Tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô CP 888 tại xã eaphê huyện krông pắc tỉnh đăk lăk

tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng thời điểm bón phân kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô cp - 888 tại ea phê -huyện krông pắc - đăk lăk

tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô cp - 888 tại xã ea phê -huyện krông pắc - đăk lăk
... C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUYÊN - NGUY N NG C HU TÌM HI U NH HƯ NG C A LI U LƯ NG VÀ TH I I M BÓN PHÂN KALI N KH NĂNG CH U H N CHO GI NG NGÔ CP - 888 T I XÃ EA PHÊ -HUY N KRÔNG ... i i m bón phân kali n kh ch u h n cho gi ng ngô CP 888 t i Ea phê - Huy n Krông p c – ăk Lăk M c tiêu c a tài Tìm li u lư ng th i i m bón phân kali cho ngô, nh m tăng kh ch u h n tăng hi ... ng ngô CP 888 qua công th c bón kali khác 3.13 50 c a gi ng ngô CP 888 qua công th c bón kali khác 3.12 49 ng thái tăng trư ng di p l c t ng s c a gi ng ngô CP 888 qua li u lư ng th i i m bón kali...
 • 110
 • 196
 • 0

Ảnh hưởng của liều lượng thời kỳ bón phân đạm đến sinh trưởng năng suất giống lúa n97 tại huyện thuận châu tỉnh sợn la

Ảnh hưởng của liều lượng và thời kỳ bón phân đạm đến sinh trưởng và năng suất giống lúa n97 tại huyện thuận châu tỉnh sợn la
... 4.4.1 Ảnh hưởng liều lượng thời kỳ bón phân ñạm ñến thời gian sinh trưởng giống lúa N97 35 4.4.2 Ảnh hưởng liều lượng thời kỳ bón phân ñạm ñến chiều cao 36 4.4.3 Ảnh hưởng liều lượng ... thuật bón phân cho lúa Thuận Châu - Nghiên cứu ảnh hưởng mức ñạm bón ñến sinh trưởng, phát triển suất giống lúa N97 - Ảnh hưởng thời kỳ bón phân ñạm ñến sinh trưởng, phát triển suất giống N97 Lượng ... Kết thí nghiệm 4.4.1 Ảnh hưởng liều lượng thời kỳ bón phân ñạm ñến thời gian sinh trưởng giống lúa N97 Bảng 4.4 Ảnh hưởng liều lượng thời kỳ bón phân ñạm ñến thời gian sinh trưởng ðơn vị: ngày...
 • 88
 • 88
 • 0

Ảnh hưởng của môi trường chất điều hoà sinh trưởng đến khả năng tái sinh nhân nhanh giống Hoàng lan thuộc chi lan Kiếm Cymbidium docx

Ảnh hưởng của môi trường và chất điều hoà sinh trưởng đến khả năng tái sinh và nhân nhanh giống Hoàng lan thuộc chi lan Kiếm Cymbidium docx
... Kết nghiên cứu ảnh hưởng BAP Kinetin đến HSN, chất lượng chồi hai giống Hoàng lan CD5 CD9 trình bày bảng Bảng Ảnh hưởng BAP Kinetin đến hệ số nhân, chất lượng chồi hai giống Hoàng lan CD5 CD9 Công ... bổ sung chất điều hòa sinh trưởng thuộc nhóm Auxin Cytokinins có tác dụng tốt tăng HSN chất lượng chồi hai giống lan CD5 CD9 Môi trường cho HSN chất lượng chồi cao với giống CD5 môi trường MS ... than hoạt tính có ảnh hưởng tích cực đến hình thành rễ giống Hoàng lan CD5 CD9 Ở giống, bổ sung g/l than hoạt tính vào môi trường tạo hoàn chỉnh cho số rễ/cây độ dài rễ cao Đối với giống CD5 số rễ/cây...
 • 9
 • 299
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ph một số ion kim loại đến khả năng phát hiện arsenic của cảm biến sợi nano vàng

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ph và một số ion kim loại đến khả năng phát hiện arsenic của cảm biến sợi nano vàng
... GIA TP HỒ CHÍ MINH PTN CÔNG NGHỆ NANO NGUYỄN THỊ MỸ THO NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ pH VÀ MỘT SỐ ION KIM LOẠI ĐẾN KHẢ NĂNG PH T HIỆN ARSENIC CỦA CẢM BIẾN SỢI NANO VÀNG Chuyên ngành: Vật liệu Linh ... nghệ nano cho môi trường 20 3.2 Cảm biến sợi nano vàng 21 3.2.1 Giới thiệu quy trình chế tạo cảm biến sợi nano vàng 21 3.2.2 Các yêu cầu cảm biến sợi nano vàng dùng ph t As 24 3.3 Cơ sở ph ơng ph p ... QUAN VỀ SỢI NANO VÀNG VÀ PH ƠNG PH P PH N TÍCH As(III) 16 3.1 Những ưu việt công nghệ cảm biến nano cảm biến sợi nano 16 3.1.1 Những ưu việt công nghệ cảm biến nano 16 3.1.2 Cảm biến sợi nano 19...
 • 68
 • 122
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của tá dược chất làm tăng hấp thu đến khả năng giải phóng hấp thu của natri diclofenac dưới dạng thuốc qua da

Nghiên cứu ảnh hưởng của tá dược và chất làm tăng hấp thu đến khả năng giải phóng và hấp thu của natri diclofenac dưới dạng thuốc qua da
... hưởng đến giải phóng hấp thu dược chất từ dạng thu c hấp thu qua da, sau xin đề cập đến số yếu tố 2.1 Ảnh hưởng yếu tô sinh lý tới hấp thu thuốc qua da - Loại da tình trạng da - Bề dày da (đặc ... tác thu c 1.9 Tác dụnq ngoại ý 1.10 Một số dạnq thu c chứa natri diclofenac Một số yếu tô ảnh hưởng đến giải phóng hấpthu dược chát dạng thu c qua da (ì 2.1 Ảnh hưởng yếu tố sinh lý tới hấp thu ... hoạt, chất làm tăng hấp thu cải thiện đáng kể MĐ giải phóng hấp thu qua da nhiều dược chất hấp thu Tức làm tăng sinh khả dụng nhiều dược chất có sinh khả dụng hạn chế dùng thu c theo...
 • 43
 • 233
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường chất điều hoà sinh trưởng đến khả năng tái sinh nhâ nhanh giống hoàng lan thuộc chi lan kiếm cymbidium

nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường và chất điều hoà sinh trưởng đến khả năng tái sinh và nhâ nhanh giống hoàng lan thuộc chi lan kiếm cymbidium
... nhiều kết nghiên cứu loại lan Vì vậy, tiến hành nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường chất ñiều hoà sinh trưởng ñến khả tái sinh nhân nhanh giống Hoàng Lan thuộc chi lan kiếm Cymbidium ... ñược môi trường nồng ñộ chất ñiều hoà sinh trưởng phù hợp cho tái sinh, nhân nhanh tạo hoàn chỉnh, góp phần xây dựng quy trình nhân giống hoa Hoàng Lan 1.2.2 Yêu cầu - Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường ... trường chất ñiều hoà sinh trưởng (Cytokinins, Auxin) ñến nhân nhanh, tái sinh chồi - Nghiên cứu ảnh hưởng than hoạt tính, NAA ñến hình thành rễ - Nghiên cứu ảnh hưởng số giá thể tới sinh trưởng...
 • 134
 • 53
 • 0

Báo cáo thực tập công tác hội cá nhân nhóm tại ÊaYông, huyện Krông pắk, tỉnh Đắk Lắk

Báo cáo thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm tại xã ÊaYông, huyện Krông pắk, tỉnh Đắk Lắk
... Tuấn Lớp 01K1B Báo cáo thực tập công tác hội nhân nhóm nhận diện vấn đề mà học viên rút trình thực tập vừa qua II Những thay đổi thân Qua đợt thực tập công tác hội nhân với thời gian ... II Thực tập công tác hội nhóm 20 Giới thiệu nhóm 20 Kết nghiên cứu trình thành lập nhóm 20 Học viên : Lê Thanh Tuấn Lớp 01K1B Báo cáo thực tập công tác hội nhân nhóm ... NHẬN XÉT HỌC VIÊN THỰC TẬP Hội nông dân ÊaYông, huyện Krông pắk, tỉnh Đắk Lắk ,đã tiếp nhận học viên Lê Thanh Tuấn, lớp 01K1B, thực tập môn học thực hành công tác hội nhân nhóm theo kế hoạch...
 • 27
 • 750
 • 7

Tìm hiểu ảnh hưởng của mật độ phân bón đến năng suất chất lượng hạt giống lúa Khang dân nguyên chủng vụ xuân 2006 tại Thanh Hoá

Tìm hiểu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến năng suất và chất lượng hạt giống lúa Khang dân nguyên chủng vụ xuân 2006 tại Thanh Hoá
... 4.2 ảnh hởng mật độ phân bón đến yếu tố tạo thành suất suất giống khang dân 55 4.2.1 ảnh hởng mật độ phân bón đến số khóm 57 4.2.2 ảnh hởng mật độ phân bón đến số hạt 58 4.2.3 ảnh hởng mật độ phân ... phân bón đến số hạt 58 4.2.4 ảnh hởng mật độ phân bón đến khối lợng 1000 hạt 59 4.2.5 ảnh hởng mật độ phân bón đến suất thực thu 60 4.3 ảnh hởng mật độ phân bón đến chất lợng hạt giống 62 4.3.1 Chất ... phân bón đến động thái đẻ nhánh giống Khang dân vụ xuân 2006 45 Bảng 4.4 ảnh hởng mật độ phân bón đến tăng trởng số giống Khang dân vụ xuân 2006 49 Bảng 4.5 ảnh hởng mật độ phân bón đến số đặc...
 • 107
 • 92
 • 0

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thời gian ngâm hóa chất đến sự biến đổi độ ẩm chất lượng của mực docx

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm hóa chất đến sự biến đổi độ ẩm và chất lượng của mực docx
... gian ngâm hóa chất đến biến đổi độ ẩm chất lượng mực 41 3.1.1 Ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa chất tới biến đổi độ ẩm mực 41 Nồng độ chitosan thời gian ngâm mực dung ... lại mực (%) xác định Viện nghiên cứu ứng dụng Nha Trang - 41 - CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa chất đến biến đổi độ ẩm chất lượng mực ... lượng mực 3.1.1 Ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa chất tới biến đổi độ ẩm mực chitosan có ảnh hưởng lớn đến thay đổi độ ẩm mực Thật vậy, ta tiến hành sấy mực chế độ nhiệt độ t= 400c vận tốc...
 • 67
 • 543
 • 0

ảnh hưởng của liều lượng số lần phun gibberellic acid lên sinh trưởng ra hoa của cây hoa cúc tiger (chrysanthemum sp.) trong nhà lưới, vụ đông xuân 2012 2013

ảnh hưởng của liều lượng và số lần phun gibberellic acid lên sinh trưởng và ra hoa của cây hoa cúc tiger (chrysanthemum sp.) trong nhà lưới, vụ đông xuân 2012 2013
... cho sinh trưởng hoa cúc Tiger trồng chậu vụ Đông Xuân 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LẦN PHUN GIBBERELLIC ACID QUA LÁ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ RA HOA CÂY CÚC TIGER 3.2.1 Ảnh hưởng đến sinh trưởng cúc Tiger ... KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG VÀ SỐ LẦN PHUN GIBBERELLIC ACID LÊN SINH TRƯỞNG VÀ RA HOA CỦA CÂY HOA CÚC TIGER (Chrysanthemum sp.) ... cánh hoa cúc Tiger hoa nở hoàn toàn xi 32 TRẦN THỊ OANH, 2013 Ảnh hưởng của liều lượng số lần phun Gibberellic acid lên sinh trưởng hoa của cúc Tiger (Chrysanthemum sp.) nhà lưới, vụ Đông Xuân...
 • 62
 • 79
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng dạng phân đạm đến năng suất lúa trên đất phù sa tại phường hương an, thị hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến năng suất lúa trên đất phù sa tại phường hương an, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... hưởng liều lượng dạng phân đạm đến suất lúa đất phù sa phường Hương An, thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.1 Mục đích đề tài - Xác định ảnh hưởng củaliều lượng dạng phân đạm đến số tiêu ... Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển suất lúa - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến hiệu kinh ... lượng dạng phân đạm đến tính chất hóa học đất 45 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến suất lúa đất phù sa phường Hương An, thị...
 • 78
 • 446
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng dạng phân đạm đến năng suất rau lách trên đất cát biển tại quảng lợi, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến năng suất rau xà lách trên đất cát biển tại xã quảng lợi, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế
... nghiên cứu kết đạt - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển suất rau lách - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến hiệu kinh tế sản xuất rau ... cát biển Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục đích nghiên cứu - Xác định ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển suất rau lách - Xác định ảnh hưởng ... xuất rau lách - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến số tính chất hóa học đất 27 - Đề xuất liều lượng dạng phân đạm phù hợp cho rau lách đất cát biển mang lại suất, hiệu kinh...
 • 57
 • 234
 • 2

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ THỜI GIAN NGÂM HÓA CHẤT ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI ĐỘ ẨM CHẤT LƯỢNG CỦA MỰC

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN NGÂM HÓA CHẤT ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI ĐỘ ẨM VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỰC
... đổi độ ẩm chất lượng mực 41 3.1.1 Ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa chất tới biến đổi độ ẩm mực 41 3.1.2 Ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa chất đến biến đổi hàm lượng ... lại mực (%) - 41 - CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa chất đến biến đổi độ ẩm chất lượng mực 3.1.1 Ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa ... gian ngâm hóa chất tới biến đổi độ ẩm mực Nồng độ chitosan thời gian ngâm mực dung dịch chitosan có ảnh hưởng lớn đến thay đổi độ ẩm mực Thật vậy, ta tiến hành sấy mực chế độ nhiệt độ t= 400c vận...
 • 69
 • 247
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập