, buôn bán, t ... thi t b ph tr : van th , n n móng, thi t b ch ng tĩnh ñi n, mái che… Phân lo i b n ch a d u khí 2 .1 Phân lo i theo chi u cao xây d ng B ng m: ðư c ñ t bên dư i m t ñ t, thư ng s d ng c a hàng ... buôn bán, t n tr ñ u liên quan ñ n khâu b n b ch a B n, b ch a ti p nh n nguyên li u trư c ñưa vào s n xu t t n tr sau s n xu t B n ch a có vai trò r t quan tr ng, có nhi m v : t n tr nguyên...
 • 5
 • 533
 • 8

Giáo trình đường ốngbể chứa dầu khí - Chương 2 docx

Giáo trình đường ống và bể chứa dầu khí - Chương 2 docx
... ð i v i s n ph m d u khí ch a b n cao áp, áp su t tính toán thư ng có giá tr : - Propan : 18 (at) - Butan : (at) - Bupro : 13 (at) Xác ñ nh tác ñ ng bên Các tác ñ ng bên bao g m: 4.1 Tác ñ ng ... khí ta thư ng dùng chân ñ b ng thép hàn Ta ch n v t li u làm chân ñ , thông s chân ñ sau ñó ki m tra b n Các yêu c u ki m tra b n: - Giá tr ng su t mà t i tr ng tác d ng lên giá ñ không l n 2/ 3 ... (m/s2): gia t c tr ng trư ng H: Chi u cao m c ch t l ng b n Thư ng ta tính chi u dày chung cho c b n ch a ch u m t áp su t (nghĩa áp su t tính toán chung cho c b n ch a) ð i v i s n ph m d u khí...
 • 5
 • 333
 • 7

Giáo trình đường ốngbể chứa dầu khí - Chương 3 pot

Giáo trình đường ống và bể chứa dầu khí - Chương 3 pot
... 8 5-1 05 9 5-1 10 10 0-1 15 11 0-1 20 15 0-1 35 7 0-1 00 8 0-1 15 9 5-1 20 6 5-9 5 8 0-1 00 10 0-1 20 13 5-1 60 14 5-1 70 Các lo i máy tr n bitume-cát có th tr n liên t c hay gián ño n, m t vài trư ng h p ph i tr n b ng ... Shelmac200 /30 0 Shelmac300/400 Shelmac400/500 Shelmac500/700 Shelmac S.125 Shelmac SRO MC 800 MC 30 00 MC MC MC Mexphalte 80/100 Mexphalte 60/70 Kho ng nhi t ñ 6 5-9 5 8 0-9 5 8 5-1 05 9 5-1 10 10 0-1 15 11 0-1 20 ... c a n n ñ t dư i n n móng 2 .3 V t li u thi công n n móng H n h p bitume-cát cho bê b n ch a: Cát s ch lư ng bùn 5% Lư ng nguyên li u ch y qua rây 200 mesh nên t 3- 5 % (ñi u có th ñ t t nhi u ngu...
 • 11
 • 299
 • 4

Giáo trình đường ốngbể chứa dầu khí - Chương 4 pdf

Giáo trình đường ống và bể chứa dầu khí - Chương 4 pdf
... ki u van th c t ñư c ñánh giá b ng thông s sau: - Chênh áp - ð kín - ð c tính dòng ch t l ng - Kín h th ng - Yêu c u tác ñ ng - Chi phí ban ñ u - B o dư ng Van c ng hay van c a (gate valve): Van ... uêu c u như: - Ho t ñ ng n ñ nh - D ñi u n - H n ch t i ña s c trình ñi u hành (ăn mòn,….) - Phòng cháy ch a cháy… (hàng ñ u) dùng bơm ly tâm (bơm tr c vít d phát sinh tia l a ñi n) - H n ch ñ ... tr c ti p: - Phao n i (float) - Phao chi m ch (displacer) - ð u ti p xúc tr c ti p (contact) - ð u dò ñi n (electric probe) - Ngoài có lo i d ng c ño m c ch t l ng gián ti p như: - D ng c ño...
 • 22
 • 410
 • 4

Giáo trình đường ốngbể chứa dầu khí - Chương 5 docx

Giáo trình đường ống và bể chứa dầu khí - Chương 5 docx
... sau: - Nhi t ñ - Áp su t - ð d n - pH - N ng ñ ch t ăn mòn - T c ñ dòng ch y Ngoài ñ ăn mòn ch u tác ñ ng ph như: - Trình ñ cán thép - Các lo i ng su t (c ñ nh chu kỳ) - Quá trình x lý nhi t - Liên ... lý hi n tư ng Các y u t nh hư ng ñ n b dày ng: - Ap su t thi t k - Nhi t ñ thi t k - Ăn mòn - Phương pháp l p ñ t - ð a hình ñáy bi n - ð n ñ nh - Tu i th thi t k c a h th ng ñư ng ng Các ñi u ... mí ñư ng ng trình xây l p ng 6G Quá trình hàn ñư c th c hi n góc 450 ng ñư c làm nghiêng m t góc 450 so v i phương ngang ñ m i hàn giáp mí ñư c s p x p theo v trí ngư c l i 450 Quá trình hàn theo...
 • 25
 • 254
 • 3

Giáo trình đường ốngbể chứa dầu khí - Chương 6 ppsx

Giáo trình đường ống và bể chứa dầu khí - Chương 6 ppsx
... ng 4.2 Quá trình r i ng Quá trình r i ng u n ng bao g m trình x lý ng ñ t ño n ng ñúng v trí d c theo chi u dài c a n thi công ng v m t phía c a rãnh ñ chu n b cho trình hàn ng Quá trình hàng ... không liên k t y u ñ n m c m có th xâm nh p vào gây v t n t l p ph cách nhi t 6. 2 Quá trình h ng xu ng rãnh Trư c ti n hành công vi c liên quan ñ n trình h ng xu ng rãnh c n lưu ý ñ c bi t ñ n ... ph i ñư c s a ch a l p t c Quá trình l p rãnh Quá trình l p rãnh thư ng r t ñơn gi n, nhiên c n lưu ý m t s lý sau ñây: Các công vi c liên quan ñ n trình l p Quá trình l p rãnh rãnh c n ñư c th...
 • 13
 • 211
 • 6

Giáo trình đường ốngbể chứa dầu khí - Chương 7 ppsx

Giáo trình đường ống và bể chứa dầu khí - Chương 7 ppsx
... i lo i - Ăn mòn ng t: Lý c n ph i ñánh giá v ăn mòn h nhi u pha vi c v n chuy n khí chưa x lý, khí m, kh - l ng v i h th ng ng khơi ð c bi t v i vi c phát tri n h th ng m v tinh, lo i khí không ... m t trình ăn mòn thép thư ng r t nhi u có th b t kín ph n bơm nư c vào m , oxygen ñư c lo i b kh i nư c nh m gi m thi u trình ăn mòn N u m có dư khí có th lo i b khí b ng phương pháp tách khí ... không khí b bi n ñ i thành oxyt s t, ñi u có th d n ñ n nh ng k t lu n sai l m Phân tích khí: Nh ng khí quan tr ng ñánh giá ăn mòn CO2, H2S O2 Trong m khí ho c nh ng thi t b dùng khí, xác ñ nh khí...
 • 18
 • 353
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật xây dựng đường ỗng bể chứathiết kế đường ống bể chứagiao trinh duong ong be chuaduong ong va be chuaky thuat duong ong be chuabai giang duong ong be chuadịch vụ sửa chữa đường ống nướcsửa chữa đường ống nước hà nộisửa chữa đường ống nước tại nhàsửa chữa đường ống nướcdường ống bể chứa vạn andưỡng trắng da bằng sữa ong chúasilde sửa chữa tuyến ốngsửa chữa tuyến ống ppttiểu luận đường ống bể chứaHacking on XP part 1PHÁP LUẬT về hợp ĐỒNG và bồi THƯỜNG THIỆT hại NGOÀI hợp ĐỒNGtuyen tap de kiem tra ki 1 toan lop 3Hacking tips ( Web Hacking )NGHIÊN cứu TỔNG hợp, đặc TRƯNG cấu TRÚC vật LIỆUNANO – ZEOLIT NAX có CHỨA MAO QUẢN TRUNG BÌNH từ vỏ TRẤUBÀI DỊCH BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM tại AUSTRALIA về THÙ LAO DÀNH CHO GIÁM đốc tài CHÌNH (CFO)Báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần giáo dục trực tuyến việt namChiết xuất glycosid tim từ lá cây trúc đào và từ hạt của cây thông thiênChương 5 tự nghiệm và lệch lạc chương 8 tác động của tự nghiệm và các lệch lạc đối với việc ra quyết định tài chínhNghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2 mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nướcQuản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo mô hình trường học mới ở các trường tiểu học tỉnh tuyên quangSự hội tụ yếu của độ đo monge ampere phức kết hợp với lớp các hàm delta đa điều hóa dướiChuyên Đề Một Số Bài Tập Đọc Hiểu Ngữ Văn THPTĐề xuất các giải pháp hạn chế xâm nhập mặn tỉnh Sóc TrăngMột số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần kỹ thuật điện Việt PhápBài thu hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)TỔNG HỢP QUI TẮC PHÁT ÂM VÀ NHẤN ÂM TIẾNG ANHkế hoạch cá nhân năm 2017 theo chỉ thị số 05 (ngắn gọn, xúc tích)Tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp liên môn cho giáo viên trung học cơ sở huyện cẩm khê, tỉnh phú thọQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THCS ngoài công lập thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh