Xác định lượng co2 hấp thụ của rừng lồ ô (bambusa procure a chev et a cam) vùng tây nguyên

xác định lượng co2 hấp thụ của rừng lồ ô ( bambusa procure a.chev et a.cam) vùng tây nguyên

xác định lượng co2 hấp thụ của rừng lồ ô ( bambusa procure a.chev et a.cam) vùng tây nguyên
... l ô, ô th 1, 1, m u thân L1.1.C: R ng l ô, ô th 1, 1, m u cành L1.1.L: R ng l ô, ô th 1, 1, m u iii) Phân tích xác khí sinh l ô: nh lư ng sinh kh i khô carbon tích lu 29 S y khô m u tươi không ... th m m c, l ô ch t - Kh i lư ng th m tươi khô, th m m c khô l ô ch t khô: T t l kh i lư ng th m tươi khô, th m m c khô l ô ch t khô s y c v i 100g th m m c tươi, th m khô tươi l ô ch t tươi tính ... g nguyên sinh l ô m c r i rác t ng b i, t ng ám Cây hoa t ng b i r i ch t L ô phân b t Qu ng Tr tr vào Nam, t p trung ăk Lăk, ăk Nông t nh mi n ông nam b Hình 2.1: Cây l ô (Bambusa procure A.Chev...
 • 128
 • 176
 • 1

Xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng thường xanh làm cơ sở định giá dịch vụ môi trường tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

Xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng thường xanh làm cơ sở định giá dịch vụ môi trường tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK ... trạng thái rừng tự nhiên thuộc kiểu rừng thường xanh ii Góp phần định giá giá trị kinh tế cụ thể rừng gắn với dịch vụ môi trường sinh thái từ khả hấp thụ CO2 rừng mang lại theo trạng thái rừng 4.2 ... việc xác định nhanh lượng thực địa Xác định lượng C CO2 hấp thụ rừng Mô hình: C = f(D) CO2 = f(D) Nhân tố điều tra Đo đường kính D1.3 Đo G/ha Bitterlich Mô hình: CO2 = f(G) Xác định lượng CO2 hấp...
 • 72
 • 258
 • 0

đề tài: " XÁC ĐịNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆ N TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG" pot

đề tài:
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUY N KHOA N NG LÂM NGHIỆP LU N V N TỐT NGHIỆP T n đề tài: XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUY N TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK ... định giá trị kinh tế chức phòng hộ môi trường sinh thái rừng tự nhi n nói chung, rừng thường xanh n i riêng hướng nghi n cứu c n quan tâm Kết nghi n cứu mang tính định lượng sở để xác định giá ... LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUY N TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK N NG ” Tổng quan v n đề nghi n cứu 2.1 Thế giới Hi n v n đề ô nhiễm môi trường trở thành v n đề vô cấp bách, không n ớc mà tất n ớc...
 • 72
 • 182
 • 0

Luận văn thạc sĩ khoa học lâm nghiệp: Xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng khộp (Dipterocarp Forest) tỉnh Đăk Lăk

Luận văn thạc sĩ khoa học lâm nghiệp: Xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng khộp (Dipterocarp Forest) tỉnh Đăk Lăk
... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN BÙI HIẾN ĐỨC XÁC ĐỊNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG KHỘP (DIPTEROCARP FOREST) TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP Chuyên ngành: Lâm học Mã số: 60.62.02.01 ... xác định sinh khối carbon tích lũy, CO2 hấp thụ cho trạng thái khác kiểu rừng khộp theo tiêu chuẩn IPCC (2006) Để giải vấn đề nêu đề tài nghiên cứu nội dung "XÁC ĐỊNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA KIỂU ... CỦA KIỂU RỪNG KHỘP (DIPTERCARP FOREST) TỈNH ĐĂK LĂK" Trong phạm vi đề tài tốt nghiệp thạc sĩ, nghiên cứu giới hạn cho kiểu rừng khộp tập trung chủ yếu hai huyện Easoup EaHleo khu vực rừng khộp đại...
 • 176
 • 224
 • 0

xác định lượng co2 hấp thụ của rừng lá rộng thường xanh vùng tây nguyên làm cơ sở tham gia chương trình giảm thiểu khí phát thải từ suy thoái và mất rừng

xác định lượng co2 hấp thụ của rừng lá rộng thường xanh vùng tây nguyên làm cơ sở tham gia chương trình giảm thiểu khí phát thải từ suy thoái và mất rừng
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ứ Thông tin chung: - - Tên đề tài: XÁC Đ NH L NG CO2 HẤP THỤ C A R NG LÁ RỘNG TH NG XANH V NG T Y NGUY N LÀM C S THAM GIA CH NG TR NH GI M THIỂU KH PHÁT TH I T SUY THOÁI VÀ MẤT ... V v y việ n hiên u đề tài: XÁC Đ NH L NG CO2 HẤP THỤ C A R NG LÁ RỘNG TH NG XANH V NG T Y NGUY N LÀM C S THAM GIA CH NG TR NH GI M THIỂU KH PHÁT TH I T SUY THOÁI VÀ MẤT R NG” s óp ph n i i quy ... thấy ó thể d vào hấp th CO2 hàn năm để t nh to n th o ho n i qu n ý r n V i i đ nh đ n i thấp 20USD CO2 th i tr hấp th CO2 ủ r n h năm * 20 USD * 21 000 VND = 576 674 VND h năm; o 16 CO2/ ha năm...
 • 27
 • 233
 • 0

Tên đề tài: XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG

Tên đề tài: XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK ... nguyên rừng phê duyệt trường Đại Học Tây Nguyên, phân công khoa Nông Lâm Nghiệp với hướng dẫn PGS.TS Bảo Huy, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ... THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG ” Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Thế giới Hiện vấn đề ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề vô cấp bách, không...
 • 72
 • 559
 • 4

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP " XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG " ppt

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK ... NÔNG LÂM NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS ... đề tài: “ XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG ” Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Thế giới Hiện vấn đề ô nhiễm môi...
 • 73
 • 264
 • 0

Nghiên cứu lượng CO2 hấp thụ của rừng trồng bạch đàn đỏ (eucalyptus robusta) hữu lũng, lạng sơn

Nghiên cứu lượng CO2 hấp thụ của rừng trồng bạch đàn đỏ (eucalyptus robusta) ở hữu lũng, lạng sơn
... DUNG VÀ PHU.NG PHÁP NGHIÊN C+U 26 2.1 N0i dung nghiên c(u 26 2.2 Ph−ng pháp nghiên c(u 26 2.2.1 Ph ng pháp ti p c n .26 2.2.2 Ph ng pháp nghiên cu c th ... 3.1 L∋ng CO2 h∀p th% c1a cá th2 b)ch #àn t3 #n n4m tu5i 31 3.1.1 L ng CO2 hp th ca cá th bch àn nm tu i .31 3.1.2 L ng CO2 hp th ca cá th bch àn nm tu i .34 3.1.3 L ng CO2 hp ... 3.1.4 L ng CO2 hp th ca cá th bch àn nm tu i .41 3.1.5 L ng CO2 hp th ca cá th bch àn nm tu i .43 3.1.6 L ng CO2 hp th ca cá th bch àn nm tu i .47 3.2 L∋ng CO2 h∀p thu...
 • 66
 • 35
 • 0

Bước đầu đánh giá lượng CO2 hấp thụ trong cây xanh một số đường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Bước đầu đánh giá lượng CO2 hấp thụ trong cây xanh ở một số đường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
... Tính to n lượng Carbon tích tụ lượng CO 2hấp thụ xanh đường phố số đường phố thuộc quận Hải Châu, Đà Nẵng - Lượng giá tiền khả hấp thụCO2củacây xanh đường phố số đường phố quận Hải Châu, Đà Nẵng Bố ... điểm xanh số đường phố thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - Tính sinh khối lượng carbon tích tụ xanh số đường phố thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - X c định lượng CO2 ược hấp thụ của xanh ... đặc điểm xanh số đường phố quận Hải Châu, Đà Nẵng - Tổng hợp số liệu tính toán sinh khối câytrên mặt đất lượng carbon hấp thụ xanh đường phố một số đường phố thuộc quận Hải Châu, Đà Nẵng - Tính...
 • 80
 • 96
 • 0

Bước đầu nghiên cứu và xác định khả năng hấp thụ Pb, Zn trong đất của một số loài thực vật bản địa (cỏ dại hệ sinh thái cạn) tại làng giấy Đống Cao, Phong Khê, Bắc Ninh

Bước đầu nghiên cứu và xác định khả năng hấp thụ Pb, Zn trong đất của một số loài thực vật bản địa (cỏ dại hệ sinh thái cạn) tại làng giấy Đống Cao, Phong Khê, Bắc Ninh
... bền vững hệ thực vật, định chọn nghiên cứu đề tài: Bước đầu nghiên cứu xác định khả hấp thụ Pb, Zn đất số loài thực vật địa (cỏ dại hệ sinh thái cạn) làng giấy Đống Cao, Phong Khê, Bắc Ninh làm ... tiêu nghiên cứu Xác định đƣợc khả hấp thụ Pb, Zn đất số loài thực vật địa (cỏ dại hệ sinh thái cạn) làng giấy Đống Cao, Phong Khê, Bắc Ninh Nội dung nghiên cứu - Xác định mối quan hệ hàm lƣợng Pb, ... tƣợng nghiên cứu - Đối tƣợng thực vật: Thực vật địa (cỏ dại hệ sinh thái cạn) làng giấy Đống Cao, Phong Khê, Bắc Ninh - Đối tƣợng kim loại: Pb Zn - Khu vực: đất làng nghề giấy Đống Cao, Phong Khê,...
 • 61
 • 181
 • 0

Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ của công ty Thực phẩm miền Bắc.DOC

Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ của công ty Thực phẩm miền Bắc.DOC
... trình bày số vấn đề Công tác hạch toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công Ty "Thực phẩm Miền Bắc Đề tài: hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ công ty Thực phẩm miền Bắc Trong luận ... chung tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp Chơng II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ Công Ty Thực phẩm Miền Bắc Chơng III: Một vài ý kiến hoàn thiện hạch ... hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ Công Ty Thực phẩm Miền Bắc Chơng IV : Phần kết luận Chơng I Những vấn đề chung tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp...
 • 70
 • 200
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu mối quan hệ giữa sinh khối lượng cacbon hấp thụ với các nhân tố điều tra rừng chủ yếu và xây dựng bảng tra lượng co2 hấp thụgiám sát lượng co2 hấp thụxác định lượng co2xác định bán kính hấp thụyếu tố quyết định khả năng hấp thụ của đấtxác định giá trị môi trường của rừngxác định kết quả tiêu thụ của công ty tnhh gốm thiện chíxác định điểm độ hấp dẫn của ngành dựa vào mô hình 5 tác lực cạnh tranhmỗi mẫu cần lấy 2 chai trong đó một chai cho khoảng 5g bột caco3 để xác định lượng co2 ăn mòný nghĩa phương thức tiêu thụ nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của hoạt động kinh doanh vận tảiđánh giá chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của công tyxác định lượng tiêu hao riêng của không khí và nhiệt khi sấyhạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của pháphạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của mỹxác định tiền lãi phải thu của ngân hàngTuần 33. Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến (viết)GIAO AN 2017 2018 12Tuần 31. Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác HồTuần 30. Nghe - trả lời câu hỏiTuần 30. Nghe - trả lời câu hỏiTuần 30. Nghe - trả lời câu hỏiTuần 28. Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cốiTuần 28. Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cốiTuần 26. Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biểnTuần 26. Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biểnTuần 26. Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biểnTuần 26. Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biểnTuần 25. Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏiTuần 24. Đáp lời phủ định. Nghe - trả lời câu hỏiTuần 24. Đáp lời phủ định. Nghe - trả lời câu hỏiTuần 23. Đáp lời khẳng định. Viết nội quyBài 20. Vẽ túi xách (giỏ xách)Bài 21. Nặn hoặc vẽ dáng người đơn giảnBài 20. Vẽ túi xách (giỏ xách)Bài 20. Vẽ túi xách (giỏ xách)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập