Đánh giá đặc điểm sinh trưởng và phát triển của các dòng lúa QT vụ Xuân 2015 tại xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức

Đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển của các dòng lúa QT vụ Xuân 2015 tại Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức

Đánh giá đặc điểm sinh trưởng và phát triển của các dòng lúa QT vụ Xuân 2015 tại xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức
... thu dòng lúa thí nghiệm Kết nghiên cứu dòng lúa QT vụ Xuân 2015 Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội tổng hơp lại bảng 3.6 44 Bảng 3.6: Kết nghiên cứu dòng lúa QT vụ Xuân 2015 Phù Lưu Tế, huyện ... lớn Các tiêu suất cho thấy, dòng A1, A2, B1 B2 có triển vọng cho suất cao Qua kết nghiên cứu dòng lúa QT vụ Xuân 2015 Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội lựa chọn dòng đặc điểm sinh trưởng phát ... cứu Nghiên cứu tiêu sinh trưởng, phát triển suất dòng lúa QT điều kiện sinh thái Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội Đánh giá đề xuất dòng lúa có suất cao phù hợp với điều kiện sinh thái vùng 2.2.1...
 • 49
 • 116
 • 0

Đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số giống chè mới được trồng tại mô hình trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2014.

Đánh giá đặc điểm sinh trưởng và phát triển của một số giống chè mới được trồng tại mô hình trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2014.
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––– VŨ SỸ GIỎI Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG CHÈ MỚI ĐƯỢC TRỒNG TẠI MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... mát cho nương chè 27 4.2 kết nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển số giống chè trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 4.2.1 Đặc điểm hình thái chè Bảng 4.2: Đặc điểm hình thái chè thời kỳ ... “Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống chè trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Bước đầu đánh giá khả sinh trưởng phát triển số giống chè phù hợp với điều kiện sinh thái giới thiệu cho...
 • 50
 • 171
 • 0

Đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển của giống chè kim tuyên được trồng tại vùng chè phúc xuân, sông cầu, đại từ thái nguyên

Đánh giá đặc điểm sinh trưởng và phát triển của giống chè kim tuyên được trồng tại vùng chè phúc xuân, sông cầu, đại từ  thái nguyên
... Phúc Xuân, Sông Cầu, Đại Từ - Thái Nguyên 1.2 Mục đích đề tài - Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển giống chè Kim Tuyên vùng chè Phúc Xuân, Sông Cầu, Đại Từ - Thái Nguyên nhằm ... trồng, chăm sóc, thu hái chế biến giống chè Kim Tuyên vùng chè Phúc Xuân, Sông Cầu, Đại Từ - Thái Nguyên 1.3 Yêu cầu đề tài - Theo dõi đặc điểm sinh trưởng phát triển giống chè Kim Tuyên trồng ... trồng vùng chè Phúc Xuân, Sông Cầu, Đại Từ - Thái Nguyên 1.4 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu sở để phát triển giống chè Kim Tuyên vùng chè Phúc Xuân, Sông Cầu, Đại Từ –...
 • 57
 • 1,658
 • 0

Đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp lai hoa lan hồ điệp tại gia lâm hà nội

Đánh giá đặc điểm sinh trưởng và phát triển của một số tổ hợp lai hoa lan hồ điệp tại gia lâm  hà nội
... triển số tổ hợp lai lan Hồ Điệp Gia Lâm, Nội - Mô tả đặc điểm hình thái số tổ hợp lai hoa lan Hồ điệp - Bƣớc đầu định hƣớng đƣợc lai hoa lan Hồ điệp phù hợp với điều kiện ngoại cảnh Gia Lâm - ... cơ, phân tổng hợp 2.1.3 Nội dung nghiên cứu Thí nghiệm: Đánh giá sinh trƣởng phát triển tổ hợp lai lan Hồ điệp - Đánh giá đặc điểm hình thái tổ hợp lai hoa lan Hồ điệp: + Đánh giá đặc điểm hình ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN =====***===== VŨ TÚ ANH ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP LAI HOA LAN HỒ ĐIỆP TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP...
 • 43
 • 107
 • 0

Đánh giá đặc tính sinh trưởng phát triển của các giống hoa phượng lê nhập nội ảnh hưởng của ethrel đến sự ra hoa của giống guzmania cherry trồng chậu tại gia lâm, hà nội

Đánh giá đặc tính sinh trưởng và phát triển của các giống hoa phượng lê nhập nội và ảnh hưởng của ethrel đến sự ra hoa của giống guzmania cherry trồng chậu tại gia lâm, hà nội
... giá tr th m m , ti n hành ñ tài: “ðánh giá ñ c tính sinh trư ng phát tri n c a gi ng hoa Phư ng nh p n i nh hư ng c a ethrel ñ n s hoa c a gi ng Guzmania cherry tr ng ch u, t i Gia Lâm – ... u m i, có giá tr v ñ c ñi m sinh trư ng phát tri n c a hoa Phư ng ñi u ki n tr ng t i Gia Lâm, N i v nh hư ng c a ethrel ñ n s hoa ch t lư ng hoa c a gi ng hoa - Làm tài li u tham kh o ... giá ñ c sinh trư ng c a vi c ñánh giá kh hoa ñ c ñi m hoa c a gi ng ch tiêu quan tr ng Các k t qu cho th y, gi ng khác kh sinh trư ng t ng giai ño n khác nhau, nhiên th i gian qua giai ño n sinh...
 • 105
 • 331
 • 0

Đánh giá đặc tính sinh trưởng phát triển của các giống hoa Phượng nhập nội ảnh hưởng của ethrel đến sự ra hoa của giống Guzmania cherry trồng chậu, tại Gia Lâm – Hà Nội

Đánh giá đặc tính sinh trưởng và phát triển của các giống hoa Phượng Lê nhập nội và ảnh hưởng của ethrel đến sự ra hoa của giống Guzmania cherry trồng chậu, tại Gia Lâm – Hà Nội
... phượng PL2 26 Giống hoa phượng PL3 Giống hoa phượng PL4 27 Giống hoa phượng PL5 Giống hoa phượng PL6 28 Giống hoa phượng PL7 Giống hoa phượng PL8 29 3.2 Hóa chất: Sử dụng ethrel ... giống hoa Phượng nhập nội - Đánh giá đặc điểm sinh trưởng giống Phựợng nhập nội - Đánh giá khả hoa giống hoa Phượng điều kiện miền Bắc Việt Nam - Đánh giá khả chống chịu sâu bệnh - Đánh ... nghiên cứu Rau nhập nội số giống hoa Phượng tiến hành khảo nghiệm đánh giá Các kết trình bày 4.1.1 Khả sinh trưởng đặc điểm hình thái giống hoa Phượng nhập nội Các giống Phượng nhập có...
 • 104
 • 115
 • 0

bước đầu đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của 11 dòng lúa nhập nội

bước đầu đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của 11 dòng lúa nhập nội
... Bước đầu đánh giá khả sinh trưởng & phát triển 11 dòng lúa nhập nội nhằm góp phần hoàn thiện, đánh giá giống nhập nội trƣớc mở rộng vào sản xuất 2 Mục đích nghiên cứu - Khảo sát, đánh giá sinh ... hạt/bông 11 dòng lúa nhập nội 42 Biểu đồ 10: Số hạt chắc/bông 11 dòng lúa nhập nội 44 Biểu đồ 11: Khối lƣợng hạt hạt 11 dòng nhập nội 45 Biểu đồ 12: Năng suất hạt 11 dòng nhập nội ... dài đòng 11 dòng lúa nhập nội 26 Bảng 4: Chiều rộng đòng 11 dòng lúa nhập nội 28 Bảng 5: Chiều dài công 11 dòng lúa nhập nội 30 Bảng 6: Chiều rộng công 11 dòng lúa nhập nội 31...
 • 61
 • 61
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp bước đầu đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của 11 dòng lúa nhập nội

Khoá luận tốt nghiệp bước đầu đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của 11 dòng lúa nhập nội
... học: Bước đầu đánh giá khả sinh trưởng & phát triển 11 dòng lúa nhập nội nhằm góp phần hoàn thiện, đánh giá giống nhập nội trước mở rộng vào sản xuất Mục đích nghiên cứu - Khảo sát, đánh giá sinh ... giá sinh trưởng phát triển suất 11 dòng lúa nhập nội gieo cấy vụ mùa năm 2014 khu vực Xuân Hòa, TX Phúc Yên,Vĩnh Phúc, tạo sở để sử dụng 11 dòng lúa nhập nội công tác chọn tạo giống lúa Ý nghĩa ... phương pháp nhập nội Những giống lúa nhập nội phù họp với điều kiện Việt Nam, đưa phát đặc tính tốt, sinh trưởng phát triển tốt, khả chống chịu sâu bệnh cao nghiên cứu chọn lọc đưa vào nhân giống...
 • 72
 • 133
 • 0

Đánh giá một số đặc điểm sinh trưởng phát triển của dòng lúa thuần mới chọn tạo (CD 56 nâu) trong vụ xuân 2011 tại trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

Đánh giá một số đặc điểm sinh trưởng và phát triển của dòng lúa thuần mới chọn tạo (CD 56 nâu) trong vụ xuân 2011 tại trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
... phần nhỏ bé vào công đổi nông nghiệp Việt Nam, thực chuyên đề: Đánh giá số đặc điểm sinh trưởng phát triển dòng lúa chọn tạo (CD 56 nâu) vụ xuân 2011 trường Đại Học Nông Nghiệp Nội 1.2 Mục ... KHCT V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết theo dõi thí nghiệm Đánh giá số đặc điểm sinh trưởng phát triển dòng lúa (CD5 6 nâu) vụ xuân 2011 Trường Đại Học Nông Nghiệp Nội , điều kiện ... Nhằm đánh giá số đặc điểm sinh trưởng phát triển, đặc điểm nông sinh học giống lúa chọn tạo (CD 56) so với giống bố mẹ đối chứng (Khang Dân 18) vụ Xuân 2011 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Tiến hành thí...
 • 48
 • 296
 • 0

Khảo nghiệm, đánh giá đặc điểm sinh trưởng năng suất của một số giống lúa mới trong vụ đông xuân 2007 2008

Khảo nghiệm, đánh giá đặc điểm sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa mới trong vụ đông xuân 2007  2008
... Tĩnh chủ động giống lúa phục vụ cho sản xuất Xuất phát từ sở lí luận thực tế trên, nghiên cứu đề tài: Khảo nghiệm, đánh giá đặc điểm sinh trưởng suất số giống lúa vụ đông xuân 2007 2008 Hà Tĩnh” ... nghiên cứu đề tài: Khảo nghiệm, đánh giá đặc điểm sinh trưởng suất số giống lúa vụ đông xuân 2007 2008 Hà Tĩnh” Mục đích, yêu cầu 2.1 Mục đích Từ kết đạt được, chọn lựa số giống có triển vọng, ... hình thái giống thí nghiệm Đặc điểm hình thái đặc trưng mà qua phân biệt giống với giống khác Mặc khác qua đặc điểm nông học nhận biết phần ưu điểm nhược điểm giống lúa nghiên cứu Các đặc điểm hình...
 • 73
 • 248
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes
... v c im sinh trng v sinh húa ca L sporogenes v Lactobacillus Bng 2.4 Nhng khỏc bit v c im sinh trng v sinh húa ca L sporogenes so vi Bacillus Bng 2.5 Mt vi loi bacteriocin ... Nhng c im, chc nng sinh hc tng ng gia L sporogenes v cỏc vi khun Lactobacillus khỏc Vi khun L sporogenes l mt loi thuc ging Lactobacillus nờn mang nhiu c tớnh v chc nng sinh hc ca Lactobacillus Nhng ... protein vi khun sn xut cú hot tớnh dit khun trc tip [23, 31] C cht ny giỳp vi khun Lactobacillus th hin hot tớnh c ch i vi cỏc vi sinh vt gõy thi h tiờu húa Bng 2.5 Mt vi loi bacteriocin t vi khun Lactobacillus...
 • 57
 • 752
 • 4

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes
... v c im sinh trng v sinh húa ca L sporogenes v Lactobacillus Bng 2.4 Nhng khỏc bit v c im sinh trng v sinh húa ca L sporogenes so vi Bacillus Bng 2.5 Mt vi loi bacteriocin ... Nhng c im, chc nng sinh hc tng ng gia L sporogenes v cỏc vi khun Lactobacillus khỏc Vi khun L sporogenes l mt loi thuc ging Lactobacillus nờn mang nhiu c tớnh v chc nng sinh hc ca Lactobacillus Nhng ... protein vi khun sn xut cú hot tớnh dit khun trc tip [23, 31] C cht ny giỳp vi khun Lactobacillus th hin hot tớnh c ch i vi cỏc vi sinh vt gõy thi h tiờu húa Bng 2.5 Mt vi loi bacteriocin t vi khun Lactobacillus...
 • 57
 • 660
 • 2

Đặc điểm sinh trưởng phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes

Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes
... v c im sinh trng v sinh húa ca L sporogenes v Lactobacillus Bng 2.4 Nhng khỏc bit v c im sinh trng v sinh húa ca L sporogenes so vi Bacillus Bng 2.5 Mt vi loi bacteriocin ... Nhng c im, chc nng sinh hc tng ng gia L sporogenes v cỏc vi khun Lactobacillus khỏc Vi khun L sporogenes l mt loi thuc ging Lactobacillus nờn mang nhiu c tớnh v chc nng sinh hc ca Lactobacillus Nhng ... protein vi khun sn xut cú hot tớnh dit khun trc tip [23, 31] C cht ny giỳp vi khun Lactobacillus th hin hot tớnh c ch i vi cỏc vi sinh vt gõy thi h tiờu húa Bng 2.5 Mt vi loi bacteriocin t vi khun Lactobacillus...
 • 57
 • 836
 • 1

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống hoa đồng tiền nhập nội trong điều kiện có mái che không có mái che trên địa bàn huyện nghĩa đàn

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống hoa đồng tiền nhập nội trong điều kiện có mái che và không có mái che trên địa bàn huyện nghĩa đàn
... giá khả sinh trưởng phát triển số giống hoa đồng tiền nhập nội điều kiện mái che mái che địa bàn huyện Nghĩa Đàn Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích Đánh giá tình hình sinh trưởng phát triển ... điều kiện sinh thái huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 1.2 Yêu cầu - Đánh giá sinh trưởng phát triển giống hoa đồng tiền điều kiện mái che( nhà mái che) đồng ruộng - Đánh giá khả thích nghi giống ... tài 3.1 Ý nghĩa khoa học - Kết nghiên cứu sở cho việc đánh giá khả thích nghi giống hoa đồng tiền công tác nhập nội giống - Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển giống đồng tiền điều kiện khác...
 • 35
 • 364
 • 0

Đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số giống bưởi đoan hùng potx

Đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh trưởng và phát triển của một số giống bưởi đoan hùng potx
... hình sinh trởng, phát triển số giống Đoan Hùng Bảng Một số đặc điểm sinh trởng hình thái giống phổ biến Đoan Hùng (cây ghép15 tuổi) Giống Chiều Đờng Chiều dài (cm) Chiều rộng (cm) Hình Màu sắc cao ... phân biệt giống Giống Kinh Sửu Khả Lĩnh Bảng Một số đặc điểm giống nghiên cứu Hình dạng Màu sắc vỏ Màu sắc Độ mềm Phẩm vị chín tép tép Cầu Xanh nâu Vàng xanh Nát Ngọt Cầu lồi Vàng nâu Vàng nhạt ... Về đặc điểm hình thái có khác biệt rõ giống kích thớc, hình dạng màu sắc Có thể dễ dàng nhận biết Sửu qua đặc điểm đặc trng nh: dài, hình ô van, phiến gợn sóng, màu xanh tối, dày phiến rộng giống...
 • 6
 • 488
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 1 khái quát về hoạt động nckh và tài liệu nckh của trường đh khxh amp nvbài 10cổ phần may 10may 10hiến pháp 1946hiến pháp 1992xây dựng số 10công ty may 10chương trình 135xây lắp số 12năm 1999đô thị số 18cơ khí 120phần 1số 1Consumer behavior bulding marketing strategy 11th hawkinBÁO CÁO THỰC TẬP - Công ty TNHH Giao nhận AA LogisticsBÁO CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - MegaUpload – Thành công và thất bạiThực trạng hoạt động marketing của Công Ty Cổ Phần Bến Thành Ô TôSố phức và một số dạng toán hình học phẳng liên quanĐánh giá một số chỉ tiêu kim loại nặng tại một số vùng trồng rau tập trung trên địa bàn tỉnh thái nguyênPhát hiện mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu và ứng dụng trong y họctài liệu sức bền vật liệu tiếng anhBiến đổi về vai trò của người phụ nữ trong gia đình ở Hà Nội hiện nay qua nghiên cứu một số xã, phườngPhát triển năng lực hợp tác cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học theo nhóm nhỏ phần sinh thái họcbài tập lớn môn sức bền vật liệu ĐHXDĐề cương môn Quản trị nhân lực quốc tếĐánh giá khả năng sinh sản của của lợn nái f2 (3 phần 4 duroc x 1 phần 4 meishan) và khả năng sinh trưởng của con lai giai đoạn sau cai sữa nuôi tại hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ tổng hợp hoà mỹ hà nộiNghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm nghèo tại huyện hòa an, tỉnh cao bằngTập huấn trường học kết nốiSINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỦA TỔ CHUYÊN MÔNHuy động cộng đồng tham gia công tác xã hội hóa giáo dục tiểu học quận hồng bàng, thành phố hải phòngNghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch tại khu dự trữ thiên nhiên hữu liên, tỉnh lạng sơnGiáo trình CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN DÙNG TRONG SẢN XUẤT CHẾ TẠOLuận văn tốt nghiệp Nghiên cứu công tác đại lý tàu biển của VOSCO và đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển trong xu thế hội nhập
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập