LÝ THUYẾT hàm biến PHỨC

thuyết hàm biến phức

Lý thuyết hàm biến phức
... Hàm điều hoà Định lý: Một hàm hai biến thực miền D hàm điều hoà phần thực hay phần ảo hàm giải tích D Chứng minh: Ta chứng minh u (hoặc v) hàm điều hoà D tồn v (hoặc u) hàm D cho f = u + iv hàm ... theo định 1(chương I): Hàm f khả vi z = x0 + iy R2 khả vi thoả mãn điều kiện Cauchy-Rieman ( x0 , y ) nên f = u + iv hàm giải tích Do hàm v xác định (1) hàm cần tìm ( x, y ) Tương tự, v hàm điều ... tìm ( x, y ) Tương tự, v hàm điều hoà cho hàm u ( x, y) = f = u + iv hàm giải tích ∂v ∂v dx − dy (2) hàm cho ∂y ∂x ( x0 , y0 ) ∫ Định Cauchy Cho f hàm giải tích miền D z ∈ D Khi hình tròn...
 • 4
 • 58
 • 0

Giáo trình Cơ sở thuyết hàm biến phức- Phần 1 - Nguyễn Thủy Thanh

Giáo trình Cơ sở lý thuyết hàm biến phức- Phần 1 - Nguyễn Thủy Thanh
... 59 59 62 64 67 72 72 75 79 85 92 95 95 96 98 10 0 10 5 10 6 10 6 10 8 11 0 11 4 11 5 12 1 12 2 12 2 12 2 12 4 12 6 13 0 13 1 MUC LUC 2.3 2.4 2.5 ’ 2.2.7 Nh´nh chınh h` cua ... |v|2) cho nˆn e |1 + z2z |2 = (1 + z2z ) (1 + z z3) (1 + |z2|2 ) (1 + |z3|2 ) (1. 16) v` a |1 + z 1z3 |2 (1 + |z1|2 ) (1 + |z3 |2) (1. 17) ` ’ T` c´c hˆ th´.c (1. 13) v` (1. 15) - (1. 17) ta thu du.o.c ... (1. 11) ta c´ u dC (z1, z2) = [( 1 − ξ2 )2 + ( 1 − η2)2 + ( 1 − ζ2 )2 ]1/ 2 = [ 1 + ζ2 − 2( 1 ξ2 + 1 η2 + 1 ζ2 ) ]1/ 2 = = |z2|2 x1 x2 |z1|2 + −2 2| + |z1| + |z2 | (1 + |z1 |2) (1 + |z2 |2) y1...
 • 279
 • 161
 • 0

Ứng dụng thuyết hàm biến phức trong một số bài toán về phương trình hàm và phương trình sai phân

Ứng dụng lý thuyết hàm biến phức trong một số bài toán về phương trình hàm và phương trình sai phân
... lí thuyết hàm biến phức số toán phương trình hàm phương trình sai phân Nội dung đề tài chia thành ba chương: Chương 1: Số phức, Hàm số biến số phức Chương 2: Phương trình hàm với biến đổi phân ... phân hữu hạn sai phân Định nghĩa 3.2 Ta gọi sai phân cấp hàm xn sai phân sai phân cấp xn nói chung sai phân cấp k xn sai phân sai phân cấp  k  1 hàm số Như vậy, sai phân cấp hàm xn  xn  ... tuyến tính Chương 3: Số phức lời giải phương trình sai phân Sau phần lí thuyết số tập vận dụng thuyết nêu Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Vân Chƣơng 1: SỐ PHỨC, HÀM BIẾN PHỨC 1.1 Số phức 1.1.1 Định nghĩa...
 • 55
 • 106
 • 0

bài toán khôi phục trong thuyết hàm giải tích- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo

bài toán khôi phục trong lý thuyết hàm giải tích- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo
... trình khác Tác giả luận án PHẦN MỞ ĐẦU Việc khảo sát toán khôi phục hàm giải tích bắt nguồn từ thực tế, lĩnh vực điều khiển học, vật lý, nhận dạng Trong trình giải toán khôi phục, kết thu có nhiều ... hàm giải tích U ( p  ) , đại số đĩa A( U ) (nghĩa hàm f liên tục đĩa đơn vị đóng U  z  C : | z |  1 giải tích U ) toán khôi phục toán moment Luận án nghiêng mặt ứng dụng nên toán khôi phục ... 0 ,T  Bài toán gọi toán Cauchy non-analytic cho phương trình parabolic Một phiên khác toán có tên toán parabolic với liệu bên trong, hàm u khôi phục từ nhiệt độ cho tập điểm  Bài toán mô...
 • 112
 • 331
 • 0

thuyết hàm hồi qui đa biến

Lý thuyết hàm hồi qui đa biến
... var( β1 − β ) = var( β1 ) + var( β ) − cov(β1 , β ) TS Nguy n Minh Đ c 2009 Hàm h i qui v i bi n gi Trong phân tích h i qui bi n gi thư ng đư c s d ng cho nh ng bi n đ nh tính: nam, n , vi c thích ... = β Khi thay đ i c a giá tr bi n h i qui l n so v i giá tr trung bình c a phương sai h s c lư ng nh , tham s c lư ng xác Thông thư ng bi n đ i c a bi n h i qui l n c m u (s quan sát) c a chu i ... ˆ var β = ∑ x (1 − r ) n i =1 2 ,i σ2 23 N u r223 = 0, phương sai c a h s c lư ng β2 c a hàm h i quy đa bi n h i quy đơn gi ng N u X2 X3 có tương quan n tính hoàn h o r223 =1, phương sai c a...
 • 9
 • 183
 • 1

Hàm Biến Phức và PT Vật toán

Hàm Biến Phức và PT Vật Lý toán
... Chuyên đề Hàm biến phức gồm chơng Chơng Các khái niệm số phức, dãy trị phức, hàm trị phức tập tập số phức Chơng Các khái niệm hàm trị phức, đạo hàm phức, hàm giải tích sơ cấp phép biến hình bảo ... Góc argw = n biến thành góc < argw < biến thành n - mặt phẳng (w) Hàm phức Hàm phức (2.5.4) w = n z z = wn hàm ngợc hàm luỹ thừa phức Do hàm luỹ thừa phức n - diệp nên hàm phức hàm n - trị Kí ... gof Cho hàm f : D , z w = f(z) G = f(D) Hàm g : G , w z = g(w) cho f(z) = w (2.1.4) gọi hàm ngợc hàm f, kí hiệu g = f-1 Hàm ngợc hàm biến phức hàm đa trị Các tính chất phép toán hàm phức tơng...
 • 158
 • 184
 • 0

vận dụng thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học đà nẵng

vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học đà nẵng
... dng thuyt tõm biờn giỳp hc sinh tiu hc Nng khc phc li chớnh t a phng Trờn õy l chỳng tụi chn : Vn dng thuyt tõm biờn khc phc li chớnh t cho hc sinh tiu hc Nnglm ti nghiờn cu cho ... mỡnh II MC ớCH NGHIấN CứU Nghiờn cu lun v thc tin ca vic khc phc li chớnh t cho hc sinh thnh ph Nng theo thuyt tõm biờn nhm a h thng nhng li m hc sinh a phng hay mc phi, t ú xõy dng h ... gi Phan Ngc cun Cha li chớnh t cho hc sinh khng nh: Cỏch cha li thng núi n nht l phỏt õm cho ỳng Tuy nhiờn, ụng cho rng cỏch cha li ny l t cỏi cy trc trõu Bi vỡ hc sinh mun phỏt õm ỳng thỡ trc...
 • 80
 • 192
 • 0

luận văn đại học sư phạm hà nội Vận dụng thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng

luận văn đại học sư phạm hà nội Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
... dng h thng bi khc phc li tng phn cho hc sinh 49 H THNG BI TP CHNH T CHO HC SINH NNG Hệ thống tập BT lỗi tâm (âm chính) Nhóm 1: o > ô Nhóm 2: ă > e BT lỗi cận tâm (âm đệm) Nhóm 1: thiếu âm đệm ... dng thuyt từm bin giỳp hc sinh tiu hc Nng khc phc li chớnh t a phng Trờn õy l chỳng tụi chn : Vn dụng thuyt từm bin khc phc li chớnh t cho hc sinh tiu hc Nng lm ti nghiờn cu cho ... biu hỡnh ct sau: Biểu đồ tỷ lệ lỗi % 40 30 20 10 Tâm Cận tâm Cận biên Biên T vic kho sỏt trờn, chỳng ta cú th thy rừ phỏt õm a phng ó nh hng rt ln n phỏt õm ca hc sinh Chớnh cỏch phỏt õm sai dn...
 • 169
 • 315
 • 0

VÀI ỨNG DỤNG của THUYẾT hàm CHỈNH HÌNH NHIỀU BIẾN TRONG đại số BANACH

VÀI ỨNG DỤNG của lý THUYẾT hàm CHỈNH HÌNH NHIỀU BIẾN TRONG đại số BANACH
... số ứng dụng đại số Banach Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thuyết hàm chỉnh hình nhiều biến phức xem xét số ứng dụng đại số Banach Cụ thể luận văn trình bày lại kết sau + Mô tả biểu diễn đại số ... 11 2.2 Đại số Banach hữu hạn sinh phổ nối hữu hạn phần tử 27 Chương HÀM CHỈNH HÌNH TRONG ĐẠI SỐ BANACH VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG 35 3.1 Hàm chỉnh hình nhiều biến tác động không gian phép biến đổi ... thêm hàm chỉnh hình nhiều biến ứng dụng đại số Banach Cấu trúc luận văn Luận văn gồm chương Chương Kiến thức chuẩn bị Chương Đại số Banach giao hoán phép biến đổi Gelfand Chương Hàm chỉnh hình đại...
 • 59
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nha TrangPhát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Trà VinPhát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà NẵnPhát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Vĩnh LongPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Giao thông Thủy bộ Bình ĐịnhPhát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển thương hiệu BIC - Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt NamĐồ án Thiết kế cao ốc cho thuê và trung tâm thương mại Hàm Rồng Thanh HóaQuản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đà NẵnThiết kế trực tiếp khung thép sử dụng phân tích phi tuyếnTính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty TNHH Việt ÝTình thái trong câu đặc biệt, câu tỉnh lược và câu dưới bậcTính toán cấu kiện thép chịu nén lệch tâm theo tiêu chuẩn Mỹ AISC so sánh với TCXDVN 338 200Tính toán cấu kiện thép góc đơn chịu uốn và nén uốn theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ AISTính toán công trình chịu tải trọng gió có tiết diện tròn thay đổi theo chiều caoTổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Vĩnh CửuVận dụng bảng cân bằng điểm (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng NaVận dụng bảng cân bằng điểm trong đánh giá kết quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Đức Trí Đà NẵngXây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty TNHH Khởi PhátBỘ đề đáp án vào 10 các TỈNH 2016 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập