Bước đầu nghiên cứu và đề xuất các giải pháp bảo tồn các loài thú linh trưởng (primates) tại vườn quốc gia chư yang sin

Nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại vườn quốc gia ba bể huyện ba bể, tỉnh bắc kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn phát triển loài

Nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại vườn quốc gia ba bể huyện ba bể, tỉnh bắc kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài
... LÂM NGUYỄN DUY TÙNG NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM TẠI VƢỜN QUỐC GIA BA BỂ HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI C u n n n : L m ... nguyên thực vật triển khai vườn quốc gia Ba Bể, chưa có công trình nghiên cứu cách đầy đủ Vì vậy, đề xuất đề tài nghiên cứu Nghiên cứu tính đa dạng loài thực vật quý vườn quốc gia Ba Bể - huyện Ba ... Bể, tỉnh Bắc Kạn nhằm đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển loài góp phần bảo tồn phát triển nguồn gen thực vật quý hiếm, bảo vệ tính đa dạng sinh học khu vực nâng cao vai trò vườn quốc gia Ba...
 • 119
 • 122
 • 0

Bước đầu nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất thử nghiệm đồ hộp ngó sen dầm dấm

Bước đầu nghiên cứu và đề xuất quy trình sản xuất thử nghiệm đồ hộp ngó sen dầm dấm
... www.pdffactory.com 4.1 Quy trình công nghệ đề xuất để sản xuất đồ hộp ngó sen dầm dấm Sau trình nghiên cứu đánh giá đưa quy trình công nghệ đề xuất đồ hộp ngó sen dầm dấm sau: Nguyên liệu Lựa ... loại đồ hộp rau dầm dấm dưa chuột dầm dấm, măng dầm dấm, ớt xanh dầm dấm [1][2] 1.3.2 Một số sản phẩm dầm dấm có thị trường 1.3.2.1 Đồ hộp dưa chuột bao tử dầm dấm: Sản phẩm dưa chuột dầm dấm ... cho đất nước Xuất phát từ nhu cầu thực tế, đề tài nghiên cứu Đồ hộp Ngó sen dầm dấm lựa chọn thực nhằm bước đầu nghiên cứu tiến hành thử nghiệm chế biến bảo quản sản phẩm ngó sen sản phẩm từ...
 • 72
 • 305
 • 1

Nghiên cứu nguồn tài nguyên cây thuốc tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin đề suất các biện pháp bảo tồn, sử dụng bền vững

Nghiên cứu nguồn tài nguyên cây thuốc tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin và đề suất các biện pháp bảo tồn, sử dụng bền vững
... nguồn tài nguyên thuốc tri thức sử dụng thuốc dân tộc địa VQG Chư Yang Sin xác định sau: 3.2.3.1 Các mối đe dọa nguồn tài nguyên thuốc Các nguyên nhân dẫn đến nguồn tài nguyên thuốc VQG Chư Yang ... học, đề xuất biện pháp nhằm bảo tồn phát triển bền vững nguồn tài nguyên thuốc VQG Chư Yang Sin KIẾN NGHỊ Để giữ gìn nguồn gen thuốc Vườn quốc gia Chư Yang Sin thiết phải nhìn nhận vấn đề bảo ... Jack) phân bố VQG Chư Yang Sin 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu trạng tài nguyên thuốc VQG Chư Yang Sin 2.3.2 Giá trị sử dụng mối đe dọa nguồn tài nguyên thuốc VQG Chư Yang Sin 2.3.3 Cơ sở...
 • 24
 • 49
 • 1

XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÂN BỐ, TÁI SINH TỰ NHIÊN LOÀI PƠ MU (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry et Thomas) TẠI VƯỜN QUỐC GIA CHƯ YANG SIN, TỈNH ĐẮK LẮK.

XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÂN BỐ, TÁI SINH TỰ NHIÊN LOÀI PƠ MU (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry et Thomas) TẠI VƯỜN QUỐC GIA CHƯ YANG SIN, TỈNH ĐẮK LẮK.
... ĐẶNG HÙNG PHI XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÂN BỐ, TÁI SINH TỰ NHIÊN LOÀI PƠ MU (Fokienia hodginsii (Dunn) A Henry et Thomas) TẠI VƢỜN QUỐC GIA CHƢ YANG SIN, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ... tồn Vườn Quốc gia Chư Yang Sin Với ý nghĩa đó, tiến hành thực đề tài: Xác định nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến phân bố, tái sinh tự nhiên loài Mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A Henry et Thomas) ... điểm tái sinh loài Mu 59 4.3 Các nhân tố sinh thái ảnh hƣởng đến phân bố tái sinh loài Mu 67 4.4 Quản lý sở liệu sinh thái ảnh hƣởng đến mật độ phân bố loài Mu GIS ...
 • 102
 • 429
 • 0

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hình thành nhân cách XHCN cho học sinh THCS

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hình thành nhân cách XHCN cho học sinh THCS
... sinh Chính đặc biệt ý nghiên cứu việc hình thành phát triển nhân sách học sinh bậc THCS II- Mục đích đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp hình thành nhân cách XHCN cho học sinh THCS Nhằm nâng cao ... tác thực việc hình thành nhân sách cho học sinh THCS phạm vi trờng - Hệ thống số biện pháp thực có hiệu việc hình thành nhân cách cho học sinh THCS V- Phơng pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu qua thực ... việc hình thành nhân cách cho học sinh THCS trờng học tập trờng tiên tiến - Tổng kết kinh nghiệm đạo Phòng giáo dục, Sở giáo dục - đào tạo giải pháp hình thành nhân cách cho học sinh THCS - Nghiên...
 • 11
 • 466
 • 3

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho nhà máy tinh bột sắn fococev quảng trị

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho nhà máy tinh bột sắn fococev quảng trị
... thực đề tài Nghiên đề xuất giải pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu cho nhà máy tinh bột sắn Fococev Quảng Trị Mục íc ê cứu - Khảo sát thực trạng sử dụng lượng nghiên cứu nhằm đưa giải pháp sử dụng ... Nghiên cứu áp dụng giải pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu cho Nhà máy tinh bột sắn Quảng Trị việc xem xét để áp dụng cho nhà máy, nhân rộng ho sản xuất khác nhằm sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, ... đưa hội tiết kiệm lượng hiệu quả, tác giả trình bày hương 13 C ƯƠNG TÍN TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ CHO NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN FOCOCEV QUẢNG TRỊ 4.1CÁC HỆ...
 • 26
 • 310
 • 0

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tp. pleiku, tỉnh gia lai

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tp. pleiku, tỉnh gia lai
... Nghiên cứu đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản chất thải rắn sinh hoạt TP.Pleiku tỉnh GiaLai  Chất thải y tế : bao gồm rác thải sinh hoạt khu vực bệnh viện chất thải nguy hại phát sinh ... Hùng Nghiên cứu đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản chất thải rắn sinh hoạt TP.Pleiku tỉnh GiaLai 2.3.4 Các phương pháp xử CTR 44 Chƣơng : Hiện trạng phát sinh hệ thống quản ... thực biện pháp thu gom , phân loại xử CTR TP.PleiKu C Mục đích nghiên cứu Đề tài Nghiên cứu đề xuất biện pháp nhằm cao hiệu quản CTRSH TP.PleiKu tỉnh Gia Lai thực nhằm đề xuất biện pháp...
 • 88
 • 578
 • 3

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại huyện giao thủy, tỉnh nam định

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại huyện giao thủy, tỉnh nam định
... dịch vụ Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng 1.2.3 Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng giới Thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng trình hướng tới cộng đồng, dựa vào ưu ... thức trên, chọn đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Nghiên cứu nhằm tìm hiểu biện pháp cộng đồng địa phương sử ... NGHIÊN CỨU= Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng...
 • 21
 • 467
 • 3

Nghiên cứu đề xuất các phương pháp kiểm thử giao diện phần mềm

Nghiên cứu và đề xuất các phương pháp kiểm thử giao diện phần mềm
... KIỂM THỬ GIAO DIỆNTHEO PHÂN LOẠI PHẦN MỀM 4.1 Phân loại phần mềm 4.2 Kiểm thử giao diện phần mềm nghiệp vụ 4.3 Kiểm thử giao diện phần mềm nhúng 4.3.1 Hệ thống nhúng đặc điểm 4.3.2 Kiểm thử giao ... DIỆN PHẦN MỀM 3.1 Khái niệm kiểm thử giao diện phần mềm 3.2 Kiểm thử 3.2.1 Nguyên tắc chung kiểm thử giao diện phần mềm 3.3 Danh mục kiểm thử giao diện 3.3.1 Kiểm thử tuân thủ chuẩn Windows 3.3.1.1 ... 1.2.1 Kiểm thử đơn vị 1.2.2 Kiểm thử tích hợp 1.2.3 Kiểm thử hệ thống 1.2.4 Kiểm thử hồi quy Hình 1.3 – Kiểm thử hồi quy mức kiểm thử phần mềm khác 1.2.5 Kiểm thử chấp nhận 1.3 Các phương pháp kiểm...
 • 10
 • 372
 • 0

Nghiên cứu đề xuất các công nghệ tái chế khả thi chất thải rắn plastic trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu và đề xuất các công nghệ tái chế khả thi chất thải rắn plastic trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
... vấn đề khác có liên quan cơng việc thi t Tp.HCM nói riêng nước nói chung Xuất phát từ lý trên, em cho việc tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đề xuất cơng nghệ tái chế khả thi chất thải rắn ... chất thải, góp phần nâng cao hiệu hệ thống quản lý chất thải II MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu Nghiên cứu đề xuất cơng ngệ tái chế khả thi chất thải rắn plastic địa ... Đưa kết khảo sát số sở quận 11 quận 6, từ đánh giá hoạt động tái chế chất thải plastic khu vực Tp.HCM  Chương 4: Trên sở đó, phân tích để lựa chọn đề xuất cơng nghệ tái chế plastic khả thi cho...
 • 90
 • 297
 • 2

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn nguy hại tại Công ty Cổ phần Công Nghiệp thương mại LIDOVIT Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn nguy hại tại Công ty Cổ phần Công Nghiệp và thương mại LIDOVIT Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
... 1191080114 Tên đề tài: NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT – QUẬN THỦ ĐỨC TPHCM Ngày bắt ... ty cổ phần công nghiệp thương mại LIDOVIT - Đánh giá, phân tích ưu nhược điểm hệ thống quản chất thải rắn nguy hại Công ty cổ phần công nghiệp thương mại LIDOVIT - Nghiên cứu, đề xuất biện pháp ... tồn mà đề tài “ Nghiên cứu đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản chất thải rắn nguy hại Công ty cổ phần công nghiệp thương mại LIDOVIT Quận Thủ Đức – Tp.HCM “ lựa chọn thực Hy vọng kết đề tài...
 • 102
 • 460
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sxsh cho công ty tnhh nhuộm nam thành kcn tân tạo q tân bình tp hcmđa dạng các loài thuộc họ bọ ngựa tại vườn quốc gia bạch mãnghiên cứu và đề xất các giải pháp sản xuất sạch hơn tại công ty giấy xuất khẩu thái nguyêncác phát hiện nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính tại công ty tnhh bán lẻ nhanhnguyên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh bắc kạndo an nghien cuu va de xuat nang cao hieu qua quan ly chat thai ran nguy hainghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nước thải cá cơm hấp tại làng nghề cá cơm hấp mỹ tân huyện ninh hải tỉnh ninh thuậnnghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển mô hình nông lâm kết hợpđiều tra khào sát hiện trạng thu gom vận chuyển xử lý bùn thải trên địa bàn thành phố hcm nghiên cứu và đề xuất cơ chế quản lýnghiên cứu và đề xuất giải pháp trung thành hóa khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh maritime bank thanh xuân3 vấn đề nghiên cứu và đề xuất hướng đề tài thực tập chuyên ngànhnghiên cứu và sản xuất các chế phẩm điều trị vết thương vết bỏngnghiên cuu va de xuatphương pháp nghiên cứu và đề xuất một số tiêu chí đánh giábàn luận kết quả nghiên cứu và đề xuất giải phápchiến lược phát triển vinamilk giai đoạn 2010 - 2020KỸ THUẬT MÁY TÍNHhiệu quả kinh tế và những rủi ro trong sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh quảng trịVitamin DChapter 5. Vitamin EVitamin KNiacinBiotinCà phê hòa tan (tải về xem không bị lỗi)Cell immobilization 2Salted Yolk Forming Mechanism of Separated Yolk brining ProcessTổng quan về ong và mật ongTiêu chuẩn quốc gia TCVN 43912015 về khách sạn xếp hạngPhương pháp thu nhận Enzyme ProteaseThực trạng thừa cân, béo phì và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học tại thành phố Mỹ Tho năm 2016Tài liệu bổ sung sách giáo viên hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 10,11,12 phần 2Giáo trình giản yếu về từ vựng và ngữ nghĩa tiếng việt phần 1Hướng dẫn soạn và dạy môn hoạt động trải nghiệm và sáng tạo Tiểu học, THCS, THPTTrắc nghiệm Lý thuyết Hóa luyện thi THPT Quốc gia, phần 3 haySách tham khảo về Dù D6
Đăng ký
Đăng nhập