Đánh giá sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của một số mô hình trồng bời lời đỏ (litsea glutinosa roxb) tại một số huyện ở gia lai

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MỘT SỐ HÌNH TRỒNG BỜI LỜI ĐỎ(Litsea glutinosa Roxb) TẠI MỘT SỐ HUYỆN GIA LAI

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH TRỒNG BỜI LỜI ĐỎ(Litsea glutinosa Roxb) TẠI MỘT SỐ HUYỆN Ở GIA LAI
... hình Schumacher c l a ch n ph ng cho trình sinh trư ng bình quân b i l i hình T hình ph ng cho trình sinh trư ng suy c giá tr sinh trư ng tăng trư ng bình quân c a B i l i hình ... ii B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUYÊN - Mai Minh Tu n ÁNH GIÁ SINH TRƯ NG VÀ HI U QU KINH T C A M TS MÔ HÌNH TR NG B I L I (Litsea glutinosa Roxb)T I M T S HUY N GIA LAI ... (4.25) hình c lư ng sinh kh i tươi theo Dg T hình trên, có th c lư ng sinh kh i tươi t ng b ph n ho c c thông qua m t nhân t ng kính T hình Dg = f(A), xác nh c Dg theo tu i, th vào hình...
 • 149
 • 1,508
 • 19

Tài liệu ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA KEO LAI QUẢNG TRỊ pptx

Tài liệu ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA KEO LAI Ở QUẢNG TRỊ pptx
... dòng Keo lai kỹ thuật sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống cao, đem lại lợi ích kinh tế cho người trồng rừng, riêng Keo lai người dân trồng hạt sinh trưởng kém, to, nhỏ, chất lượng không đồng Hiệu kinh tế ... đồng Keo lai hạt 15,96 triệu đồng (nhóm đề tài dựa vào bảng vấn cán bộ, chủ rừng) Doanh thu từ rừng trồng Keo lai Keo lai loại trồng sinh trưởng tốt với chu kỳ kinh doanh năm Sản phẩm Keo lai ... loại rừng tỉnh Quảng Trị IUCN, 2005 Bài giảng xác định giá trị thị trường rừng (tài liệu tham khảo) Henk Lette Hennelen de Boo; IUCN, 2005 Đánh giá kinh tế rừng thiên nhiên (tài liệu chương trình...
 • 6
 • 490
 • 10

Nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA KEO LAI QUẢNG TRỊ " docx

Nghiên cứu khoa học
... dòng Keo lai kỹ thuật sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống cao, đem lại lợi ích kinh tế cho người trồng rừng, riêng Keo lai người dân trồng hạt sinh trưởng kém, to, nhỏ, chất lượng không đồng Hiệu kinh tế ... Chiều cao Chiều cao sinh trưởng dòng Keo lai địa bàn nghiên cứu thể bảng Bảng Sinh trưởng chiều cao lô rừng nghiên cứu tuổi xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Dòng keo Hvn TB (m) D1.3TB (cm) TB16 17,39 ... lần vào tháng 11-12 - Chăm sóc năm thứ thứ 3: Chăm sóc lần/năm, lần vào tháng 6-8, lần hai vào tháng 11 12 Sinh trưởng phát triển Keo lai địa điểm nghiên cứu Chiều cao Chiều cao sinh trưởng dòng...
 • 6
 • 289
 • 1

đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả kinh tế của loài cây keo tai tượng (acacia mangium) keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis) trên địa bàn huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của loài cây keo tai tượng (acacia mangium) và keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis) trên địa bàn huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang
... NGUYỄN XUÂN HÙNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA KEO TAI TƢỢNG (ACACIA MANGIUM) KEO LAI (ACACIA MANGIUM X ACACIA AURICULIFORMIS) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG ... đình địa bàn huyện Xuất phát từ lí trên, việc thực đề tài Đánh giá khả sinh trƣởng hiệu kinh tế loài keo tai tƣợng (Acacia mangium) keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) địa bàn huyện ... trạng kinh tế x hội 30 3.2.3 Đánh giá chung điều kiện kinh tế x hội 33 Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Sinh trƣởng Keo tai tƣợng Keo lai địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh...
 • 79
 • 366
 • 1

đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả kinh tế của vịt siêu thịt thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở

đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của vịt siêu thịt thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở
... nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế vịt siêu thịt thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở -2- II Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Trên sở ... liệu trứng loại thải sau ấp nở Thức ăn phối trộn sử dụng nguyên liệu trứng loại thải sau ấp nở, thóc ngô có giá thành thể bảng Bảng Giá thành thức ăn phối trộn sử dụng nguyên liệu trứng loại thải ... trường sau quy trình sản xuất giống gia cầm III MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Qua việc đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế vịt Super M nuôi thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở...
 • 18
 • 388
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VỊT SIÊU THỊT THƯƠNG PHẨM SỬ DỤNG NGUỒN THỨC ĂN TỪ TRỨNG LOẠI THẢI SAU ẤP NỞ

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VỊT  SIÊU THỊT THƯƠNG PHẨM SỬ DỤNG NGUỒN THỨC ĂN TỪ TRỨNG LOẠI THẢI SAU ẤP NỞ
... nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế vịt siêu thịt thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở -2- II Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Trên sở ... liệu trứng loại thải sau ấp nở Thức ăn phối trộn sử dụng nguyên liệu trứng loại thải sau ấp nở, thóc ngô có giá thành thể bảng Bảng Giá thành thức ăn phối trộn sử dụng nguyên liệu trứng loại thải ... trường sau quy trình sản xuất giống gia cầm III MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Qua việc đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế vịt Super M nuôi thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở...
 • 18
 • 374
 • 1

đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả kinh tế của vịt siêu thịt thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở

đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của vịt siêu thịt thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở
... nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế vịt siêu thịt thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở -2- II Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Trên sở ... liệu trứng loại thải sau ấp nở Thức ăn phối trộn sử dụng nguyên liệu trứng loại thải sau ấp nở, thóc ngô có giá thành thể bảng Bảng Giá thành thức ăn phối trộn sử dụng nguyên liệu trứng loại thải ... trường sau quy trình sản xuất giống gia cầm III MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Qua việc đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế vịt Super M nuôi thương phẩm sử dụng nguồn thức ăn từ trứng loại thải sau ấp nở...
 • 18
 • 232
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo tai tượng keo lai trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo tai tượng và keo lai trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang
... Đánh giá sinh trưởng phát triển hiệu kinh tế Keo lai dòng BV10 trồng hom Keo tai tượng trồng trổng từ hạt, loài, địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Đánh giá hiệu xã hội bao gồm hiệu kinh tế ... 3.1.2 Thực trạng công tác trồng rừng Keo tai tượng Keo lai huyện Yên Thế 41 3.2 SINH TRƯỞNG CỦA KEO TAI TƯỢNG VÀ KEO LAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG 43 3.2.1 Kiểm ... cụ thể - Đánh giá thực trạng công tác trồng rừng Keo lai Keo tai tượng địa bàn nghiên cứu - Đánh giá sinh trưởng hiệu kinh tế rừng trồng Keo lai Keo tai tượng làm sở so sánh hai giống Keo nhằm...
 • 65
 • 231
 • 1

Đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả kinh tế của loài cây keo tai tượng keo lai trên địa bàn huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của loài cây keo tai tượng và keo lai trên địa bàn huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang
... XUÂN HÙNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA KEO TAI TƯỢNG (ACACIA MANGIUM) VÀ KEO LAI (ACACIA MANGIUM X ACACIA AURICULIFORMIS) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ... từ lí trên, việc thực đề tài Đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế loài keo tai tượng (Acacia mangium) keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên quang ... TIÊU, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá sinh trưởng hiệu kinh tế loài Keo lai Keo tai tượng địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang làm cở sở...
 • 79
 • 97
 • 1

Nghiên Cứu Khả Năng Sinh Trưởng Hiệu Quả Kinh Tế CủaLai F1 (Trống Đông Tảo × Mái Lương Phượng) Nuôi Tại Thái Nguyên

Nghiên Cứu Khả Năng Sinh Trưởng Và Hiệu Quả Kinh Tế Của Gà Lai F1 (Trống Đông Tảo × Mái Lương Phượng) Nuôi Tại Thái Nguyên
... thực tế tiến hành xây dựng đề tài Nghiên cứu khả sinh trưởng hiệu kinh tế lai F1 (trống Đông Tảo × mái Lương Phượng) nuôi Thái Nguyên 3 Mục đích đề tài: + Nghiên cứu đánh giá khả sản xuất hiệu ... NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu địa điểm nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu lai F1 (trống Đông Tảo x mái Lương Phượng) 01 ngày tuổi Trung tâm Nghiên cứu Huấn luyện chăn nuôi Viện Chăn nuôi ... cứu - Nghiên cứu so sánh đặc điểm suất lai F1 (trống Đông Tảo x mái Lương Phượng) Lương Phượng phương thức chăn nuôi bán chăn thả - Nghiên cứu khả sản xuất lai F1 phương thức nuôi nhốt...
 • 85
 • 139
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học hiệu quả kinh tế của một số giống hoa đồng tiền mới nhập nội tại thị xã hưng yên

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và hiệu quả kinh tế của một số giống hoa đồng tiền mới nhập nội tại thị xã hưng yên
... cholorophyll giống Đồng tiền nghiên cứu 4.18 Hiệu kinh tế giống đồng tiền nghiên cứu 74 77 4.19 Hiệu kinh tế giống hoa Đồng tiền nhập nội so với lúa v số loại hoa khác (hoa Hồng, hoa Cúc v hoa Huệ) ... nghiên cứu 43 4.4 Năng suất hoa thực thu giống Đồng tiền nghiên cứu 46 4.5 Hiệu kinh tế giống Đồng tiền nghiên cứu 78 4.6 Hiệu kinh tế giống hoa Đồng tiền nhập nội so với lúa v số loại hoa khác (hoa ... lợng hoa giống Đồng tiền nghiên cứu 47 4.2.7 Đánh giá khả chống chịu sâu bệnh giống Đồng 4.3 tiền nghiên cứu 50 Nghiên cứu đặc điểm hình thái- giải phẫu giống Đồng tiền nghiên cứu 4.3.1 Đặc điểm...
 • 126
 • 370
 • 1

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA VIỆC TRỒNG KEO LAI (ACAIA AURICULIFORMIS ACACIA MANGIUM) LÀM NGUYÊN LIỆU GIẤY TẠI ĐĂK LĂK ĐĂK NÔNG docx

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA VIỆC TRỒNG KEO LAI (ACAIA AURICULIFORMIS VÀ ACACIA MANGIUM) LÀM NGUYÊN LIỆU GIẤY TẠI ĐĂK LĂK VÀ ĐĂK NÔNG docx
... pháp đánh giá hiệu hội Trong phạm vi giới hạn đề tài, đánh giá hiệu hội thông qua việc thực trồng rừng Keo lai làm nguyên liệu giấy tạo việc làm cho đồng bào dân tộc địa phương KẾT QUẢ NGHIÊN ... khác về sinh trưởng chiều cao, đường kính trữ lượng Keo lai khu vực nghiên cứu - Dùng tiêu chuẩn  để đánh giá chất lượng rừng trồng khu vực nghiên cứu Phương pháp đánh giá hiệu kinh tế - Giá trị ... Bộ Lâm nghiệp Công ty nguyên liệu giấy Đồng Nai, 1999 Dự án khả thi trồng rừng nguyên liệu giấy Đăk Lăk Công ty cổ phần giấy Tân Mai, 2006 Hồ sơ thiết kế khai thác rừng trồng Vũ Tiến Hinh, 1995...
 • 8
 • 335
 • 5

Đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt tại trại chăn nuôi Đoàn Hương xã Hồng Tiến, Huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt tại trại chăn nuôi Đoàn Hương ở xã Hồng Tiến, Huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
... tài: Đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt trại chăn nuôi Đoàn Hương Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên’’ 2.1.2 Mục tiêu đề tài: - Đánh giá khả sinh trưởng lợn thịt ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VIÊN THỊ THANH LOAN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT TẠI TRẠI CHĂN NUÔI ĐOÀN HƯƠNG XÃ HỒNG TIẾN, HUYỆN PHỔ ... nhiều sinh viên học tập trại 19 Phần CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt trại chăn nuôi Đoàn Hương Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh...
 • 72
 • 204
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: theo dõi tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của tôm thẻ chân trắng nuôi ở các mật độ khác nhau tại trại ty phụng tại xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếnhững chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế của sản xuất và chế biến cá tra xuất khẩuxác định mật độ trồng xen phù hợp không ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển mức độ nhiễm sâu bệnh hại năng suất và hiệu quả kinh tế của cây ngôđánh giá hiệu quả kinh tế của một dự ánphân tích đánh giá hiệu quả kinh tế của hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thái nguyên trong giai đoạn quản lý khai thácmô hình thị trường và hiệu quả kinh tếdanh gia hieu qua kinh te cua mot thiet bi su dung nang luong nhiet mat troiđó nội dung xác định giá bỏ thầu có vai trò đặc biệt quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thắng thầu và hiệu quả kinh tế của hợp đồng thầumô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tếluận văn tốt nghiệp đại học ngành nuôi trồng thủy sản khảo sát yếu tố kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm lúa ở huyện cái nớc và huyện trần văn thời cà maumức chuẩn và hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanhvấn đề vận hành hướng phát triển và hiệu quả kinh tế của hệ thống fmscách tổ chức công vụ điều độ và hiệu quả kinh tế của tự động hóa hệ thống cấp và thoát nướcket qua ung dung vao thuc te va hieu qua kinh te cua du anbước đầu tính toán hiệu quả kinh tế của việc thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn làng giấy phong khê huyện yên phong tỉnh bắc ninhLuyện tập Trang 54Luyện tập Trang 81Luyện tập Trang 62Luyện tập Trang 52Luyện tập Trang 26Luyện tập Trang 60Luyện tập Trang 60Luyện tập Trang 25Luyện tập chung Trang 18Luyện tập Trang 28Luyện tập Trang 26Luyện tập Trang 4Luyện tập chung Trang 18Luyện tập chung Trang 18Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 3Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 3Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 3Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 3Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 3Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập