LÝ THUYẾT hàm biến PHỨC

thuyết hàm biến phức

Lý thuyết hàm biến phức
... Hàm điều hoà Định lý: Một hàm hai biến thực miền D hàm điều hoà phần thực hay phần ảo hàm giải tích D Chứng minh: Ta chứng minh u (hoặc v) hàm điều hoà D tồn v (hoặc u) hàm D cho f = u + iv hàm ... theo định 1(chương I): Hàm f khả vi z = x0 + iy R2 khả vi thoả mãn điều kiện Cauchy-Rieman ( x0 , y ) nên f = u + iv hàm giải tích Do hàm v xác định (1) hàm cần tìm ( x, y ) Tương tự, v hàm điều ... tìm ( x, y ) Tương tự, v hàm điều hoà cho hàm u ( x, y) = f = u + iv hàm giải tích ∂v ∂v dx − dy (2) hàm cho ∂y ∂x ( x0 , y0 ) ∫ Định Cauchy Cho f hàm giải tích miền D z ∈ D Khi hình tròn...
 • 4
 • 57
 • 0

Giáo trình Cơ sở thuyết hàm biến phức- Phần 1 - Nguyễn Thủy Thanh

Giáo trình Cơ sở lý thuyết hàm biến phức- Phần 1 - Nguyễn Thủy Thanh
... 59 59 62 64 67 72 72 75 79 85 92 95 95 96 98 10 0 10 5 10 6 10 6 10 8 11 0 11 4 11 5 12 1 12 2 12 2 12 2 12 4 12 6 13 0 13 1 MUC LUC 2.3 2.4 2.5 ’ 2.2.7 Nh´nh chınh h` cua ... |v|2) cho nˆn e |1 + z2z |2 = (1 + z2z ) (1 + z z3) (1 + |z2|2 ) (1 + |z3|2 ) (1. 16) v` a |1 + z 1z3 |2 (1 + |z1|2 ) (1 + |z3 |2) (1. 17) ` ’ T` c´c hˆ th´.c (1. 13) v` (1. 15) - (1. 17) ta thu du.o.c ... (1. 11) ta c´ u dC (z1, z2) = [( 1 − ξ2 )2 + ( 1 − η2)2 + ( 1 − ζ2 )2 ]1/ 2 = [ 1 + ζ2 − 2( 1 ξ2 + 1 η2 + 1 ζ2 ) ]1/ 2 = = |z2|2 x1 x2 |z1|2 + −2 2| + |z1| + |z2 | (1 + |z1 |2) (1 + |z2 |2) y1...
 • 279
 • 153
 • 0

Ứng dụng thuyết hàm biến phức trong một số bài toán về phương trình hàm và phương trình sai phân

Ứng dụng lý thuyết hàm biến phức trong một số bài toán về phương trình hàm và phương trình sai phân
... lí thuyết hàm biến phức số toán phương trình hàm phương trình sai phân Nội dung đề tài chia thành ba chương: Chương 1: Số phức, Hàm số biến số phức Chương 2: Phương trình hàm với biến đổi phân ... phân hữu hạn sai phân Định nghĩa 3.2 Ta gọi sai phân cấp hàm xn sai phân sai phân cấp xn nói chung sai phân cấp k xn sai phân sai phân cấp  k  1 hàm số Như vậy, sai phân cấp hàm xn  xn  ... tuyến tính Chương 3: Số phức lời giải phương trình sai phân Sau phần lí thuyết số tập vận dụng thuyết nêu Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Vân Chƣơng 1: SỐ PHỨC, HÀM BIẾN PHỨC 1.1 Số phức 1.1.1 Định nghĩa...
 • 55
 • 86
 • 0

bài toán khôi phục trong thuyết hàm giải tích- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo

bài toán khôi phục trong lý thuyết hàm giải tích- luận văn cao học - đề tài tham khảo - luận văn cao học - đề tài tham khảo
... trình khác Tác giả luận án PHẦN MỞ ĐẦU Việc khảo sát toán khôi phục hàm giải tích bắt nguồn từ thực tế, lĩnh vực điều khiển học, vật lý, nhận dạng Trong trình giải toán khôi phục, kết thu có nhiều ... hàm giải tích U ( p  ) , đại số đĩa A( U ) (nghĩa hàm f liên tục đĩa đơn vị đóng U  z  C : | z |  1 giải tích U ) toán khôi phục toán moment Luận án nghiêng mặt ứng dụng nên toán khôi phục ... 0 ,T  Bài toán gọi toán Cauchy non-analytic cho phương trình parabolic Một phiên khác toán có tên toán parabolic với liệu bên trong, hàm u khôi phục từ nhiệt độ cho tập điểm  Bài toán mô...
 • 112
 • 316
 • 0

thuyết hàm hồi qui đa biến

Lý thuyết hàm hồi qui đa biến
... var( β1 − β ) = var( β1 ) + var( β ) − cov(β1 , β ) TS Nguy n Minh Đ c 2009 Hàm h i qui v i bi n gi Trong phân tích h i qui bi n gi thư ng đư c s d ng cho nh ng bi n đ nh tính: nam, n , vi c thích ... = β Khi thay đ i c a giá tr bi n h i qui l n so v i giá tr trung bình c a phương sai h s c lư ng nh , tham s c lư ng xác Thông thư ng bi n đ i c a bi n h i qui l n c m u (s quan sát) c a chu i ... ˆ var β = ∑ x (1 − r ) n i =1 2 ,i σ2 23 N u r223 = 0, phương sai c a h s c lư ng β2 c a hàm h i quy đa bi n h i quy đơn gi ng N u X2 X3 có tương quan n tính hoàn h o r223 =1, phương sai c a...
 • 9
 • 173
 • 1

Hàm Biến Phức và PT Vật toán

Hàm Biến Phức và PT Vật Lý toán
... Chuyên đề Hàm biến phức gồm chơng Chơng Các khái niệm số phức, dãy trị phức, hàm trị phức tập tập số phức Chơng Các khái niệm hàm trị phức, đạo hàm phức, hàm giải tích sơ cấp phép biến hình bảo ... Góc argw = n biến thành góc < argw < biến thành n - mặt phẳng (w) Hàm phức Hàm phức (2.5.4) w = n z z = wn hàm ngợc hàm luỹ thừa phức Do hàm luỹ thừa phức n - diệp nên hàm phức hàm n - trị Kí ... gof Cho hàm f : D , z w = f(z) G = f(D) Hàm g : G , w z = g(w) cho f(z) = w (2.1.4) gọi hàm ngợc hàm f, kí hiệu g = f-1 Hàm ngợc hàm biến phức hàm đa trị Các tính chất phép toán hàm phức tơng...
 • 158
 • 181
 • 0

vận dụng thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học đà nẵng

vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học đà nẵng
... dng thuyt tõm biờn giỳp hc sinh tiu hc Nng khc phc li chớnh t a phng Trờn õy l chỳng tụi chn : Vn dng thuyt tõm biờn khc phc li chớnh t cho hc sinh tiu hc Nnglm ti nghiờn cu cho ... mỡnh II MC ớCH NGHIấN CứU Nghiờn cu lun v thc tin ca vic khc phc li chớnh t cho hc sinh thnh ph Nng theo thuyt tõm biờn nhm a h thng nhng li m hc sinh a phng hay mc phi, t ú xõy dng h ... gi Phan Ngc cun Cha li chớnh t cho hc sinh khng nh: Cỏch cha li thng núi n nht l phỏt õm cho ỳng Tuy nhiờn, ụng cho rng cỏch cha li ny l t cỏi cy trc trõu Bi vỡ hc sinh mun phỏt õm ỳng thỡ trc...
 • 80
 • 173
 • 0

luận văn đại học sư phạm hà nội Vận dụng thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng

luận văn đại học sư phạm hà nội Vận dụng lý thuyết tâm biên để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học Đà Nẵng
... dng h thng bi khc phc li tng phn cho hc sinh 49 H THNG BI TP CHNH T CHO HC SINH NNG Hệ thống tập BT lỗi tâm (âm chính) Nhóm 1: o > ô Nhóm 2: ă > e BT lỗi cận tâm (âm đệm) Nhóm 1: thiếu âm đệm ... dng thuyt từm bin giỳp hc sinh tiu hc Nng khc phc li chớnh t a phng Trờn õy l chỳng tụi chn : Vn dụng thuyt từm bin khc phc li chớnh t cho hc sinh tiu hc Nng lm ti nghiờn cu cho ... biu hỡnh ct sau: Biểu đồ tỷ lệ lỗi % 40 30 20 10 Tâm Cận tâm Cận biên Biên T vic kho sỏt trờn, chỳng ta cú th thy rừ phỏt õm a phng ó nh hng rt ln n phỏt õm ca hc sinh Chớnh cỏch phỏt õm sai dn...
 • 169
 • 275
 • 0

VÀI ỨNG DỤNG của THUYẾT hàm CHỈNH HÌNH NHIỀU BIẾN TRONG đại số BANACH

VÀI ỨNG DỤNG của lý THUYẾT hàm CHỈNH HÌNH NHIỀU BIẾN TRONG đại số BANACH
... số ứng dụng đại số Banach Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thuyết hàm chỉnh hình nhiều biến phức xem xét số ứng dụng đại số Banach Cụ thể luận văn trình bày lại kết sau + Mô tả biểu diễn đại số ... 11 2.2 Đại số Banach hữu hạn sinh phổ nối hữu hạn phần tử 27 Chương HÀM CHỈNH HÌNH TRONG ĐẠI SỐ BANACH VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG 35 3.1 Hàm chỉnh hình nhiều biến tác động không gian phép biến đổi ... thêm hàm chỉnh hình nhiều biến ứng dụng đại số Banach Cấu trúc luận văn Luận văn gồm chương Chương Kiến thức chuẩn bị Chương Đại số Banach giao hoán phép biến đổi Gelfand Chương Hàm chỉnh hình đại...
 • 59
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ sản xuấy cơ khí và thương mại VICCOMPhân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và xây dựng công nghiệp VNquản trị tài chính tình huống 3NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART TỈNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Thuốc lá Thăng Long (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Giải pháp phát triển nguồn lao động nông thôn Hà Nội trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (LA tiến sĩ)Đảng lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ trong thời kỳ 1930 -1945Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giờ Ngữ văn 6 bằng cách dùng tranh minh họaĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu PhiĐề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới chức năng của nhà nước“Một số biện pháp giúp học sinh yếu lấy lại căn bản môn Ngữ văn bằng phương pháp dạy học tích cực”Đề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSTác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc CampuchiaĐề thi MYTS 2016 (Vòng 1)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập