Nghiên cứu bổ sung chitosan oligomer trong nuôi cấy mô khoai lang cao sản nhật bản (ipomoea batatas l)

nghiên cứu bổ sung chitosan oligomer trong nuôi cấy khoai lang cao sản nhật bản

nghiên cứu bổ sung chitosan oligomer trong nuôi cấy mô khoai lang cao sản nhật bản
... gi i ã nghiên c u nhân gi ng khoai lang b ng k thu t nuôi c y Tuy nhiên nh ng nghiên c u v nuôi c y khoai lang th gi i r t h n ch Hwang, Robert (1983) nghiên c u nuôi c y khoai lang b ... invitro + Nghiên c u nh hư ng c a n ng chitosan oligomer n sinh tru ng c a khoai lang nuôi c y 2.2 Phương pháp nghiên c u 2.2.1 V t li u, hóa ch t C khoai lang thu c gi ng khoai lang cao s n ... d ng quy trình nhân gi ng khoai lang cao s n b ng công ngh nuôi c y t bào invitro • ánh giá ho t tính kích thích tăng trư ng b oligomer nuôi c y khoai lang sung chitosan CHƯƠNG I: T NG QUAN...
 • 102
 • 249
 • 3

Nghiên cứu bổ sung chitosan và sorbitol vào hỗn hợp caroten protein để hạn chế sự hư hỏng astaxanthin trong quá trình sấy

Nghiên cứu bổ sung chitosan và sorbitol vào hỗn hợp caroten protein để hạn chế sự hư hỏng astaxanthin trong quá trình sấy
... tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu bổ sung chitosan Sorbitol vào hỗn hợp caroten- protein để hạn chế hỏng astaxanthin trình sấy Nội dung nghiên cứu Xác định thành phần hóa học hỗn hợp caroten- protein ... THU THỦY NGHIÊN CỨU BỔ SUNG CHITOSAN SORBITOL VÀO HỖN HỢP CAROTEN- PROTEIN ĐỂ HẠN CHẾ SỰ HƯ HỎNG ASTAXANTHIN TRONG QUÁ TRÌNH SẤY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY ... công nghệ thực phẩm ng dẫn PGS.TS Trang Sĩ Trung giao cho đề tài: Nghiên cứu bổ sung chitosan sorbitol vào hỗn hợp caroten- protein để hạn chế hỏng astaxanthin trình sấy để thực đề tài tốt...
 • 66
 • 68
 • 0

Nghiên cứu hiện tượng biến dị trong nuôi cấy in vitro cây chuối phục vụ công tác giống trên địa bàn tỉnh nghệ an

Nghiên cứu hiện tượng biến dị trong nuôi cấy in vitro cây chuối phục vụ công tác giống trên địa bàn tỉnh nghệ an
... nuôi cấy in vitro chuối phục vụ công tác giống địa bàn tỉnh Nghệ An 1.2 Mục đích đề tài Nghiên cứu t ợng biến dị nuôi cấy chuối, phát đ ợc số nguyên nhân liên quan, sở đ a giải pháp khắc phục ... dạng biến dị 3.2.2 Nghiên cứu ảnh h ởng số tác nhân gây biến dị nuôi cấy in vitro số giống chuối địa bàn Nghệ An a Phát cá thể biến dị tỷ lệ xuất b ảnh h ởng hàm l ợng chất kích thích sinh tr ... phần sinh hoá (tỷ lệ vỏ quả, thịt quả, hàm l ợng chất tan, đ ờng, axít, ) 3.3.3 Nghiên cứu ảnh h ởng số tác nhân gây biến dị nuôi cấy in vitro số giống chuối địa bàn Nghệ An a Phát cá thể biến dị...
 • 90
 • 501
 • 2

Tài liệu Cơ cấu vốn trong doanh nghiệp cổ phần hóa: Cần có thêm những nghiên cứu bổ sung ppt

Tài liệu Cơ cấu vốn trong doanh nghiệp cổ phần hóa: Cần có thêm những nghiên cứu bổ sung ppt
... hệ sở hữu doanh nghiệp Nhà nước, từ tác động tích cực đến kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên vấn đề tỷ lệ sở hữu Nhà nước doanh nghiệp cổ phần hóa cần bổ sung thêm nghiên cứu khác ... 30% cao 50% cao doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa vốn thuộc sở hữu Nhà nước từ 30% đến 50% Các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa vốn thuộc sở hữu Nhà nước 30% tỉ lệ cổ đông bên cao nên ... khách hàng cao doanh nghiệp Nhà nước.Kết nghiên cứu cho thấy cấu sở hữu ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cụ thể kết hoạt động doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa vốn thuộc sở...
 • 2
 • 184
 • 2

Nghiên cứu bổ sung sung polyphenol trong thực phẩm chức năng

Nghiên cứu bổ sung sung polyphenol trong thực phẩm chức năng
... xuất kẹo bổ sung polyphenol 69 4.3 .Nghiên cứu thời điểm bổ sung polyphenol vào trình làm kẹo .70 4.4 .Nghiên cứu nồng độ bổ sung polyphenol vào kẹo cứng .71 4.4.1.Các nồng độ bổ sung ... ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG” với nội dung thực sau: - Tối ưu hóa trình trích ly polyphenol từ chè xanh vụn Xác định hoạt tính kháng khuẩn chế phẩm polyphenol Bổ sung polyphenol ... Một số sản phẩm bổ sung chè xanh IV TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT POLYPHENOL [11] Với kết nghiên cứu tác dụng y học polyphenol từ chè xanh, hình thành trào lưu giới sử dụng chế phẩm polyphenol...
 • 102
 • 913
 • 2

Nghiên cứu bổ sung axít béo và các chế phẩm làm giàu thức ăn sống trong ương ấu trùng cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790)

Nghiên cứu bổ sung axít béo và các chế phẩm làm giàu thức ăn sống trong ương ấu trùng cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790)
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LỤC MINH DIỆP NGHIÊN CỨU BỔ SUNG AXÍT BÉO VÀ CÁC CHẾ PHẨM LÀM GIÀU THỨC ĂN SỐNG TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG CÁ CHẼM - Lates calcarifer (Bloch, 1790) Chuyên ... trưởng ấu trùng chẽm 94 3.3 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN LÀM 98 GIÀU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CÁ CHẼM 3.3.1 Các yếu tố môi trường thí nghiệm nghiên cứu loại thức ăn ... lệ sống ấu trùng chẽm nghiệm thức thức ăn làm 98 giàu khác Bảng 3.12 Sinh trưởng ấu trùng chẽm nghiệm thức thức ăn làm 100 giàu khác đợt Bảng 3.13 Sinh trưởng ấu trùng chẽm nghiệm thức...
 • 204
 • 215
 • 1

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BÃ MEN BIA ĐỂ CHẾ BIẾN MEN CHIẾT XUẤT DÙNG LÀM THÀNH PHẨN BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH part 7 pps

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BÃ MEN BIA ĐỂ CHẾ BIẾN MEN CHIẾT XUẤT DÙNG LÀM THÀNH PHẨN BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH part 7 pps
... 7, 284 7, 448 6,846 5 ,76 1 6,019 7, 455 7, 111 7, 6 07 7,046 7, 748 8, 372 7, 269 7, 522 7, 336 6,81 6,148 5 ,74 6,454 7, 465 7, 196 7, 165 8, 274 7, 199 7, 3 97 7,365 7, 273 6,928 5, 873 Lặp lại ... lục 7: Kết đạm tổng số thí nghiệm 60oC Nhiệt độ Thời gian 100oC 110oC 6h 8h 10h 12h 6h 8h 10h 12h 6h 8h 10h 12h 5,911 5,859 7, 229 7, 623 7, 824 8,1 97 7,35 7, 413 7, 284 7, 448 6,846 5 ,76 1 6,019 7, 455 ... -MAIN EFFECTS A:TN3.thoigian 4.689 278 1.5630925 11.183 0001 B:TN3.nhietdo 16. 176 4 97 8.0882484 57. 869 0000 INTERACTIONS AB 22.4160 67 3 .73 60112 26 .73 0 0000 RESIDUAL 3.3544313 24 13 976 80 ...
 • 6
 • 168
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BÃ MEN BIA ĐỂ CHẾ BIẾN MEN CHIẾT XUẤT DÙNG LÀM THÀNH PHẨN BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH part 6 ppt

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BÃ MEN BIA ĐỂ CHẾ BIẾN MEN CHIẾT XUẤT DÙNG LÀM THÀNH PHẨN BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH part 6 ppt
... xuất sản xuất sử dụng làm thành phần bổ sung vào môi trường nuôi cấy vi sinh 5.2- Đề nghị Nếu có điều kiện thời gian thiết bị, nghiên cứu tiếp vấn đề sau: - Tiến hành tinh nấm men trước ép khô ... formol : 77 % Sản phẩm men chiết xuất thành phẩm sản xuất c : Ẩm đ : 4,57 % Hàm lượng muối: 11 ,67 % 17 loại acid amine, có gần đủ acid amine thiết yếu (chỉ thiếu tryptophan) Men chiết xuất sản xuất ... 0.1N 0, 1: nồng độ NaOH 0,01 4: trọng lượng đương lượng Nitrogen 1 0: hệ số pha loãng 10ml: thể tích mẫu 58 Phụ lục 3: Thành phần môi trường MRS agar Thành phần g/l Mixed peptones 10 Men chiết xuất...
 • 10
 • 205
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BÃ MEN BIA ĐỂ CHẾ BIẾN MEN CHIẾT XUẤT DÙNG LÀM THÀNH PHẨN BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH part 5 potx

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BÃ MEN BIA ĐỂ CHẾ BIẾN MEN CHIẾT XUẤT DÙNG LÀM THÀNH PHẨN BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH part 5 potx
... sinh Men chiết xuất sau sấy phun thành dạng bột ứng dụng làm thành phần bổ sung vào môi trường nuôi cấy vi sinh Men chiết xuất khảo sát khả sử dụng cách bổ sung vào môi trường MRS dùng để phân ... men chiết xuất thành phẩm (µg/g) M 2: hàm lượng acid amine dịch thủy phân (µg/ml) 2 0: K: hệ số khô 4.4- Thí nghiệm 4: Thử nghiệm ứng dụng men chiết xuất làm thành phần môi trường nuôi cấy vi sinh ... nấm men bia đem sấy phun với thông số chế độ sấy sau: Nhiệt độ đầu vào: 150 0C Nhiệt độ đầu ra: 650 C Lưu lượng bơm: 15 Hàm lượng glucidex: 20 % Ẩm độ trước sấy: 93,27 % Hình 4. 1: Sản phẩm men chiết...
 • 10
 • 90
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BÃ MEN BIA ĐỂ CHẾ BIẾN MEN CHIẾT XUẤT DÙNG LÀM THÀNH PHẨN BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH part 4 doc

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BÃ MEN BIA ĐỂ CHẾ BIẾN MEN CHIẾT XUẤT DÙNG LÀM THÀNH PHẨN BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH part 4 doc
... chua lên môi trường MRS có bổ sung % men chiết xuất thương phẩm - Nghiệm thức 3: cấy phân lập vi khuẩn sữa chua lên môi trường MRS có bổ sung % men chiết xuất sản xuất Cách đánh gi : Xem có khuẩn ... chủng vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus có sữa chua Vinamilk Bố trí thí nghiệm - Nghiệm thức 1: cấy phân lập vi khuẩn sữa chua lên môi trường MRS men chiết xuất - Nghiệm thức 2: cấy phân lập vi ... tiêu: đạm tổng số, đạm formol, tỷ lệ đạm formol/tổng số Số liệu xử lý phương pháp thống kê phần mềm Stagraphic 7.0 38 3.3 .4- Thí nghiệm 4: Thử nghiệm ứng dụng men chiết xuất làm môi trường nuôi...
 • 10
 • 210
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BÃ MEN BIA ĐỂ CHẾ BIẾN MEN CHIẾT XUẤT DÙNG LÀM THÀNH PHẨN BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH part 3 pptx

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BÃ MEN BIA ĐỂ CHẾ BIẾN MEN CHIẾT XUẤT DÙNG LÀM THÀNH PHẨN BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH part 3 pptx
... môi trường nuôi cấy vi sinh: yeast extract giàu đạm, vitamin, hợp chất kích thích sinh trưởng Do sử dụng thành phần môi trường nuôi cấy vi sinh, thường dùng cho nuôi cấy vi sinh vật sản xuất ... thường bổ sung vào snack, bánh biscuit, để làm tăng hương vị Ngoài ra, yeast autolysate dùng thức ăn cho thú cưng làm môi trường nuôi cấy vi sinh (Eurasyp) Quy trình sản xuất Quy trình sản xuất ... khí sinh trình tự phân Hiện nay, enzyme bên bổ sung vào dung dịch tự phân để trình tự phân tốt hơn, kết thúc nhanh làm tăng thêm hương vị cho men chiết xuất sau 2 .3- Một số sản phẩm tiêu biểu men...
 • 10
 • 197
 • 1

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BÃ MEN BIA ĐỂ CHẾ BIẾN MEN CHIẾT XUẤT DÙNG LÀM THÀNH PHẨN BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH part 2 pot

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BÃ MEN BIA ĐỂ CHẾ BIẾN MEN CHIẾT XUẤT DÙNG LÀM THÀNH PHẨN BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH part 2 pot
... 12 1 .2- Mục tiêu - Xây dựng quy trình sản xuất men chiết xuất từ nấm men men bia 1.3- Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: nấm men men bia - Phạm vi nghiên cứu: hạn chế thời ... phẩm men chiết xuất dạng bột - Thử nghiệm men chiết xuất làm thành phần bổ sung vào môi trường nuôi cấy vi sinh 13 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2. 1- Phế liệu sản xuất bia Quá trình sản xuất bia ... bia chế biến men khô men chiết xuất Khi dùng để chế biến thức ăn gia súc hay thức ăn cho nông thủy sản nấm men không cần phải tinh chế mà cần để nguyên men tươi sấy khô Nhưng dùng để chế biến sản...
 • 10
 • 217
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BÃ MEN BIA ĐỂ CHẾ BIẾN MEN CHIẾT XUẤT DÙNG LÀM THÀNH PHẨN BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH part 1 ppsx

Luận văn : NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BÃ MEN BIA ĐỂ CHẾ BIẾN MEN CHIẾT XUẤT DÙNG LÀM THÀNH PHẨN BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH part 1 ppsx
... “Bước đầu nghiên cứu tận dụng men bia để chế biến men chiết xuất dùng làm thành phần bổ sung vào môi trường nuôi cấy vi sinh thực từ 02/2005 – 08/2005 phòng thí nghiệm vi sinh – khoa Công ... 4: Thử nghiệm ứng dụng men chiết xuất làm thành phần môi trường nuôi cấy vi sinh Chúng tiến hành bố trí thử nghiệm khả ứng dụng men chiết xuất dạng bột làm thành phần bổ sung vào môi trường nuôi ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ****0O0**** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG BÃ MEN BIA ĐỂ CHẾ BIẾN MEN CHIẾT XUẤT DÙNG LÀM THÀNH PHẨN BỔ SUNG...
 • 10
 • 274
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bổ sung chế phẩm sinh học biod và sẻm09 nhằm tăng cường hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghê sinh học kỵ khínghiên cứu bổ sung cơ chế chính sách nâng cao trách nhiệm các nghành các cấp trong quản lý đầu tư từ nguồn vốn nsnnnghiên cứu bổ sung nhằm xác định một số loài cây trồng chính phục vụ trồng rừng sản xuất vùng bắc tây nguyênnghien cuu bo sung whey protein vao san xuat sua chuanội dung nghiên cứu hiệu quả kinh tế trong nuôi trồng thủy sảnnghiên cứu bổ sung giun quế perionyx excavatus vào khẩu phần ăn của gà thịt thương phẩm hồ x lương phượngđánh giá hiệu quả các cơ chế chính sách đã ban hành tiếp tục nghiên cứu bổ sung chính sách để đẩy mạnh xã hội hoá về lao động việc làmnghiên cứu bổ sung lá khoai mỳ khô vào khẩu phần ăn của bò sữa với nền thức ăn thô chủ yếu là rơmnghiên cứu bổ sung chi geranium l ở việt namnghiên cứu bổ sung biện pháp kỹ thuật lâm sinh chủ yếu tạo rừng sở để cung cấp nguyên liệu cho sản xuất dầu thực phẩm kết hợp phòng hộnghiên cứu bổ sung phân chia trạng thái và các biện pháp khôi phục rừng ở long đại quảng bìnhnghiên cứu bổ sung các giải pháp lâm sinh áp dụng ở lâm trường hương sơn hà tĩnhcác nghiên cứu về thuốc kháng sinh trong nuôi tròng thủy sảnnghiên cứu hoàn thiện công nghệ và xây dựng mô hình phát triển sản phẩm dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hìnhnghiên cứu thiết kế chế tạo máy nuôi cấy vi sinh vậtĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao an toàn giao thông tại các đường ngang cắt qua đường sắt ở địa phận thành phố Đà NẵngĐánh giá hiện trạng và giải quyết một số vấn đề bất cập về môi trường của Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng TrGiải pháp thiết kế trắc dọc hợp lý đường ôtô cao tốc đoạn KM42 000--KM47+000 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng NgãiHoàn thiện phương pháp tính lương trong xếp dỡ ở cảng Chùa VẽTHAY DANG THAY NHON DE CHUYEN DAI HOC VINH 2Nâng cao khả năng chống ăn mòn của lớp phủ hữu cơ trên nền thép được biến tính bằng Zr, TiNghiên cứu các giải pháp tạo nguồn tài nguyên dữ liệu lớn phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiêNghiên cứu các phương pháp chuẩn hóa chữ viết tắt trong văn bản tiếng ViệtQuản trị quan hệ khách hàng tại Khách sạn Xanh - HuếTín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang hiện nayBC thanh tich ca nhan tam(2013 2014 nop)Chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ AnChính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Malaysia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Thực trạng, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt NamChưng cất dầu thô nhiều phần nhẹChuyên đề Độ tan và tinh thể Hidrat hóaTăng cường quản trị hoạt động bán hàng của công ty Cơ - Điện - Đo lường – Tự động hóa DKNECThành lập quỹ Bảo hiểm xã hội thành phần ở Bảo hiểm xã hội Việt namThay đổi cơ cấu Giải pháp kích thích có hiệu lực duy nhấtThị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – cơ hội và thách thứcThị trường dịch vụ điện thoại - Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing tại Công ty VMS - Mobi Fone
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập