Tình hình nhiễm ascaris lumbricoides, trichuris trichiura, ancylostoma duodenale necator americanus tại trường cấp một ywang trên địa bàn thành phố buôn ma thuột và hiệu quả điều trị liều duy nhất mebendazol 500mg

Luận văn thạc sĩ Y học Tình hình nhiễm Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale-Necator americanus tại trường cấp một Ywang trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Luận văn thạc sĩ Y học Tình hình nhiễm Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale-Necator americanus tại trường cấp một Ywang trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột
... trờng đại học t y nguyên phan hùng tình hình nhiễm Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, ancylostoma duodenale/ Necator americanus trờng cấp I y wang địa bàn thành phố buôn ma thuột hiệu ... 500mg Chuyên ngành : Ký sinh trùng Côn trùng Mã số : 607265 luận VĂN thạc sỹ y học ngời hớng dẫn khoa học TS Nguyễn Ngọc xuân Buôn Ma Thuột, năm 2009 i L I CAM OAN Tụi xin cam oan y l cụng ... ti nghiờn c u Tỡnh hỡnh nhi m Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale/Necator americanus t i tr ng c p m t Y wang trờn a bn thnh ph Buụn Ma Thu t v hi u qu i u tr li u...
 • 95
 • 184
 • 0

tình hình nhiễm ascaris lumbricoides trichuris trichiura ancylostoma duodenale necator americanus

tình hình nhiễm ascaris lumbricoides trichuris trichiura ancylostoma duodenale necator americanus
... đào tạo trờng đại học tây nguyên phan hùng tình hình nhiễm Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, ancylostoma duodenale/ Necator americanus trờng cấp I y wang địa bàn thành phố buôn ... ó i u tra, chỳng tụi ó ti n ti nghiờn c u Tỡnh hỡnh nhi m Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale/ Necator americanus t i tr ng c p m t Y wang trờn a bn thnh ph Buụn ... túc, giun múc/m 1.1.1 Chu k phỏt tri n c a giun a ( Ascaris lumbricoides) [5], [6],[16], [17], [22], [24] Chu k phỏt tri n c a giun a (Ascaris lumbricoides) g m hai giai o n, giai o n phỏt tri...
 • 95
 • 91
 • 0

Đấu tranh phòng, chống tình hình tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố hải phòng (TT)

Đấu tranh phòng, chống tình hình tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố hải phòng (TT)
... tội phạm học phòng ngừa tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường địa bàn thành phố Hải Phòng Trong đó, hiệu phòng, chống tình hình tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện ... 2014) địa bàn thành phố Hải Phòng Dự báo tình hình tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường đề xuất giải pháp phòng, chống có hiệu tình hình tội vi phạm quy định điều khiển phương ... ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG THỜI GIAN TỚI 4.1 Dự báo tình hình tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường địa bàn thành...
 • 28
 • 56
 • 0

Khảo sát tình hình nhiễm E.coli coliforms trong nước uống, nước có gas, nước có cồn trên địa bàn quận thủ đức

Khảo sát tình hình nhiễm E.coli và coliforms trong nước uống, nước có gas, nước có cồn trên địa bàn quận thủ đức
... thực đề tài: “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM E coli VÀ Coliforms TRONG NƢỚC UỐNG, NƢỚC CĨ GAS, NƢỚC CĨ CỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC” 1.2 Mục đích Khảo sát tỉ lệ nhiễm Coliforms E coli nƣớc uống, nƣớc ... học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2006 “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM E coli VÀ Coliforms TRONG NƢỚC UỐNG, NƢỚC CĨ GAS, NƢỚC CĨ CỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC” Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S NGUYỄN TIẾN ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC  KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM E coli VÀ Coliforms TRONG NƢỚC UỐNG, NƢỚC CĨ GAS, NƢỚC CĨ CỒN TRÊN ĐỊA BÀN...
 • 48
 • 444
 • 3

Phân tích tình hình tài chính tại các hợp tác xã vận tải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Phân tích tình hình tài chính tại các hợp tác xã vận tải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột
... HTX tỉnh Đắk lắk hợp tác vận tải địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột 1.4.3 Phạm vi nội dung Phân tích đánh giá thực trạng tình hình tài hợp tác vận tải địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột Phần thứ ... hình tài hợp tác thông qua báo cáo tài - Đưa số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài hợp tác vận tải địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột 1.3 Đối tượng nghiên cứu Báo cáo tài hợp tác vận tải ... tài Phân tích tình hình tài hợp tác vận tải địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột làm chuyên đề thực tập 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu sở lý luận phân tích tình hình tài - Tìm hiểu tình hình...
 • 72
 • 141
 • 0

Luận văn ứng dụng tư liệu viễn thám hệ thống thông tin địa lý xác định biến động đất đô thị trên địa bàn thành phố buônthuột tỉnh đắc lắc

Luận văn ứng dụng tư liệu viễn thám và hệ thống thông tin địa lý xác định biến động đất đô thị trên địa bàn thành phố buôn mê thuột tỉnh đắc lắc
... Lu n văn th c sĩ nông nghi p 13 2.1.3.3 Các v tinh vi n thám V tinh có mang b c m vi n thám g i v tinh vi n thám hay v tinh quan sát m t ñ t Các lo i v tinh vi n thám bao g m: v tinh khí ng, ... hình qu n s d ng ñ t ñ a bàn; 3.3.3 ng d ng li u nh vi n thám ñánh giá m c ñ bi n ñ ng ñ t ñô th ñ a bàn thành ph ; 3.3.4 Tích h p v i li u b n ñ h th ng thông tin ñ a ñ thành l p ... thu nh n thông tin vi n thám h th ng máy ch p nh, máy quét nh, h th ng x thông tin, ph n m m tin h c chuyên d ng cho vi c x li u vi n thám - Nghiên c u kh ph n x ph c a ñ i ng t nhiên...
 • 92
 • 450
 • 1

Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh thông qua dạy học phần công dân với pháp luật chương trình GDCD lớp 12 ở các trường THPT dân lập trên địa bàn thành phố vinh, tỉnh nghệ an

Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh thông qua dạy học phần công dân với pháp luật chương trình GDCD lớp 12 ở các trường THPT dân lập trên địa bàn thành phố vinh, tỉnh nghệ an
... CỦA GIÁO DỤC Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN “ CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT” CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 CÁC TRƯỜNG THPT DÂN LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH 1.1 Giáo dục ... NGHIỆM GIÁO DỤC Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN “ CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT” CHƯƠNG TRÌNH GDCD LỚP 12 CÁC TRƯỜNG THPT DÂN LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN 2.1 ... ý thức pháp luật vai trò dạy học phần Công dân với pháp luật việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT 1.1.1 Giáo dục ý thức pháp luật - Quan điểm ý thức pháp luật + Quan điểm pháp luật: ...
 • 107
 • 436
 • 4

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk
... trương, sách Nhà nước thông qua văn TW UBND tỉnh Đắk Lắk quy định việc bồi thường thiệt hại đất đai tài sản đất Nhà nước thu hồi đất - Đánh giá việc thực sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất ... bàn thành phố Buôn Ma Thu t, tỉnh Đắk Lắk 1.2 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU * Mục đích - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, ưu điểm tồn công tác thực sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành ... GPMB Nhà nước thu hồi đất Từ lý trên, Khoa Sau đại học, Khoa Đất Môi trường cho phép tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá việc thực sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn...
 • 103
 • 419
 • 0

đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn thành phố buôn ma thuột - tỉnh đắk lắk

đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn thành phố buôn ma thuột - tỉnh đắk lắk
... ngu n nư c s d ng cho chăn nuôi heo t i tr i chăn nuôi t p trung a thành ph Buôn Ma Thu t a i m: Các trang tr i chăn nuôi heo t p trung quy mô v a nh t i thành ph Buôn Ma Thu t Th i gian: t tháng ... hình s d ng nư c chăn nuôi heo - Các ngu n nư c s d ng t i tr i chăn nuôi t p trung - Các khó khăn vi c cung c p nư c chăn nuôi - Các gi i pháp ang c áp d ng c a ngư i chăn nuôi gi i quy t khó ... 59,09 11,36 K t qu i u tra 44 s chăn nuôi heo t p trung a bàn thành ph Buôn Ma Thu t, nh n th y ngư i chăn nuôi heo ã có ý th c v v sinh ngu n nư c s d ng ph c v chăn nuôi: xây d ng h x lý phân,...
 • 96
 • 207
 • 2

luận văn tốt nghiệp ứng dụng mô hình hedonic trong xác định các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà cho thuê trên địa bàn thành phố cần thơ

luận văn tốt nghiệp ứng dụng mô hình hedonic trong xác định các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà cho thuê trên địa bàn thành phố cần thơ
... c định nhân tố ảnh hưởng đến gi cho thu thực địa bàn thành phố Cần Thơ Trong có bốn nhóm nhân tố ch nh t c động đến gi cho thu nh n tố cấu trúc, vị tr nhà cho thu , hợp đồng thu nhà nhóm yếu tố ... trường nhà cho thu tr n địa bàn thành phố 122 ục tiêu cụ t ể (1) Đ nh gi chung hành vi người thu hộ tr n địa bàn thành phố Cần Thơ; (2) Phân tích c c nh n tố ảnh hưởng đến gi thu hộ tr n địa bàn thành ... thành phố Cần Thơ nào? (2) C c nh n tố ảnh hưởng đến gi thu nhà thành phố Cần Thơ? (3) Những khuyến nghị cần thiết cho mục ti u ph t triển thị trường nhà cho thuê thành phố Cần Thơ? 1.4 PHẠ VI...
 • 76
 • 531
 • 8

Nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã, phường trên địa bàn thành phốTĩnh

Nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
... công chức Thành phố nói chung cán bộ, công chức cấp xã, phƣờng nói riêng Đến nay, Thành phố tĩnh chƣa có đề tài nghiên cứu cụ thể chất lƣợng cán bộ, công chức cấp xã, phƣờng địa bàn Thành phố ... chung chất lƣợng cán bộ, công chức cấp xã - Đánh giá thực trạng chất lƣợng cán bộ, công chức cấp Thành phố Tĩnh - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức cấp Thành ... nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức cấp xã, phƣờng thành phố Tĩnh 17 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, PHƢỜNG 1.1 Chất lƣợng nâng cao chất lƣợng...
 • 133
 • 300
 • 1

Quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
... HỌC KINH TẾ PHẠM THANH HẢI QUẢN LÝ THỊ TRƢỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ... trạng quản Nhà nƣớc TTBĐS địa bàn thành phố Vinh 59 3.3.1 Hệ thống quan quản TTBĐS địa bàn thành phố Vinh 59 3.3.2 Thực trạng quản Nhà nước thị trường đất đai địa bàn thành ... 44 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƢỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN 44 3.1 Địa điểm nghiên cứu 44 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên thành phố Vinh ...
 • 109
 • 572
 • 3

Phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh ĐăK lăk

Phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh ĐăK lăk
... đến phát triển giáo dục mầm non công lập - Chỉ thực trạng giáo dục mầm non công lập địa bàn TP Buôn Ma Thuột - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển giáo dục mầm non công lập địa bàn TP Buôn Ma Thuột ... phát triển giáo dục mầm non công lập phải giải tốt mối quan hệ giáo dục mầm non công lập Phải nhận thức vai tro sở giáo dục mầm non công lập hệ thống giáo dục nói chung hệ thống sở giáo dục mầm non ... CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP 1.1 GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm tầm quan trọng giáo dục mầm non Phát triển giáo dục có quan hệ mật...
 • 26
 • 148
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tình hình nhiễm ascaris lumbricoides trichuris trichiura ancylostoma duodenale necator americanus thành phố buôn ma thuột và hiệu quả điều trị liều duy nhất mebendazol 500mggiáo dục ý thức pháp luật cho học sinh thông qua dạy học phần công dân với pháp luật chương trình gdcd lớp 12 ở các trường thpt dân lập trên địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ anmột số giải pháp phát triển hình thức vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố hà nội giai đoạn 2006 2010tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố hồ chí minh và các giải pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩmtài liệu chuyên đề thực tập tình hình tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn thành phố hà nội pdfluận văn đánh giá tình hình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố việt trìđiều tra tình hình nuôi và chơi cá cảnh trên địa bàn thành phố huếtình hình giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố đà nẵngthực trạng tình hình bán lẻ của các cửa hàng quốc doanh trên địa bàn thành phố hà nội nói chung và của công ty tm dv tràng thi nói riêngtổng quan về tình hình chất thải rắn trên địa bàn thành phố đà nẵngtình hình thực hiện nghiệp vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minhtình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố hồ chí minhsơ lược tình hình hoạt động của ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hồ chí minhtình hình phát triển cscnt trên địa bàn thành phố hội an của vcb đà nẵngtình hình tổ chức phân phốicủa nhà phân phối tuấn việt trong toàn tỉnh và trên địa bàn thành phố huếMẠNG NƠRON VÀ QUÁ TRÌNH HỌC CỦA MẠNG NƠRONNghiên cứu về phương pháp và thuật toán xây dựng kho ngữ liệu thô tiếng Việt từ InternetỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI ẢO TRONG QUẢNG BÁ DU LỊCHỨng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy trong trường họcGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠKHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB BẰNG KỸ THUẬT PHÂN CỤMVI SINH VẬT TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢIBÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ NƯỚC THẢIBai tap nang cao hinh hoc 9GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP HỆ THỐNG VIDEO CONFERENCE CHI PHÍ THẤP TRÊN HẠ TẦNG MẠNG ADSL/WiFi/3GHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HFSSNâng cấp và hoàn thành Bài thí nghiệm bình trộn nhiên liệu tại phòng thí nghiệm trường Đại Học Dân Lập Hải PhòngTHỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ CỦA TỈNH HÒA BÌNHNghiên cứu máy cắt thấp áp dòng lớn hãng schneider ứng dụng trong bảng điện chính các trạm phát dự phòng khởi động tự động các động cơ dieselNghiên cứu và đề xuất giải pháp ngăn chặn việc truy cập trái phép vào các hệ thống thông tin tin học qua mạng InternetTÌM HIỂU KỸ THUẬT AJAX VÀ VIẾT ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TINGiáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt NamNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ THỐNG KÊ KINH TẾ XÃ HỘI TRỰC TIẾP TRÊN MÔI TRƯỜNG INTERNETlắp đặt và xử lí sự cố dịch vụ MegavnnBÀI GIẢNG THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ MẠNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập