So sánh một số giống ngô lai triển vọng vụ hè thu và thu đông tại đắk lắk

so sánh một số giống ngô lai triển vọng vụ thu thu đông tại đắc lắc

so sánh một số giống ngô lai triển vọng vụ hè thu và thu đông tại đắc lắc
... ng ngô v thu 65 Bi u 3.6: Chi u cao cu i c a gi ng ngô v thu ông 65 Bi u 3.7: Năng su t th c thu c a gi ng ngô v thu 76 Bi u 3.8: Năng su t th c thu c a gi ng ngô v thu ông 76 M U tv n Ngô ... d ng hi n tư ng ưu th lai vào s n xu t ngô Thành công c a chương trình ngô lai c ánh d u b i s i c a gi ng ngô lai kép u tiên vào năm 1962 Nh ng gi ng ngô ã th hi n ưu th lai vư t tr i v su t, ... t s gi ng ngô lai v thu thu ông t i khu v c nghiên c u K t qu gieo tr ng t i tài s góp ph n hoàn thi n quy trình thâm canh ngô lai a phương, b sung nh ng tư li u khoa h c v ngô lai, ph c v...
 • 102
 • 186
 • 0

Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp So sánh một số giống ngô lai triển vọng vụ thu thu đông tại Đắk Lắk

Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp So sánh một số giống ngô lai triển vọng vụ hè thu và thu đông tại Đắk Lắk
... ng ngô v thu 65 Bi u 3.6: Chi u cao cu i c a gi ng ngô v thu ông 65 Bi u 3.7: Năng su t th c thu c a gi ng ngô v thu 76 Bi u 3.8: Năng su t th c thu c a gi ng ngô v thu ông 76 M U tv n Ngô ... ngô lai c ánh d u b i s i c a gi ng ngô lai kép u tiên vào năm 1962 Nh ng gi ng ngô ã th hi n ưu th lai vư t tr i v su t, kh ch ng ch u v i i u ki n b t thu n u v qu n th Ti p theo ó s ơn, lai ... ng lai nhi u u tiên c s d ng vào s n xu t thu c v Hayes Garber vào năm 1919 S n xu t h t gi ng ngô c i ti n b ng cách tái h p nhi u dòng t ph i có ưu i m cao so v i lai ơn, lai kép ngư i nông...
 • 102
 • 137
 • 1

Kết quả khảo nghiệm một số dòng, giống vừng triển vọng vụ thu 2003 tại Diễn Hùng - Diễn Châu - Nghệ An pptx

Kết quả khảo nghiệm một số dòng, giống vừng triển vọng vụ hè thu 2003 tại Diễn Hùng - Diễn Châu - Nghệ An pptx
... thấp dòng vừng đen VĐ11 (717kg/ha) Kết luận Kết khảo nghiệm số dòng, giống vừng triển vọng vụ năm 2003 đất cát biển Diễn Hùng Diễn Châu Nghệ An cho có số kết luận sau: + Các dòng, giống có ... giống có thời gian sinh trởng biến động từ 70 - 77 ngày phù hợp với cấu vụ thu đất cát biển Diễn Hùng - Diễn Châu - Nghệ An + Dòng, giống số quả/ cây nhiều, số hàng hạt /quả nhiều, số hạt/hàng ... Danh sách dòng, giống vừng tham gia thí nghiệm vụ thu 2003 Vừng đen Tuyên Quang Vừng đen Nhật Bản Vừng V6 (Vừng trắng Nhật Bản) (Đ/C) Vừng V36 (Vừng đen Nhật Bản) Vừng vàng Tuyên Quang Vừng...
 • 6
 • 308
 • 0

so sánh một số giống ngô lai mới chọn tạo trong nước nhập nội có triển vọng tại phía bắc việt nam

so sánh một số giống ngô lai mới chọn tạo trong nước và nhập nội có triển vọng tại phía bắc việt nam
... hành đề tài So sánh số giống ngô lai chọn tạo nước nhập nội triển vọng phía Bắc Việt Nam Mục tiêu yêu cầu 2.1 Mục tiêu - Đánh giá số giống ngô lai nhằm xác định giống ngô lai đặc tính ... 2.4.2 Giống ngô lai (hybrid) Ngô lai kết việc ứng dụng ưu lai tạo giống kết tác động gen trội [10] Giống ngô lai đặc điểm sau: - Hiệu ứng trội siêu trội sử dụng trình tạo giống - Giống di ... Điển hình giống ngô tạo lai đơn suất cao, phẩm chất tốt ưa chuộng giống LVN10, LVN 4, LVN20, LVN99 * Lai kép [(AxB) x (CxD)]: giống lai tạo cách lai hai giống lai đơn với Giống lai kép ưu điểm...
 • 144
 • 138
 • 0

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai mới trong vụ xuân vụ thu 2005 tại hoà an cao bằng

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai mới trong vụ xuân và vụ hè thu 2005 tại hoà an  cao bằng
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sinh trởng, phát triển suất số giống ngô lai vụ xuân vụ thu 2005 Cao Bằng Mục tiêu nghiên cứu Trên sở đánh giá khả sinh trởng, phát triển, chống chịu suất giống ... vụ, gồm có vụ xuân thu vụ ngô xuân chủ yếu chiếm 75% diện tích trồng ngô năm Công thức luân canh gồm có: Ngô xuân Lúa thu Ngô xuân Ngô thu Ngô xuân - Đậu tơng thu Đối với ... Năng suất yếu tố cấu thành suất vụ thu 2005 Bảng 3.10 So sánh suất thực thu giống ngô thí nghiệm vụ xuân 2005 Bảng 3.11 76 Thời gian sinh trởng suất giống ngô HK1 giống LVN4 vụ thu năm 2005...
 • 125
 • 107
 • 0

Một số giống ngô nếp triển vọng cho hướng phát triển nông nghiệp cận đô thị pot

Một số giống ngô nếp triển vọng cho hướng phát triển nông nghiệp cận đô thị pot
... phí giống ngô nếp thu tươi cao giống NK4300 thu lấy hạt từ 1,5-3 lần đơn vị diện tích Ngoài ra, trồng ngô nếp thu bán bắp tươi, thân nguồn thức ăn phục vụ cho chăn nuôi cá, gia súc phát triển ... đó, giống ngô nếp Wax 50 có lãi suất cao 2.117.000 đồng/sào; giống AG 01 lãi 1.972.000 đồng/sào; giống Wax 44 lãi 1.937.000 đồng/sào lãi suất thấp giống Pioneer 1.278.000 đồng/sào So với ngô ... dõi thấy khả sinh trưởng, phát triển, chống chịu điều kiện bất thuận sâu bệnh giống ngô nếp tham gia mức đến tốt, tương đương giống địa phương trồng đồng đất Trong giống Wax 44, Wax 50 có thời...
 • 4
 • 150
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DÒNG TUYỂN CHỌN CÁC TỔ HỢP LAI CÀ CHUA TRIỂN VỌNG VỤ SỚM THU ĐÔNG XUÂN

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DÒNG VÀ TUYỂN CHỌN CÁC TỔ HỢP LAI CÀ CHUA TRIỂN VỌNG VỤ SỚM THU ĐÔNG VÀ XUÂN HÈ
... ñi m n hoa c a t h p lai chua v xuân 2011 4.15 T l ñ u qu c a t 86 h p lai chua v xuân 2011 87 4.16.1 Tình hình nhi m b nh virus c a t h p lai chua v xuân 2011 89 4.16.2.Tình ... nhi m m t s sâu b nh h i c a t h p lai chua v xuân 2011 90 4.17 Các y u t c u thành t h p lai v xuân 2011 91 4.18 Năng su t c a t h p lai chua v xuân 2011 93 4.19.1 M t s ñ c ñi m ... lai chua v thu ñông 2010 4.11 71 ðánh giá kh k t h p c a dòng chua nghiên c u 72 4.11.1 Kh k t h p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng t l ñ u qu 73 4.11.2 Kh k t h p c a dòng cà...
 • 145
 • 199
 • 0

Luận văn so sánh một số giống ngô lai mới triển vọng tại huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

Luận văn so sánh một số giống ngô lai mới triển vọng tại huyện lâm thao, tỉnh phú thọ
... o gi ng ngô lai Nh ng gi ng ngô lai quy c c a ñang có s c c nh tranh, giá h t gi ng r ch b ng m t n a so v i gi ng ngô lai nh p kh u Năng su t ch t lư ng ngô c a không thua gi ng ngô lai c a ... gi ng ngô lai (B ng 3.1) B ng 3.1 Danh sách gi ng ngô lai tham gia thí nghi m T.T Tên gi ng Lo i gi ng lai Cơ quan tác gi LVN885 Lai ñơn Vi n nghiên c u ngô LVN37 Lai ñơn Vi n nghiên c u ngô LVN146 ... Lâm Thao, t nh Phú Th ñ xác ñ nh ñư c gi ng ngô lai có su t cao, kh thích nghi t t v i vùng sinh thái, t ñó làm phong phú thêm b gi ng ngô lai s n xu t t i huy n Lâm Thao t nh Phú Th , góp ph...
 • 102
 • 488
 • 1

So sánh một số giống ngô lai mới triển vọng tại khu vực bắc trung bộ

So sánh một số giống ngô lai mới triển vọng tại khu vực bắc trung bộ
... n) lai không qui c (ít nh t m t b ho c m không ph i dòng thu n) (Vasal, 1988) Gi ng ngô lai qui c g m lo i: lai ñơn, lai ba lai kép Lai ñơn lai gi a hai b m dòng thu n; lai ba lai gi a m t lai ... lư ng ngô khu v c B c Trung B - ðánh giá m c n ñ nh su t y u t c u thành su t c a gi ng ngô lai ñã góp ph n kh ng ñ nh tính thích ng c a gi ng ngô lai m i ph c v s n xu t ngô t i t nh khu v ... S dĩ su t ngô nư c ta tăng nhanh v y s d ng ưu th lai vào gi ng ngô thay th gi ng ngô th ph n t s n xu t Năm 1990 di n tích ngô lai 0%, ñ n năm 1995 di n tích s d ng cho gi ng ngô lai ñã chi...
 • 180
 • 439
 • 1

so sánh một số giống ngô laitriển vọng tại đắc lắc

so sánh một số giống ngô lai có triển vọng tại đắc lắc
... u lai lai quy c (gi a dòng thu n) lai không qui c (ít nh t b ho c m không ph i dòng thu n) (Vasal, 1988) Lai qui c g m lo i: lai ơn, lai ba lai kép Lai ơn lai gi a hai b m dòng thu n; lai ba lai ... tăng su t, s n lư ng ngô t nh, ti n hành nghiên c u tài: So sánh m t s gi ng ngô lai tri n v ng t i M c tiêu ý nghĩa c a k L k” tài M c tiêu Xác nh c m t s gi ng ngô lai m i su t cao, n nh ... ng ngô lai th ph n tư H ti n hành ánh giá tính n nh c a 18 gi ng ngô lai ơn, 18 gi ng ngô lai ba gi ng ngô th ph n t 13 i m thu c châu l c K t qu cho th y hàm lư ng protein h t c a gi ng ngô lai...
 • 130
 • 261
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên
... tiềm giống, vùng sinh thái Chính vậy, tiến hành đề tài: Nghiên cứu Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http:// www.lrc-tnu.edu.vn khả sinh trưởng, phát triển suất số giống ngô lai tỉnh ... chọn giống ngô lai cho suất cao, chống chịu tốt phục vụ sản xuất địa bàn tỉnh Thái Nguyên GIẢ THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Sau vụ nghiên cứu đánh giá, tìm số giống ngô lai sinh trưởng, phát triển khả chống ... Nội 2.3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Nội dung nghiên cứu * Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển giống thí nghiệm: - Theo dõi giaiđoạn sinh trưởng phát triển giống ngô lai thí nghiệm...
 • 111
 • 603
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la
... NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Thái Nguyên, năm 2008 Số hóa Trung tâm ... Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển chịu hạn số giống ngô lai tỉnh Sơn La Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Mục tiêu đề tài - Đánh giá khả sinh trưởng ... sinh trưởng phát triển, khả chịu hạn giống ngô lai thí nghiệm thông qua số tiêu sinh lý, hoá sinh liên quan đến tính chịu hạn - Giới thiệu cho sản xuất số giống ngô lai có suất cao chịu hạn tốt Đối...
 • 89
 • 1,349
 • 9

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển năng suất của một số giống ngô lai trong vụ xuân 2005 2006 tại tuyên quang

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống ngô lai trong vụ xuân 2005 và 2006 tại tuyên quang
... "Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển suất số giống ngô lai vụ xuân 2005 2006 Tuyên Quang" Mục tiêu nghiên cứu Trên sở đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, suất khả chống chịu giống ngô lai điều ... LÂM NGUYỄN THỊ MINH HUỆ NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TRONG VỤ XUÂN 2005 2006 TẠI TUYÊN QUANG Chuyên ngành : Trồng trọt Mã số : 60.62.01 LUẬN VĂN ... chiều cao đóng bắp giống ngô vụ xuân 2006 61 Biểu đồ 3.4: Số giống ngô lai vụ xuân 2005 2006 64 Biểu đồ 3.5: Năng suất lý thuyết giống ngô lai vụ xuân 2005 2006 ...
 • 108
 • 503
 • 3

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên
... khả sinh trưởng, phát triển suất số giống ngô lai tỉnh Thái Nguyên MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục đích Chọn giống ngô suất cao, phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu tỉnh Thái Nguyên ... chọn giống ngô lai cho suất cao, chống chịu tốt phục vụ sản xuất địa bàn tỉnh Thái Nguyên GIẢ THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Sau vụ nghiên cứu đánh giá, tìm số giống ngô lai sinh trưởng, phát triển khả chống ... Viện nghiên cứu Ngô Đá CN 07-1 Viện nghiên cứu Ngô Bán ngựa H06-1 Viện nghiên cứu Ngô Đá TX 2003 Viện nghiên cứu Ngô Răng ngựa LS 07-12 Viện nghiên cứu Ngô Bán đá H07-2 Viện nghiên cứu Ngô Bán...
 • 86
 • 627
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 20122013 tại huyện đồng văn tỉnh hà giangnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông năm 2010 tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai mới tại thái nguyênmột số giống ngô laikết quả chọn giống f3 của x20 và một số cây lai triển vọng vụ mùa 1991 trại thí nghiệm nn văn điểntuyển chọn một số giống cà chua triển vọnggiống ngô lai trung ngày năng suất cao cho vùng đông nam bộ và tây nguyênnghiên cứu chọn tạo giống ngô lai trung ngày năng suất cao cho vùng đông nam bộ và tây nguyên3 1 sơ đò laser màu dạng vòng khóa mode thụ động bằng va chạm xung sử dụng chất lĩấp thụ bão hòaso sánh 7 giống ngô lai trong vụ hè thuthu đông trên đất đỏ bazan và đất xám tại huyện krông pắc tỉnh đăk lăknhìn chung các giống ngô lai có các đặc điểm năng suất cao 8 13 tạ ha một số giống có khả năng thích ứng rộng chịu hạn chống chịu sâu bệnh lvn4 10 20năng suất một số giống ngôkhảo sát một số giống ngô ngắn ngày tại nghệ annghiên cứu khả năng sinh trưởng năng suất chất lượng một số giống chè nhập nội và biện pháp bón phân qua lá cho giống chè có triển vọng tại xã la bằng huyện đại từ tỉnh thái nguyênđánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô vụ xuân trên đất cát nội đồng tại trại thực nghiệm nông học trường đại học vinh nghệ anĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHO bạc NHÀ nướcCÂU hỏi TRỌNG tâm ôn tập TRƯỚC kì THI THPTQG 2017 MÔN VẬT LÝA National Interprofessional Competency FrameworkBÁO CÁO CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓMDE CUONG ON TAP CAC CHUONG TOAN 8TẬP bài học môn hóa học lớp 9 TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN NH 2017 2018Giáo trình pre toeic listening ms hoaAffective and instrumental commitment a special referece to self service technologies in domestic and foreign banksGiải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP phương namHorizontal technology spillover effects from foreign dirrect investment on labor producttivty in manufacturing industry in vietnamLý thuyết bộ ba bất khả thi và sự lựa chọn cho việt namTác động của chính sách tài khóa đến tài khoản vãng lai tại việt nam giai đoạn 2000 2010Mutiny on the bounty glossaryĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 CHUYÊN KHTN lần 2 THPT HỒNG NGỰ 2 (ĐỒNG THÁP) lần 1 môn hóa họcwhite death white deathGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 26Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 27Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 30Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 9Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 12
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập