Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét và một số yếu tố nguy cơ ở nhóm dân di cư tự do tại xã cư k’bang huyện ea súp tỉnh đắk lắk năm 2010

nghiên cứu tỷ lệ nhiễm sinh trùng sốt rét một số yếu tố nguy nhóm dân di tự do tại k’bang, huyện ea súp, tỉnh đắk lắk - năm 2010

nghiên cứu tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét và một số yếu tố nguy cơ ở nhóm dân di cư tự do tại xã cư k’bang, huyện ea súp, tỉnh đắk lắk - năm 2010
... GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUY N NAY NGUY N NGHIÊN C U T L NHI M KÝ SINH TRÙNG S T RÉT VÀ M T S Y U T NGUY CƠ NHÓM DÂN DI CƯ T DO T I XÃ CƯ K’BANG, HUY N EA SÚP, T NH K L K - NĂM 2010 Chuyên ... ng SR nhóm dân di t t ó xu t nh ng bi n pháp phòng ch ng SR hi u qu th c hi n tài: Nghiên c u t l nhi m sinh trùng s t rét m t s y u t nguy nhóm dân di t t i K’Bang, huy n Ea Suop, ... Suop, t nh k L k, năm 2010 ” v i m c tiêu sau: Xác nh t l nhi m sinh trùng SR K’ Bang huy n Ea Suop t nh Xác nhóm dân di t t i k L k nh m t s y u t nguy m c b nh SR nhóm dân 3 Chương...
 • 92
 • 323
 • 0

Tình trạng dinh dưỡng , thiếu máu , nhiễm sinh trùng đường ruột một số yếu tố liên quan đến học sinh tiểu học 6 9 tuổi một số nông thôn miền bắc

Tình trạng dinh dưỡng , thiếu máu , nhiễm ký sinh trùng đường ruột và một số yếu tố liên quan đến học sinh tiểu học 6 9 tuổi ở một số xã nông thôn miền bắc
... (n=207) Bắc Ninh (n= 199 ) Chung (n =60 6) tuổi 1 7,4 2,3 1 7 ,9 1,5 1 7,5 1 ,9 1 7 ,6 1 ,9 tuổi 1 9, 5 2,2 1 9, 7 2,5 1 9, 5 2,5 1 9 ,6 2,4 tuổi 2 0 ,9 2,3 2 1 ,6 3,7 2 0 ,9 2,2 2 1,1 2 ,9 tuổi 2 1,8 2,0 2 3,2 3,2 2 2,1 2,0 2 2,3 2,4 *, P> 0,0 5 ... 1 2,5 4 6, 9 2 6, 6 1 4,1 Tôm 1 ,6 1 0 ,9 7,8 6 2,5 Sữa 4,7 3,1 6, 3 8 5 ,9 Đậu phụ 8 2,8 1 0 ,9 6, 3 0,0 Lạc, vừng 9, 4 4,7 1 8,8 6 7,2 Dầu, mỡ 7,8 5 9, 4 2 1 ,9 1 1,0 Rau 9 5,3 4,7 0,0 0,0 Quả chín 4,7 1 0 ,9 4,7 7 9, 7 Nhận ... (n=2 06) Chung (n =62 3) tuổi 10 9, 8 3,5 11 0,4 3 ,9 11 0,8 4 ,6 11 0,4 4,1 tuổi 11 5,2 5,0 11 5 ,6 4,7 11 5,0 4,5 11 5,3 4,7 tuổi 11 9, 4 5,0 12 0 ,9 5,4 12 0,8 4 ,6 12 0,4 5,1 tuổi 12 1,7 5,3 12 3,0 5,1 12 3,5 5,3 12 2 ,9 5,2 *, P> 0,0 5...
 • 53
 • 284
 • 0

thực trang sốt rét một số yếu tố nguy tại krông na, huyện buôn đôn, tỉnh đắc lắc trong 02 năm 2010 - 2011

thực trang sốt rét và một số yếu tố nguy cơ tại xã krông na, huyện buôn đôn, tỉnh đắc lắc trong 02 năm 2010 - 2011
... - Ban Giỏm hi u Tr ng i h c Tõy Nguy n, Ban Lónh - Ký sinh trựng - Cụn trựng Quy Nhn, Khoa Y D c Tr ng Nguy n, Phũng o t o sau i h c Tr ng o Vi n S t rột i h c Tõy i h c Tõy Nguy n - PGS.TS Nguy ... O TR NG I H C TY NGUY N - - Vế MINH HNG LU N VN TH C S Y H C Chuyờn ngnh : Ký sinh trựng - Cụn trựng Mó s 60 72 65 : Ng i h ng d n khoa h c: PGS.TS NGUY N XUN THAO K L K - 2011 L I CAM OAN ... t nguy c t i xó Krụng Na, huy n Buụn ụn, t nh k L k nm 2010 - 2011 v i cỏc m c tiờu: Xỏc nh t l m c s t rột c a c ng Buụn ụn, t nh Xỏc ng dõn c t i xó Krụng Na, huy n k L k nh m t s y u t nguy...
 • 85
 • 215
 • 0

thực trạng sốt rét một số yếu tố nguy ảnh hưởng đến tình hình dịch tễ sốt rét

thực trạng sốt rét và một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình dịch tễ sốt rét
... 2 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUY N VI T TI N TH C TR NG S T RÉT VÀ M T S NH HƯ NG Y UT NGUY CƠ N TÌNH HÌNH D CH T S T RÉT HUY N KRÔNG BÔNG, T NH ĂK LĂK (2008-2009) ... ho t ch t c a Thanh Hao hoa vàng m c hoang vong s t rét s t rét ác tính [42] vùng núi phí B c làm rõ r t t 15 1.2 Tình hình d ch t s t rét: 1.2.1 Tình hình d ch t s t rét th gi i Do mang tính ch ... t s t nh phía B c vào; ó huy n Krông Bông h i nh hư ng n s t rét [31] Xu t phát t th c tr ng tình hình s t rét yêu c u nghiên c u, “Th c tr ng s t rét y u t nguy nh hư ng s t rét t i huy n Krông...
 • 99
 • 323
 • 0

Tỷ lệ nhiễm sinh trùng sốt rét, thực trạng màn sử dụng màn cộng đồng dân ea lốp, huyện ea soup tỉnh dak lak năm 2011

Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét, thực trạng màn và sử dụng màn ở cộng đồng dân xã ea lốp, huyện ea soup tỉnh dak lak năm 2011
... trạng sử dụng cộng đồng dân Ea Lốp, huyện Ea Soup tỉnh Dak Lak năm 2011 cấn thiết nhằm mục tiêu sau: Người dân dân Ia Lốp Xác định tỷ lệ nhiễm sinh trùng sốt rét cộng đồng dân sống ... Ea Lốp, huyện Ea Soup, tỉnh Dak Lak năm 2011 Đánh giá thực trạng sử dụng người dân phòng chống sốt rét ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Địa điểm nghiên cứu Ea Lốp, huyện Ea Soup, tỉnh ... 6,15% Tỷ lệ nhiễm KSTSR điều tra cộng đồng dân cao nhiều so với tỷ lệ nhiễm chung khu vực MT-TN 1,14% (năm 2010) 0,90% (năm 2011) cộng đồng dân sống cố định vùng sốt rét lưu hành(5) Tỷ lệ nhiễm...
 • 7
 • 70
 • 0

Nghiên cứu tác dụng trên sinh trùng sốt rét độc tính trên thực nghiệm của thuốc sốt rét phối hợp dihydroartemisinin - piperaquin do Việt Nam sản xuất

Nghiên cứu tác dụng trên ký sinh trùng sốt rét và độc tính trên thực nghiệm của thuốc sốt rét phối hợp dihydroartemisinin - piperaquin do Việt Nam sản xuất
... KST SR) thuốc phối hợp DHA-PQP Việt Nam sản xuất 2.2 Xác định độc tính cấp độc tính bán trờng diễn thuốc phối hợp DHA-PQP động vật thực nghiệm 2.3 Đánh giá ảnh hởng thuốc phối hợp DHA-PQP (do thận), ... tính thực nghiệm thuốc sốt rét phối hợp DHA-PQP, với nguyên liệu đợc sản xuất Việt Nam tim, giảm lu lợng dịch qua tim giảm biên độ tim thỏ Trong 20 - Chứng minh thực nghiệm, thuốc phối hợp DHA-PQP ... trùng sốt rét độc tính thực hai liều đờng uống 64 mg 100 mg/kg/ngày ì 28 ngày nghiệm thuốc sốt rét phối hợp dihydroartemisinin - liên tiếp, thuốc phối hợp DHA-PQP không gây ảnh hởng đến thể piperaquin...
 • 14
 • 222
 • 0

Thực trạng tai nạn giao thông đường bộ một số yếu tố nguy thanh thiếu niên nhóm tuổi 15- 24 tại 11 tỉnh khu vực miền núi phía bắc năm 2010

Thực trạng tai nạn giao thông đường bộ và một số yếu tố nguy cơ ở thanh thiếu niên nhóm tuổi 15- 24 tại 11 tỉnh khu vực miền núi phía bắc năm 2010
... thực trạng tai nạn giao thông đường thiếu niên nhóm tuổi 15-2 4 11 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc năm 2010 Phân tích số yếu tố nguy liên quan đến thương tích giao thông đường thiếu niên nhóm tuổi ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG THỰC TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY THANH THIẾU NIÊN NHÓM TUỔI 15-2 4 TẠI 11 TỈNH KHU VỰC MIỀN NÚI ... gia giao thông Nghiên cứu mô tả thực trạng tai nạn giao thông thiếu niên 15-2 4 tuổi 11 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc với thời gian năm nên chưa đánh giá mức độ yếu tố nguy chấn thương giao thông...
 • 140
 • 305
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu một số yếu tố nguy bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2
... High WHR 76 73,8 12 30,8 88 62, 0 Dyslipidemia 67 65,0 16 41,0 83 58,5 Current smoke 26 25 ,2 5,1 28 19,7 Metabolic 77 74,8 24 61,5 101 71,1 syndrom Family historic 26 25 ,2 20,5 34 23 ,9 of CHD On ... 1000 2. 2 METHOD 2. 2.1 Design: Cross sectional 2. 2 .2 Research Contents: * Asking about history, symtoms * Blood test * Examining * 64-MSCT coronary * Catheter Coronary angiography (25 patients) 2. 3 ... Risk factors (n=1 42) (1) (2) n % n % n % Hypertension 76 73,8 24 61,5 100 70,4 Diastolic 1 42 ± 16 1 32 ± 22 139 ± 19 pressure Systolic 87 ± 10 81 ± 13 85 ± 11 pressure Over 82 79,6 16 41,0 98...
 • 26
 • 326
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu một số yếu tố nguy bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2
... High WHR 76 73,8 12 30,8 88 62, 0 Dyslipidemia 67 65,0 16 41,0 83 58,5 Current smoke 26 25 ,2 5,1 28 19,7 Metabolic 77 74,8 24 61,5 101 71,1 syndrom Family historic 26 25 ,2 20,5 34 23 ,9 of CHD On ... 1000 2. 2 METHOD 2. 2.1 Design: Cross sectional 2. 2 .2 Research Contents: * Asking about history, symtoms * Blood test * Examining * 64-MSCT coronary * Catheter Coronary angiography (25 patients) 2. 3 ... Risk factors (n=1 42) (1) (2) n % n % n % Hypertension 76 73,8 24 61,5 100 70,4 Diastolic 1 42 ± 16 1 32 ± 22 139 ± 19 pressure Systolic 87 ± 10 81 ± 13 85 ± 11 pressure Over 82 79,6 16 41,0 98...
 • 26
 • 384
 • 0

Thực trạng sâu răng, viêm lợi một số yếu tố nguy học sinh tiểu học tỉnh bắc kạn

Thực trạng sâu răng, viêm lợi và một số yếu tố nguy cơ ở học sinh tiểu học tỉnh bắc kạn
... Nha học đờng, tiến h nh thực đề t i "Nghiên cứu thực trạng sâu răng, viêm lợi v m t s yếu tố nguy học sinh tiểu học Tỉnh Bắc Kạn" nhằm hai mục tiêu: Xác định tỷ lệ sâu răng, viêm lợi học sinh tiểu ... Trờng Đại HọC Y hà nội Nông Bích Thuỷ nghiên cứu thực trạng sâu răng, viêm lợi số yếu tố nguy học sinh tiểu học tỉnh bắc kạn Chuyên ng nh : hàm mặt Mã số : 60.72.28 luận văn thạc sĩ y học Ngời ... 1.3.1 Tình hình sâu trẻ em .10 1.3.2 Tình hình viêm lợi 12 1.4 CáC YếU Tố NGUY CƠ GÂY SÂU RĂNG, VIÊM LợI HọC SINH 13 1.5 MộT Số BIệN PHáP Dự PHòNG SÂU RĂNG, VIÊM LợI 17...
 • 101
 • 624
 • 5

TỶ LỆ HIỆN MẮC VIÊM DA THỂ TẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ KẾT HỢP TRẺ pps

TỶ LỆ HIỆN MẮC VIÊM DA THỂ TẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ KẾT HỢP Ở TRẺ pps
... khoảng tin cậy: 12,1% - 16,6%) Sự liên quan tỷ lệ mắc vdtt số yếu tố Bảng Sự liên quan tỷ lệ mắc viêm da thể tạng số yếu tố Viêm da c2, p STT thể tạng Yếu tố Có Không 19,2% 80,8% 0-1 (n = 104) c2(2) ... hành đề tài nghiên cứu: Tỷ lệ mắc VDTT số yếu tố kết hợp trẻ em trường mầm non quận TPHCM” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Xác định tỷ lệ mắc VDTT số yếu tố kết hợp trẻ em trường mầm non ... Sự liên quan tỷ lệ mắc vdtt số yếu tố Theo bảng 2, thấy: Tỷ lệ mắc bệnh VDTT nhóm tuổi 0-1 cao nhóm tuổi 2-3 nhóm ≥ tuổi với p < 0,05 độ tuổi lớn, tỷ lệ mắc bệnh VDTT thấp Kết phù hợp với nghiên...
 • 27
 • 98
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học thần kinh một số yếu tố nguy bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học thần kinh và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não
... ảnh học thần kinh số yếu tố nguy bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não nhằm mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, kết hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cộng hưởng từ bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não ... khả sống sót phục hồi khó khăn nhiều bệnh nhân tái đột quỵ não bên với lần đầu 4.3 Các yếu tố nguy tình trạng kiểm soát yếu tố nguy Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố nguy gây tái đột quỵ nhồi máu não ... rút số kết luận: Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học thần kinh bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não - Đặc điểm lâm sàng Lứa tuổi mắc nhiều 60 tuổi, tỷ lệ nam / nữ 1,7/1 NMN xẩy gắng sức nhóm tái đột quỵ...
 • 25
 • 317
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học thần kinh một số yếu tố nguy bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học thần kinh và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y NGUY N THỊ THU HUYỀN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC THẦN KINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY BỆNH NHÂN TÁI ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CHUYÊN ... ảnh học thần kinh số yếu tố nguy bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não nhằm mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, kết hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cộng hưởng từ bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não ... tr32] Nhồi máu não ổ khuyết chiếm khoảng 25% nhồi máu não Một vài dạng lâm sàng nhồi máu não ổ khuyết nghiên cứu khả quan yếu 29 tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng tiên lượng gần sống sót đột quỵ não tái...
 • 157
 • 583
 • 7

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu một số yếu tố nguy bệnh nhân đái tháo đường

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường
... âm tính 98,8% Liên quan tổn thương xơ vữa động mạch vành với microalbumin niệu số yếu tố nguy bệnh mạch vành + Nồng độ microalbumin niệu tương quan thuận có ý nghĩa thống kê với điểm calci hoá ... 4.6 Liên quan tổn thương xơ vữa động mạch vành 64MSCT với số yếu tố nguy bệnh mạch vành * Với HbA1C: Trong nghiên cứu khác biệt tỷ lệ BN có MXV so sánh tương quan không 20 thấy có tương quan ... - Độ đặc hiệu: 98,8% - Giá trị dự báo âm tính: 98,8% 3.3 LIÊN QUAN GIỮA TỔN THƯƠNG ĐMV TRÊN 64-MSCT VỚI MICROALBUMIN NIỆU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ Đồ thị 3.12 Liên quan MAU với tỷ lệ bệnh nhân...
 • 25
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện vụ bản tỉnh nam định trong gai đoạn hiện nayNghiên cứu điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm dưới có sử dụng trâm protaper và máy x smartNhận xét thực trạng sâu răng sớm và mối liên quan với thói quen nuôi dưỡng ở trẻ 36 71 tháng tuổi tại trường mầm non x20, thanh xuân, hà nội năm 2014Giúp học sinh lớp 5 học tốt mon tap lam vanTăng cường thu hút FID của Malaysia vào Việt NamNghiên cứu áp dụng thang điểm chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngMô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân gây hồng ban nút tại khoa cơ xương khớp – bệnh viện bạch maiTƯ DUY NGHỆ THUẬT của MA văn KHÁNG TRONG TIỂU THUYẾT ĐỒNG bạc TRẮNG HOA xòe và mùa lá RỤNG TRONG vườnlý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích ettinghausen trong hố lượng tửNghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclayĐề thi tiếng nhật JTEST AD 110ĐỊNH DANH CÁC bộ PHẬN CỦA đồ vật BẰNG CÁC từ NGỮ THUỘC TRƯỜNG NGHĨA CHỈ bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜIKHẢO sát NHÓM bài CA TRONG lễ hội ĐANGZ KRUOS (ĐANG KHÙA) của NGƯỜI MÔNG ở tủa CHÙA – điện BIÊNNĂNG lực TIẾNG VIỆT của học SINH TRƯỜNG THCS NÙNG NÀNG và TRƯỜNG nội TRÚ HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂUNĂNG lực VIẾT TIẾNG VIỆT của học SINH NGƯỜI MÔNG (TRƯỜNG PTDTBT THCS KHUN HÁ,THCS SÙNG PHÀI HUYỆN TAM ĐƯỜNG – TỈNH LAI CHÂU )TÍNH LỊCH sự của lời đề NGHỊ và hồi đáp lời đề NGHỊ TRONG một số tác PHẨM văn học VIỆT NAM HIỆN đạiTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÊMINA TRONG GIẢNG dạy học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU họcTỔ CHỨCDẠY học CHỦ đề TÍCH hợp “DÒNG điện KHÔNG đổi TRONG CUỘC SỐNG” ở TRUNG học PHỔ THÔNGXÂY DỰNG và HƯỚNG dẫn HOẠT ĐỘNG GIẢI bài tập TRONG dạy học CHƯƠNG ĐỘNG lực học CHẤT điểm vật lí 10 NHẰM bối DƯỠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄNCambridge practice tests for IELTS 6
Đăng ký
Đăng nhập