Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét và một số yếu tố nguy cơ ở nhóm dân di cư tự do tại xã cư k’bang huyện ea súp tỉnh đắk lắk năm 2010

nghiên cứu tỷ lệ nhiễm sinh trùng sốt rét một số yếu tố nguy nhóm dân di tự do tại k’bang, huyện ea súp, tỉnh đắk lắk - năm 2010

nghiên cứu tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét và một số yếu tố nguy cơ ở nhóm dân di cư tự do tại xã cư k’bang, huyện ea súp, tỉnh đắk lắk - năm 2010
... GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUY N NAY NGUY N NGHIÊN C U T L NHI M KÝ SINH TRÙNG S T RÉT VÀ M T S Y U T NGUY CƠ NHÓM DÂN DI CƯ T DO T I XÃ CƯ K’BANG, HUY N EA SÚP, T NH K L K - NĂM 2010 Chuyên ... ng SR nhóm dân di t t ó xu t nh ng bi n pháp phòng ch ng SR hi u qu th c hi n tài: Nghiên c u t l nhi m sinh trùng s t rét m t s y u t nguy nhóm dân di t t i K’Bang, huy n Ea Suop, ... Suop, t nh k L k, năm 2010 ” v i m c tiêu sau: Xác nh t l nhi m sinh trùng SR K’ Bang huy n Ea Suop t nh Xác nhóm dân di t t i k L k nh m t s y u t nguy m c b nh SR nhóm dân 3 Chương...
 • 92
 • 335
 • 0

Tình trạng dinh dưỡng , thiếu máu , nhiễm sinh trùng đường ruột một số yếu tố liên quan đến học sinh tiểu học 6 9 tuổi một số nông thôn miền bắc

Tình trạng dinh dưỡng , thiếu máu , nhiễm ký sinh trùng đường ruột và một số yếu tố liên quan đến học sinh tiểu học 6 9 tuổi ở một số xã nông thôn miền bắc
... (n=207) Bắc Ninh (n= 199 ) Chung (n =60 6) tuổi 1 7,4 2,3 1 7 ,9 1,5 1 7,5 1 ,9 1 7 ,6 1 ,9 tuổi 1 9, 5 2,2 1 9, 7 2,5 1 9, 5 2,5 1 9 ,6 2,4 tuổi 2 0 ,9 2,3 2 1 ,6 3,7 2 0 ,9 2,2 2 1,1 2 ,9 tuổi 2 1,8 2,0 2 3,2 3,2 2 2,1 2,0 2 2,3 2,4 *, P> 0,0 5 ... 1 2,5 4 6, 9 2 6, 6 1 4,1 Tôm 1 ,6 1 0 ,9 7,8 6 2,5 Sữa 4,7 3,1 6, 3 8 5 ,9 Đậu phụ 8 2,8 1 0 ,9 6, 3 0,0 Lạc, vừng 9, 4 4,7 1 8,8 6 7,2 Dầu, mỡ 7,8 5 9, 4 2 1 ,9 1 1,0 Rau 9 5,3 4,7 0,0 0,0 Quả chín 4,7 1 0 ,9 4,7 7 9, 7 Nhận ... (n=2 06) Chung (n =62 3) tuổi 10 9, 8 3,5 11 0,4 3 ,9 11 0,8 4 ,6 11 0,4 4,1 tuổi 11 5,2 5,0 11 5 ,6 4,7 11 5,0 4,5 11 5,3 4,7 tuổi 11 9, 4 5,0 12 0 ,9 5,4 12 0,8 4 ,6 12 0,4 5,1 tuổi 12 1,7 5,3 12 3,0 5,1 12 3,5 5,3 12 2 ,9 5,2 *, P> 0,0 5...
 • 53
 • 303
 • 0

thực trang sốt rét một số yếu tố nguy tại krông na, huyện buôn đôn, tỉnh đắc lắc trong 02 năm 2010 - 2011

thực trang sốt rét và một số yếu tố nguy cơ tại xã krông na, huyện buôn đôn, tỉnh đắc lắc trong 02 năm 2010 - 2011
... - Ban Giỏm hi u Tr ng i h c Tõy Nguy n, Ban Lónh - Ký sinh trựng - Cụn trựng Quy Nhn, Khoa Y D c Tr ng Nguy n, Phũng o t o sau i h c Tr ng o Vi n S t rột i h c Tõy i h c Tõy Nguy n - PGS.TS Nguy ... O TR NG I H C TY NGUY N - - Vế MINH HNG LU N VN TH C S Y H C Chuyờn ngnh : Ký sinh trựng - Cụn trựng Mó s 60 72 65 : Ng i h ng d n khoa h c: PGS.TS NGUY N XUN THAO K L K - 2011 L I CAM OAN ... t nguy c t i xó Krụng Na, huy n Buụn ụn, t nh k L k nm 2010 - 2011 v i cỏc m c tiờu: Xỏc nh t l m c s t rột c a c ng Buụn ụn, t nh Xỏc ng dõn c t i xó Krụng Na, huy n k L k nh m t s y u t nguy...
 • 85
 • 222
 • 0

thực trạng sốt rét một số yếu tố nguy ảnh hưởng đến tình hình dịch tễ sốt rét

thực trạng sốt rét và một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình dịch tễ sốt rét
... 2 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUY N VI T TI N TH C TR NG S T RÉT VÀ M T S NH HƯ NG Y UT NGUY CƠ N TÌNH HÌNH D CH T S T RÉT HUY N KRÔNG BÔNG, T NH ĂK LĂK (2008-2009) ... ho t ch t c a Thanh Hao hoa vàng m c hoang vong s t rét s t rét ác tính [42] vùng núi phí B c làm rõ r t t 15 1.2 Tình hình d ch t s t rét: 1.2.1 Tình hình d ch t s t rét th gi i Do mang tính ch ... t s t nh phía B c vào; ó huy n Krông Bông h i nh hư ng n s t rét [31] Xu t phát t th c tr ng tình hình s t rét yêu c u nghiên c u, “Th c tr ng s t rét y u t nguy nh hư ng s t rét t i huy n Krông...
 • 99
 • 348
 • 0

Tỷ lệ nhiễm sinh trùng sốt rét, thực trạng màn sử dụng màn cộng đồng dân ea lốp, huyện ea soup tỉnh dak lak năm 2011

Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét, thực trạng màn và sử dụng màn ở cộng đồng dân xã ea lốp, huyện ea soup tỉnh dak lak năm 2011
... trạng sử dụng cộng đồng dân Ea Lốp, huyện Ea Soup tỉnh Dak Lak năm 2011 cấn thiết nhằm mục tiêu sau: Người dân dân Ia Lốp Xác định tỷ lệ nhiễm sinh trùng sốt rét cộng đồng dân sống ... Ea Lốp, huyện Ea Soup, tỉnh Dak Lak năm 2011 Đánh giá thực trạng sử dụng người dân phòng chống sốt rét ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Địa điểm nghiên cứu Ea Lốp, huyện Ea Soup, tỉnh ... 6,15% Tỷ lệ nhiễm KSTSR điều tra cộng đồng dân cao nhiều so với tỷ lệ nhiễm chung khu vực MT-TN 1,14% (năm 2010) 0,90% (năm 2011) cộng đồng dân sống cố định vùng sốt rét lưu hành(5) Tỷ lệ nhiễm...
 • 7
 • 97
 • 0

Nghiên cứu tác dụng trên sinh trùng sốt rét độc tính trên thực nghiệm của thuốc sốt rét phối hợp dihydroartemisinin - piperaquin do Việt Nam sản xuất

Nghiên cứu tác dụng trên ký sinh trùng sốt rét và độc tính trên thực nghiệm của thuốc sốt rét phối hợp dihydroartemisinin - piperaquin do Việt Nam sản xuất
... KST SR) thuốc phối hợp DHA-PQP Việt Nam sản xuất 2.2 Xác định độc tính cấp độc tính bán trờng diễn thuốc phối hợp DHA-PQP động vật thực nghiệm 2.3 Đánh giá ảnh hởng thuốc phối hợp DHA-PQP (do thận), ... tính thực nghiệm thuốc sốt rét phối hợp DHA-PQP, với nguyên liệu đợc sản xuất Việt Nam tim, giảm lu lợng dịch qua tim giảm biên độ tim thỏ Trong 20 - Chứng minh thực nghiệm, thuốc phối hợp DHA-PQP ... trùng sốt rét độc tính thực hai liều đờng uống 64 mg 100 mg/kg/ngày ì 28 ngày nghiệm thuốc sốt rét phối hợp dihydroartemisinin - liên tiếp, thuốc phối hợp DHA-PQP không gây ảnh hởng đến thể piperaquin...
 • 14
 • 228
 • 0

Thực trạng tai nạn giao thông đường bộ một số yếu tố nguy thanh thiếu niên nhóm tuổi 15- 24 tại 11 tỉnh khu vực miền núi phía bắc năm 2010

Thực trạng tai nạn giao thông đường bộ và một số yếu tố nguy cơ ở thanh thiếu niên nhóm tuổi 15- 24 tại 11 tỉnh khu vực miền núi phía bắc năm 2010
... thực trạng tai nạn giao thông đường thiếu niên nhóm tuổi 15-2 4 11 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc năm 2010 Phân tích số yếu tố nguy liên quan đến thương tích giao thông đường thiếu niên nhóm tuổi ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG THỰC TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY THANH THIẾU NIÊN NHÓM TUỔI 15-2 4 TẠI 11 TỈNH KHU VỰC MIỀN NÚI ... gia giao thông Nghiên cứu mô tả thực trạng tai nạn giao thông thiếu niên 15-2 4 tuổi 11 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc với thời gian năm nên chưa đánh giá mức độ yếu tố nguy chấn thương giao thông...
 • 140
 • 323
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu một số yếu tố nguy bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2
... High WHR 76 73,8 12 30,8 88 62, 0 Dyslipidemia 67 65,0 16 41,0 83 58,5 Current smoke 26 25 ,2 5,1 28 19,7 Metabolic 77 74,8 24 61,5 101 71,1 syndrom Family historic 26 25 ,2 20,5 34 23 ,9 of CHD On ... 1000 2. 2 METHOD 2. 2.1 Design: Cross sectional 2. 2 .2 Research Contents: * Asking about history, symtoms * Blood test * Examining * 64-MSCT coronary * Catheter Coronary angiography (25 patients) 2. 3 ... Risk factors (n=1 42) (1) (2) n % n % n % Hypertension 76 73,8 24 61,5 100 70,4 Diastolic 1 42 ± 16 1 32 ± 22 139 ± 19 pressure Systolic 87 ± 10 81 ± 13 85 ± 11 pressure Over 82 79,6 16 41,0 98...
 • 26
 • 339
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu một số yếu tố nguy bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2
... High WHR 76 73,8 12 30,8 88 62, 0 Dyslipidemia 67 65,0 16 41,0 83 58,5 Current smoke 26 25 ,2 5,1 28 19,7 Metabolic 77 74,8 24 61,5 101 71,1 syndrom Family historic 26 25 ,2 20,5 34 23 ,9 of CHD On ... 1000 2. 2 METHOD 2. 2.1 Design: Cross sectional 2. 2 .2 Research Contents: * Asking about history, symtoms * Blood test * Examining * 64-MSCT coronary * Catheter Coronary angiography (25 patients) 2. 3 ... Risk factors (n=1 42) (1) (2) n % n % n % Hypertension 76 73,8 24 61,5 100 70,4 Diastolic 1 42 ± 16 1 32 ± 22 139 ± 19 pressure Systolic 87 ± 10 81 ± 13 85 ± 11 pressure Over 82 79,6 16 41,0 98...
 • 26
 • 397
 • 0

Thực trạng sâu răng, viêm lợi một số yếu tố nguy học sinh tiểu học tỉnh bắc kạn

Thực trạng sâu răng, viêm lợi và một số yếu tố nguy cơ ở học sinh tiểu học tỉnh bắc kạn
... Nha học đờng, tiến h nh thực đề t i "Nghiên cứu thực trạng sâu răng, viêm lợi v m t s yếu tố nguy học sinh tiểu học Tỉnh Bắc Kạn" nhằm hai mục tiêu: Xác định tỷ lệ sâu răng, viêm lợi học sinh tiểu ... Trờng Đại HọC Y hà nội Nông Bích Thuỷ nghiên cứu thực trạng sâu răng, viêm lợi số yếu tố nguy học sinh tiểu học tỉnh bắc kạn Chuyên ng nh : hàm mặt Mã số : 60.72.28 luận văn thạc sĩ y học Ngời ... 1.3.1 Tình hình sâu trẻ em .10 1.3.2 Tình hình viêm lợi 12 1.4 CáC YếU Tố NGUY CƠ GÂY SÂU RĂNG, VIÊM LợI HọC SINH 13 1.5 MộT Số BIệN PHáP Dự PHòNG SÂU RĂNG, VIÊM LợI 17...
 • 101
 • 640
 • 5

TỶ LỆ HIỆN MẮC VIÊM DA THỂ TẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ KẾT HỢP TRẺ pps

TỶ LỆ HIỆN MẮC VIÊM DA THỂ TẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ KẾT HỢP Ở TRẺ pps
... khoảng tin cậy: 12,1% - 16,6%) Sự liên quan tỷ lệ mắc vdtt số yếu tố Bảng Sự liên quan tỷ lệ mắc viêm da thể tạng số yếu tố Viêm da c2, p STT thể tạng Yếu tố Có Không 19,2% 80,8% 0-1 (n = 104) c2(2) ... hành đề tài nghiên cứu: Tỷ lệ mắc VDTT số yếu tố kết hợp trẻ em trường mầm non quận TPHCM” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Xác định tỷ lệ mắc VDTT số yếu tố kết hợp trẻ em trường mầm non ... Sự liên quan tỷ lệ mắc vdtt số yếu tố Theo bảng 2, thấy: Tỷ lệ mắc bệnh VDTT nhóm tuổi 0-1 cao nhóm tuổi 2-3 nhóm ≥ tuổi với p < 0,05 độ tuổi lớn, tỷ lệ mắc bệnh VDTT thấp Kết phù hợp với nghiên...
 • 27
 • 109
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học thần kinh một số yếu tố nguy bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học thần kinh và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não
... ảnh học thần kinh số yếu tố nguy bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não nhằm mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, kết hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cộng hưởng từ bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não ... khả sống sót phục hồi khó khăn nhiều bệnh nhân tái đột quỵ não bên với lần đầu 4.3 Các yếu tố nguy tình trạng kiểm soát yếu tố nguy Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố nguy gây tái đột quỵ nhồi máu não ... rút số kết luận: Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học thần kinh bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não - Đặc điểm lâm sàng Lứa tuổi mắc nhiều 60 tuổi, tỷ lệ nam / nữ 1,7/1 NMN xẩy gắng sức nhóm tái đột quỵ...
 • 25
 • 335
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học thần kinh một số yếu tố nguy bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học thần kinh và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y NGUY N THỊ THU HUYỀN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC THẦN KINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY BỆNH NHÂN TÁI ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CHUYÊN ... ảnh học thần kinh số yếu tố nguy bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não nhằm mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, kết hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cộng hưởng từ bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não ... tr32] Nhồi máu não ổ khuyết chiếm khoảng 25% nhồi máu não Một vài dạng lâm sàng nhồi máu não ổ khuyết nghiên cứu khả quan yếu 29 tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng tiên lượng gần sống sót đột quỵ não tái...
 • 157
 • 606
 • 7

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu một số yếu tố nguy bệnh nhân đái tháo đường

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng việt nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành, mối liên quan với microalbumin niệu và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường
... âm tính 98,8% Liên quan tổn thương xơ vữa động mạch vành với microalbumin niệu số yếu tố nguy bệnh mạch vành + Nồng độ microalbumin niệu tương quan thuận có ý nghĩa thống kê với điểm calci hoá ... 4.6 Liên quan tổn thương xơ vữa động mạch vành 64MSCT với số yếu tố nguy bệnh mạch vành * Với HbA1C: Trong nghiên cứu khác biệt tỷ lệ BN có MXV so sánh tương quan không 20 thấy có tương quan ... - Độ đặc hiệu: 98,8% - Giá trị dự báo âm tính: 98,8% 3.3 LIÊN QUAN GIỮA TỔN THƯƠNG ĐMV TRÊN 64-MSCT VỚI MICROALBUMIN NIỆU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ Đồ thị 3.12 Liên quan MAU với tỷ lệ bệnh nhân...
 • 25
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bi kip giai he phuong trinh bang casio nguyen the luctổng hợp các kỹ năng giải toán bằng máy tính casioBài tập thuế xuất nhập khẩu có lời giải chi tiếtCONG PHA BAI TOAN OXI HOA KHU500 bài tập hóa hay và khó có giải thíchBAI TAP CAC DANG TOAN UNG DUNG THUC TE, DAP AN GIAI CHI TIET, DANG VIET DONGKiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ))TUYET CHIEU KINH NGHIEM NHAM NHANH TRONG GIAI BAI TAP VAT LIHàm lượng oxi trong dầu mỏ12Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non tại trường mầm non Nga GiápMột số biện pháp xây dựng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non Nga Liên năm học 2015 – 2016Báo cáo lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính để bànThuyết trình về cảm biến ÁP SuấtHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT dân sự 2015 (p2)bí kíp ôn thi đại họcđề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordBỘ đề THI CHUẨN cấu TRÚC TOÁN 2017 CHÍ BẰNGMột số kinh nghiệm giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 56 tuổi ở trường mầm non Nga TiếnPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sở
Đăng ký
Đăng nhập