Phương trình NGHIỆM NGUYÊN

Một số vấn đề cơ bản về phương trình nghiệm nguyên

Một số vấn đề cơ bản về phương trình nghiệm nguyên
... trị biến thoả phương trình chứng minh nghiệm Ví Dụ 13 : Giải phương trình nghiệm nguyên dương sau Giải: phương trình nghiệm nguyên ; thoả mãn Do nghiệm phương trình Còn phương trình : Bằng ... thoả : Các Phương Trình chứng minh vô số nghiệm : Ví Dụ 34 : Chứng minh phương trình Giải: Ta xây dựng nghiệm phương trình có vô số nghiệm Đặt Thế vào ta : Phương trình có vô số nghiệm có dạng ... luận Nghiệm phương trình Chú ý : Với cách giải ta xử đẹp phương trình dạng : ( ) Đáp số : Ví dụ 27: Giải phương trình nghiệm nguyên dương sau : Giải: Trong phương trình có tham gia số lập phương...
 • 15
 • 2,017
 • 17

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên
... y + y2 = (vô nghiệm) phơng trình nghiệm số tự nhiên Chơng II: Một số phơng pháp giải phơng trình nghiệm nguyên Không có phơng pháp chung để giải phơng trình nghiệm nguyên nhng để giải ngời ta ... Không có cách giải chung cho phơng trình, để giải phơng trình thờng dựa vào cách giải số phơng trình số phơng pháp giải nh sau: Chơng I - Các dạng phơng trình I-Phơng trình nghiệm nguyên dạng: ... đủ để phơng trình ax + by = c (trong a,b,c số nguyên khác ) có nghiệm nguyên (a,b) ớc c b.Định lí 2: Nếu (x0, y0) nghiệm nguyên phơng trình ax + by = c có vô số nghiệm nguyên nghiệm nguyên (x,y)...
 • 34
 • 3,510
 • 25

Phương trình nghiệm nguyên (giành cho HS khá, giỏi)

Phương trình nghiệm nguyên (giành cho HS khá, giỏi)
... luận Với phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên ta vận dụng linh hoạt nhiều toán khác số nguyên Các nội dung trình bày mang tính cấu trúc chuyên đề để thuận tiện cho giáo viên dạy HSG Trong ... khó mục đích cung cấp cho đồng chí giáo viên phương pháp dạy HSG cấu trúc chuyên đề dạy HSG Trên sở đó, giáo viên tự xây dựng cho chuyên đề mới, đáp ứng ngày tốt yêu cầu dạy HSG giai đoạn Chúc đồng ... (3; 1; 2), (2; 2; 2) Bài tập áp dụng: Giải phương trình sau: (x+ y + z + t)2 = n2.xyzt với n = 2, 3, 6 Phng phỏp gin c cho c s chung Phng phỏp ny s dng cho cỏc phng trỡnh cú dng ng bc (bc ca cỏc...
 • 48
 • 1,180
 • 33

Sưu tầm:Phương trình nghiệm nguyên

Sưu tầm:Phương trình nghiệm nguyên
... + 1, tk +2) nghiệm nguyên dương phương trình (2) Vì tk+1 > tk ∀ k ≥ nên phương trình (1) có vô số nghiệm nguyên dương Vậy tồn vô số cặp số nguyên dương (m, n) cho m +1 n +1 + số nguyên dương ... phương trình cho nghiệm nguyên không âm thoả mãn z > Cuối số toán dành cho bạn đọc: Bài toán 8: Tìm tất nghiệm nguyên dương phương trình 3x + 4y = 5z Bài toán 9: Chứng minh phương trình x2 + = y3 nghiệm ... phương trình cho có nghiệm nguyên dương (x, y, z) = (1, 1, 1) Bài toán 3: Tìm tất nghiệm nguyên dương phương trình 7x + 12y = 13z (Đề thi Olympic Toán Serbia năm 2008) Lời giải: Giả sử x, y, z số nguyên...
 • 6
 • 574
 • 26

Phương trình nghiệm nguyên (giành cho HS khá, giỏi)

Phương trình nghiệm nguyên (giành cho HS khá, giỏi)
... trị biến thoả phương trình chứng minh nghiệm Ví Dụ 13 : Giải phương trình nghiệm nguyên dương sau Giải: phương trình nghiệm nguyên ; thoả mãn Do nghiệm phương trình Còn phương trình : Bằng ... chia dư Ví Dụ : Giải phương trình nghiệm nguyên sau : Giải: Còn Do phương trình nghiệm Có thể mở rộng thêm cho nhiều modulo mở rộng cho số lập phương ; tứ phương ; ngũ phương Ta đến với Ví ... hiệu phương pháp Ví Dụ 10 : Giải phương trình nghiệm nguyên dương sau : Giải: Không tính tổng quát giả sử Lần lượt thử : phương trình nghiệm nguyên Xét Mặc khác Ta thử phương trình vô nghiệm...
 • 33
 • 327
 • 1

Phương trình nghiệm nguyên

Phương trình nghiệm nguyên
... trị biến thoả phương trình chứng minh nghiệm Ví Dụ 13 : Giải phương trình nghiệm nguyên dương sau Giải: phương trình nghiệm nguyên ; thoả mãn Do nghiệm phương trình Còn phương trình : Bằng ... : nghiệm phương trình Ví Dụ 31 : Giải phương trình nghiệm nguyên dương : Giải: lẻ Đặt Nếu chẵn Nếu lẻ Còn Vô lí phương trình nghiệm Bài toán với nghiệm nguyên tố Ví Dụ 31 : Tìm để a) số nguyên ... dễ dàng tìm nghiệm phương trình Ví dụ 3:Giải phương trình nghiệm nguyên sau : Giải : số chưa biết ; đc xác định sau Xét phương trình : Chọn Từ ta có phương trình ước số : Dạng 3 :Phương pháp...
 • 33
 • 411
 • 4

Chuyên đề Giải phương trình nghiệm nguyên

Chuyên đề Giải phương trình nghiệm nguyên
... phơng trình cho vô nghiệm * Bài tập tơng tự: a/ Tìm nghiệm nguyên (và tìm nghiệm nguyên dơng) phơng trình: a1 / 18x - 7y = 45 , a2/ 9x + 20y = 5472, a3 / 5x + 13y = 169 b/ Chứng tỏ phơng trình ... đợc nghiệm: (3; ), ( 0;1), (1, ) nghiệm phơng trình ( 4) 2 Bài toán 2.3: Cho phơng trình x - y + 7x = (5) a/ Tìm nghiệm nguyên phơng trình với y N b/ Tìm số x Z để x + 7x số phơng Hớng giải: ... cho Nh 7x - y !9 ! (6' ) nghiệm nguyên Nhận xét: Phơng trình nghiệm nguyên dạng "bậc có hai ẩn" dạng toán thờng gặp bậc THCS Khi giải thờng đa phơng trình ớc số (phơng trình tích) dùng tính chất...
 • 6
 • 9,022
 • 198

PP giải phương trình nghiệm nguyên

PP giải phương trình nghiệm nguyên
... trình (12) có hai nghiệm nguyên (x; y) {(2; -5); (-2; 3)} VD Tìm nghiệm nguyên phơng trình: x - (y + 5).x + 5.y + = (13) Lời Giải Giả sử phơng trình nghiệm nguyên ẩn x có nghiệm x1; x2 Thì theo ... phơng trình sau a) 5x + 12x = 13x b) y4 = x6 + 3x3 + Bài Chứng minh phơng trình 25.t = 2.t5 + 1997 nghiệm nguyên Bài Tìm nghiệm nguyên phơng trình x3 - 3y3 - 9z3 = Bài Tìm nghiệm nguyên phơng trình ... Vậy nghiệm phơng trình hoán vị {1; 2; 2} Phơng pháp Sử dụng tính chất chia hết Sử dụng tính chất chia hết để chứng minh phơng trình nghiệm để tìm nghiệm nguyên phơng trình VD Tìm nghiệm nguyên...
 • 6
 • 4,621
 • 50

mot so pp giai phuong trinh nghiem nguyen

mot so pp giai phuong trinh nghiem nguyen
... suy giá trị nguyên ẩn Trong PP ta sử dụng tính chất luỹ thừa bậc số nguyên liên tiếp… để đưa PTNN cần giải dạng PT khác ẩn Từ dễ, dàng tìm nghiệm nguyên PT cho.Trong PP này, thường vận dụng nhận ... (−4;0);(4;0);(4;8);( −8; −4)} Phương pháp 4: SỬ DỤNG TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA SỐ NGUYÊN Ý tưởng PP vận dụng tính chia hết tính chất số nguyên để thu hẹp miền xác định nghiệm Trong nhiều trường...
 • 4
 • 652
 • 30

Các phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên

Các phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên
... Vậy nghiệm phương trình là: x ∈ { −102; −100} II) CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN:  - PHƯƠNG PHÁP 1: Phương pháp đưa dạng tổng  Phương pháp: Phương pháp thường sử dụng với phương ... Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên ” Nhiệm vụ: - Đưa số sai lầm bế tắc học sinh thường gặp giải phương trình nghiệm nguyên - Nêu số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên ... dụng: Giải phương trình nghiệm nguyên; a/ x − xy = 25 b/ x − xy = c/ x + y = x y  - PHƯƠNG PHÁP 3: Phương pháp cực hạn  Phương pháp: Phương pháp thường sử dụng với phương trình đối xứng - Vì phương...
 • 19
 • 747
 • 11

Phương trình nghiệm nguyên

Phương trình nghiệm nguyên
... Vậy phương trình cho có cặp nghiệm nguyên: Bài 13 Tìm nghiệm nguyên phương trình 2x2 + y + 3xy + 3x + 2y + = Bài 14 Tìm nghiệm nguyên phương trình x2 +2y +3xy−x−y+3 = (4.15) Bài 15 Tìm nghiệm nguyên ... toán giải phương pháp kẹp Ví dụ 4.8 Giải phương trình nghiệm nguyên dương: 1 + = x y p Bài Tìm nghiệm nguyên phương trình 9x2 − 10y − 9xy + 3x − 5y = Bài 11 Tìm nghiệm nguyên phương trình 3(x2 ... Tìm nghiệm nguyên phương trình x2 +6xy +8y +3x+6y = Bài Tìm nghiệm nguyên dương phương trình x3 − y = xy + 61 Bài 10 Tìm nghiệm nguyên phương trình 4x2 y = 22 + x(1 + x) + y(1 + y) Bài 11 Giải phương...
 • 16
 • 4,116
 • 69

Xem thêm

Từ khóa: các dạng phương trình nghiệm nguyênphương trình và hệ phương trình nghiệm nguyêncác phương pháp giải phương trình nghiệm nguyênphương pháp giải phương trình nghiệm nguyênphương pháp giải hệ phương trình nghiệm nguyêncác dạng toán phương trình nghiệm nguyênKhách sạn hoa phượng đồ sơnTổ chức kiến trúc cảnh quan bờ sông tam bạcTrung tâm đào tạo xuất khẩu lao động vùng đông bắcTrung tâm đồ họa đa phương tiện thành phố hải phòngTrung tâm văn hóa nghệ thuật hải phòngNâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội (SHB) (tt)Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (tt)Bài 23. Phòng cháy khi ở nhàBài 23. Phòng cháy khi ở nhàBài 24. Một số hoạt động ở trườngHoàn thiện kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp do chi cục thuế quận hoàng mai thực hiện (tt)Nguồn lực con người trong phát triển kinh tế xã hội bền vững ở việt nam (tt)Đánh giá tác động của dự án trồng rừng tại thanh hóa và nghệ an (kfw) đến sinh kế người dân vùng dự án huyện thạch thành tỉnh thanh hóaĐánh giá thực trạng bảo tồn đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp bảo tồn dựa vào cộng đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên easô, tỉnh đăklăkBài 21-22. Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàngBài 21-22. Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàngNghiên cứu ứng dụng các chế phẩm sinh học trong phòng trừ sâu róm thông tại lâm trường bến hải tỉnh quảng trịPhát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng ngãi (tt)Dạy học theo định hướng hành động thông qua phương pháp dự án cho học sinh THCSBài 9. Phòng bệnh tim mạch
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập