Bài tập tương lai đơn tương lai gần (1)

Tài liệu Bài tập viết lại câu 1 pptx

Tài liệu Bài tập viết lại câu 1 pptx
... years since John and Mary moved to Edinburgh 10 .The police started looking for him two months ago > For two months now the police have looked for him 11 I have never seen a dirtier-looking dog >This ... (cau thieu "before") 12 Mary rang hours and hours ago >It is hours since Mary rang 13 It is ages since Alan visited his parents >Alan hasn't visited his parents for ages 14 John has not had his ... 5, Man has never had such efficient servants as computer -> Computer are the most Practise : 1, I has never seen such a beautiful building > It's the most beautiful building that I have ever...
 • 2
 • 3,890
 • 89

Bài tập tương lai đơn

Bài tập tương lai đơn
... 5: Write questions in simple future (Đặt câu hỏi tương lai đơn) (When / they / be / back) -> (Who / drive / us / into town) Bài tập: Tương Lai đơn -> (where / we / meet) -> (when / I / be / famous) ... questions (Đặt câu hỏi với tương lai đơn) (your wife / be) at home this evening? What (the weather / be) like tomorrow? If you lose your job, what (you / do)? Bài tập: Tương Lai đơn In your opinion, ... gaps Use simple future (Chia đạng động từ ngoặc sử dụng tương lai đơn) I promise I (call) you as soon as I have any news Bài tập: Tương Lai đơn Those bags look heavy I (carry) one of them for you...
 • 8
 • 138
 • 3

Bài tập tương lai hoàn thành

Bài tập tương lai hoàn thành
... Câu 3: Make the future perfect negative (Hoàn thành câu phủ định sử dụng tương lai hoàn thành) I’m sorry, in three days, Bài Tập: Thì tương lai hoàn thành I (finish) the report Jane (send) the ... question (Tạo câu tương lai hoàn thành, chọn thể khẳng định, phủ định nghi vấn phù hợp) (they / not / go at six) -> (you / everything by seven?) Bài Tập: Thì tương lai hoàn thành -> (we / not ... today Bài Tập: Thì tương lai hoàn thành 10 The travelers (cross) the desert this time tomorrow Câu 7: Fill in the verbs in brackets in Future Perfect (Điền vào chỗ trống sử dụng tương lai hoàn thành) ...
 • 8
 • 81
 • 3

Bài tập tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài tập tương lai hoàn thành tiếp diễn
... negative form (Tạo câu phủ định sử dụng tương lai hoàn thành tiếp diễn) She (study), so she’ll want to study tomorrow Bài Tập: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn We They He I (work), so we’ll have ... question form (Tạo câu sử dụng tương lai hoàn thành tiếp diễn) (you / work) when we meet? -> (she / live) here for long when she moves? Bài Tập: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn -> (Julie / study)? ... Bài Tập: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn I (work), so I’ll be tired She (play) tennis, so she’ll be hungry We (walk)...
 • 7
 • 100
 • 2

Bài tập tương lai tiếp diễn

Bài tập tương lai tiếp diễn
... dạng động từ ngoặc sử dụng tương lai tiếp diễn) At midnight we (sleep) This time tomorrow we At eight I (sit) on the beach (watch) the film Bài tập: Thì tương lai tiếp diễn Tonight we (cram up) ... afternoon? Bài tập: Thì tương lai tiếp diễn He (not/draw) 10 They (argue) tomorrow morning again? Câu 7: Complete the sentenses (use future progressive) (Hoàn thành câu sử dụng tương lai tiếp diễn) ... Bài tập: Thì tương lai tiếp diễn 10 They in Hanoi just about now (to arrive) Câu 4: Fill in the verbs in brackets in Future Progressive (Future Continuous) (Điền vào chỗ trống sử dụng tương lai...
 • 6
 • 150
 • 6

Bài tập tương quán

Bài tập tương quán
... học tập Tính đồng phương sai biến Thu nhập gia đình với Nhận xét kết BÀI Hãy tính hệ số tương quan tuyến tính X Y X Y 12 10 12 14 15 18 24 18 20 22 Kiểm định ý nghĩa hệ số tương quan tổng thể Bài ... 1,81 2000 1,94 1,39 2001 1,97 1,2 2002 2,06 1,17 2003 2,02 Tính hệ số tương quan nhu cầu giá, nhận xét mối tương quan Tính hệ số tương quan nhu cầu với nhu cầu, nhận xét kết Tính đồng phương sai ... kết thi cuối khóa sinh viên ghi nhận sau Số học 2,5 4,5 Điểm 6,5 7,5 Tìm hiểu mối tương quan X Y đại lượng phù hợp Bài Nhu cầu café năm bị biến động theo sau Năm Nhu cầu Giá (USD) 0,77 1993 2,57...
 • 2
 • 682
 • 4

Bai tap viet lai cau- trinh do B

Bai tap viet lai cau- trinh do B
... 162 If it doesn’t rain soon, millions of pound’s worth of crops will be lost ⇒ Unless 163 “Don’t move or I’ll shoot” the bank robber said to the clerk ⇒ The bank robber threatened ... never in doubt ⇒ At no time 216 This will be the orchestra’s first performance outside London ⇒ This will be the first time 217 I apply for the job but was turned down ⇒ My ... 20 My husband didn’t leave the car keys, so I couldn’t pick him up at the station ⇒ If my husband 21 “I don’t think John will come,” said Bill ⇒ Bill doubted 22...
 • 20
 • 14,630
 • 197

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)
... test……………………………………………………… 29.Phone now or you will be late -You will…………………………………………………… E Một số mẫu câu khác 30.I advise you to put your money in a bank -You’d …………………………………………… 31.Why don’t you meet ... suggest………………………………………… 32.I would prefer you to deliver the package on Monday -I’d rather…………………………………………………… ĐÁP ÁN A.1…I went to a concert was over a year ago 2…haven’t really enjoyed myself since your birthday...
 • 3
 • 85,900
 • 5,960

Bai tap viet lai cau Condotional sentence

Bai tap viet lai cau Condotional sentence
... holiday because we didn’t have enough time If………………………………………………………………………………………………… We got lost because we didn’t a map If………………………………………………………………………………………………… 10 The match can be cancelled because ... because I have a date with my old classmates If……………………………………………………………………………………………… She didn’t hurry, so she missed the train If……………………………………………….……………………………………………… I never got very lonely because ... If………………………………………………………………………………………………… 11 He lost all his money because he wasn’t careful If………………………………………………………………………………………………… 12 Because Simon doesn’t live near his mother, he can’t visit her...
 • 2
 • 9,331
 • 1,502

Dap an bai tap viet lai cau

Dap an bai tap viet lai cau
... He hardly does any work 136.It is not easy to leave here after such a long time 137 It is such a dirty restaurant that no one wants to eat there 138 If you don’t have a visa, you can’t visit Moscow ... 128 It is too far for me to see 129 I don’t want to see him tomorrow 130 After he had worked hard for many years, he retired 131.His saving money can help him buy a new house 132 Ba kept us waiting ... visit Moscow 139 I am interested in reading scientific books 140 No body in her class is taller than Jane 141 He was made to study for his exam 142 Peter said: “I am not feeling well” 143 I am looking...
 • 2
 • 6,547
 • 268

Bài tập viết lại câu môn anh văn lớp 6

Bài tập viết lại câu môn anh văn lớp 6
... ……………………………………………………………… 66 Does Phong’s school have forty classrooms ? Are ……………………………………… 67 Mr Minh has a son, Trung Mr Minh 68 Huyen walks to school every afternoon Huyen goes 69 Phuong ... My new house ……………………………………………… 63 .I cycle to school every day I go …………………………………………………… 64 .What’s your brother’s job? ~ A doctor What ……………………………………………………………… 65 Phong has a sister Her name is ... traveling ……………………………………………………… 60 .Nam’s father’ car is white Nam’s father has ………………………………………………………… 61 .How much beef you want? How much beef would ……………………………………………… 62 .There are three floors in...
 • 5
 • 18,991
 • 1,285

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tương tác gen 12dap an bai tap viet lai cau 1cbài tập thể dục đơn giản cho vòng 1bài tập tương lai đơn và tương lai gầnbài tập tương lai gần và tương lai đơnbài tập tương lai đơnbai tap tuong lai ganbài tập tương lai tiếp diễncac dang bai tap viet lai cau co nghia tuong tubài tập phép lai tương đươngbài tập tương lai hoàn thành tiếp diễnbài tập viết lại câu tường thuậtbai tap viet lai cau thi qua khi don sang hien tai hoan thanhbài tập viết lại câu thì quá khứ đơnbai tap ve lai don va lai kepBài Dự Thi Ngữ Văn Tục Ngữ Về Thiên Nhiên Và Lao Động Sản XuấtTổ Chức Hướng Dẫn Chỉ Đạo Thực Tập Sư Phạm Mầm Non Hệ Tại Chức, Hình Thức Không Tập TrungĐề thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn tỉnh quảng bình năm học 2016 2017 (có đáp án)Hướng dẫn cách làm đồng hồ đếm ngược trong powerpointsuy thận mạn tính và 2 phương pháp điều trị thay thếĐề Cương Môn Học Tin Học Cơ Sở A1Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Đội Ngũ Giáo Viên Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Ở Trường Tiểu HọcThực Tập Sư Phạm Áp Dụng Cho Đào Tạo Giáo Viên Phổ Thông, Mầm Non Trình Độ Đại Học, Cao Đẳng Và TCCNTổ Chức Dạy - Học Theo Nhóm Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dạy - Học Môn Thể Dục 2ôn tập lập thẩm định dự ánkhai thác năng lượng sétNhóm 1 KHH CHUYỂN DỊCH cơ cấu NGÀNHBỘ đề THI THỬ TRẮC NGHIỆM địa lý THPT QUỐC GIA của các TRƯỜNG TRONG cả nước có đáp ánĐề Cương Môn Học Chương Trình, Phương Pháp Dạy Học Lịch SửGiáo Án Bài Đàn Ghita Của LOR-CAĐề thi tuyển sinh môn toán 9 tỉnh quảng bình năm học 2016 2017(có đáp án)Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên tỉnh quảng bình năm học 2016 2017(có đáp án)Giáo Án Ngữ Văn Lớp 7 Học Kỳ 2Khảo sát thực trựng thực hành quy chế giao tiếp của Điều dưỡng viên đối với người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Ninh BìnhĐánh Giá Chất Lượng Đào Tạo Đại Học Từ Phía Người Sử Dụng Lao Động – Trường Hợp Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập