mpls and bgp lab guide

Tài liệu MPLS Lab Guide Version 1.0 doc

Tài liệu MPLS Lab Guide Version 1.0 doc
... Outline: Lab guide MPLS bao gồm lab sau: * Lab 2-1: Thiết lập môi trường định tuyến IGP Service Provider * Lab 3-1: Thiết lập môi trường mạng lõi (core) MPLS * Lab 5-1: Cấu hình MPLS VPN * Lab 5-2: ... logical lab : Tài liệu cần thiết - Để hoàn thành lab bạn cần tham khảo thêm tài liệu : Cisco IOS document Danh sách câu lệnh cần thiết cho lab : - Bảng sau mô tả câu lệnh cần thiết cho lab Câu ... đồ logical lab Tài liệu cần thiết - Để hoàn thành lab bạn cần tài liệu sau : Cisco IOS documentation Danh sách câu lệnh cần thiết lab: - Bảng sau mô tả câu lệnh cần thiết để sử dụng lab Câu lệnh...
 • 64
 • 161
 • 1

Tài liệu MPLS Lab Guide Version 1.0 ppt

Tài liệu MPLS Lab Guide Version 1.0 ppt
... Outline: Lab guide MPLS bao gồm lab sau: * Lab 2-1: Thiết lập môi trường định tuyến IGP Service Provider * Lab 3-1: Thiết lập môi trường mạng lõi (core) MPLS * Lab 5-1: Cấu hình MPLS VPN * Lab 5-2: ... logical lab : Tài liệu cần thiết - Để hoàn thành lab bạn cần tham khảo thêm tài liệu : Cisco IOS document Danh sách câu lệnh cần thiết cho lab : - Bảng sau mô tả câu lệnh cần thiết cho lab Câu ... đồ logical lab Tài liệu cần thiết - Để hoàn thành lab bạn cần tài liệu sau : Cisco IOS documentation Danh sách câu lệnh cần thiết lab: - Bảng sau mô tả câu lệnh cần thiết để sử dụng lab Câu lệnh...
 • 64
 • 160
 • 0

Test Lab Guide: SharePoint Server 2013 Intranet and Team Sites Guide

Test Lab Guide: SharePoint Server 2013 Intranet and Team Sites Guide
... Test Lab Guide: eBook for SharePoint Server 2013 Intranet and Team Sites May 2013 Test Lab Guide: eBook for SharePoint Server 2013 Intranet and Team Sites Joe Davies Microsoft ...   Test Lab Guide: Base Configuration Test Lab Guide: Install SQL Server 2012 Enterprise Test Lab Guide: Configure SharePoint Server 2013 in a Three-Tier Farm Test Lab Guide: Configure Intranet ... Microsoft Office and Servers Team (itspdocs@microsoft.com) Test Lab Guide: eBook for SharePoint Server 2013 Intranet and Team Sites May 2013  One intranet member server running Windows Server 2008...
 • 41
 • 243
 • 0

MPLS Lab Guide tiếng việt phần 6 doc

MPLS Lab Guide tiếng việt phần 6 doc
... 255.255.255.0 150.x.x1 .66 Pex1(config)# no ip route 10.1.x2.0 255.255.255.0 150.x.x1 .66 Cex1A(config)# router bgp 65 001 Cex1A(config-router)# neighbor 150.x.x1 .66 remote 65 0x1 - Cấu hình bước ... 255.255.255.0 150.x.x2 .66 Pex2(config)# no ip route 10.2.x2.0 255.255.255.0 150.x.x2 .66 Pex2(config)# router bgp 65 001 Pex2(config-router)# neighbor 150.x.x2 .66 remote 65 0x2 - Cấu hình bước sau ... 150.x.x1 .66 remote-as 65 0x1 Pex1(config-router)# address-family ipv4 vrf Internet Pex1(config-router-af)# neighbor 150.x.x1 .66 remote 65 0x1 Pex1(config-router-af)# neighbor 150.x.x1 .66 activate...
 • 13
 • 150
 • 0

MPLS Lab Guide tiếng việt phần 5 potx

MPLS Lab Guide tiếng việt phần 5 potx
... address 150 .x.x1.18 255 . 255 . 255 .240 Pex1(config)# router bgp 650 01 Pex1(config-router-af)# address-family ipv4 vrf Central_AB Pex1(config-router-af)# neighbor 150 .x.x1.17 remote-as 650 x1 Pex1(config-router-af)# ... address 150 .x.x1.34 255 . 255 . 255 .240 Pex2(config)# router bgp 650 01 Pex2(config-router-af)# address-family ipv4 vrf Central_AB Pex2(config-router-af)# neighbor 150 .x.x1.33 remote-as 650 x2 Pex2(config-router-af)# ... Px1(config)# interface serial0/0.2x1 point-to-point Px1(config-subif)# ip address 192.168.100.** 255 . 255 . 255 .248 Px1(config-subif)# frame-relay interface-dlci 2x1 Px1(config-fr-dlci)# no shutdown -...
 • 11
 • 168
 • 0

MPLS Lab Guide tiếng việt phần 4 doc

MPLS Lab Guide tiếng việt phần 4 doc
... Cex2B kết nối Tài liệu cần thiết - Tài liệu cần thiết lab này: Cisco IOS documentation Danh sách câu lệnh: - Những câu lệnh thực thi lab giống lab trước Task 1: Thiết kế giải pháp VPN - Site Cex1A ... Pex2(config-router-af)# neighbor 150.x.x2 .49 remote-as 650x2 Pex2(config-rotuer-af)# neighbor 150.x.x2 .49 active Pex2(config-router-af)# neighbor 150.x.x2 .49 as-override - Cấu hình bước sau router ... Pex1(config-router-af)# neighbor 150.x.x1 .49 remote-as 650x1 Pex1(config-router-af)# neighbor 150.x.x1 .49 activate Pex1(config-router-af)# neighbor 150.x.x1 .49 as-override Task 3: Chọn đường đường...
 • 10
 • 102
 • 0

MPLS Lab Guide tiếng việt phần 3 potx

MPLS Lab Guide tiếng việt phần 3 potx
... logical lab : Tài liệu cần thiết - Để hoàn thành lab bạn cần tham khảo thêm tài liệu : Cisco IOS document Danh sách câu lệnh cần thiết cho lab : - Bảng sau mô tả câu lệnh cần thiết cho lab Câu ... CE câu lệnh Ping vrf trace vrf router PE Example: Cex1# ping 150.x.x2 .33 Cex1A# ping 150.0.02.17 Cex1B# trace 150.x.x2 .33 Cex1A# trace 150.x.x2.17 Pex1# ping vrf Customer_A 10.1.x2.49 Pex2# ping ... metric IX- Lab 5 -3 : Định tuyến OSPF router PE CE Phạm vi đối tượng lab: - Một số khách hàng định sử dụng OSPF giao thức định tuyến mạng VPN, đôi khi, chạy với RIP BGP site khác Trong phần này,...
 • 10
 • 149
 • 0

MPLS Lab Guide tiếng việt phần 2 pps

MPLS Lab Guide tiếng việt phần 2 pps
... Px2(config)# ip cef Px2(config)# interface serial 0/0.111 Px2(config-subif)# mpls label protocol ldp Px2(config-subif)# mpls ip Px2(config)# interface serial0/0.1 12 Px2(config-subif)# mpls label ... x :20 Pex2config)# interface serial0/0.101 Pex2config-subif)# ip vrf forwarding Customer_A Pex2config-subif)# ip address 150.x.x1.18 25 5 .25 5 .25 5 .24 0 Pex2config)# interface serial 0/0.1 02 Pex2config-subif)# ... Pex1(config-subif)# mpls ip - Cấu hình bước sau router Pex2 : Pex2(config)# ip cef Pex2(config)# interface serial 0/0.111 Pex2(config-subif)# mpls label protocol ldp Pex2(config-subif)# mpls ip - Cấu...
 • 10
 • 166
 • 0

MPLS Lab Guide tiếng việt phần 1 pps

MPLS Lab Guide tiếng việt phần 1 pps
... 19 2 .16 8.x .17 /32 Pex1 (S0/0 .11 1) 19 2 .16 8.x.49/28 Pex2 (S0/0 .10 1) 15 0.x.x2 .18 /28 Pex2 (S0/0 .10 2) 15 0.x.x2.34/28 Pex2 (loopback0) 19 2 .16 8.x.33/32 Pex2 (S0/0 .11 1) 19 2 .16 8.x.65/28 Px1 (S0/0 .11 1) 19 2 .16 8.x.50/28 ... http://www.vnexperts.net Cex1A (E0/0) 10 .1. x1 .17 /28 Cex2A (S0/0 .10 1) 15 0.x.x2 .17 /28 Cex2A (loopback0) 10 .1. x2.49/32 Cex2A (E0/0) 10 .1. x2 .17 /28 Cex1B (S0/0 .10 2) 15 0.x.x1.33/28 Cex1B (loopback0) 10 .2.x1.49/32 Cex1B (E0/0) ... (E0/0) 10 .2.x1 .17 /28 Cex2B (S0/0 .10 2) 15 0.x.x2.33/28 Cex2b (loopback0) 10 .2.x2.49/32 Cex2B (E0/0) 10 .2.x2 .17 /28 Pex1 (S0/0 .10 1) 15 0.x.x1 .18 /28 Pex1 (S0/0 .10 2) 15 0.x.x1.34/28 Pex1 (loopback0) 19 2 .16 8.x .17 /32...
 • 10
 • 165
 • 2

The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing Second Edition

The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing Second Edition
... Be sure to visit the book’s website at: www.DSPguide.com The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing Second Edition by Steven W Smith California ... Smith California Technical Publishing San Diego, California The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing Second Edition by Steven W Smith copyright © 1997-1999 by California ... factor of one-thousand in the next 15 years This tremendous power has changed the way science and engineering is done, and there is no better example of this than Digital Signal Processing In the...
 • 14
 • 373
 • 0

CCNA Lab Guide

CCNA Lab Guide
... http://www.vnexperts.net Hình 1-5: Cáp V35 DTE DCE Hình 1-6: Đầu chuyển đổi từ USB sang Serial cho Labtop Phương pháp sử dụng loại cáp Serial - Bảng 1-2 mô tả cách để sử dụng loại cáp serial Điều...
 • 180
 • 240
 • 0

CCNA LAB GUIDE Version 4.0

CCNA LAB GUIDE Version 4.0
... Router(config-router)# version Giao thức định tuyến sử dụng để nhận gửi gói tin Ripv2 Router(config-router)# version Giao thức định tuyến sử dụng để nhận gửi gói tin Ripv1 Router(config-if)# ip rip send version ... nhận gói tin version Ripv1 qua interface Router(config-if)# ip rip receive Router nhận gói tin version Ripv2 qua interface Router(config-if)# ip rip receive Router nhận gói tin Ripv1 version Ripv2 ... gói tin Ripv1 qua interface Router(config-if)# ip rip send version Router gửi gói tin Ripv2 qua interface Router(config-if)# ip rip send version Router gửi gói tin Ripv1 Created by: Dương Văn Toán...
 • 180
 • 246
 • 1

Software Design and Development (A guide) is help you how to managed IT Project. Especially for Design and Develop software project.

Software Design and Development (A guide) is help you how to managed IT Project. Especially for Design and Develop software project.
... Software Design & Development Day - Definitions and Overview Day - Software Design Software Development Day - Definitions & Overview Definitions What is software ? What is software design ... What is software development ? What is a CASE tool ? Day - Definitions & Overview Definitions Software development life-cycle Software development process Software development models Day - Definitions ... Development Software Design Day - Software Design Software design is the activity which produces details about software being developed Its objective is to fully characterize how the software will...
 • 88
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: enteral and parenteral nutrition guidelinesimplementing cisco quality of service lab guideibm infosphere information analyzer methodology and best practices guidehead and neck cancer guidelinesoracle database backup and recovery users guidejournal of parenteral and enteral nutrition guidelinesDân ca nghi lễ trong đời sống văn hóa của người Dao Tuyển ở Việt Nam (LA tiến sĩ)kỹ năng tự học chụp ảnhGiáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học ở việt nam hiện nayKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình MinhGiáo trình hóa lý dược (sách đào tạo dược sỹ đại học) phần 2 PGS TS đỗ minh quangFB THÍCH học CHUI 20 đề THI THPT QUỐC GIA mục TIÊU 5 6 điểmGiải pháp phát triển du lịch Tiền Giang trong hội nhập kinh tế quốc tếNghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ gia cầm tỉnh Bắc GiangGiáo trình tài chính doanh nghiệp (dùng cho đối tượng không chuyên)Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh (LV thạc sĩ)Cach loc du lieu trung nhau trong excelCẬP NHẬT DBR Phải làm được hết các vấn đề trên rồi chuyển lớp rừng gốc sang lớp rừng cập nhật (???r1.tab) và cập nhật theo hướng dẫn trong bộ tài liệu.TÀI LIỆU tập HUẤN CNDBRBAI DU THI VAN DUNG KIEN THUC LIEN MON GIAI QUYET CAC TINH HUONG TIENcach ve bieu do dia lyHướng dẫn em tự ôn luyện Toán lớp 1 theo định hướng phát triển nãng lực.Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9hướng dẫn thực hiện chuan kien thuc ky nang các môn học ở lop 4chuan kien thuc ky nang lop 336 de on luyen toan lop 3 (tap hai)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập